4/2016 Jääpallo Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS     Nro 4/2016

 

                                                                                                     29.1.2016    Diaarinro 48/2015

 

 

 

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Jääpalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 8.12.2015

 

ASIA            

Edustusoikeudettoman pelaajan peluuttaminen

 

MUUTOKSENHAKIJA

 

Borgå Akilles - Porvoon Akilles rf

 

KUULTAVAT

 

Suomen Jääpalloliitto ry

                      Botnia-69 ry

 

 

BORGÅ AKILLES - PORVOON AKILLES RF:N VASTALAUSE JA SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO RY:N LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

 

Borgå Akilles - Porvoon Akilles rf (jäljempänä Akilles) on vastalauseessaan Suomen Jääpalloliitto ry:n (jäljempänä Jääpalloliitto) liittohallitukselle katsonut, että Botnia P21 tulisi tuomita häviämään Akilleksen ja Botnian P21 joukkueiden välillä käyty ottelu nro 102 lukemin 0-5, koska Botnia P21 oli peluuttanut ottelussa edustusoikeudetonta pelaajaa.

 

Jääpalloliiton liittohallitus on päätöksellään 8.12.2015 hyväksynyt Akilleksen vastalauseen ja määrännyt Botnialle 200 euron sakon sekä määrännyt maksetun vastalausemaksun palautettavaksi Akillekselle. Liittohallitus ei kuitenkaan muuttanut kysymyksessä olevan ottelun lopputulosta, koska se katsoi, että edustusoikeudettoman pelaajan peluuttamisella ei ollut ollut ratkaisevaa vaikutusta ottelun kulkuun.

 

 

 

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

 

Akilles on valituksessaan vaatinut, että Jääpalloliiton liittohallituksen päätös 8.12.2015, jolla liittohallitus oli päättänyt jättää Akilleksen P21 joukkueen ja Botnia P21 joukkueen välisen ottelun nro 102 lopputuloksen voimaan, kumotaan, ja että oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Botnia P21 on hävinnyt sanotun ottelun lukemin 0-5.

 

Oikeusturvalautakunta on pyytänyt Jääpalloliitolta ja Botnia-69 ry:ltä vastaukset valituksen johdosta. Botnia-69 ry on toimittanut pyydetyn vastauksen.

 

Jääpalloliitto on ilmoittanut, että Jääpalloliiton liittohallitus on kokouksessaan 12.1.2016 muuttanut 8.12.2015 antamaansa päätöstä ja tuominnut Botnia P21 joukkueen hävinneeksi ottelun nro 102 lukemin 0-5.

 

Jääpalloliiton ilmoituksen jälkeen Akilles on peruuttanut valituksensa.

  

 

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Akilles on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.

       

 

Päätöslauselma

 

Lausunnon antaminen raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.

 

 

Valitusmaksu palautetaan.

 

 

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

 

 

 

 

Timo Ojala                                                                    Samuli Sillanpää

 

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä.