Puheenjohtajisto:
 

Lautakunnan puheenjohtaja:
Timo Ojala

Varapuheenjohtajat:
Jarmo Hirvonen
Pia Ek

  

Valituksiin liittyvät kysymykset
 

Lautakunnan sihteerit:

Samuli Sillanpää   

puh. 040 753 6855

samuli.sillanpaa@oikeus.fi 

päivystää viikot 29 ja 32

 

Ilkka Lahtinen

puh. 040-6372359

ilkka.lahtinen@oikeus.fi  

päivystää viikot 30 ja 31

 

Teemu Vanhanen

puh. 040-1455540

teemu.vanhanen@oikeus.fi

päivystää viikot 27 ja 28
 


Valitukset lähetetään:  

ensisijaisesti sähköisenä versiona osoitteella: 

sointu.hyvonen@olympiakomitea.fi

 

Suuret tiedostot yli 25 Mb pyydetään lähettämään useampana lähetyksenä.


Suomen Olympiakomitea / oikeusturvalautakunta

Sointu Hyvönen
Valimotie 10, 00380 Helsinki

                                                                   

Valitusmaksu: 
yhteisöt 700 €  
yksityiset 250 €       
Maksetaan tilille: FI48 5541 2820 0204 86
  
viite: Urheilun oikeusturvalautakunta       
Kuitti maksusta liitettävä valitukseen                                                                 

 

Urheilun oikeusturvalautakunta perustettiin v. 1991 urheilujärjestöistä riippumattomaksi muutoksenhakuelimeksi. Perustajina olivat silloiset urheilun keskusjärjestöt SVUL, TUL, SPL, CIF ja OK.

Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.
 
Valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys
  • erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
  • jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;
  • päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.
Lautakunta voi käsitellä kilpailutoimintaa järjestävän liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut.
 
Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 
Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen.
 
Lautakunta toimii toimivaltansa piirissä välimiesoikeutena, jos valittaja ja järjestö, jonka tekemää päätöstä valitus koskee, niin sopivat tai valittajana oleva urheilija sitä vaatii.
 
Lautakunta voi osapuolten niin sopiessa toimia välimiesoikeutena urheilujärjestötoimintaan liittyvissä taloudellisissa kysymyksissä sekä antaa järjestöille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, jotka eivät ole tai ole olleet lautakunnan käsiteltävinä valitusasioina. Lisätietoja lautakunnan toimimisesta välimiesoikeutena löytyy täältä.
 
Lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.