1/2019 Moottoriurheilu Lautakuntamenettely – Valituksen tutkiminen – Valitusmaksu

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              PÄÄTÖS     Nro 1/2019

 

                                                                                                      24.1.2019    Diaarinro 21/2018

 

 

 

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

AKK-Motorsport ry:n Jokamiehenluokan lajiryhmän päätös 9.11.2018

 

ASIA           

Varoitus

 

MUUTOKSENHAKIJA

 

A

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

 

A on valituksessaan 13.12.2018 vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja hänelle määrätty varoitus poistetaan.

 

Valituksen toimittaessaan A ei ole osoittanut, että hän on maksanut oikeusturvalautakunnan valitusmaksun.

 

Oikeusturvalautakunta on 3.1.2019 kehottanut A:ta maksamaan valitusmaksun 14.1.2019 mennessä uhalla, että jos maksua ei asetetussa määräajassa makseta, valitus jätetään tutkimatta. Kehotuksesta huolimatta A ei ole maksanut valitusmaksua.

 

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusmaksua ei ole asiakirjoja toimitettaessa suoritettu, valittajalle on varattava tilaisuus sen suorittamiseen lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä. Jollei maksua ole suoritettu asetetussa määräajassa, valitus jätetään tutkimatta.

 

Valitusmaksun maksaminen on valituksen käsittelyn ehdoton edellytys. Saamastaan kehotuksesta huolimatta A ei ole maksanut valitusmaksua. Sen vuoksi valitus jätetään tutkimatta.

 

 

Päätöslauselma

 

Valitus jätetään tutkimatta.

 

 

 

 

Timo Ojala                                              Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                                        sihteeri

 

 

 

 

 

Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala