2/2000 Taitoluistelu: Yhdistys - Hallituksen päätös, Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta

 URHEILUN    OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Radiokatu 20

00240 Helsinki


           Pnro 2/2000                        26.1.2000 

 

 

 

 

 

Espoon Taitoluisteluklubi r.y.Nksinluistelujaosto/Leila Huhta Ukkohauentie 2 C 25

02170 Espoo

  

Kirjeenne 9.12.1999

                    Dnro 5/99

Urheilun oikeusturvalautakunta voi sääntöjensä 1 §:n mukaan antaa järjes­ töille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, jotka eivät ole tai ole olleet lautakunnan käsiteltävinä valitusasioina

 

Kirjeessänne esitetyn perusteella näyttää siltä, että asiassanne on kysymys ur­ heiluseuran hallituksen päätöksen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista.

Tällaiset kysymykset tulisi ensi sijassa käsitellä yhdistyksen päättävissä eli­ missä yhdistyksen sisällä. Asianne ei valitettavasti kuulu oikeusturvalauta­ kunnan toimivaltaan. Sen vuoksi tänne toimittamanne asiakirjat palautetaan.

 

 

Jarmo Hirvonen oikeusturvalautakunnan sihteeri

0