Jäsenet

Urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpano kaudella 2016-2019
 

Urheilun oikeusturvalautakuntaan kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja, tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia ja vähintään 17 muuta jäsentä. Lisäksi lautakunta ottaa itselleen sihteerin, joka myös valmistelee asiat lautakunnan käsiteltäviksi.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Valittaja ja vastapuoli voivat kumpikin halutessaan nimetä kokoonpanon yhden jäsenen lautakunnan jäsenistä. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu kuhunkin kokoukseen lisäkseen tarvittavan määrän jäseniä noudattaen mahdollisuuksien mukaan vuorotteluperiaatetta ja ottaen huomioon tiedossaan olevat esteellisyysnäkökohdat.

 

 
Sihteerit 

Samuli Sillanpää
puh. 040-7536855
samuli.sillanpaa@oikeus.fi

 

Ilkka Lahtinen
puh. 040-66372359
ilkka.lahtinen@oikeus.fi

 

Teemu Vanhanen
puh. 040-1455540
teemu.vanhanen@oikeus.fi

 

Puheenjohtaja

Timo Ojala

 
Varapuheenjohtajat

Jarmo Hirvonen
Pia Ek

 
 
Jäsenet

Antti Aine
Pia Ek  
Heikki Halila
Tom  Hedkrok
Elias Kajander
Mikko Kohtala
Johanna Lahti  
Pekka Lindroos
Tuomas Ojanen
Mika Palmgren
Timo Pennanen
Tapio Rantala
Hannu Rautiainen  
Kristiina Rintala  
Hilkka Salmenkylä  
Thomas Stenius  
Kimmo Suominen
Pekka Timonen
Jukka Virtanen
Mika Väyrynen