2/2018 Autourheilu Lautakuntamenettely – Valituksen peruuttaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              PÄÄTÖS     Nro 2/2018

 

                                                                                                      14.2.2018    Diaarinro 21/2017

 

 

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 24.11.2017

 

ASIA           

Toimitsijalisenssin peruuttaminen

 

MUUTOKSENHAKIJA

 

H

 

KUULTAVA

 

                      AKK-Motorsport ry

 

 

AKK-MOTORSPORT RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS

 

AKK-Motorsport ry:n hallitus on päätöksellään 24.11.2017 evännyt H:lta toimitsijalisenssin 12 kuukauden ajaksi.  

 

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

 

H on valituksessaan vaatinut, että AKK-Motorsport ry:n valituksen kohteena oleva päätös 24.11.2017 kumotaan. Perusteinaan H on esittänyt, että asiassa ei ollut menetelty yhdistyksen sääntöjen mukaisesti eikä häntä ollut kuultu ennen kurinpitoseuraamuksen määräämistä.

 

Oikeusturvalautakunta on pyytänyt AKK-Motorsport ry:ltä H:n valituksen johdosta vastauksen.

 

Vastauksessaan AKK-Motorsport ry on ilmoittanut, että yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 10.1.2018 poistanut H:lle 24.11.2017 määrätyn kurinpitoseuraamuksen, koska H:n kuulemisessa asiaa käsiteltäessä oli ilmennyt puutteita.

 

Saatuaan tiedon kurinpitoseuraamuksen poistamisesta H on peruuttanut  valituksensa.

  

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

 

Haettuaan muutosta AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätökseen 24.11.2017 H on peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.

       

 

Päätöslauselma

 

 

Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.

 

 

Valitusmaksu palautetaan.

 

 

 

 

 

 

 

Timo Ojala                                               Samuli Sillanpää

 

puheenjohtaja                                        sihteeri

 

 

 

Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala