Tiedote 18.11.2021

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                     

TIEDOTE 18.11.2021


LOTTA HARALAN VALITUS HYLÄTTIIN

Urheilun oikeusturvalautakunta on 18.11.2021 antamallaan päätöksellä pysyttänyt Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan (jäljempänä kurinpitolautakunta) 3.6.2021 antaman päätöksen, jossa Lotta Haralan katsottiin rikkoneen väliaikaista urheilun toimintakieltoaan.

Haralan 5.8.2020 antama dopingnäyte sisälsi urheilussa kiellettyä ainetta. Kurinpitolautakunnan käsitellessä kysymyksessä olevaa epäiltyä dopingrikkomusta Harala oli väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa 13.10.2020 lukien.

Kurinpitolautakunta katsoi päätöksessään 22.1.2021 Haralan syyllistyneen Suomen Antidopingsäännöstössä tarkoitettuun dopingrikkomukseen ja määräsi tästä rikkomuksesta Haralalle kolmen kuukauden urheilun toimintakiellon. Päätöksessä todettiin, että Harala oli kärsinyt hänelle määrätyn seuraamuksen vapaaehtoisen väliaikaisen urheilun toimintakieltonsa aikana.

Maaliskuussa 2021 Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n (jäljempänä SUEK) syytti Haralaa väliaikaisen urheilun toimintakiellon rikkomisesta. Kurinpitolautakunta katsoi päätöksessään 3.6.2021, että Harala oli rikkonut väliaikaista urheilun toimintakieltoa käyttämällä sen aikana julkista rahoitusta saavan Tampereen Urheiluakatemian palveluita ja osallistumalla harjoituksiin, joissa oli ollut läsnä akatemian valmentaja. Ottaen huomioon Haralan vähäisen tuottamuksen asiassa hänelle ei määrätty mainitusta toimintakiellon rikkomisesta kurinpitoseuraamusta.

Harala valitti kurinpitolautakunnan päätöksestä 3.6.2021 Urheilun oikeusturvalautakuntaan katsoen, että väliaikainen urheilun toimintakielto oli koskenut vain kilpailutoimintaan osallistumista. Lisäksi Harala katsoi, että vaikka väliaikainen urheilun toimintakielto olisi koskenut kilpailutoiminnan ohella myös muuta urheilutoimintaa, hän ei siinäkään tapauksessa ollut toiminut sen rajoitusten vastaisesti. 

Oikeusturvalautakunta katsoi päätöksessään, että väliaikainen urheilun toimintakielto oli sisältänyt varsinaisen urheilun toimintakiellon tavoin kilpailutoiminnan lisäksi myös muuhun kansallisen lajiliiton tai sen jäsenseuran taikka julkisista varoista rahoitusta saavan tahon järjestämään urheilutoimintaan osallistumisen. Väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon asettumisesta päättäessään Harala oli saamiensa ohjeiden perusteella tiennyt, mitä osallistumisrajoituksia väliaikainen urheilun toimintakielto sisältää. Osallistumalla väliaikaisen toimintakieltonsa aikana julkista rahoitusta saavan Tampereen Urheiluakatemian valmentajan osaltaan suunnittelemiin ja valvomiin voimaharjoituksiin sekä pyytämällä ja vastaanottamalla sanotun valmentajan laatiman voimaharjoitusohjelman Harala oli rikkonut toimintakieltoon sisältynyttä osallistumisrajoitusta. Sen vuoksi Haralan valitus hylättiin.  

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Timo Ojala (pj.), Hanneli Alho-Ignatius, Johanna Karvinen, Timo Pennanen ja Hilkka Salmenkylä. Lautakunnan sihteerinä toimi Samuli Sillanpää.

Lisätietoja antavat oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja Timo Ojala, p. 050 3311334 sekä lautakunnan sihteeri Samuli Sillanpää, p. 040 753 6855.