14/2019 Kilpa-aerobic Arvokilpailuvalinta – Valintapäätöksen muuttaminen – Päätöksentekomenettely – Kuuleminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 14/2019

24.4.2019                   Diaarinro 11/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmän päätös 16.4.2019 koskien Suomen edustajan valintaa kilpa-aerobicin EM-kilpailuihin


ASIA         

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJAT

A, edustajanaan huoltajansa F

B, edustajanaan huoltajansa G

C, edustajanaan huoltajansa H

D, edustajanaan huoltajansa I

E, edustajanaan huoltajansa J


KUULTAVAT

Suomen Voimisteluliitto ry

Turun Urheiluliitto ry


SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY:N KILPA-AEROBICIN LAJIASIANTUNTIJARYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Voimisteluliitto ry:n (jälj. Voimisteluliitto) kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä on päätöksellään 13.4.2019 valinnut Suomen edustajiksi kilpa-aerobicin vuoden 2019 EM-kilpailujen ryhmäsarjaan AG2 GR Valkeakosken Koskenpojat ry:n urheilijat A:n, B:n, C:n, D:n ja E:n. Päätös on perustunut siihen, että mainituista henkilöistä koostuvan ryhmän valintakriteereiden mukainen yhteispistemäärä kahdessa etukäteen ilmoitetussa karsintakilpailussa oli ollut korkein.


Tämän jälkeen kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä on 16.4.2019 päättänyt, että Valkeakosken Koskenpojat ry:n ryhmän sijasta Suomea edustaa EM-kilpailuissa Turun Urheiluliitto ry:n kokoonpano, joka oli voittanut jälkimmäisen karsintakilpailun 13.4.2019. Päätös on perustunut siihen, että lajiasiantuntijaryhmä on katsonut soveltaneensa asetettuja valintakriteereitä ensimmäisessä valintapäätöksessä virheellisesti.


VALITUS PERUSTEINEEN

A, B, C, D ja E (jälj. VaKP:n ryhmä) ovat valituksessaan vaatineet, että Voimisteluliiton kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmän päätös 16.4.2019 kumotaan ja asia jätetään lajiasiantuntijaryhmän aikaisemman päätöksen 13.4.2019 varaan. Lisäksi VaKP:n ryhmä on vaatinut, että Voimisteluliitto velvoitetaan korvaamaan VaKP:n ryhmän jäsenten lautakuntakulut asiassa 1.562,40 eurolla korkoineen.


Perusteinaan VaKP:n ryhmä on esittänyt, että päätöstä 13.4.2019 ei ole voitu muuttaa, koska mitään uutta tietoa ei ole tullut esille päätöksen antamisen jälkeen ja koska EM-kilpailuihin päätöksellä 13.4.2019 valittuja VaKP:n urheilijoita ei ole kuultu ennen päätöksen muuttamista. Päätös 16.4.2019 on lisäksi ranking-pisteiden laskemisen osalta virheellinen, koska Turun Urheiluliitto ry:n kahden eri ryhmän karsintakilpailuissa saavuttamat pisteet on laskettu yhteen.


Asetettujen valintakriteereiden mukaan vasta arvokilpailuihin valitun ryhmän kokoonpanoa voidaan tietyin edellytyksin ennen kilpailuja muuttaa. Sen sijaan valintakriteerit eivät mahdollista ranking-pisteiden keräämistä eri koostumuksilla. Muiden kilpailujen tai maajoukkueen harjoitusringin valintakäytäntöjä ei voida soveltaa tässä asiassa, jossa on kysymys arvokilpailuvalinnoista. Turun Urheiluliitto ry on ilmoittanut jälkimmäiseen kahdesta karsintakilpailusta 13.4.2019 VaKP:n tavoin saman ryhmän kuin ensimmäiseen karsintakilpailuun 23.3.2019. Kilpailupaikalla ryhmän 5 urheilijasta 2 oli kuitenkin vaihdettu. Näin oli tehty siitä huolimatta, että ryhmästä pois vaihdetut urheilijat olivat osallistuneet samassa kilpailussa muihin sarjoihin. Tilannetta on arvioitava siten, että Turun Urheiluliitto ry on osallistunut karsintakilpailuihin kahdella eri ryhmällä, joiden saavuttamia ranking-pisteitä ei voida laskea yhteen.


Valintapäätös 13.4.2019 ei ollut ollut ehdollinen eikä se ollut sisältänyt minkäänlaista varaumaa. Urheilijat olivat siten voineet luottaa siihen, että päätös on pysyvä. Koska valittuja VaKP:n urheilijoita ei ollut ennen päätöksen tekemistä kuultu, on päätös 16.4.2019 kumottava myös menettelyvirheen perusteella. Päätöstä 16.4.2019 ei ollut edes annettu tiedoksi ensin valituille urheilijoille.


VaKP:n ryhmä on voittanut ensimmäisen karsintakilpailun ja sijoittunut toiseksi jälkimmäisessä karsintakilpailussa. Näillä sijoituksilla se on saanut valintakriteereiden perusteella 9 + 7 = 16 rankingpistettä. Vastaavasti Turun Urheiluliitto ry:n ryhmä oli sijoittunut toiseksi ensimmäisessä karsintakilpailussa (7 p.) ja seuran eri kokoonpanolla kilpaillut toinen ryhmä oli voittanut jälkimmäisen karsintakilpailun (9 p.) Yhteensä 16 pistettä saavuttanut VaKP:n ryhmä on siten saavuttanut selvästi enemmän ranking-pisteitä kuin Turun Urheiluliitto ry:n ryhmät, joista toinen saavutti 7 ja toinen 9 pistettä.


Vielä valittajat ovat lausuneet, että valintakriteereiden kohtaa, jonka mukaan lajiasiantuntijaryhmä voi esimerkiksi sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa käyttää tapauskohtaista harkintavaltaa urheilijavalinnoissa, ei voida soveltaa tässä tapauksessa, koska Turun Urheiluliitto ry:n ryhmän kokoonpanon muuttaminen ei ollut johtunut sairastumisista, loukkaantumisista eikä näihin rinnastuvasta syystä.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Voimisteluliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus ja valittajien lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Perusteinaan Voimisteluliitto on esittänyt, että Voimisteluliiton kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä oli kumonnut ensimmäisen valintapäätöksen, koska vakiintuneen käytännön mukaan (cup-kisat ja maajoukkueringit) ryhmien kokoonpanoista saa vaihtaa urheilijoita siten, että 5 urheilijasta 2 voi vaihtaa. Mikäli EM-valinnoissa olisi noudatettu toisenlaista käytäntöä, tästä olisi tullut mainita erikseen valintakriteereissä.


Lajiasiantuntijaryhmä ei ollut päätöksessään 16.4.2019 poikennut valintakriteereistä. Se oli vain tulkinnut valintakriteereitä siten, että valintakriteereissä mainittu mahdollisuus vaihtaa valitusta kokoonpanosta 2 urheilijaa koskee myös karsintakilpailuita. Valintakriteereiden kohta ”valituista kokoonpanoista voi vaihtaa urheilijoita seuraavasti…” on epäselvästi muotoiltu ja tulkinnanvarainen ja sitä tulee vastaisuudessa selventää. Kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä oli kummassakin valintakokouksessaan keskustellut nimenomaan tämän kohdan tukinnasta. Valintakriteereissä tämä kohta ei suoraan viittaa mihinkään tiettyyn valintatilanteeseen. Vastaavanlaisia tilanteita ei ole aikaisemmin ollut arvokilpailuvalinnoissa, joten erillistä omaa vakiintunutta käytäntöä arvokilpailuvalinnoissa ei ole muodostunut. Jälkikäteen arvioituna lajiasiantuntijaryhmä oli tehnyt ensimmäisessä valintakokouksessaan epäselvässä ja ristiriitaisessa tulkintatilanteessa hätiköidyn ratkaisun. Ranking-pisteiden oltua VaKP:n ja Turun Urheiluliitto ry:n ryhmien kesken kahden karsintakilpailun jälkeen tasan, EM-kilpailuihin on valintakriteereiden perusteella tullut valita se ryhmä, joka saavutti korkeammat pisteet jälkimmäisessä karsintakilpailussa. Tämä ryhmä on kilpailun voittanut Turun Urheiluliitto ry:n kokoonpano. Päätös 16.4.2019 on siten oikea.


Väitetyn menettelyvirheen osalta Voimisteluliitto on vielä todennut, että lajiasiantuntijaryhmä oli tehnyt uuden päätöksen urheilijoita kuulematta, koska se ei ollut muuttanut tai lisännyt valintakriteereitä. Se oli tehnyt uuden päätöksen valintakriteereiden mukaisesti.      


Turun Urheiluliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Turun Urheiluliitto ry on esittänyt, että yleinen käytäntö kilpa-aerobicin ryhmäsarjoissa on, että ryhmä katsotaan vielä samaksi, jos enintään 2 sen urheilijoista vaihtuu. Olisi erikoista tulkita valintakriteereitä siten, että karsinnoissa ryhmän kokoonpanon tulee pysyä täysin samana, kun sen muuttaminen itse arvokilpailuihinkin on sallittu. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa tulee siten päätyä ratkaisuun ja tulkintaan, jossa ei poiketa lajin yleisistä käytännöistä ja sääntöjen laatijan ilmeisestä tarkoituksesta.


Lisäksi Turun Urheiluliitto ry on lausunut, että valintakriteereiden mukaan lajiasiantuntijaryhmä pidättää oikeuden muutoksiin ja esimerkiksi sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen saavuttamiseksi ko. kisoissa. Turun Urheiluliitto ry oli ensimmäisessä karsintakilpailussa käyttänyt kokoonpanossaan kahta varajäsentä, koska kaksi varsinaista jäsentä oli ollut toipumassa loukkaantumisista eikä seura ollut halunnut vaarantaa urheilijoiden osallistumista kauden pääkilpailuihin liian aikaisella kovalla rasituksella. Tämäkin puoltaa valituksen hylkäämistä, sillä ryhmän varsinaisten jäsenten palattua kokoonpanoon Turun Urheiluliitto ry:n urheilijat olivat ratkaisevassa karsintakilpailussa EM-kilpailuihin lähtevällä kokoonpanollaan kilpailun ylivoimainen voittaja. Valituksen hylkäämistä puoltavat siten lajin yleiset käytännöt, tarkasteltavana olevan tulkinnanvaraisen valintakriteerin laatijan tarkoitus sekä parhaan urheilullisen ratkaisun hakeminen.

Näin ollen valitus tulee hylätä.


VASTASELITYS

VaKP:n ryhmä on Voimisteluliiton ja Turun Urheiluliitto ry:n vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi VaKP:n ryhmä on todennut, että päätöksen 13.4.2019 muuttamiseen johtanut prosessi oli lähtenyt liikkeelle Voimisteluliiton aloitteesta ja siinä oli otettu huomioon vain Turun Urheiluliitto ry:n kantaa ja tulkintaa tukevia seikkoja. Voimisteluliiton edustaja on viestissään lajiasiantuntijaryhmälle maininnut konsultoineensa valintakriteereiden kiistanalaisesta tulkinnasta lakimiestä. Tätä lakimiestä ei kuitenkaan ole nimetty eikä VaKP:n ryhmälle ole varattu tilaisuutta lausua saadusta selvityksestä.


Lisäksi valittajat ovat lausuneet, että Voimisteluliiton vastineessaan esittämä väite, jonka mukaan urheilijoita ei ole tarpeen kuulla, mikäli jo tehtyä päätöstä muutettaessa ei samalla muuteta valintakriteereitä, on täysin perusteeton. Lajiasiantuntijaryhmä ei edes voi muuttaa tai lisätä kriteereitä kesken karsinnan ja ilman Suomen Voimisteluliiton valmennuksen asiantuntijaryhmän hyväksyntää.


Tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa ryhmän kokoonpano olisi vaihtunut arvokilpailuvalintoihin vaikuttavien karsintakilpailujen välillä. Väitteet vakiintuneesta käytännöstä eivät siten pidä paikkaansa. Asiassa ei myöskään ole esitetty mitään selvitystä valintakriteereiden laatijan tarkoituksesta ja siitä, että valintakriteereitä tulisi tulkita niiden sanamuodosta poikkeavalla tavalla. Valintakriteereissä käytetyn sanan ”valittu” ei siten voi tulkita tarkoittavan muuta kuin kriteereiden mukaan Suomen joukkueeseen valittua urheilijaa tai ryhmää.


Sitä, että Turun Urheiluliitto ry:n ryhmän kokoonpanon vaihtuminen olisi johtunut loukkaantumisista tai niistä toipumisista, ei ollut ilmoitettu ennen karsintakilpailua eikä myöhemminkään lajiasiantuntijaryhmälle. Turun Urheiluliitto ry:n ensimmäisen karsintakilpailun kokoonpanosta poisjääneet urheilijat olivat lisäksi kilpailleet myös ensimmäisessä karsintakilpailussa yksilösarjassa ja toisessa joukkuesarjassa (trio). Lisäksi kysymyksessä olevat urheilijat ovat kilpailleet yksilösarjassa, joukkuesarjassa ja ryhmäsarjassa Portugalissa järjestetyissä kilpailuissa heti ensimmäistä karsintakilpailua seuranneella viikolla maaliskuun lopussa. Näin ollen ei voida katsoa, että kysymys olisi ollut sellaisista loukkaantumisista tai niistä toipumisista, joilla voisi olla merkitystä valintakriteereitä tulkittaessa.


Vielä valittajat ovat todenneet, että väite siitä, että Turun Urheiluliitto ry:n ryhmä olisi selvästi parempi kuin VaKP:n ryhmä, perustuu pelkästään toisen karsintakilpailun tuloksiin. VaKP:n ryhmä on kuitenkin voittanut myös Turun Urheiluliitto ry:n jälkimmäisen karsintakilpailun kokoonpanon maaliskuussa Portugalissa käydyissä kilpailuissa.


Voimisteluliitto on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan valittajien lautakuntakulut asiassa, koska valintaprosessissa on menetelty urheilijoiden oikeusturvaa loukkaavalla tavalla ja asia on ollut välttämätöntä saattaa Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaistavaksi.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Tausta ja kysymyksenasettelu

 

Voimisteluliiton kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä on päätöksellään 13.4.2019 valinnut Suomen edustajaksi kilpa-aerobicin vuoden 2019 EM-kilpailujen ryhmäsarjaan AG2 GR VaKP:n urheilijoista koostuvan ryhmän. Tämän jälkeen lajiasiantuntijaryhmä on 16.4.2019 kumonnut mainitun päätöksen ja nimennyt Suomen edustajaksi sanottuun kilpailuun VaKP:n ryhmän asemesta Turun Urheiluliitto ry:n ryhmän. Ensimmäisessä valintapäätöksessä lajiasiantuntijaryhmä on tulkinnut asetettuja valintakriteereitä siten, että ryhmän kokoonpanon on tullut olla valintakriteereissä yksilöidyissä karsintakilpailussa sama, jotta sen kilpailuissa saavuttamat ranking-pisteet voidaan laskea yhteen ja ottaa valintoja tehtäessä kokonaismäärältään huomioon. Jälkimmäisessä päätöksessä lajiasiantuntijaryhmä on sen sijaan katsonut, että ryhmää voidaan pitää samana, vaikka sen 5 jäsenestä 2 olisi vaihtunut.


VaKP:n ryhmän jäsenten tekemän valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Voimisteluliiton kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmän päätös 16.4.2019 tehty asianmukaisin perustein ja onko valintamenettelyssä ja päätöksenteossa loukattu valittajien oikeuksia.


Asetetut valintakriteerit


Voimisteluliiton julkaisemien kilpa-aerobicin vuoden 2019 EM-kilpailujen valintakriteereiden mukaan maajoukkue valitaan kahden karsintakilpailun perusteella. Pisteytys menee seuraavasti;

- 1. karsinnasta (EM-karsinta -kilpailu 23.3) saa pisteitä 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

- 2. karsinnasta (Cup 1 -kilpailu 13.-14.4.2019) saa pisteitä 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

- Tasapiste-tilanteessa Cup 1 -kilpailu on ratkaiseva sijoitusten mukaan.


Valintakriteereissä on mainittu, että lajiasiantuntijaryhmä pidättää oikeuden muutoksiin ja esimerkiksi sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa tilanne katsotaan tapauskohtaisesti Suomen parhaan menestyksen saavuttamiseksi ko. kisoissa.


Lisäksi valintakriteereissä on todettu, että valituista kokoonpanoista voi vaihtaa urheilijoita seuraavasti: Triosta voi vaihtaa yhden jäsenen ja ryhmästä kaksi, senioreiden AeroDancesta kolme, junioreiden AeroDancesta kaksi. Sairaus- ja poikkeustapauksissa ja perustellusta syystä LAR (lajiasiantuntijaryhmä) arvioi kokoonpanojen suuremmat vaihdokset tapauskohtaisesti.


Valintapäätöstä koskeva arviointi


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittaessa urheilijoita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa kysymys on lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko valintapäätös tarkoituksenmukainen. Silloin, kun valinnat kuitenkin tehdään ennakkoon asetettujen ja julkistettujen kriteereiden perusteella, kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa valinnassa ilmoittamiaan valintakriteereitä. Valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti ja päätös voidaan valituksen johdosta kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos asetettuja valintakriteereitä ei ole noudatettu.


Esillä olevassa asiassa ensimmäinen valintapäätöksistä on tehty ja tiedotettu urheilijoille heti jälkimmäisen karsintakilpailun jälkeen 13.4.2019. Asiassa ei ole ilmennyt, että päätökseen olisi annettu muutoksenhakuohjausta eikä muutoksenhakumahdollisuutta ole mainittu valintakriteereissä. Ratkaisusta 13.4.2019 ei myöskään ole valitettu Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Sen sijaan lautakunnan arvioitavana on nyt päätös, jolla alun perin tehtyä valintapäätöstä on 16.4.2019 muutettu.


Esitetyn selvityksen perusteella kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä on ottanut asian uudelleen käsiteltäväkseen Turun Urheiluliitto ry:n saatettua oman käsityksensä valintakriteereiden oikeasta tulkinnasta Voimisteluliiton tietoon ja liiton toimihenkilön ilmoitettua asiasta 15.4.2019 lajiasiantuntijaryhmälle. Toisin kuin äänestyksen jälkeen syntyneessä ensimmäisessä valintapäätöksessä, lajiasiantuntijaryhmä on 16.4.2019 päätynyt niin ikään äänestyksen jälkeen kiistanalaisen tulkintakysymyksen osalta toiseen lopputulokseen kuin ensimmäisellä kerralla ja kumonnut ensimmäisen valintapäätöksen.


Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut, urheilijoiden oikeusturva edellyttää sitä, että etenkin arvokilpailuja koskevat valinnat tehdään huolellisesti ja asetettuja valintakriteereitä tarkasti noudattaen. Valinnoilla on urheilijoille suuri merkitys ja valituksi tulleen urheilijan on tiedon valinnasta saatuaan voitava keskittyä yksinomaan menestymään kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaalla mahdollisella tavalla. Jo tehtyä valintapäätöstä on kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa voitava muuttaa, mikäli tähän on yksittäisessä tapauksessa painavat perusteet (ks. UOL 18/2017).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti perusteiden muuttaa tehtyä valintapäätöstä itseoikaisuna tai muutoin tulisi käydä ilmi asetetuista valintakriteereistä. Siinäkään tapauksessa, että valintakriteereissä ei ole käsitelty mahdollisuutta muuttaa jo tehtyä ja asianomaisille urheilijoille tiedotettua valintapäätöstä esimerkiksi myöhemmin ilmenneiden seikkojen perusteella, mahdollisuutta muuttaa valintapäätöstä ei kuitenkaan voida täysin poissulkea.        


Tehdyn valintapäätöksen muuttaminen voi tulla kysymykseen silloin, jos valittu urheilija ei kykene terveydellisistä syistä kilpailemaan lainkaan tai jos hänen kilpailukykynsä on saadun selvityksen perusteella valintapäätöksen tekemisen jälkeen olennaisesti heikentynyt. Päätöksen muuttamiseen urheilijan suostumuksesta riippumatta voi lisäksi olla painavat perusteet esimerkiksi silloin, jos urheilija rikkoo vakavalla tavalla velvollisuuksiaan Olympiakomiteaa tai lajiliittoa kohtaan päätöksen tekemisen jälkeen. Poikkeuksellisesti päätöksen oikaiseminen voi kuitenkin tulla kysymykseen myös silloin, jos tehty päätös on yksiselitteisen selvästi asetettujen valintakriteereiden vastainen. Tilanne rinnastuu tällöin lähinnä selvän asiavirheen korjaamiseen hallintomenettelyssä (ks. hallintolaki 50 – 52 § ja HE 72/2002 vp s. 111 – 115).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kysymys sovellettavaksi tulevissa valintakriteereissä mainitusta mahdollisuudesta muuttaa valintapäätöstä esimerkiksi valitun urheilijan sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi. Sen sijaan asiassa on arvioitava, onko valintapäätös 13.4.2019 edellä mainitulla tavalla yksiselitteisen selvästi asetettujen valintakriteereiden vastainen.


Edellä selostetuissa valintakriteerissä on todettu, että valituista kokoonpanoista voi vaihtaa urheilijoita seuraavasti: Triosta voi vaihtaa yhden jäsenen ja ryhmästä kaksi, senioreiden AeroDancesta kolme, junioreiden AeroDancesta kaksi. Muuta mainintaa ryhmien kokoonpanojen koostumuksista valintakriteereissä ei ole.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kumpikin asiassa esitetty tulkintavaihtoehto on sinällään valintakriteereiden ja yleisestä käytännöstä muissa kuin arvokilpailuvalinnoissa kilpa-aerobicissa esitetyn perusteella mahdollinen. Voimisteluliiton ja Turun Urheiluliitto ry:n esittämää kantaa, jonka mukaan ryhmän 5 jäsenestä 2 on voitu vaihtaa karsintakilpailujen välillä ilman, että ryhmän katsottaisiin muuttuneen toiseksi, tukee tällaisen muutoksen valintakriteereistä ilmenevä mahdollisuus valintojen jälkeen. Toisaalta valintakriteereissä mainitaan nimenomaisesti vain mahdollisuus vaihtaa urheilijoita jo valituista kokoonpanoista. Lisäksi se, että karsintakilpailuja on ollut vain kaksi ja ne ovat olleet ajallisesti lähellä toisiaan, tukee valittajien näkemystä, jonka mukaan ranking-pisteitä on voitu kerätä karsintakilpailuista vain samalla kokoonpanolla.  Näin ainakin siinä tapauksessa, että esillä olevassa asiassa näyttämättä jääneet pakottavat terveydelliset syyt eivät ole estäneet osallistumista kilpailuun. Tällaista tulkintaa tukevat myös urheilulliset syyt. Kahdesta karsintakilpailusta 13.4.2019 EM-kilpailuihin valittu VaKP:n kokoonpano ja Turun Urheiluliitto ry:n 16.4.2019 Suomen edustajaksi valittu kokoonpano ovat kohdanneet toisensa vain toisessa, mikä vaikeuttaa näiden kokoonpanojen vertaamista toisiinsa.


Kuten edellä on todettu, lähtökohtaisesti urheilijoiden on voitava luottaa tehtyjen valintapäätösten pysyvyyteen. Valintapäätöksen muuttaminen sen tehneen toimielimen toimesta voi olla hyväksyttävää vain poikkeuksellisesti ja tarkoin rajatuissa tilanteissa. Ilman terveydellisiä esteitä ja valitun urheilijan suostumusta päätöksen jälkikäteinen muuttaminen päätöksen tehneen toimielimen toimesta on valitun urheilijan oikeusturvaa loukkaamatta mahdollista lähinnä silloin, kun päätöstä rasittaa ilmeinen virhe.


Asian ratkaisemisen kannalta keskeistä on se, että sovellettavat valintakriteerit ovat ryhmän kokoonpanoon ennen valintaa tehtävien muutosten osalta tulkinnanvaraiset. Myös Voimisteluliitto on kiinnittänyt tähän huomiota todetessaan vastauksessaan, että kriteereitä pitää tältä osin vastaisuudessa muuttaa ja selventää. Asiassa ei ole yksilöity yhtään aikaisempaa arvokilpailuvalintatapausta, jossa sama tulkintakysymys olisi noussut esille. Sovellettavaksi tulevien tai niitä vastaavien arvokilpailuvalintakriteereiden tulkinnasta ei siten ole esitetty olevan vakiintunutta asian ratkaisemiseen vaikuttavaa aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. Tässä tilanteessa lajiasiantuntijaryhmän kumpaakaan sääntötulkintaa ei voida pitää niin selvästi virheellisenä, että tehdyn päätöksen muuttamiseen lajiasiantuntijaryhmän toimesta olisi ollut riittävän painavat perusteet. Koska riittäviä perusteita kumota 13.4.2019 annettu päätös ei siten ole ollut, päätös 16.4.2019 on jo tällä perusteella kumottava.


Valintamenettelyä koskeva arviointi


Kuten edellä on todettu, valittaessa urheilijoita kansainvälisiin arvokilpailuihin on meneteltävä korostetun huolellisesti. Urheilijoiden uran kannalta merkittäviä valintapäätöksiä tehtäessä myös urheilijoiden oikeusturvaa koskevilla vaatimuksilla on erityinen merkitys. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että päätöstä, jolla Suomea arvokilpailuissa edustamaan valittu urheilija korvataan myöhemmin muutoin kuin valitun urheilijan omasta aloitteesta toisella urheilijalla, ei voida kiireellisessä tapauksessakaan tehdä varaamatta valitulle urheilijalle asianmukaista tilaisuutta esittää käsityksensä valintapäätöksen muutoksen perusteena olevista seikoista ja sen tueksi esitetystä selvityksestä. Tällainen menettely loukkaa urheilijan oikeusturvaa vakavalla tavalla.


Esillä olevassa asiassa VaKP:n urheilijoille ei ole ennen valintapäätöksen 16.4.2019 tekemistä annettu lainkaan tiedoksi sitä aineistoa, jonka perusteella asiaa on lajiasiantuntijaryhmässä ennen uuden päätöksen tekemistä käsitelty. Edelleen on epäselvää esimerkiksi se, kenen lakimiehen lausuntoon Voimisteluliitto ja myöhemmin lajiasiantuntijaryhmä ovat asiassa oman tulkintansa perustaneet ja minkä sisältöinen saatu lausunto tarkalleen ottaen on. Valituille urheilijoille ei myöskään ole varattu tilaisuutta esittää omaa käsitystään siitä, miten asiaa tulisi tämän aineiston ja esitettyjen muutosperusteiden perusteella arvioida. Näin ollen päätöstä 16.4.2019 tehtäessä on menetelty virheellisesti. Se, että valintakriteereitä ei ole uuden päätöksen yhteydessä muutettu, on valintamenettelyn edellä todettujen ilmeisten puutteiden kannalta asiaan vaikuttamaton seikka. Päätös 16.4.2019 tulee siten kumota myös vakavan menettelyvirheen perusteella.


Johtopäätökset


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että päätös valita VaKP:n ryhmä edustamaan Suomea kilpa-aerobicin EM-kilpailuissa sarjassa AG2 GR ei ole ollut asetettujen valintakriteereiden perusteella sillä tavoin virheellinen, että sen muuttamiseen päätöksen tehneen Voimisteluliiton kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmän toimesta olisi ollut riittävän painavat perusteet. Missään tapauksessa tällaista päätöstä ei olisi tullut tehdä varaamatta jo valituille urheilijoille tilaisuutta lausua päätöksen muuttamisen perusteena olevista seikoista ja niiden tueksi esitetystä selvityksestä. Näin ollen valituksen kohteena oleva päätös on kumottava.


Lautakuntakulut


Asian näin päättyessä Voimisteluliitto on velvollinen korvaamaan valittajien kohtuulliset lautakuntakulut asiassa.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään ja Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmän päätös 16.4.2019 koskien Valkeakosken Koskenpojat ry:n ryhmän korvaamista Turun Urheiluliitto ry:n ryhmällä Suomen edustajana kilpa-aerobicin vuoden 2019 EM-kilpailuissa sarjassa AG2 GR kumotaan. Alkuperäinen 13.4.2019 tehty valintapäätös jää siten voimaan.


Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan korvaamaan valittajien lautakuntakulut asiassa 1.562,40 eurolla.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää


puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Elias Kajander, Timo Pennanen ja Kimmo Suominen.