Tiedote 24.1.2020


Urheilun oikeusturvalautakunta                                                    Tiedote

                                                                                                                   

24.1.2020

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019

Urheilun oikeusturvalautakunnan toiminta jatkui vuonna 2019 vakaana ja aikaisempien vuosien mukaisesti. Lautakunta antoi vuonna 2019 kaikkiaan 28 päätöstä. Ratkaisujen määrä ylitti jonkin verran keskimääräisen noin 25 vuosittaisen ratkaisujen määrän. Lautakunnan käsittelyaika pysyi myös varsin lyhyenä ollen keskimäärin 47 päivää valituksen vireilletulosta ratkaisun antamiseen.

Lautakunnassa käsiteltävistä urheilulajeista eniten valituksia vuonna 2019 tuli jääkiekosta 10 asiaa. Kaikkiaan lautakunnassa käsiteltiin 15 eri urheilulajia koskevaa asiaa.   

Oikeusturvalautakunnan asioista prosentuaalisesti suurin osa koskee urheilun kurinpitoa. Tyypillisiä kurinpitoasioita ovat erilaiset peli- tai toimintakiellot. Vuonna 2019 lautakunnassa ei tullut vireille yhtään dopingia koskevaa asiaa, joka on varsin poikkeuksellista. Tavanomaisesti dopingasioita käsitellään lautakunnassa vuosittain. Myös erilaiset pelaajan edustusoikeutta koskevat riidat ovat tyypillisiä ja tällaisista asioista vuonna 2019 annettiin kaikkiaan kuusi ratkaisua. Arvokisavalintoja koskevia asioita esiintyy myös säännönmukaisesti ja tällaisia oli vuonna 2019 yhteensä kaksi.

Valituksista menestyy keskimäärin kokonaan tai osittain noin 25-30 prosenttia. Vuonna 2019 valituksista menestyi kokonaan tai osittain kaikkiaan 31 prosenttia, joka ylittää hieman keskimääräisen tilaston.

Lautakunnan toimikausi on kerrallaan neljä vuotta. Syksyllä 2019 vuosille 2020-2023 valitun lautakunnan toimikauden aikana lautakunnan perustamisesta tulee vuonna 2021 kuluneeksi 30 vuotta. Lautakunnan toiminnan keskeisenä tavoitteena on ollut alusta lähtien toimia asiantuntevana, riippumattomana ja puolueettomana urheilun oikeusriitoja ratkaisevana oikeusturvaelimenä. Lautakunnan jäsenet ovat oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita, mutta tuntevat laajalti myös urheilua ja eri urheilulajeja. Asiantuntevuus, riippumattomuus ja puolueettomuus ovat lautakunnan keskeisiä lähtökohtia myös nyt käynnistyneellä uudella toimikaudella.

Lautakunnan ratkaisut julkaistaan lautakunnan omilla internet-sivuilla www.oikeusturvalautakunta.fi. Internet-sivuilta löytyy myös muuta hyödyllistä tietoa lautakunnan toiminnasta.

Lisätietoja lautakunnan toiminnasta antavat lautakunnan puheenjohtaja Timo Ojala (p. 050 3311334) ja lautakunnan sihteeri Samuli Sillanpää (p. 040 753 6855).


Liite: Lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019

www.oikeusturvalautakunta.fi