2/1996 Painonosto: Kurinpito - Kilpailukielto - Toimitsijakielto