Puheenjohtajisto:
 

Lautakunnan puheenjohtaja:
Timo Ojala

Varapuheenjohtajat:
Pia Ek (muiden tehtävien vuoksi pois lautakuntatyöstä vuosina 2022-2023)

Kristiina Rintala

Ilkka Lahtinen

  

Valituksiin liittyvät kysymykset
 

Lautakunnan sihteerit:

Samuli Sillanpää  

puh. 040 753 6855

samuli.sillanpaa@oikeus.fi 

 

Teemu Vanhanen

puh. 040-1455540

teemu.vanhanen@oikeus.fi

 

Sanna Holkeri

puh. 040-6109343

sanna.holkeri@oikeus.fi

 

Jukka Loiva

puh. 040-6109012

jukka.loiva@oikeus.fi

 


Valitukset lähetetään:  

ensisijaisesti sähköisenä versiona osoitteella: 

oikeusturvalautakunta@olympiakomitea.fi

 

Suuret tiedostot yli 25 Mb pyydetään lähettämään useampana lähetyksenä.


Suomen Olympiakomitea / oikeusturvalautakunta
Valimotie 10, 00380 Helsinki
 

Kiireelliset valitukset

Ota yhteys puhelimitse lautakunnan sihteeriin ennen kuin lähetät kiireellisen valituksen.
                                                                   

Valitusmaksu: 
yhteisöt 800 €  
yksityiset 300 €       
Maksetaan tilille: FI48 5541 2820 0204 86
  
viite: Urheilun oikeusturvalautakunta       
Kuitti maksusta liitettävä valitukseen                                                                 

 

Urheilun oikeusturvalautakunta perustettiin v. 1991 urheilujärjestöistä riippumattomaksi muutoksenhakuelimeksi. Perustajina olivat silloiset urheilun keskusjärjestöt SVUL, TUL, SPL, CIF ja OK.

Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.
 
Valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys
  • erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
  • jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;
  • päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.
Lautakunta voi käsitellä kilpailutoimintaa järjestävän liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut.
 
Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 
Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen.
 
Lautakunta toimii toimivaltansa piirissä välimiesoikeutena, jos valittaja ja järjestö, jonka tekemää päätöstä valitus koskee, niin sopivat tai valittajana oleva urheilija sitä vaatii.
 

Lautakunta voi sääntöjen 31 §:stä ilmenevällä tavalla toimia eräissä tilanteissa välimiesoikeutena. Sääntöjen mukaan, jos asianosaiset niin sopivat tai jos asianosaisia sitovissa yhdistyksen säännöissä niin määrätään, lautakunta voi toimia välimiesoikeutena toimivaltaansa kuuluvissa asioissa sekä urheilun sopimusasioissa ja urheilujärjestötoimintaan liittyvissä taloudellisissa asioissa. Lisätietoja lautakunnan toimimisesta välimiesoikeutena löytyy täältä.

   
Lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.