3/1998 Yleisurheilu: Kurinpito - Kilpailukielto - Toimitsijakielto - Doping

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 8.10.1998


PÄÄTÖS     NRO 3/98    DNRO 5 /98


 

URHEILUN  OIKEUSTURVALAUTAKUNNÄN KOKOONPANO

Lauri Tarasti, puheenjohtaja, Kurt-Erik Forsstedt, Per-Erik Förars, Heikki Halila, Veikko Ripatti ja Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJA

Kimmo Paganus, Rovaniemi

KUULTAVA

()    Suomen Urheiluliitto ry, Helsinki

ASIA '-

Kilpailu- ja toimitsijakielto doping-asiassa

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Urheiluliiton hallituksen päätös 20.3.1998, jolla Paganus on 9.12.1997 tapahtuneen dopingtestistä kieltäytymisen johdosta asetettu kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon (päätös liitteenä).

VAATIMUKSET

Paganus on vaiituksessaan 18.5.1998 vaatinut kilpailu- ja toimitsijakiellon kumoamista. Hän oli selkävaivojensa ja heittokätensä revähdyttämisen johdosta jo 30.11.1997 lopettanut kilpailu-uransa, mistä hän oli samana päivänä myös ilmoittanut seuransa Rovaniemen Lapin puheenjohtajalle. Hän oli siten kuntourheilijana ollut oikeutettu 9.12.1997 kieltäytymään testistä.

0

SELITYS

Suomen Urheiluliitto on selityksessään 25.6.1998 lausunut, että Paganus oli kilpaillut vielä vuonna 1997. Hän ei ollut ilmoittanut testaajalle kilpailu-uransa lopettamisesta, vaan oli vedonnut siihen vasta jälkikäteen. Urheilijan lopettamispäätös ei ole sitova, joten lopettamiseen vetoamisen hyväksyminen rangaistuksen poistavaksi seikaksi toisi mukanaan urheilijalle testittömän harjoituskauden. Yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen 56.1 ja 60.1 (iv) kohtien mukaan urheilijan kieltäytyminen menemästä antidopingtestiin on dopingrikkornus, josta on tuomittava kilpailukieltoon.

Paganukselle asetettu kahden vuoden kilpailu- ja

toimitsijakielto on sääntöjen mukainen minirnirangaistus.

VASTASELITYS

Paganus on vastaselityksessään 14.8.1998 toistanut olleeasa enää vain kuntourheilija.

 

Paganus on ilmoittanut pitävänsä suullisen käsittelyn järjestämistä asiassa tarpeettomana.


 

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut

Paganus on syksyllä 1997 muuttanut Rovaniemelle opiskelemaan. Hän on siirtynyt Rovaniemen Lappiin ja ilmoituksensa mukaan toiminut seuran nuorisovalmennuksessa ja varainhankinnassa.

Paganus ja seura ovat 23.11.1997 allekirjoittaneet edustusoikeusilmoituksen, joka on 25.11.1997 lähetetty Suomen Urheiluliittoon. Seura on 24.11.1997 maksanut liitolle seurasiirtoa  koskevan rekisteröimismaksun.

 

0

Paganus on testauspäivänä 9.12.1997 ollut tekemässä kuntoharjoitusta. Hän ei ole ilmoittanut testaajalle syytä testistä kieltäytymiseen.

 

Paganus on testauksen ajankohtana ollut uuden seuransa jäsen. Hänellä on ollut voimassa oleva kilpailulisenssi. Hän on vasta myöhemmin vedonnut kilpailu-uransa lopettamiseen.

 

Asiassa on jäänyt näyttämättä, ettei Paganus olisi testauspäivänä 9.12.1997 ollut dopingsäännöstön tarkoittama urheilija.

Päätöslauselma

Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että Suomen Urheiluliiton hallituksen 20.3.1998 tekemä päätös Kimmo Paganuksen asettamisesta kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon ei ole virheellinen.

Asian näin päättyessä Paganuksen suorittamaa valitusmaksua ei palauteta.

0

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

 

 


Lauri Tarasti puheenjohtaja


Risto Jalanko sihteeri


 

SUOMEN URHEILULIITTO RY

Antti Pihlakoski/lTN

 

 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 3/1998

 

Aika                                    perjantai 20.3.1998

klo 17.00-23.00


PÖYTÄKIRJAOTE PÖYTÄKIRJA 23.3.1998


 

3/1998


 


Paikka

 

 

 

0     Läsnä

 

 

 

 

 

 

0

1

Kokouksen avaus


Pasilan toimitalo sali 3

Helsinki

 

llkka Kanerva Harri Aalto Sari Essayah

Harri Haapasalo Risto Koskinen Matti  Laurila Reijo Raja-aho Björn  Taxell Lauri Vasala Pertti  Eräkare Kai Kyl\önen Tommi Vuorinen Antti Pihlakoski Tapio Korjus Tapio Nevalainen Kari  Saarinen Into Turvanen Irma Nurminen


 

 

 

 

puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

liittovaltuuston puheenjohtaja läsnä 1-5.3

läsnä 1-5.1

läsnä 1-5.1

 

 

 

 

läsnä 1-5.3 sihteeri


 

Puheenjohtaja likka Kanerva avasi kokouksen.

 

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Todettiin kokous  laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

.... .


•    12

Mahdolliset  muut asiat

 

12.1              Kimmo Paganuksen kieltäytyminen doping­ testistä

Todettiin, että kiekonheittäjä Kimmo Paganus kieltäytyi doping­ testistä 9.12.1997 Rovaniemellä. Suomen  Antidoping  -toimi­ kunnan valvontaryhmä on kokouksessaan 26.1.1998 päätänyt, että Kimmo Paganuksen testistä kieltäytyminen katsotaan dopingiksi.

 

Suomen Urheiluliitto on pyytänyt ja saanut Kimmo Paganukselta selvityksen  asiasta.   Suomen  Urheiluliiton   sovittelulautakunta on

6.3. ja 17.3.1998 pitämässään kokouksessa käsitellyt asiaa. Kokouksen pöytäkirja ja sovittelulautakunnan lausunto ovat alku­ peräisen pöytäkirjan liitteenä  14.  Sovittelulautakunta  ehdottaa, että Paganukselle määrättäisiin doping-rikkomuksesta tavanomai­ nen sääntöjen mukainen rangaistus.

0                           Päätetään IMF:n kansainvälisten sääntöjen 56,1, 60.1 (iv) ja 60.2 (a)(i) sekä Suomen Urheiluliiton sääntöjen 28 §:n nojalla asettaa Kimmo Paganus kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon. Kielto päättyy 9.12.1999.

 

 

14

Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 


 

Vakuudeksi

0

Liitteet

 

Jakelu


 

Irma Nurminen Irma Nurminen

Liitteet 4-9 toimitetaan liittovaltuuston kevätkokouksen kokousaineiston liitteinä ja postitetaan 3.4.1998.

 

liittovaltuuston jäsenet hallituksen jäsenet tilintarkastajat  henkilökunta

 

 

Pöytäkirjaotteen oikeaksi


 

 


o

sihteeri, Helsinki


Antti Pihlakoski toimitusjohtaja, Espoo


 

 

2