Jäsenet

Urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpano kaudella 2020-2023
 

Urheilun oikeusturvalautakuntaan kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja, tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia ja vähintään 17 muuta jäsentä. Lisäksi lautakunta ottaa itselleen sihteerin, joka myös valmistelee asiat lautakunnan käsiteltäviksi.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Valittaja ja vastapuoli voivat kumpikin halutessaan nimetä kokoonpanon yhden jäsenen lautakunnan jäsenistä. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu kuhunkin kokoukseen lisäkseen tarvittavan määrän jäseniä noudattaen mahdollisuuksien mukaan vuorotteluperiaatetta ja ottaen huomioon tiedossaan olevat esteellisyysnäkökohdat.

 

 
Sihteerit 

Samuli Sillanpää
puh. 040-7536855
samuli.sillanpaa@oikeus.fi

Teemu Vanhanen
puh. 040-1455540
teemu.vanhanen@oikeus.fi

Sanna Holkeri
puh. 040-6109343
sanna.holkeri@oikeus.fi

Jukka Loiva

puh. 040-6109012

jukka.loiva@oikeus.fi

 

 

 

Puheenjohtaja

Timo Ojala

 
Varapuheenjohtajat

Pia Ek (muiden tehtävien vuoksi pois lautakuntatyöstä vuosina 2020-2021)
Ilkka Lahtinen
Kristiina Rintala

 
 
Jäsenet

Antti Aine
Hanneli Alho-Ignatius
Tom  Hedkrok
Elias Kajander
Johanna Karvinen
Mikko Kohtala
Pekka Lindroos
Hilla Marjoranta
Tuomas Ojanen
Mika Palmgren
Timo Pennanen
Tapio Rantala
Karin Rosenlew
Hilkka Salmenkylä  
Kimmo Suominen
Pekka Timonen
Juha Viertola
Jukka Virtanen
Mika Väyrynen