Tiedote 18.4.2011

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                                 TIEDOTE
                                                                                                                         18.4.2011

 

AC OULU EI SAANUT LIIGALISENSSIÄ

Urheilun oikeusturvalautakunta ei päätöksellään 18.4.2011 muuttanut Suomen Palloliiton

lisenssivalituslautakunnan eikä lisenssikomitean päätöksiä. Tästä seuraa, että AC Oulu ei

saa liigalisenssiä eikä pelaa tällä kaudella Veikkausliigassa.

Oikeusturvalautakunta katsoi suullisessa käsittelyssä esitetyn todistelun sekä asiassa

esitetyn muun todistelun perusteella, että Palloliiton lisenssikomitean päätös 2.2.2011 ja

lisenssivalituslautakunnan päätös 15.2.2011 eivät olleet lisenssimääräysten vastaisia ja

lisenssiä koskeva AC Oulun hakemus on voitu hylätä sen taloudellisen selvityksen

perusteella, joka oli esitetty lisenssikomitealle 31.1.2011 mennessä. AC Oulun taloudellisesta

tilasta esitettyyn selvitykseen nähden Palloliiton lisenssikomitealla oli ollut riittävät perusteet

päätyä katsomaan, ettei AC Oulu täyttänyt lisenssimääräysten mukaisia liigalisenssin

edellytyksiä.

Edelleen oikeusturvalautakunta katsoi, että lisenssivalituslautakunnan arvio siitä, että tässä

tapauksessa ei ole ollut edellytyksiä uuden selvityksen huomioon lisenssikomitean

päätöksen jälkeen, ei ollut Palloliiton lisenssimääräysten vastainen eikä tältäkään osin ollut

aihetta lisenssivalituslautakunnan päätöksen muuttamiseen. Lisenssin myöntämiseen liittyviä

edellytyksiä arvioitaessa ei siten voitu ottaa huomioon sellaista selvitystä, joka oli saatu

31.1.2011 jälkeen.

Oikeusturvalautakunta katsoi myös, ettei lisenssimenettelyssä ollut tapahtunut sellaisia

menettelyllisiä virheitä, joiden johdosta lisenssivalituslautakunnan ja lisenssikomitean

päätökset olisi tullut poistaa. Oikeusturvalautakunta totesi kuitenkin, että Palloliiton

lisenssimenettelyä tulee kehittää ja Palloliiton huomiota kiinnitettiin siihen, että

lisenssimenettely toteutetaan ennustettavasti ja että menettely on johdonmukainen ja

hakijoiden kannalta tasapuolinen.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisu syntyi äänestyksen (4-1) jälkeen. Oikeusturvalautakunnan

kokoonpanon puheenjohtaja katsoi eriävässä lausunnossaan, että asiassa olisi ollut

edellytykset uuden selvityksen huomioon ottamiseen ja olisi palauttanut asian

lisenssikomiteaan.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Risto Jalanko (pj.), Erkki

Aurejärvi, Hilkka Salmenkylä, Jukka Sippo ja Pekka Timonen. Lautakunnan sihteerinä toimi

Timo Ojala.

Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334