26/ 2015 Koripallo Sarjan täydentäminen - Sarjapaikan myöntäminen - Koripalloliiton menettely


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 26/2015

19.8.2015                   Diaarinro 29/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 15.6.2015 osallistumisoikeudesta miesten I-divisioona B:hen


ASIA

Sarjapaikka


MUUTOKSENHAKIJA

Helsingin NMKY ry


KUULTAVAT

Suomen Koripalloliitto ry

Namika Lahti Juniorit ry


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallitus (Koripalloliitto) on 15.6.2015 tekemällään päätöksellä laajentanut miesten I-divisioona B:n pelattavaksi 14 joukkueen sarjana, vahvistanut I-divisioona B:n 14-joukkueen rankingjärjestyksen ja hylännyt yhden rankingjärjestykseen kuuluneen joukkueen sarjalisenssihakemuksen. Koska yhden rankingjärjestykseen kuuluneen joukkueen sarjalisenssihakemus on hylätty, Koripalloliitto on myöntänyt osallistumisoikeuden 14. joukkueena Namika Lahti Juniorit ry:n joukkueelle.


Koripalloliitto on todennut päätöksen perusteluina, että sarjamääräysten mukaisia rankingiin perustuvia joukkueita oli 13, kun yhden joukkueen sarjalisenssihakemus oli hylätty. Koripalloliitolla oli sarjamääräysten kohdan 6 ja kilpailusääntöjen 17 §:n nojalla mahdollisuus täydentää sarjaa hallituksen kokonaisharkinnan perusteella. Lahden NMKY ry:n konkurssin jälkeen Namika Lahti Juniorit ry:n kahden A-poikajoukkueen pelaajat olivat jääneet vaille mahdollisuutta pelata aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa. Namika Lahti Juniorit ry oli anonut mahdollisuutta osallistua I-divisioona B:hen ja hakemus liitteineen täytti sarjalisenssin myöntämisen ehdot. Koripalloliiton liittohallitus myönsi sarjapaikan Namika Lahti Juniorit ry:lle.


VALITUS PERUSTEINEEN

Helsingin NMKY ry (HNMKY) on valituksessaan vaatinut ensisijaisesti, että liittohallituksen päätös kumotaan ja miesten I-divisioona B:n sarjapaikka myönnetään HNMKY ry:lle tai toissijaisesti, että päätös poistetaan ja asia palautetaan Koripalloliittoon uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi HNMKY ry on vaatinut, että Koripalloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 2 734,20 eurolla ja lautakunnan käsittelymaksu 600 eurolla.  


Koripalloliiton päätös oli yllättävä. HNMKY ry oli ilmoittanut muutaman vuoden aikana useassa yhteydessä olevansa halukas pelaamaan miesten I-divisioonassa. HNMKY ry oli ollut siinä käsityksessä, että sen halukkuus otettaisiin huomioon mahdollisessa sarjapaikan täydentämisessä. HNMKY ry oli tuonut viimeksi 13.4.2015 Koripalloliiton järjestämässä nuorten valtakunnallisten sarjojen kehittämisillassa esille halukkuutensa pelata miesten I-divisioona B:ssä. Keskusteluissa oli tullut esille myös se, että suurilla seuroilla, kuten HNMKY ry:llä tulisi olla mahdollisuus pelata I-divisioona B:ssä. Tähän nähden oli yllättävää, että HNMKY ry:tä ei ollut otettu lainkaan huomioon sarjapaikan täydentämismenettelyssä. Koripalloliitto ei ollut myöskään ilmoittanut missään vaiheessa, että miesten I-divisioona B:tä ollaan täydentämässä eikä HNMKY ry:lle ollut varattu tilaisuutta hakea sarjaan. Täydentämismenettelyssä ei ollut noudatettu hyvän hallinnon periaatteita.


Sarjapaikkaa koskeva päätöksenteko ei ollut ollut myöskään tasapuolista. HNMKY ry on vastaavalla tavalla kuin Namika Lahti Juniorit ry vailla mahdollisuutta pelata aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa. HNMKY ry:n joukkueet olivat menestyneet paremmin kuin Namika Lahti Juniorit ry:n joukkueet. Sarjan täydentäminen ei ollut tasapuolista eikä objektiivista. Päätöksenteossa ei saisi suosia jotain joukkuetta toisen joukkueen kustannuksella. Koripalloliitto ei ole ottanut päätöksenteossa huomioon muita joukkueita kuin Namika Lahti Juniorit. Koripalloliiton edustajat eivät olleet edes tapaamisessa 8.6.2015 kertoneet aikomuksesta täydentää sarjaa ja mahdollisuudesta hakea sarjapaikkaa. Sarjapaikkaa koskeva päätös oli tehty 15.6.2015 eli viikko tapaamisen jälkeen. HNMKY ry on haluttu pitää täydentämismenettelyn ulkopuolella. Sarjapaikkaa koskeva päätös ei ole tasapuolinen eikä sitä ole tehty objektiivisilla perusteilla.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Koripalloliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään ja että HNMKY ry velvoitetaan korvaamaan Koripalloliiton lautakuntakulut 1 600 eurolla. 


Koripalloliiton liittohallitus järjestää Koripalloliiton toimintasääntöjen kohdan 10 mukaan koripalloilun Suomen mestaruuskilpailut ja päättää sarjamääräyksistä. Kilpailusääntöjen 12 §:n 3 momentin mukaan miesten I-divisioona B on kilpakoripallosarja. Kilpailusääntöjen 24 §:n mukaan liittohallitus tai sen tehtävään määräämä sarjalisenssiyksikkö päättää seuran oikeudesta pelata aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa ja myöntää seuralle osallistumisoikeuden.

Kilpailusääntöjen mukaan kaikkiin sarjoihin ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti. Kirjallista ilmoittautumismenettelyä ei ole mahdollista korvata epävirallisilla ja eri yhteyksissä tapahtuvilla keskusteluilla Koripalloliiton työntekijöiden kanssa. HNMKY ry:n olisi tullut esimerkiksi 13.4.2015 pidetyn nuorten valtakunnallisten sarjojen kehittämisillan jälkeen kirjallisesti ilmoittaa Koripalloliitolle seuran halukkuuden pelata miesten I-divisioonassa, jos sarjapaikan täydentäminen tulisi ajankohtaiseksi.


Kevään 2015 aikana Koripalloliitossa oli käsitelty Lahden NMKY:n toimintaa ja seuran mahdollista ajautumista konkurssiin sekä seuran taloudellisia mahdollisuuksia osallistua miesten korisliigaan kaudella 2015 - 2016. Tässä yhteydessä ei ollut käsitelty tai keskusteltu miesten I-divisioona B:n täydentämisestä. Lahden NMKY oli ollut 11.5.2015 ensimmäisen kerran yhteydessä Koripalloliiton kilpailutoiminnanjohtajaan miesten I-divisioona B:n sarjapaikan osalta. Viimeinen yhteydenotto oli tapahtunut 29.5.2015 ja näissä keskusteluissa oli ollut esillä mahdollisuus saada Namika Lahti Junioreille sarjapaikka miesten I-divisioona B:hen, jos Lahden NMKY ajautuisi konkurssiin. Namika Lahti Juniorit ry:lle oli kerrottu sarjalisenssimenettelystä ja hakemuksen tekemisestä, jotta hakemus olisi mahdollista käsitellä kilpailusääntöjen ja sarjasitoumusjärjestelmän mukaisesti.


Lahden NMKY ilmoitti 31.5.2015 Koripalloliitolle, ettei seura tule hakemaan korisliigapaikkaa ja 1.6.2015 seura ilmoitti hakeutuvansa konkurssiin. Tämän jälkeen Namika Lahti Juniorit oli ollut useasti yhteydessä Koripalloliittoon ilmaisten halunsa pelata miesten I-divisioona B:ssä.


Miesten I-divisioona B:n sarjamääräysten kohdan 6 mukaan sarjan täydentäminen tapahtuu ensisijaisesti sarjamääräysten kohdassa 5 mainitun rankingjärjestyksen mukaisesti. Sarjamääräysten mukainen rankingjärjestys kaudelle 2015 - 2016 on ollut seuraava:


1)    Lappeenrannan NMKY

2)    PeU-Basket

3)    Espoo Basket Team

4)    Ura Basket

5)    Raholan Pyrkivä

6)    KaU Koris

7)    Vaasan Salama

8)    Turun NMKY

9)    PuHu Juniorit

10) Tapiolan Honka

11) Jyväskylän Weikot

12) Hyvinkään Ponteva

13) KTP Koripallo

14) Kouvot


Sarjalisenssiyksikkö hylkäsi Jyväskylän Weikkojen sarjalisenssihakemuksen 12.6.2015, jonka jälkeen Koripalloliitto pyysi sarjalisenssisitoumusta muun muassa Namika Lahti Juniorit ry:ltä. Koripalloliitto päätti 15.6.2015 laajentaa sarjan 14 joukkueen sarjaksi ja samassa yhteydessä liittohallitus päätti hyväksyä sarjalisenssihakemuksen jättäneen ja sen ehdot täyttäneen Namika Lahti Juniorit ry:n joukkueen sarjan 14. joukkueeksi.


Liittohallitus on päättänyt urheilullisilla ja Koripalloliiton toimintasääntöjen 2 §:n tarkoitusta turvaavilla perusteilla täydentää miesten I-divisioona B:tä ja myöntää sarjapaikan Namika Lahti Juniorit ry:lle. Päätökseen on vaikuttanut Lahden NMKY:n ajautuminen konkurssiin ja sarjapaikan myöntämisellä Namika Lahti Juniorit ry:lle on haluttu turvata kilpakoripallotoiminnan jatkuminen Päijät-Hämeen alueella. Namika Lahti Juniorit ry:n tilanne on siten erilainen kuin HNMKY ry:n. HNMKY ry ei ole myöskään ennen liittohallituksen 15.6.2015 tekemää päätöstä tiedustellut Koripalloliiton kilpailutoiminnanjohtajalta mahdollisuudesta pelata miesten I-divisioona B:ssä.


Koripalloliitto on toiminut asiassa liiton toiminta- ja kilpailusääntöjen sekä sarjalisenssisitoumuksen mukaisesti. Asian käsittelyssä ja päätöksenteossa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Miesten I-divisioonan täydentäminen on tapahtunut Koripalloliitolle kuuluvan tarkoituksenmukaisuusharkinnan puitteissa.  HNMKY ry on ollut tietoinen sarjasitoumusmenettelystä ja lisenssin hakemista ja myöntämistä koskevasta aikataulusta. HNMKY ry on ollut tietoinen myös siitä, että sarjaan ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti. HNMKY ry olisi voinut omalla aktiivisella toiminnallaan saattaa Koripalloliiton sarjalisenssiyksikön tietoon halukkuutensa pelata miesten I-divisioonassa.


Namika Lahti Juniorit ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että HNMKY ry velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 1 440 eurolla.


Koripalloliiton sääntöjen mukaan seura vahvistaa osallistumisensa sarjaan kirjallisella hakemuksella, maksamalla sarjamaksun, antamalla sarjasitoumuksen ja täyttämällä lisenssiehdot. Sarjapaikan hakemista koskevat säännöt ja menettelytavat ovat kaikkien seurojen tiedossa ja menettelytavat sitovat seuroja.

Namika Lahti Juniorit ry on noudattanut sarjapaikan hakemisessa Koripalloliiton sääntöjä. Sen sijaan HNMKY ry ei ole noudattanut sarjapaikan hakemista koskevia sääntöjä.


Koripalloliiton päätöksenteko ei ole ollut yllätyksellistä. Sarjapaikka on myönnetty sitä asianmukaisesti hakeneelle Namika Lahti Juniorit ry:lle. Päätöksenteko on ollut ennustettavaa ja sääntöjenmukaista. HNMKY ry:n mahdollisesti käymät epäviralliset keskustelut halukkuudesta sarjapaikkaan eivät korvaa sääntöjen mukaista kirjallista hakemusta. Koripalloliiton päätöksenteko ei ole ollut myöskään mielivaltaista. Sarjapaikan täydentämisessä on otettu huomioon sarjapaikkaa asianmukaisesti hakenut seura. Jos täydentämisessä olisi otettu huomioon muita seuroja, tällainen toiminta olisi ollut mielivaltaista.


Namika Lahti Juniorit ry oli saanut sarjapaikan toimimalla Koripalloliiton sääntöjen mukaan. Seura oli tiedustellut liitolta etukäteen menettelyohjeita ja halunnut siten varmistua menettelynsä oikeellisuudesta. Koripalloliiton ohjeet eivät merkitse seurojen epätasapuolista kohtelua. Kaikilla seuroilla on mahdollisuus kysyä ohjeita ja tehdä sarjapaikkaa koskeva hakemus. Namika Lahti Juniorit ry on toiminut sääntöjen mukaan, kun sitä vastoin HNMKY ry ei ole hakenut sarjapaikkaa sääntöjen mukaisesti. Aihetta Koripalloliiton päätöksen kumoamiseen ei ole.


VASTASELITYS

HNMKY ry on Koripalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Koripalloliitto oli toiminut sääntöjensä 2 §:n vastaisesti. Koripalloliiton sääntöjen 2 §:n mukaan Koripalloliiton tarkoituksena on toimia Suomessa koripalloa järjestävien yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten liittona. Koripalloliiton tulee toimia tasapuolisesti, avoimesti ja sen jäsenyhdistyksiä varten. Koripalloliitto ei saa toiminnassaan asettaa muita yhdistyksiä epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa toisiin jäseniin. Kysymyksessä olevassa asiassa Koripalloliitto on toiminut sääntöjensä ja hyvän hallinnon vastaisesti salaamalla tietoja ja suosimalla yhtä jäsentään muiden jäsenten vahingoksi.   


Koripalloliitto oli ilmoituksensa mukaan toukokuussa 2015 keskustellut noin kahden viikon ajan sarjapaikasta Namika Lahti Juniorit ry:n kanssa. Tässä vaiheessa Koripalloliiton olisi tullut varata myös muille sarjapaikasta mahdollisesti kiinnostuneille seuroille mahdollisuus hakemuksen tekemiseen. Täydentämismenettelyä koskeva ilmoitus olisi tullut toimittaa kaikille sarjapaikan täydentämisen kannalta relevanteille seuroille, jotta näillä seuroilla olisi ollut mahdollisuus olla mukana sarjapaikan täydentämismenettelyssä. Sarjapaikan täydentäminen olisi tullut toteuttaa siten, ettei yhtään jäsenyhdistystä olisi asetettu toista yhdistystä huonompaan asemaan. HNMKY ry olisi ollut varteenotettava vaihtoehto sarjapaikan täydentämisessä. Koripalloliitto ja myös kilpailutoiminnanjohtaja olivat olleet tietoisia HNMKY ry:n sarjapaikkaa koskevasta kiinnostuksesta.


Koripalloliiton päätöksenteko oli ollut yllätyksellistä. HNMKY ry ei ollut saanut tietoa, että sarjaa oltaisiin täydentämässä. HNMKY ry oli saanut Koripalloliiton toimihenkilöltä Ulla Karlssonilta 2.6.2015 sähköpostin, jonka mukaan tilanteessa, jossa sarjaa oltaisiin täydentämässä, pyydettäisiin sellaisten joukkueiden täyttää sarjasitoumus ja toimittaa siihen liittyvät dokumentit, joille tätä kautta voi avautua mahdollisuus osallistua sarjaan. HNMKY ry oli ymmärtänyt tämän viestin siten, että dokumentteja pyydettäisiin siinä vaiheessa, jos Koripalloliitto olisi ensin päättänyt täydentää sarjaa. HNMKY ry oli käynyt samaan aikaan toista sähköpostiviestien vaihtoa Koripalloliiton kilpailutoimenjohtajan Tom Westerholmin kanssa, mutta Ulla Karlssonin vastauksen jälkeen HNMKY ry ei voinut päätellä, että sarjapaikkaa tulisi jo tuossa vaiheessa hakea.


Koripalloliiton päätöksentekomenettely oli ollut puutteellista. Päätöksentekomenettelyn valmistelu oli ollut puutteellista eikä tietoa täydentämismenettelystä ollut annettu. Liittohallituksen jäsenet eivät olleet saaneet riittävää tietoa ennen kokousta. HNMKY ry on pyytänyt Koripalloliiton päätöksentekomenettelyyn liittyen, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely.


Sarjapaikan myöntämisessä käytetyt kriteerit eivät olleet olleet asianmukaiset. Päätöksen mukaan sarjapaikan myöntämisellä Namika Lahti Juniorit ry:n pelaajille oli haluttu mahdollistaa huippu- ja kilpakoripallon pelaaminen omalla talousalueella. Namika Lahti Juniorit ry:n A-poikien mestaruuden voittaneen joukkueen pelaajista kolme oli tehnyt sopimuksen korisliigan joukkueiden kanssa. Päätös ei siten toteuta siinä mainittuja kriteereitä.


HNMKY ry on kiistänyt Koripalloliiton lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Vaatimus oli kohtuuton ottaen huomioon, että vastineen oli laatinut Koripalloliiton oma toimihenkilö niin sanottuna virkatyönä.


HNMKY ry on antanut lausuman myös Namika Lahti Juniorit ry:n vastineen johdosta. HNMKY ry on todennut, että kysymys oli sarjan täydentämismenettelystä ja kyse oli siten poikkeuksellisesta menettelystä verrattuna sarjapaikan saamiseen pelaamisella. HNMKY ry ei ollut voinut osallistua sarjapaikan täydentämistä koskevaan menettelyyn, koska se ei ollut tiennyt täydentämisestä. Koripalloliiton ja Namika Lahti Juniorit ry:n välisen yhteydenpidon tarkoituksena on ollut täydentää sarjaa vain Namika Lahti Juniorit ry:n joukkueella eikä millään muulla joukkueella. HNMKY ry on paljoksunut Namika Lahti Juniorit ry:n lautakuntakuluja ja pitänyt kohtuullisena kolmen tunnin työmäärää. Kohtuullinen tuntiveloitus on 200 euroa tunnilta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Koripalloliiton liittohallitus on päätöksellään 15.6.2015 päättänyt laajentaa miesten I-divisioona B:n 14 joukkueen sarjaksi. Liittohallitus on vahvistanut sarjamääräysten nojalla 14 joukkueen rankingjärjestyksen ja tähän rankingiin kuuluvista joukkueista yhdelle ei ollut myönnetty osallistumisoikeutta.  Liittohallitus on myöntänyt osallistumisoikeuden rankingjärjestyksen ulkopuolelta Namika Lahti Juniorit ry:n joukkueelle.


HNMKY ry:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko miesten I-divisioona B:n täydentämismenettelyssä menetelty Koripalloliiton sääntöjen vastaisesti tai onko täydentämismenettelyssä menetelty muutoin siten virheellisesti, että päätös tulisi tämän johdosta kumota. Jos Koripalloliiton päätöstä ei menettelyvirheen johdosta kumota, kysymys on tämän jälkeen siitä, onko Koripalloliitto käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaansa väärin myöntäessään Namika Lahti Juniorit ry:lle osallistumisoikeuden miesten I-divisioona B:hen.


II Sarjan täydentämistä ja sarjapaikan myöntämistä koskevat sääntömääräykset


Koripalloliiton toimintasääntöjen 2 §:n mukaan Koripalloliiton tarkoituksena on toimia Suomessa koripalloilua järjestävien, yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten liittona ja edustaa jäseniään Kansainvälisessä koripalloliitossa sekä järjestää monipuolista koripallotoimintaa lajin kaikille harrastajille. Tarkoitustaan Koripalloliitto toteuttaa pykälän 1 kohdan mukaan järjestämällä kansallista kilpailu-, harrastus- ja koulutus toimintaa koripalloilun kaikilla tasoilla sekä osallistumalla kansainväliseen toimintaan Kansainvälisen koripalloliiton jäsenenä.


Kilpailusääntöjen mukaan miesten I-divisioona B on kilpakoripallosarja. Kilpailusääntöjen 2 §:n mukaan sarjamääräyksellä liittohallitus tai sen määräämä toimielin voi antaa tarkemmat määräykset muun muassa sarjassa pelaavien joukkueiden määrästä, sarjajärjestelmästä sekä sarjan ja karsintasarjan täydentämisestä.


Kilpailusääntöjen 16 §:n mukaan seura vahvistaa osallistumisensa liiton ja alueen kilpailuihin toimittamalla kirjallisen ilmoittautumisen kilpailun järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä ja maksamalla sarjamaksun viimeistään eräpäivänä. Ilmoittautuminen hyväksytään vain, jos seura on hoitanut liitolle kaikki edellisen kilpailuvuoden kilpailutoimintaan liittyneet taloudelliset velvoitteensa.


Kilpailusääntöjen 17 §:n 3 momentin mukaan, jos seura lopettaa koripallotoimintansa tai seuran joukkue luopuu sarjasta, liittohallitus täyttää sarjapaikan.


Kilpailusääntöjen 24 §:n mukaan oikeus osallistua aikuisten huippu ja kilpakoripallosarjoihin edellyttää sitä, että osallistuva seura antaa sarjasitoumuksen ja täyttää liittohallituksen kullekin kilpailuvuodelle sarjasitoumuksen liitteessä asettamat vaatimukset liiga- tai muun lisenssin saamiselle. Liittohallitus tai sen vuosittain tähän tehtävään asettama sarjalisenssiyksikkö päättää seuran oikeudesta pelata aikuisten huippu ja kilpakoripallosarjoissa ja myöntää seuralle osallistumisoikeuden.


Miesten I-divisioona B:n sarjamääräysten kohdassa 5 on vahvistettu rankingjärjestys kaudelle 2015 - 2016. Järjestys on seuraava:


1. I-divisioona A:sta pudonnut

2. I-divisioona B:n finaalin hävinnyt

3. I-divisioona B:n runkosarjan 1.

4. I-divisioona B:n runkosarjan 2.

5. I-divisioona B:n runkosarjan 3.

6. I-divisioona B:n runkosarjan 4.

7. I-divisioona B:n runkosarjan 5.

8. I-divisioona B:n runkosarjan 6.

9. I-divisioona B:n runkosarjan 7.

10. I-divisioonan karsintojen 1.

11. I-divisioona B:n runkosarjan 8.

12. I-divisioonan karsintojen 2.


Sarjamääräysten kohdan 6 mukaan, mikäli jokin miesten I-divisioona B:hen urheilullisin perustein oikeutetuista seuroista luopuu sarjasta tai sille ei myönnetä lisenssiä ja liittohallitus päättää täydentää sarjaa, se tapahtuu ensisijaisesti edellisessä kohdassa olevan rankingjärjestyksen mukaisesti.


III Sarjan täydentämistä koskevan menettelyn arviointi


Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 15/2015 todennut, Koripalloliitto voi sille kuuluvan harkintavallan rajoissa määrätä sarjassa pelaavien joukkueiden määrästä ja siitä, miten ja millä kriteereillä sarja täydennetään uutta joukkuemäärää vastaavaksi. Näin ollen kysymykset siitä, täydennetäänkö sarjaa ja millä perusteilla täydentäminen toimitetaan, jäävät lähtökohtaisesti Koripalloliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan (ks. myös UOL 24/2010). Kuitenkin tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että se loukkaa perustavaa laatua olevia oikeusperiaatteita.


Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Koripalloliitto on päättänyt laajentaa miesten I-divisioona B:n 14 joukkueen sarjaksi. Miesten I-divisioona B:n sarjamääräyksissä on vahvistettu 12 joukkueen rankingjärjestys, jonka mukaan sarjan täydentäminen lähtökohtaisesti tapahtuu. Koripalloliiton liittohallitus on 15.6.2015 vahvistanut myös 14 joukkueen rankingjärjestyksen. Koska yhdelle rankingjärjestykseen kuuluneelle joukkueelle ei ole myönnetty osallistumisoikeutta, miesten I-divisioona B:n laajentaminen on tapahtunut rankingjärjestyksen ulkopuolisella joukkueella.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sarjan täydentämistä ei ole voitu viimeisen joukkueen osalta toteuttaa sarjamääräysten tai Koripalloliiton liittohallituksen kokouksessaan vahvistaman rankingjärjestyksen mukaan. Tällaista tilannetta varten Koripalloliiton toimintasäännöissä, kilpailusäännöissä tai miesten I-divisioona B:n sarjamääräyksissä ei ole erityisiä määräyksiä. Mainituissa säännöissä ei ole myöskään tarkemmin määritetty sitä, miten täydentämistä koskeva menettely tulee suorittaa. Kun säännöissä ei ole myöskään määräyksiä sarjan täydentämistä koskevasta menettelystä, päätöksenteossa noudatetaan normaalia yhdistyksen hallituksen päätöksentekomenettelyä. Sarjapaikan täydentämistä koskevan menettelyn ei näin ollen voida katsoa tapahtuneen sääntöjen vastaisesti. Tämän jälkeen asiassa on arvioitava, onko päätöksentekomenettelyssä menetelty perustavanlaatuisten oikeusperiaatteiden vastaisesti ja onko menettelyä tämän johdosta pidettävä sääntöjen vastaisena.


Koripalloliitolla on yksinoikeus koripallon kilpailutoiminnan järjestämisessä Suomessa ja se on näin ollen monopoliasemassa (ks. myös esimerkiksi Kilpailuviraston päätös 5.9.1995 ja UOL 15/2015). Sarjan täydentämistä koskevan menettelyn osalta on siten otettava huomioon Koripalloliiton monopoliasema ja siihen liittyvät velvoitteet jäsenseuroja kohtaan.


Koripalloliitto on vastineessaan todennut, että HNMKY ry on ollut tietoinen sarjaan hakemista koskevasta menettelystä ja siitä, että hakemus tulee toimittaa 31.5.2015 mennessä. Koripalloliiton näkemyksen mukaan HNMKY ry:n olisi tullut toimittaa sarjapaikkaa koskeva kirjallinen hakemus viimeistään 31.5.2015 siltä varalta, että sarjaa tultaisiin laajentamaan. Myös Namika Lahti Juniorit ry on vastauksessaan todennut, että se oli hakenut sarjapaikkaa sääntöjen mukaisesti ja että myös HNMKY ry:llä olisi ollut halutessaan mahdollisuus hakea kirjallisesti sarjapaikkaa. Oikeusturvalautakunta toteaa tämän osalta, että sarjalisenssisitoumusta koskevan asiakirjan mukaan sarjalisenssisitoumus tulee toimittaa Koripalloliittoon 31.5.2015 mennessä. Sarjamääräysten mukaan seuran on haettava sarjapaikkaa palauttamalla allekirjoitettuna sarjapaikkahakemus liitteineen sekä maksettava sarjamaksun 1. erä 31.5.2015 mennessä. Sarjapaikkaa koskevan hakemuksen jättäminen 31.5.2015 mennessä koskee niitä seuroja, joilla sarjamääräysten mukaan olisi oikeus tulevalla kaudella pelata sarjassa. Tässä tapauksessa sarjapaikan hakemista koskevan hakemuksen jättämisen määräajan päättyessä 31.5.2015 ei ole ollut tiedossa sarjan täydentäminen ja laajentaminen 14 joukkueen sarjaksi. Näin ollen sarjaan hakemista koskevat määräykset eivät sellaisenaan sovellu nyt kysymyksessä olevaan tilanteeseen. Sarjan täydentämistä koskevan menettelyn arvioinnissa merkitystä ei siten ole sillä, että HNMKY ry ei ole jättänyt hakemusta miesten I-divisioona B:n osalta 31.5.2015 mennessä.


Koripalloliitto on päättänyt 15.6.2015 sarjan täydentämisestä ja samassa yhteydessä rankingjärjestyksen ulkopuolelta sarjapaikka on myönnetty Namika Lahti Juniorit ry:lle. Koripalloliitto on ohjeistanut ennen 15.6.2015 Namika Lahti Juniorit ry:tä hakemaan sarjapaikkaa mahdollisen sarjan täydentämisen varalta. Namika Lahti Juniorit ry on vastauksessaan myös todennut kysyneensä ohjeita Koripalloliitolta. Namika Lahti Juniorit ry:n aktiivisuus sarjapaikan hakemiseen ennen virallista päätöstä sarjan laajentamisesta on liittynyt saadun selvityksen mukaan siihen, että Lahden NMKY:n pelaaminen korisliigassa kaudella 2015 - 2016 on näyttänyt toukokuussa 2015 epätodennäköiseltä. Tässä vaiheessa on pyritty varmistumaan siitä, että Lahdessa voitaisiin pelata kuitenkin kilpakoripallosarjassa ja tiedusteltu sarjapaikkaa I-divisioona B:ssä. Tällaista mahdollisuutta sarjapaikan hakemiseen ei kuitenkaan ole annettu HNMKY ry:lle eikä ilmeisesti muillekaan seuroille.    


Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka Koripalloliitolla on sille kuuluvaa harkintavaltaa sarjan täydentämisessä ja sarjapaikan myöntämistä koskevien edellytysten arvioinnissa, menettelyn tulee olla Koripalloliiton jäsenseurojen kannalta tasapuolista. Tasapuoliseen ja objektiiviseen menettelyyn kuuluu, että sarjan täydentämisestä ilmoitetaan kysymykseen tuleville Koripalloliiton jäsenseuroille ja tämän jälkeen varataan kohtuullinen aika sarjapaikan hakemiseen sekä sarjapaikan saamisen kannalta tarvittavien dokumenttien toimittamiseen. Vaihtoehtoisesti voitaisiin menetellä siten, että jo ennen sarjan laajentamista Koripalloliitto tiedustelisi seuroilta halukkuutta sarjapaikkaan mahdollisen sarjan laajentamisen varalta. Tässä tapauksessa on selvää, että sarjan täydentämisestä ei ole ennakolta ilmoitettu eikä seuroille ole varattu tilaisuutta ilmoittaa halukkuudestaan sarjapaikkaan. Koripalloliiton menettely ei ole ollut sen jäsenseurojen kannalta tasapuolista. Ottaen huomioon se, että Koripalloliitolla on yksinoikeus kilpakoripallon järjestämiseen Suomessa, Koripalloliiton menettely sarjapaikan täydentämisessä on loukannut olennaisella tavalla tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun vaatimuksia. Sarjapaikan täydentämistä koskevaa menettelyä on näistä syistä pidettävä Koripalloliiton sääntöjen vastaisena.


Oikeusturvalautakunta katsoo edellä lausutuilla perusteilla, että Koripalloliiton liittohallituksen päätös on kumottava siltä osin kuin sarjapaikka on myönnetty rankingjärjestyksen ulkopuolelta Namika Lahti Juniorit ry:lle. Ennen sarjapaikan täydentämistä koskevan päätöksen tekemistä sarjan täydentämisestä tulee ilmoittaa sarjan täydentämisen kannalta huomioon otettaville koripalloseuroille ja seuroille tulee varata kohtuullinen aika ilmoittaa mahdollinen halukkuutensa pelata miesten I-divisioona B:ssä sekä toimittaa sarjalisenssin myöntämisen kannalta tarpeellinen selvitys lisenssin myöntämisen edellytyksistä.


IV Suullinen käsittely


HNMKY on pyytänyt, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely sen osoittamiseksi, että Koripalloliiton sarjapaikan täydentämistä koskeva valmistelu oli ollut puutteellista ja että tietoa sarjan täydentämisestä ei ollut ennakolta annettu.


Lautakunnan ratkaisun lopputulokseen nähden suullisen käsittelyn toimittaminen on tarpeetonta. HNMKY ry:n pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisen osalta hylätään.


V Lautakuntakulut


HNMKY ry on vaatinut, että Koripalloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut arvonlisäveroineen 2 734,20 eurolla. HNMKY ry on voittanut valituksen. Asian lopputulokseen nähden Koripalloliitto on velvollinen korvaamaan HNMKY ry:n lautakuntakulut kokonaisuudessaan. HNMKY ry:n vaatima määrä on asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen.


Lautakunnan valitusmaksu 600 euroa palautetaan HNMKY ry:lle lautakunnan toimesta, joten siltä osin HNMKY ry:n vaatimus Koripalloliittoon kohdistettuna hylätään.


Asian näin päättyessä Koripalloliitto ja Namika Lahti Juniorit ry eivät ole oikeutettuja vaatimiinsa kulukorvauksiin.


Päätöslauselma


Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 15.6.2015 poistetaan siltä osin kuin miesten koripallon I-divisioona B:n viimeinen sarjapaikka on myönnetty Namika Lahti Juniorit ry:lle. Asia palautetaan Suomen Koripalloliitto ry:een uudestaan käsiteltäväksi ja asian jatkokäsittelyssä tulee ottaa huomioon edellä ratkaisun perusteluissa todetut näkökohdat.


Suomen Koripalloliitto ry velvoitetaan korvaamaan HNMKY ry:n lautakuntakulut 2 734,20 eurolla.


Suomen Koripalloliitto ry:n ja Namika Lahti Juniorit ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Kristiina Rintala