33/2011 Jääkiekko: Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen - Valitusmaksun palauttaminen

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS     Nro 33/2011
 
                                                                                                      22.12.2011 Diaarinro 24/2011
 
 
 
 
 
RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
 
East Hockey Club ry:n ilmoitus 16.11.2011 pelaajan siirto-oikeuden epäämisestä
 
ASIA
 
Pelaajan siirto-oikeutta koskeva asia
 
MUUTOKSENHAKIJA
 
Eetu Laine
 
KUULTAVAT
 
East Hockey Club ry
Suomen Jääkiekkoliitto ry
 
EAST HOCKEY CLUB RY:N ILMOITUS PELAAJAN SIIRTO-OIKEUTTA KOSKEVASSA ASIASSA
 
East Hockey Club ry on Eetu Laineelle osoitetussa sähköpostiviestissä 16.11.2011 todennut, että siirto-oikeutta toiseen seuraan ei anneta.
 
VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA
 
Eetu Laine on valituksessaan vaatinut, että hänelle myönnetään siirto-oikeus uuteen seuraan.
 
Oikeusturvalautakunta on pyytänyt East Hockey Club ry:ltä ja Suomen Jääkiekkoliitto ry:ltä vastaukset valituksen johdosta. Suomen Jääkiekkoliitto ry on toimittanut siltä pyydetyn vastauksen.
 
Vastausten pyytämisen jälkeen Eetu Laine on peruuttanut valituksensa ja pyytänyt, että valitusmaksu palautetaan. Oikeusturvalautakunta on ilmoittanut East Hockey Club ry:lle, ettei vastausta tarvitse antaa. Suomen Jääkiekkoliitto ry:lle on ilmoitettu valituksen peruuttamisesta.  
 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU
 
Eetu Laine on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa.
 
Laine on pyytänyt, että valitusmaksu palautetaan. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n mukaan, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan.
 
Laine on peruuttanut valituksensa, joten hän ei ole voittanut asiaa lautakunnassa. Näin ollen asiassa ei ole perusteita valitusmaksun palauttamiseen.
 
Päätöslauselma
 
Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.
 
Valitusmaksua ei palauteta.
 
Ratkaisu oli yksimielinen.
 
 
 
 
Risto Jalanko                                                               Timo Ojala
puheenjohtaja                                                             sihteeri
 
 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Mika Palmgren, Marja Ramm-Schmidt, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala.