Tiedotteet

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                     TIEDOTE

 

                                                                                                             19.6.2013

 

 

 

 

HEIKKILÄN JA TAMMILEHDON SEURASIIRROT JÄÄVÄT VOIMAAN

 

 

Urheilun oikeusturvalautakunta on 19.6.2013 antamallaan päätöksellä vahvistanut, että Palloliitto ei menetellyt kilpailumääräystensä vastaisesti vahvistaessaan, että Tapio Heikkilällä ja Duarte Tammilehdolla oli oikeus siirtää edustus- ja pelioikeutensa uuteen seuraan.

 

Heikkilä ja Tammilehto purkivat sopimuksensa Veikkausliigaseura FC Hongan kanssa lokakuussa 2012, ja Palloliitto vahvisti heidän oikeutensa siirtyä uusiin seuroihin helmikuussa 2013. Tällä kaudella Heikkilä pelaa HJK:ssa ja Tammilehto TPS:ssä. FC Honka oli väittänyt, että pelaajilla ei ollut oikeutta purkaa sopimuksiaan ja että heidän pelioikeutensa kuuluivat FC Hongalle.

 

Oikeusturvalautakunta ei ratkaisussaan arvioinut pelaajien työsopimusten purkamisen laillisuutta tai lainvastaisuutta, vaan sitä, oliko Palloliiton päätös liiton kilpailumääräysten vastainen. Kilpailumääräysten mukaan pelaajan ja seuran ollessa erimielisiä pelaajan oikeudesta purkaa pelaajasopimuksensa, liitto päättää, onko sopimuksen purkuun ollut kilpailumääräysten edellyttämä hyväksyttävä syy. Lautakunta totesi yksimielisesti, että Palloliitto ei ollut päätöstä tehdessään menetellyt kilpailumääräystensä vastaisesti, joten sen päätös jäi voimaan.

 

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Jukka Sippo (pj.), Johanna Lahti, Harri Lintumäki, Kristiina Rintala ja Pekka Timonen. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala.

 

Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             TIEDOTE
 
                                                                                                      21.6.2012
 
 
 
 
HELSINGIN EM-KISOJEN MIESTEN 800 METRIN JUOKSUN VALINTAPÄÄTÖS OLI VALINTAKRITEEREIDEN VASTAINEN
 
 
Urheilun oikeusturvalautakunta on päätöksellään 21.6.2012 todennut, että Suomen Urheiluliitto ry (Urheiluliitto) ei ole voinut ilmoittamillaan valintakriteereillä jättää valitsematta Tommy Granlundia Suomen edustajaksi miesten 800 metrin juoksuun. Oikeusturvalautakunta kumosi Urheiluliiton valintapäätöksen tältä osin ja totesi, että Granlund tulee valita EM-kilpailuihin.
 
Oikeusturvalautakunta totesi, että valintakriteereiden mukaan miesten 800 metrin juoksussa Urheiluliiton raja oli 1.48,50 ja Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) tulosraja 1.47,80. Tulosraja tuli saavuttaa 1.1.2011 - 17.6.2012 välisenä aikana. Granlund oli 24.7.2011 Lapinlahden eliittikisoissa juossut ajan 1.47,68. Kaudella 2012 Granlund oli 14.6.2012 juossut ajan 1.49,51. Urheiluliiton ilmoittamien valintakriteereiden perusteella Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) tulosrajan saavuttaneet urheilijat valitaan joukkueeseen. Tämän tulosrajan saavuttaneet urheilijat voitiin jättää valitsematta vain, jos tulosrajan saavuttaneita urheilijoita oli yhtä lajia kohden enemmän kuin kolme taikka urheilijan terveydentila tai kilpailukunto ei ollut moitteeton 18.6.2012 suoritettavan tarkastelun perusteella.
 
Oikeusturvalautakunta totesi, että Granlund oli valintakriteereissä ilmoitettuna aikana saavuttanut EA:n asettaman tulosrajan. Näin ollen Granlund olisi tullut valita edustajaksi miesten 800 metrille, jolleivät Granlundin terveydentila tai kilpailukuntoisuus antaneet aihetta toisenlaiseen johtopäätökseen. Oikeusturvalautakunta totesi, että kilpailukuntoisuuden arviointia koskeva valintakriteeri jätti Urheiluliitolle harkintavaltaa, mutta kilpailukuntoisuutta koskevaa kriteeriä tuli soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin tulosrajan saavuttaneisiin urheilijoihin nähden. Kilpailukuntoisuuden arvioinnin osalta oikeusturvalautakunta totesi johtopäätöksenä, että Granlund oli 14.6.2012 juossut 800 metriä aikaan 1.49,51. Granlundin kauden paras tulos 800 metrillä oli saavutettu 14.6.2012 eli lähellä valintapäätöksen tekemistä. Saadun selvityksen mukaan edustajiksi oli muihin lajeihin valittu urheilijoita, jotka olivat valintakriteerien mukaisena aikana saavuttaneet tulosrajan, mutta eivät olleet tällä kaudella saavuttaneet valintaan oikeuttavia rajoja. Asiassa ei ollut esitetty hyväksyttävää arviota siitä, miksi näissä muissa valinnoissa noudatettuun tulkintaan nähden Granlundin kilpailukuntoisuutta ei ollut pidetty riittävänä.
 
Oikeusturvalautakunta katsoi, että Urheiluliitto oli soveltanut ilmoittamiaan valintakriteereitä Granlundin osalta syrjivästi eikä asiassa ollut esitetty hyväksyttäviä perusteita sille, miksi Granlund oli jätetty valitsematta edustajaksi miesten 800 metrin juoksuun.
 
Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Risto Jalanko (pj.), Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala.
 
Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334
 
 

Jukka Sippo johtamaan Urheilun Oikeusturvalautakuntaa

 
Syyskokous päätti Urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpanosta vuosiksi 2012-2015. 
 
Lautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Korkeimman oikeuden jäsen, oikeusneuvos Jukka Sippo. Varapuheenjohtajana jatkaa Helsingin hovioikeuden jäsen, hovioikeudenneuvos Risto Jalanko ja uutena varapuheenjohtajana aloittaa valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen. Jäseninä jatkavat Antti Aine, Pia Ek, Heikki Halila, Elias Kajander, Tuomas Ojanen, Mika Palmgren, Marja Ramm-Schmidt, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä, Pekka Timonen ja Jukka Virtanen. Uusina jäseninä lautakuntaan valittiin Johannes Koskinen, Johanna Lahti, Pekka Lindroos, Harri Lintumäki, Timo Pennanen ja Tomas Stenius.
 
SLU onnittelee uudelle toimikaudelle valittuja. Lisäksi SLU kiittää niitä, jotka ovat vuoden lopussa päättyvällä toimikaudella toimineet jäseninä oikeusturvalautakunnassa.
 

 

 
URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                  TIEDOTE
 
                                                                                                             23.8.2011
 
 
 
KEIHÄÄNHEITON MM-KILPAILUN VALINTAPÄÄTÖS KUMOTTIIN
 
Urheilun oikeusturvalautakunta on päätöksellään 23.8.2011 todennut, että Urheiluliiton valintapäätös miesten keihäänheiton osalta oli ilmoitettujen valintakriteerien vastainen siltä osin kuin MM-kilpailuihin oli valittu Sampo Lehtola eikä Antti Ruuskanen. Oikeusturvalautakunta kumosi Urheiluliiton hallituksen valintapäätöksen tältä osin.
 
Oikeusturvalautakunta totesi, että valintakriteerien perusteella valinnan ensimmäinen edellytys oli A-rajan saavuttaminen. Tämän olivat saavuttaneet kaikki kysymyksessä olleet heittäjät eli Sampo Lehtola, Ari Mannio, Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen. Jos A-rajan saavuttaneita heittäjiä oli enemmän kuin kolme, valintakriteereiden mukaan valinnassa tuli ottaa huomioon koko kauden kilpailusuoritukset. Lisäksi valinnassa tuli arvioida painotetusti ensinnäkin Timanttiliigan kilpailuja ja toiseksi niitä kilpailuja, joissa suurin osa valintakelpoisia urheilijoita oli mukana. Näistä kilpailuista, joissa suurin osa valintakelpoisia urheilijoita oli mukana, suurin painoarvo valintakriteereiden perusteella tuli asettaa Pihtiputaan keihäskarnevaaleille ja Turun Kalevan kisoille.
 
Oikeusturvalautakunta totesi, että koko kauden kilpailusuoritusten huomioiminen ei valintakriteerin sanamuodon perusteella antanut mahdollisuutta tulkita tätä kohtaa Urheiluliiton ilmoittamalla tavalla siten, että koko kauden kilpailusuorituksilla tarkoitettaisiin heittäjän parhaan heiton suhdetta kaikkien ulkomaalaisten heittäjien suorituksiin. Valintakriteerit eivät mahdollistaneet sanamuodon mukaan myöskään sellaista tulkintaa, että kauden paras tulos olisi ratkaiseva.
 
Valintakriteerin sisällön mukaan koko kauden kilpailusuorituksissa tuli ottaa huomioon ensinnäkin kaikkien kilpailujen parhaat tulokset. Lisäksi täytyi arvioida vielä erikseen painotettujen kilpailujen tuloksia eli Timanttiliigan, Keihäskarnevaalin ja Kalevan kisojen tuloksia sekä niitä kilpailuja, joissa mahdollisimman suuri osa valintakelpoisista heittäjistä oli mukana.
 
Oikeusturvalautakunta totesi, että siltä osin kuin Urheiluliitto oli valinnut keihäänheiton edustajiksi Mannion ja Pitkämäen eikä Ruuskasta, valintapäätös ei ollut valintakriteereiden vastainen.
 
Sen sijaan Ruuskasen ja Lehtolan välisen arvioinnin osalta lautakunta totesi, että Ruuskanen oli ollut Lehtolaa parempi kaikkien niiden kriteerien perusteella arvioituna, jotka Urheiluliiton ilmoittamissa valintakriteereissä oli mainittu. Tässä tilanteessa Urheiluliitolla ei ollut sellaista harkintavaltaa, että se olisi voinut ilmoitetuista valintakriteereistä huolimatta valita MM-kilpailuihin Ruuskasen sijasta Lehtolan. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoi, että Urheiluliitto ei ollut noudattanut ilmoittamiaan valintakriteereitä.
 
Oikeusturvalautakunnan ratkaisu syntyi äänestyksen (4-1) jälkeen siten, että yksi jäsen olisi jättänyt valituksen tutkimatta.  
 
Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Pertti Välimäki (pj.), Heikki Halila, Kristiina Rintala, Jukka Sippo ja Pekka Timonen. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala.
 
Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334