1/2014 Jalkapallo- Kurinpito - Pelikielto - Kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytykset - Näyttö


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 1/2014

20.1.2014   Diaarinro 24/2013

RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

I Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan päätös 5.11.2013

II Suomen Palloliiton Valitusvaliokunnan päätös 29.11.2013


ASIA

I Kurinpitosakko ja pelikielto

II Toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJAT

I

Ekenäs Sport Club (ESC) rf

Henri Hallgren

Daniel Westerlund

Jonas Sjöblom

Nico Selenius

Alexi Puno

Andreas Puno


II

Robert Fredriksson


KUULTAVAT

I

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry


II

Suomen Palloliitto ry


VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

I

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n (Uudenmaan piiri) kurinpitovaliokunta on päätöksellään 5.11.2013 määrännyt Suomen Palloliitto ry:n rangaistusmääräysten 3 §:n 1 d-kohdan nojalla Ekenäs Sport Club rf:lle (ESC) 500 euron sakon ja rangaistusmääräysten 3 §:n 1 e-kohdan nojalla määrännyt Alexi Punon, Nico Seleniuksen, Henri Hallgrenin ja Andreas Punon kunkin neljän ottelun pelikieltoon, Jonas Sjöblomin yhden ottelun pelikiellon lisäksi neljän ottelun pelikieltoon ja Daniel Westerlundin kuuden ottelun pelikieltoon.


Rangaistukset perustuivat 24.9.2013 pelatun miesten jalkapallon IV divisioonan ottelun Karjalohjan Biisonit – ESC tapahtumiin. Erotuomarin tekemän ratkaisun jälkeen ESC:n pelaajat olivat piirittäneet ottelun erotuomarit ja käyttäytyneet tuomareita kohtaan epäurheilijamaisesti. Seura oli turvallisuusmääräysten mukaan vastuussa pelaajiensa käyttäytymisestä kaikissa ottelutapahtumissa. ESC oli rikkonut rangaistusmääräysten 2 §:n a kohtaa.


Pelikieltoon määrätyt pelaajat olivat käyttäytyneet epäurheilijamaisesti erotuomaria kohtaan nimittelemällä tätä muun muassa ilmaisuilla ”vitun hullu”, ”idiootti” ja ”vitun apina”. Mainitut pelaajat olivat myös tönineet erotuomaria loukaten tällä tavoin erotuomarin koskemattomuutta. Pelaajista Westerlund oli jatkanut huutelua vielä siirryttyään vaihtopenkille ja hänen menettelynsä oli siten moitittavampaa kuin muilla pelaajilla. Pelaajat olivat rikkoneet rangaistusmääräysten 2 §:n c kohtaa.


Lisäksi Uudenmaan piiri määräsi päätöksellään ESC:n valmentajan Robert Fredrikssonin toimitsijakieltoon 31.5.2014 saakka. Päätöksen mukaan Fredriksson oli käyttäytynyt törkeän epäurheilijamaisesti ja solvannut rasistisesti vastustajajoukkueen ulkomaalaistaustaista pelaa ja huutanut vastustajajoukkueen toimihenkilöille. Fredriksson ei ollut pyrkinyt myöskään hillitsemään oman joukkueensa pelaajien käyttäytymistä erotuomaria kohtaan.


II

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunta (Palloliitto) on päätöksellään 29.11.2013 muuttanut kurinpitovaliokunnan päätöstä ESC:n valmentaja Fredrikssonille määrätyn toimitsijakiellon osalta määräten toimitsijakiellon päätymään 31.12.2013.


Palloliitto totesi päätöksessään, että Fredriksson oli huudellut vastustajana olleen joukkueen toimihenkilöille ja laiminlyönyt hillitä oman joukkueen pelaajien käyttäytymistä ottelun erotuomareita kohtaan. Esitetyn selvityksen perusteella Fredrikssonin ei voitu katsoa nimitelleen vastustajajoukkueen pelaajaa apinaksi ja tältä osin Uudenmaan piirin päätös oli virheellinen.


Fredrikssonille määrättyä toimitsijakieltoa tuli lyhentää, koska hänen ei voitu katsoa syyllistyneen vastustajajoukkueen pelaajaan kohdistuneeseen rasistisena pidettävään huuteluun. Fredrikssonin menettely, siltä osin kuin hän oli laiminlyönyt hillitä oman joukkueensa pelaajien epäurheilijamaista käyttäytymistä erotuomaria kohtaan, oli kuitenkin niin moitittavaa, että Fredriksson tuli määrätä määräaikaiseen toimitsijakieltoon. Toimitsijakielto määrättiin päättymään 31.12.2013.


VALITUKSET PERUSTEINEEN

I

ESC on vaatinut, että kurinpitosakko poistetaan.


Alexi Puno, Andreas Puno, Henri Hallgren ja Jonas Sjöblom ovat kukin osaltaan vaatineet, että määrätyt pelikiellot kumotaan. Nico Selenius ja Daniel Westerlund ovat vaatineet, että määrätyt pelikiellot kumotaan tai että pelikielto joka tapauksessa lievennetään kummankin osalta yhden ottelun mittaiseksi.


Hallgren ei ollut ollut tapahtumapaikalla keskikentän alueella erotuomarin läheisyydessä, vaan hän oli jutellut tapahtuma-aikana vastustajajoukkueen rangaistusalueella maalivahdin ja keskuspuolustajan kanssa.


Westerlund oli vaihdettu pois kentältä noin viisi minuuttia ennen kyseisen tapahtuman alkua. Westerlund ei ollut mennyt kentälle tapahtuman alettua eikä hän ollut voinut loukata erotuomarin fyysistä koskemattomuutta. Westerlund oli ainoastaan huutanut epäurheilijamaisesti kentän laidalta erotuomarille.


Sjöblom oli poistettu virheellisesti kentältä ja tämän jälkeen Sjöblom oli ollut erotuomarin läheisyydessä neljän muun ESC:n pelaajan kanssa selvittämässä tapahtumaa. Sjöblom oli ilmoittanut tuomarin olevan huono, mutta hän ei ollut koskenut tuomariin eikä kohdistanut tähän herjaavia sanoja.


Selenius olisi pitänyt poistaa kentältä ja näin erotuomari oli aluksi myös ilmoittanut. Erotuomari oli kuitenkin peruuttanut päätöksensä ja poistanut kentältä Sjöblomin. Selenius oli yhdessä neljän muun ESC:n pelaajan kanssa selvittänyt tapahtunutta erotuomarin ympärillä, mutta Selenius ei ollut koskenut tuomariin eikä kohdistanut tähän herjaavia sanoja.


Alexi ja Andreas Puno olivat seisoneet erotuomarin ympärillä selvittääkseen tapahtumaa. He eivät olleet koskeneet tuomariin eivätkä olleet kohdistaneet tähän herjaavia sanoja.


Lisäksi valituksen liitteessä on viitattu siihen, että kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana toiminut Länsi-Uudenmaan erotuomarikerhon puheenjohtaja olisi ollut esteellinen osallistumaan kurinpitovaliokunnassa päätöksentekoon.


II

Robert Fredriksson on vaatinut, että määrätty toimitsijakielto kumotaan.


Fredriksson oli seisonut keskikentän kohdalla sivurajan tuntumassa mahdollisesti toinen jalka kentän puolella. Fredriksson ei ollut mennyt vastustajajoukkueen vaihtopenkin läheisyyteen eikä hän ollut huudellut vastustajajoukkueen toimihenkilöille. Fredrikssonilla ei ollut syytä hillitä oman joukkueensa pelaajia, koska tilanne kentällä erotuomarin ympärillä ei ollut uhkaava eivätkä ESC:n vaihtopelaajat olleet menneet kentälle.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

I

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry on vastauksessaan vaatinut, että valitukset hylätään.


Määrätyt seuraamukset perustuvat 24.9.2013 pelattuun IV divisioonan otteluun Karjalohjan Biisonit – ESC. Ottelun erotuomari oli antanut Sjöblomille kaksi varoitusta, mutta hän ei ollut erehdyksestään johtuen poistanut Sjöblomia heti toisen varoituksen jälkeen kentältä. Uudenmaan piiri oli pyytänyt ottelun tapahtumista erotuomarin ja avustavien erotuomareiden raportit sekä pyytänyt seurojen vastineet näihin raportteihin. Erotuomarin ja avustavien erotuomareiden raporttien perusteella oli selvää, että ESC:n pelaajat olivat käyttäytyneet epäurheilijamaisesti sekä loukanneet erotuomarin fyysistä koskemattomuutta.


Tapahtumien selvittely kentällä oli ollut sekava eikä erotuomari ollut kyennyt tässä yhteydessä antamaan varoituksia pelaajille. Se, että erotuomari ei ollut antanut varoituksia pelaajille tai poistanut pelaajia kentältä, ei poistanut ottelun järjestäjän oikeutta kurinpitorangaistusten määräämiseen jälkikäteen saatuaan tapahtumista riittävät selvitykset.


Erotuomari oli Länsi-Uudenmaan erotuomarikerhon jäsen, mutta tämä ei muodostanut esteellisyyttä.


Erotuomarin uhkaaminen ja fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen ovat vakavia sääntörikkomuksia. Aihetta määrättyjen ja lievinä pidettävien rangaistusten kumoamisen tai muuttamiseen ei ollut.


II

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Fredrikssonille määrätty kurinpitoseuraamus oli sääntöjen ja määräysten mukainen. Määrätty seuraamus vastasi myös vastaavanlaisista tapauksista aikaisemmin määrättyjä seuraamuksia.


VASTASELITYS

I ja II

Valittajat ovat yhteisessä vastaselityksessään todenneet valituksessaan esittämänsä lisäksi, että kurinpitomenettely oli käynnistynyt 25.9.2013 ESC:n joukkueenjohtajan Fredrikssonin tekemän selvityspyynnön seurauksena. ESC:lle ei ollut ilmoitettu käsittelyn aikana käydyistä muista keskusteluista eikä ESC ollut saanut esittää omaa näkemystään tällaisesta muusta selvityksestä. Asiassa oli epäselvää, oliko Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja Koivuporras osallistunut näihin keskusteluihin erotuomarikerhon puheenjohtajana vai kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana. Erotuomarilla oli omaa raporttiaan laatiessaan ollut käytössään Karjalohjan Biisoneiden laatima selvitys. Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan olisi pitänyt selvittää tapahtumia tarkemmin ja hankkia ulkopuolisen tahon näkemys tapahtumista. Tällainen raportti olisi ollut saatavissa esimerkiksi Jukka Urholalta, joka oli laatinut ottelusta lehtiartikkelin.


Karjalohjan Biisonit oli antanut oman lausumansa erotuomariraportin johdosta. Näitä Karjalohjan Biisonien lausumia ei ollut toimitettu ESC:lle eikä niitä tullut käyttää ESC:tä koskevassa kurinpitomenettelyssä. Uudenmaan piiri oli ottanut ratkaisua tehdessään huomioon Timo Raitiksen lausuman 17.10.2013, vaikka se ei ollut ollut ESC:n käytettävissä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

I ja II käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


I  Uudenmaan piirin määräämät seuraamukset


(1) Tosiasiat ja kysymyksenasettelu


Jalkapallon miesten IV divisioonassa on 24.9.2013 pelattu ottelu Karjalohjan Biisoneiden ja ESC:n välillä. Ottelun erotuomarina on toiminut Kosar Abdulkadir sekä avustavina erotuomareina Sadik Amir ja Yazdani Sahand. Erotuomari oli ottelun toisella puoliajalla poistamassa kentältä kaksi varoitusta saanutta Jonas Sjöblomia, jolloin erotuomarin ja ESC:n pelaajien välille oli syntynyt erimielisyys siitä, tuliko kentältä poistaa Sjöblom vai Nico Selenius. Tässä yhteydessä erotuomarin ympärille oli kerääntynyt ESC:n pelaajia ja ESC:n vaihtopenkiltä oli kommentoitu tapahtunutta.


ESC:n valituksen johdosta kysymys on siitä, onko Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja ollut esteellinen käsittelemään kurinpitoasiaa ja onko päätös tällä perusteella poistettava. Toiseksi kysymys on siitä, ovatko ESC sekä pelaajat saaneet lausua kaikesta kurinpitomenettelyssä hankitusta aineistosta. Kysymys on vielä siitä, ovatko ESC:n pelaajat käyttäytyneet tapahtumien aikana sillä tavoin moitittavasti, että kurinpitosakon määräämiselle seuralle on ollut perusteet. Pelaajien valitusten johdosta kysymys on siitä, ovatko rangaistut pelaajat käyttäytyneet epäurheilijamaisesti erotuomaria kohtaan ja ovatko pelaajat loukanneet erotuomarin fyysistä koskemattomuutta.


(2) Esteellisyysväite


ESC on valituksessaan todennut, että Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja Seppo Koivuporras oli toiminut myös Länsi-Uudenmaan erotuomarikerhon puheenjohtajana. Erotuomarikerhon puheenjohtajana Koivuporras pystyy vaikuttamaan erotuomarin tuomitsemien otteluiden lukumääriin ja erotuomarin saamiin ansioihin.


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Tässä tapauksessa kyse on ollut ottelutapahtumiin perustuvasta kurinpitoasiasta, jossa ottelun erotuomari ja avustavat erotuomarit ovat antaneet raporttinsa. Koivuportaan asema sekä Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana että Länsi-Uudenmaan erotuomarikerhon puheenjohtajana ei ole muodostanut esteellisyyttä arvioida ottelun tuomareihin kohdistunutta menettelyä kurinpitoasiana eikä päätöksen kumoamiseen tällä perusteella ole aihetta.

 

(3) Kurinpitomenettelyn väitetyt menettelyvirheet


ESC ja muut valittajat ovat vastaselityksessään todenneet, että Palloliiton kurinpitomenettelyssä oli otettu ESC:lle ja sen edustajille määrättyjen kurinpitoseuraamusten osalta huomioon Karjalohjan Biisoneiden edustajien Rauli Salosen ja Timo Raitiksen antamat lausumat, vaikka näitä lausumia ei ollut annettu tiedoksi ESC:lle tai sen pelaajille.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että 24.9.2013 pelatun ottelun jälkeen kurinpitoon liittyvät tapahtumat ovat olleet ajallisesti seuraavat:


1)    ESC:n valmentaja Robert Fredriksson on toimittanut Uudenmaan piirin kilpailupäällikölle kirjelmän, jossa Fredriksson on ilmoittanut Karjalohjan Biisoneiden pelaajan nimitelleen häntä 24.9.2013 pelatun ottelun yhteydessä;


2)    Karjalohjan Biisonit on antanut 27.9.2013 vastineen nimittelyä koskevaan väitteeseen. Karjalohjan Biisoneiden vastineessa on selostettu tapahtumia ESC:n pelaajan kentältä poistoon liittyen ja ESC:n pelaajien reagointia tähän. Lisäksi vastineessa on todettu Karjalohjan Biisoneiden pelaajan loukkaava sanonta ESC:n valmentajalle.


3)    ESC:n valmentaja on 30.9.2013 toimittanut lausuman koskien Karjalohjan Biisoneiden vastinetta


4)    Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunta on päättänyt kokouksessaan 8.10.2013 pyytää raportit erotuomarilta ja avustavilta erotuomareilta;


5)    Erotuomari ja avustavat erotuomarit ovat antaneet raporttinsa 9. ja 10.10.2013;


6)    Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunta on pyytänyt 15.10.2013 ESC:ltä ja Karjalohjan Biisoneilta lausumat erotuomarin ja avustavien erotuomareiden raporteista;


7)    Karjalohjan Biisonien valmentaja Rauli Salonen on antanut 16.10.2013 lausuman ja Timo Raitis 17.10.2013 oman lausumansa;


8)    ESC:n valmentaja on antanut 21.10.2013 lausuman erotuomarin ja avustavien erotuomareiden raportteihin;


9)    Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunta on päätöksessään 5.11.2013 määrännyt seuraamukset tehtyjen raporttien ja saatujen vastineiden perusteella yksilöimättä tarkemmin raporttien tai vastineiden sisältöä.


Lautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamuksen määrääminen edellyttää siltä menettelyltä, jossa seuraamus määrätään, oikeussuojaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista. Keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia. Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (ks. esimerkiksi UOL 1/2009).


Asiassa on riidatonta, että ESC:lle oli varattu tilaisuus lausua Karjalohjan Biisoneiden ensimmäisestä lausumasta ja erotuomarin sekä avustavien erotuomareiden raporteista, mutta ei sitä vastoin Karjalohjan Biisoneiden 16. ja 17.10.2013 päivätyistä lausumista. Lautakunta toteaa, että ESC:tä on siten kuultu vain osasta kurinpitomenettelyn aikana kertynyttä materiaalia. Kurinpitoasian käsittelyssä yleisesti noudatettavan kuulemisperiaatteen mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus lausuman antamiseen myös sellaisesta materiaalista, joka hankitaan päätöksentekijän omasta aloitteesta. Kuulemistilaisuuden varaamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko materiaalissa jotain uutta tietoa tai onko hankitulla materiaalilla merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Sillä, jolle vaaditaan kurinpitoseuraamusta, tulee olla tilaisuus lausua kaikesta siitä aineistosta, joka on ratkaisun pohjana riippumatta aineiston lopullisesta merkityksestä.


Tässä tapauksessa ESC:lle olisi tullut varata tilaisuus lausua myös Karjalohjan Biisoneiden 16. ja 17.10.2013 päivätyistä lausumista ennen asian lopullista ratkaisemista. Kun Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunta ei ole näin toiminut, kurinpitovaliokunta on menetellyt tältä osin virheellisesti.


Lautakunta kuitenkin toteaa, että Karjalohjan Biisoneiden lausumat 16. ja 17.10.2013 ovat olleet sisällöltään samansuuntaiset kuin erotuomarin ja avustavien erotuomareiden raportit, joista ESC on antanut lausumansa. Ottaen huomioon, että ESC on saanut mahdollisuuden lausua näistä lausumista lautakuntakäsittelyn yhteydessä ja että kysymyksessä olevat lausumat eivät ole määrittäneet kurinpidon kohdetta toisin kuin erotuomareiden raporteissa oli tilannetta luonnehdittu, oikeusturvalautakunta katsoo, että tässä tapauksessa enemmän viivytyksen välttämiseksi asiaa ei ole syytä palauttaa uudelleen käsiteltäväksi. Lautakunta ottaa siten asian välittömästi ratkaistavakseen.

 

(4) Päätöksen sääntöjen vastaisuuden arviointi

 

(a) Sääntömääräykset

 

Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka muun muassa kilpailussa tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti.


Rangaistusmääräysten 2 §:n d kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen.


Rangaistusmääräysten 2 §:n mukaan d kohdan mukainen erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen puuttuminen on rikkomuksena vakava.


Rangaistusmääräysten mukaan rangaistuksia ovat muun muassa sakko (3 § d kohta) ja peli- tai toimitsijakielto tietyksi ottelumääräksi tai määräajaksi (3 § e kohta).


Palloliiton jalkapallo-otteluita koskevien turvallisuusmääräysten kohdan 3.5 mukaan seura on vastuussa muun ohella pelaajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n a kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.


(b) ESC:n pelaajien käyttäytymisestä esitetty selvitys

 

Ottelun erotuomari Kosar Abdulkadir on todennut raportissaan, että hänen annettuaan punaisen kortin ESC:n pelaajalle nro 6 (Jonas Sjöblom) ESC:n pelaajat ja myös vaihtopenkillä olleet pelaajat olivat piirittäneet tuomarin sekä kiroilleet, haukkuneet ja protestoineet tuomarin toimintaa. Raportin mukaan Alexi Puno (nro 4), Jonas Sjöblom (nro 6), Daniel Westerlund (nro 10), Nico Selenius (nro 5), Henri Hallgren (nro 9) ja Andreas Puno (nro 11) olivat ottaneet fyysistä kontaktia tuomariin. Käytetyt herjaavat ilmaisut olivat olleet sisällöltään muun muassa ”vitun hullu”, ”idiootti”, ”apina” ja ”saatana”. Westerlund oli ollut jatkuvasti haukkumassa ja kiroilemassa tuomarille.


Ottelun toinen avustava erotuomari Sadik Amir on ilmoittanut omassa raportissaan tapahtumien edenneen siten kuin erotuomari oli omassa raportissaan ilmoittanut. Sadik Amir on kertonut pyrkineensä rauhoittamaan vaihtopenkkejä, mutta tästä huolimatta hän ei ollut kyennyt estämään ESC:n vaihtopelaajien menemistä kentälle. Westerlund oli huudellut kentän ulkopuolelta erotuomarille muun muassa ”vitun idiootti”.


Toinen avustava erotuomari Yazhadi Sahand on omassa raportissaan ilmoittanut tapahtumien edenneen siten kuin erotuomari oli omassa raportissaan todennut. Sahand on todennut, että erotuomariin oli kohdistettu herjaavia ilmaisuja, mutta hän ei ole osannut sanoa, kuka ESC:n pelaajista oli näitä ilmaisuja huudellut.


ESC:n valmentaja Fredriksson on todennut omassa tapahtumakuvauksessaan, että ESC:n joukkueesta neljästä viiteen pelaajaa oli ollut erotuomarin ympärillä ihmetellen sitä, mistä punainen kortti oli annettu. Joukkueen vaihtopenkillä olleet pelaajat ja valmentaja olivat nousseet ylös, mutta vaihtopenkiltä kukaan ei ollut mennyt kentälle. Kukaan ESC:n pelaajista ei ollut loukannut erotuomarin fyysistä koskemattomuutta eikä käyttänyt solvaavia ilmaisuja.


Karjalohjan Biisonit on omassa lausunnossaan todennut, että tilanteessa ESC:n kaikki pelaajat eli myös vaihtopelaajat ja valmentaja olivat menettäneet täysin malttinsa ja tulleet kentälle piirittäen ottelun erotuomarin. Pelaajat olivat huutaneet tuomarille loukkaavia ilmaisuja, kuten esimerkiksi ”vitun hullu”, ”idiootti” ja ”apina”. Timo Raitis on lausumassaan 17.10.2013 todennut, että ESC:n pelaajat nro 4 (Alexi Puno), 5 (Nico Selenius), 6 (Jonas Sjöblom), 10 (Daniel Westerlund) ja 11 (Andreas Puno) olivat loukanneet tuomarin koskemattomuutta tönien ja ottamalla kiinni kääntämällä hänen rintamasuuntansa itseensä päin.


Sanomalehti Länsi-Uudenmaan urheilutoimituksen esimies Jukka Urhola on omassa raportissaan todennut, että ottelun loppupuolella ESC:n pelaajat ja ottelun erotuomari olivat selvitelleet tilannetta. Sekamelska oli raportin mukaan ollut melkoinen, mutta kukaan ei ollut käynyt fyysisesti käsiksi erotuomariin.


Ottelua seuraamassa ollut Rainer Forsman on omassa lausunnossaan todennut, että tilanne oli ollut kuuma, mutta kukaan ei ollut käynyt käsiksi erotuomariin. Tuomarin ympärillä oli ollut neljästä viiteen ESC:n pelaajaa, mutta muut ESC:n pelaajat tai valmentaja eivät olleet tulleet kentälle. ESC:n pelaaja nro 9 (Henri Hallgren) oli Rainer Forsmanin ja Karjalohjan Biisoneiden maalivahtina toimineen Aki Forsmanin raportin mukaan jutellut Aki Forsmanin kanssa eikä ollut ollut mukana keskikentällä tapahtuneessa hässäkässä.


(c) Johtopäätökset näytöstä


Urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään todennut, että erotuomariraporttia voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavana, mutta raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa (UOL 14/2009). Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa kilpailutuomariin ja erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymyksessä oleva tapahtuma oli saanut alkunsa siitä, kun erotuomari oli ryhtynyt antamaan punaista korttia ESC:n pelaajalle. Tämän jälkeen erotuomarin ratkaisu on ESC:n pelaajien ja valmentajan toimesta kyseenalaistettu ja erotuomarin toimenpiteen on katsottu kohdistuneen väärään pelaajaan. Tilanne kentällä ja erityisesti erotuomarin ympärillä on ollut tilanteen selvittämisen aikana sekava ja kaoottinen. Tämä tilanteen kaoottisuus on epäilemättä vaikeuttanut myös erotuomarin osalta luotettavien havaintojen tekemistä siitä, mitä kukin yksittäinen pelaaja on sanonut tai tehnyt. Erotuomarin raportin sisällön osalta merkitystä on annettava erityisesti sille, miten yksityiskohtainen raportti on sisällöltään. Tilanteen kaoottisuus ja kiihkeys tulee myös muutoin ottaa huomioon arvioitaessa asiassa annettuja raportteja.


Kysymyksessä olevassa tapauksessa on kysymys tuomariin kohdistetuista loukkaavista lausumista ja erotuomarin fyysisen koskemattomuuden väitetystä loukkaamisesta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomarin ja avustavien erotuomareiden raporttien sekä Karjalohjan Biisonien lausunnon perusteella selvitettynä voidaan pitää sitä, että ESC:n pelaajat ovat kohdistaneet ottelun erotuomariin tätä loukkaavia epäurheilijamaisina pidettäviä lausumia. Yksittäisen pelaajan määrääminen pelikieltoon edellyttää kuitenkin sitä, että luotettava selvitys esitetään siitä, että juuri kurinpitomenettelyn kohteena oleva pelaaja on kohdistanut erotuomariin loukkaavan lausuman ja menetellyt siten rangaistusmääräysten vastaisesti. Riittävää ei näin ollen ole se, että pelaaja on mukana tilanteessa, jossa joku useasta pelaajasta menettelee rangaistusmääräysten vastaisesti, mutta kyseisen pelaajan menettely jää epäselväksi. Yksittäisen pelaajan lausuman tarkalla sisällöllä on asiassa olennainen merkitys arvioitaessa sitä, onko ja millainen kurinpitorangaistus sen johdosta perusteltu.


Henri Hallgrenin osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että Hallgrenin on luotettavina pidettävien lausuntojen perusteella näytetty olleen tapahtuma-aikaan juttelemassa vastustajajoukkueen maalivahdin kanssa eikä hän ole ollut mukana sinä tapahtumassa, jossa ESC:n pelaajia oli ollut erotuomarin ympärillä. Henri Hallgrenin osalta näyttämättä siten on jäänyt, että hän olisi kohdistanut erotuomariin loukkaavia lausumia tai loukannut erotuomarin fyysistä koskemattomuutta. Henri Hallgrenille määrätty kurinpitoseuraamus on näin ollen perusteettomana kumottava.


Alexi Punon, Andreas Punon, Daniel Westerlundin, Jonas Sjöblomin ja Nico Seleniuksen osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että yhtäältä erotuomariraportin ja Karjalohjan Biisoneiden edustajan Timo Raitiksen sekä toisaalta ESC:n ja edellä mainittujen pelaajien käsitysten välillä on huomattava ristiriita. Erotuomariraportin sekä kahden avustavan erotuomarin raporttien mukaan pelaajat olisivat “ottaneet erotuomariin fyysistä kontaktia” ja kohdistaneet erotuomariin loukkaavia ilmaisuja. Tätä tukee Timo Raitiksen lausuma. ESC:n valmentaja ja pelikieltoon määrätyt pelaajat ovat kiistäneet erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamisen ja loukkaavien ilmaisujen käyttämisen. Tätä tukee osittain sanomalehti Länsi-Uudenmaan toimittajan Jukka Urholan lausuma sekä Rainer ja Aki Forsmanin lausuma.


Tuomaria loukanneiden lausumien osalta lautakunta toteaa, että Alexi Punon, Andreas Punon, Jonas Sjöblomin ja Nico Seleniuksen osalta erotuomarin ja avustavien erotuomareiden raporteissa on todettu näiden pelaajien olleen erotuomarin ympärillä. Raporteissa ja myös Karjalohjan Biisonien lausunnossa on tuotu esille mainintoja loukkaavien lausumien sisällöstä. Näistä raporteista tai lausumista ei ole kuitenkaan mahdollista päätellä, kuka tai ketkä mainituista pelaajista olivat kohdistaneet loukkaavia lausumia erotuomariin ja minkälaisia yksittäisen pelaajan lausumat olivat olleet sisällöltään. ESC:n valmentaja ja yllä mainitut pelaajat ovat puolestaan kiistäneet käyttäneensä loukkaavia lausumia. Erotuomarin raportti ei ole ollut sisällöltään sillä tavoin yksityiskohtainen, että sen perusteella olisi riittävällä varmuudella pääteltävissä kunkin yllä mainitun pelaajan käyttäytyminen tilanteessa. Asiassa esitettyjen tapahtumakuvausten perusteella on siten jäänyt epäselväksi, ketkä mainituista pelaajista ovat kohdistaneet erotuomariin sellaisia lausumia, joita olisi pidettävä tuomaria loukkaavina ja siten epäurheilijamaisina lausumina. Lautakunta päätyy tämän vuoksi katsomaan, että asiassa ei ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että Alexi Puno, Andreas Puno, Jonas Sjöblom tai Nico Selenius olisivat esittäneet sellaisia lausumia, joiden johdosta kurinpitoseuraamuksen määräämistä voitaisiin pitää perusteltuna.


Daniel Westerlundin osalta lautakunta toteaa, että erotuomarin ja avustavana erotuomarina toimineen Sadik Amirin raporteissa Westerlund on yksilöity ja hänen on todettu huutaneen ja kiroilleen erotuomarille sekä todenneen erotuomarille muun muassa, että ”vitun idiootti”. Westerlund on myös itse valituksessaan oikeusturvalautakunnalle myöntänyt huutaneensa epäurheilijamaisesti erotuomarille. Näin ollen Westerlundin käyttäytymisestä ja huutojen sisällöstä on esitetty sisällöltään yhdensuuntainen, riittävän yksityiskohtainen ja myös luotettavana pidettävä selvitys. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo Westerlundin käyttäytyneen Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c kohdassa tarkoitetulla tavalla epäurheilijamaisesti.


Erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamisen osalta ottelun erotuomari on todennut raportissaan, että Alexi Puno, Andreas Puno, Jonas Sjöblom, Daniel Westerlund ja Nico Selenius olivat ottaneet fyysistä kontaktia tuomariin. Raportissa ei tarkemmin kuvata sitä, minkälaista tämä fyysisen kontaktin ottaminen oli ollut ja oliko se johtanut erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Karjalohjan Biisoneiden selvityksessä ESC:n pelaajien on todettu muun muassa tönineen tuomaria. Kahden ottelua seuraamassa olleen henkilön lausuman (Jukka Urhola ja Rainer Forsman) mukaan tapahtuman aikana kenenkään fyysistä koskemattomuutta ei ollut loukattu.


Lautakunta toteaa, että pelikieltoon määrätyt pelaajat ovat asiallisin perustein riitauttaneet erotuomariraportin sisällön fyysisen koskemattomuuden loukkaamisen osalta ja vedonneet riitauttamisensa tueksi kahden ulkopuolisen henkilön lausumiin. Kunkin pelaajan menettely fyysisen koskemattomuuden loukkaamisen osalta on jäänyt epäselväksi. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että Alexi Puno, Andreas Puno, Jonas Sjöblom, Daniel Westerlund tai Nico Selenius olisi loukannut erotuomarin fyysistä koskemattomuutta sillä tavoin, että kurinpitoseuraamuksen määräämistä voitaisiin pitää perusteltuna.


Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että asiassa ei ole ollut Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisia perusteita määrätä Alexi Punoa, Andreas Punoa, Henri Hallgrenia, Jonas Sjöblomia ja Nico Seleniusta pelikieltoon ja Uudenmaan piirin päätös on heidän osaltaan kumottava.  


Westerlund on edellä todetuin tavoin käyttäytynyt epäurheilijamaisesti erotuomaria kohtaan ja rikkonut rangaistusmääräysten 2 §:n c kohtaa. Näyttämättä on jäänyt, että hän olisi rangaistusmääräysten 2 §:n d kohdan mukaisesti puuttunut erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen. Näin ollen Uudenmaan piirin hänelle määräämää pelikieltoa on lyhennettävä. Oikeusturvalautakunta harkitsee oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi Westerlundin syyksi luetusta menettelystä kolmen ottelun pelikiellon.


(d) ESC:lle määrätty kurinpitosakko


Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 3.5 mukaan seura on vastuussa joukkueensa pelaajien käytöksestä ottelutapahtuman aikana. Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.5. mukaan kaikenlainen pelaajiin, joukkueiden taustahenkilöihin, erotuomaristoon, toimitsijoihin tai katsojiin kohdistuva herjaava käytös on kiellettyä. Mikäli herjaavaa käytöstä ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.


Edellä todetuin tavoin ESC:n pelaajien on näytetty kohdistaneen erotuomariin loukkaavina pidettäviä rangaistusmääräysten mukaisia epäurheilijamaisia lausumia. ESC:n pelaajien käyttäytyminen on ollut moitittavaa ja sisältänyt myös rasistisina pidettäviä lausumia erotuomaria kohtaan. Edellä lausutuin tavoin asiassa ei ole yksittäisen pelaajan kohdalla ollut Westerlundia lukuun ottamatta riittäviä perusteita kurinpitoseuraamuksen määräämiselle. Vaikka asiassa on jäänyt enemmälti selvittämättä, kuka tai ketkä ESC:n pelaajista näitä lausumia ovat erotuomariin kohdistaneet, tämä ei poista seuran vastuuta omien pelaajiensa selvästi epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä. ESC on siten rikkonut turvallisuusmääräystä ja edellytykset kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ovat olemassa.


Uudenmaan piiri on määrännyt seuraamukseksi 500 euron sakon. Tätä ei ole erotuomariin kohdistettuihin loukkaavien lausumien sisältöön nähden pidettävä ainakaan liian ankarana seuraamuksena. Aihetta rangaistuksen alentamiseen ei ole.

 

II Joukkueen valmentajalle määrätyt seuraamukset


(1) Kysymyksenasettelu


Palloliiton valitusvaliokunta on päätöksessään katsonut asiassa tulleen erotuomariraportin ja avustavien erotuomareiden raporttien perusteella selvitetyksi, että ESC:n valmentaja Fredriksson oli huutanut vastustajajoukkueen toimihenkilöille ja laiminlyönyt hillitä oman joukkueensa pelaajien sopimatonta käyttäytymistä erotuomaria kohtaan.


Fredriksson on valituksessaan todennut, että hän ei ollut kurinpitoratkaisun perusteluissa todetulla tavalla mennyt vastustajan vaihtopenkin läheisyyteen huutamaan vastustajajoukkueen toimihenkilöille. Tilanne kentällä ei ollut ollut myöskään niin uhkaava, että hänellä olisi ollut velvollisuus hillitä pelaajiaan. Fredrikssonin valituksen johdosta lautakunnassa on kysymys siitä, onko hän menetellyt rangaistussääntöjen vastaisesti ja onko toimitsijakiellon määräämiselle ollut sääntöjen mukaiset perusteet.


(2) Sääntömääräykset


Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 3.5. mukaan seura on vastuussa pelaajiensa, joukkueen taustahenkilöiden, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.5. mukaan kaikenlainen pelaajiin, joukkueiden taustahenkilöihin, erotuomaristoon, toimitsijoihin tai katsojiin kohdistuva herjaava käytös on kiellettyä. Mikäli herjaavaa käytöstä ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n a kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan. Rangaistusmääräysten 2 §:n c kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka muun muassa kilpailussa tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti.


(3) Johtopäätökset

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että turvallisuusmääräysten kohdan 3.5. mukaan seura on vastuussa pelaajiensa käyttäytymisestä. Sääntömääräysten mukaan tämä vastuu on siten kohdistettu seuraan, ei sen sijaan valmentajaan tai muuhunkaan yksittäiseen vastuuhenkilöön seurassa. Siten sääntömääräykset eivät mahdollista toimitsijakiellon määräämistä sillä perusteella, että valmentaja ei ole puuttunut tai hillinnyt pelaajien käyttäytymistä kentällä. Tältä osin Fredrikssonille määrätty toimitsijakielto on siten sääntöjen vastainen.


Siltä osin kuin kysymys on siitä, onko Fredriksson itse kohdistanut vastustajana olleen joukkueen toimihenkilöihin loukkaavia ilmaisuja, oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan. Ottelun erotuomarin raportin mukaan ESC:n valmentaja oli jatkuvasti riidellyt vastustajajoukkueen toimihenkilöiden kanssa. Raportista ei tarkemmin ilmene se, minkälaista tämä riitely on ollut laadultaan ja sisällöltään. Karjalohjan Biisonien valmentajan Rauli Salosen lausuman 16.10.2013 mukaan ESC:n valmentaja Fredriksson oli huutanut Karjalohjan Biisonien joukkueenjohtajalle Raitikselle. Raitis on omassa lausumassaan 17.10.2013 todennut, että Fredriksson oli tullut huutamaan Karjalohjan vaihtopenkin vireen.


Ottelua seuraamassa olleen Jukka Urholan mukaan Fredriksson ei ollut mennyt vastustajajoukkueen puolelle. Karjalohjan Biisonien ensimmäisestä raportista ei tarkemmin ilmene, onko Fredriksson kohdistanut vastustajajoukkueen toimihenkilöihin loukkaavina pidettäviä ilmaisuja. Myöhempien 16. ja 17.10.2013 päivättyjen lausumien mukaan jonkinlaista huutamista olisi ollut.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa esitetty selvitys Fredrikssonin menettelystä on ristiriitaista. Fredrikssonin pelin yhteydessä esittämien lausumien sisällöstä ei ole riittävää selvitystä. Tämän ristiriitaisen ja osin puutteellisen selvityksen perusteella oikeusturvalautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että Fredriksson olisi kohdistanut Karjalohjan Biisonien toimihenkilöihin sellaisia lausumia, joiden nojalla hänelle olisi voitu määrätä toimitsijakielto.


Palloliiton päätös on näin ollen Fredrikssonin osalta kokonaan kumottava.


Päätöslauselma


I Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry


Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 5.11.2013 kumotaan siltä osin kuin Henri Hallgren, Jonas Sjöblom, Nico Selenius, Alexi Puno ja Andreas Puno on määrätty pelikieltoihin ja heille määrätyt pelikiellot poistetaan.


Daniel Westerlundille määrätty pelikielto lievennetään kolmen (3) ottelun pelikielloksi.


ESC ry:lle määrätyn kurinpitosakon osalta Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n päätöstä ei muuteta.


II Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunta


Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan päätös 29.11.2013 kumotaan ja Robert Fredrikssonille määrätty toimitsijakielto poistetaan.


Valitusmaksu: Koska ESC ry:n osalta valitus hylätään, valitusmaksua ei palauteta.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                       Timo Ojala

puheenjohtaja                                   sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Elias Kajander, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.