6/2011 Jääkiekko: Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              PÄÄTÖS                   Nro 6/2011 
                                                                                                       1.2.2011                   Diaarinro 3/2011

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
Itä-Helsingin Kiekko ry:n ilmoitus 11.1.2011 pelaajan siirto-oikeuden epäämisestä


ASIA
Pelaajan siirto-oikeuden myöntäminen
 

MUUTOKSENHAKIJA
Niki Korhonen
 

KUULTAVAT
Itä-Helsingin Kiekko ry
Suomen Jääkiekkoliitto ry
 

ITÄ-HELSINGIN KIEKKO RY:N ILMOITUS PELAAJAN SIIRTO-OIKEUTTA KOSKEVASSA ASIASSA
Itä-Helsingin Kiekko ry on Niki Korhoselle osoitetussa sähköpostiviestissä 11.1.2011 todennut, että siirto-oikeutta ei anneta. Seuran pelisääntöjen mukaan seura ei myönnä siirto-oikeutta 30.9. jälkeen.
 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA
Niki Korhonen on valituksessaan vaatinut, että hänelle myönnetään siirto-oikeus uuteen seuraan.
Oikeusturvalautakunta on pyytänyt Itä-Helsingin Kiekko ry:ltä ja Suomen Jääkiekkoliitto ry:ltä vastaukset valituksen johdosta. Vastausten pyytämisen jälkeen Korhonen on peruuttanut valituksensa ja oikeusturvalautakunta on ilmoittanut kuultaville, ettei vastauksia tarvitse antaa. Vastauksia ei ole toimitettu.
 

PÄÄTÖS
Korhonen on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa.


Päätöslauselma
Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.


Valitusmaksua ei palauteta.
 

Ratkaisu oli yksimielinen.
 

Pertti Välimäki                             Timo Ojala
puheenjohtaja                             sihteeri
 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Sippo.