33/2015 Voimistelu Uudelleen käsittely – Lautakuntamenettely – Hakemuksen peruuttaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS       Nro 33/2015

 

                                                                                                             11.9.2015    Diaarinro 4/2015

 

 

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 13.1.2015 nro 2/2015

 

ASIA            

Uudelleen käsittelyä koskeva pyyntö

 

MUUTOKSENHAKIJAT

 

Suomalainen Voimisteluseura ry

Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry

Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry

 

 

HAKEMUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

 

Suomalainen Voimisteluseura ry, Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry ja Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry ovat yhteisessä hakemuksessaan vaatineet, että Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 13.1.2015 nro 2/2015 poistetaan lautakunnassa tapahtuneen menettelyvirheen perusteella.

 

Oikeusturvalautakunta on 5.5.2015 antanut asiassa valitusmaksun maksamista koskevan välipäätöksen. Välipäätöksen antamisen jälkeen hakijat ovat peruuttaneet hakemuksensa.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Suomalainen Voimisteluseura ry, Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry ja Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry ovat peruuttaneet uudelleen käsittelyä koskevan pyyntönsä. Näin ollen lausunnon antaminen hakemuksesta raukeaa.

 

 

Päätöslauselma

 

Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja asian käsittely jää sillensä.

 

 

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

 

 

 

 

Risto Jalanko                                                               Samuli Sillanpää

 

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Elias Kajander, Mika Palmgren, Timo Pennanen ja Hannu Rautiainen.