20/2012 Ratsastus: Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS     Nro 20/2012
 
                                                                                                     27.8.2012    Diaarinro 20/2012
 
 
 
 
RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
 
Osallistumisoikeuden epääminen 26.8.2012 järjestettävään Tapiola Grand Prix finaaliin (Volkswagen Leading Rider osakilpailu)
 
ASIA
 
Osallistumisoikeuden epääminen
 
MUUTOKSENHAKIJA
 
Paul Argus, Viro
 
KUULTAVA
 
Suomen Ratsastajainliitto ry
 
KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN
 
Paul Argus on 19.8.2012 ilmoittanut hevosen sunnuntaina 26.8.2012 järjestettävään kilpailuun. Ilmoittautumista ei ole hyväksytty.
 
VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA
 
Paul Argus on 20.8.2012 oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa vaatinut, että hänen sallitaan osallistua kilpailuun.
 
Oikeusturvalautakunnan pyydettyä Suomen Ratsastajainliitto ry:ltä vastauksen Arguksen valitukseen Ratsastajainliitto on ilmoittanut, että Ratsastajainliiton hallitus oli 23.8.2012 tekemällään päätöksellä myöntänyt Argukselle oikeuden osallistua valituksessa mainittuun kilpailuun.
 
Ratsastajainliiton lausuman jälkeen Argus on peruuttanut valituksensa.
 
 
 
OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU
 
Argus on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa.
 
Päätöslauselma
 
Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.
 
Valitusmaksu palautetaan.
 
Ratkaisu oli yksimielinen.
 
 
 
 
Jukka Sippo                                                                 Timo Ojala
puheenjohtaja                                                             sihteeri
 
 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Heikki Halila, Elias Kajander ja Hannu Rautiainen.