37/2015 Ratsastus Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS     Nro 37/2015

 

                                                                                                             27.10.2015 Diaarinro 33/2015

 

 

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n kurinpitolautakunnan ratkaisu 11.9.2015 (7/2015)

 

ASIA

 

Kurinpito

 

MUUTOKSENHAKIJA

 

A

 

KUULTAVA

 

Suomen Ratsastajainliitto ry

 

KURINPITOLAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta on 11.9.2015 antanut A:n valituksen johdosta ratkaisunsa 3.4.2011 pidetyn kouluratsastuskilpailun tapahtumiin liittyen. Kurinpitolautakunta on katsonut X:n syyllistyneen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen poistaessaan A:n kilpailusta ja määrännyt X:lle huomautuksen. Y:n ja Z:n osalta kurinpitolautakunta on katsonut, etteivät he olleet rikkoneet kilpailusääntöjä.

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

 

A on 7.9.2015 ja 20.9.2015 toimittanut oikeusturvalautakunnalle valituksen ja sen täydennyksen.

 

Oikeusturvalautakunta on 8.10.2015 pyytänyt A:lta lausumaa siitä, onko hän käyttänyt hyväkseen kaikki Ratsastajainliiton sisäiset muutoksenhakukeinot ja millä perusteella lautakunta voisi lautakunnan sääntöjen 14 § huomioon ottaen ottaa valituksen tutkittavakseen.

 

A on 9.10.2015 ilmoittanut aikovansa valittaa ensin Ratsastajainliiton sisäisiä muutoksenhakukeinoja käyttäen ja pyytänyt oikeusturvalautakuntaa siirtämään valitusaineiston Ratsastajainliitolle. Samalla A on peruuttanut valituksensa oikeusturvalautakunnassa.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

A on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa.

 

Päätöslauselma

 

Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.

 

Valitusmaksu palautetaan.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

 

 

 

Jukka Sippo                                                                 Timo Ojala

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Johanna Lahti, Tuomas Ojanen ja Hilkka Salmenkylä.