Tiedote 18.4.2011

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                                 TIEDOTE
 18.4.2011


AC OULU EI SAANUT LIIGALISENSSIÄ

Urheilun oikeusturvalautakunta ei päätöksellään 18.4.2011 muuttanut Suomen Palloliiton lisenssivalituslautakunnan eikä lisenssikomitean päätöksiä. Tästä seuraa, että AC Oulu ei saa liigalisenssiä eikä pelaa tällä kaudella Veikkausliigassa.

Oikeusturvalautakunta katsoi suullisessa käsittelyssä esitetyn todistelun sekä asiassa esitetyn muun todistelun perusteella, että Palloliiton lisenssikomitean päätös 2.2.2011 ja lisenssivalituslautakunnan päätös 15.2.2011 eivät olleet lisenssimääräysten vastaisia ja lisenssiä koskeva AC Oulun hakemus on voitu hylätä sen taloudellisen selvityksen perusteella, joka oli esitetty lisenssikomitealle 31.1.2011 mennessä. AC Oulun taloudellisesta tilasta esitettyyn selvitykseen nähden Palloliiton lisenssikomitealla oli ollut riittävät perusteet päätyä katsomaan, ettei AC Oulu täyttänyt lisenssimääräysten mukaisia liigalisenssin edellytyksiä.

Edelleen oikeusturvalautakunta katsoi, että lisenssivalituslautakunnan arvio siitä, että tässä tapauksessa ei ole ollut edellytyksiä uuden selvityksen huomioon lisenssikomitean päätöksen jälkeen, ei ollut Palloliiton lisenssimääräysten vastainen eikä tältäkään osin ollut aihetta lisenssivalituslautakunnan päätöksen muuttamiseen. Lisenssin myöntämiseen liittyviä edellytyksiä arvioitaessa ei siten voitu ottaa huomioon sellaista selvitystä, joka oli saatu 31.1.2011 jälkeen.

Oikeusturvalautakunta katsoi myös, ettei lisenssimenettelyssä ollut tapahtunut sellaisia menettelyllisiä virheitä, joiden johdosta lisenssivalituslautakunnan ja lisenssikomitean päätökset olisi tullut poistaa. Oikeusturvalautakunta totesi kuitenkin, että Palloliiton lisenssimenettelyä tulee kehittää ja Palloliiton huomiota kiinnitettiin siihen, että lisenssimenettely toteutetaan ennustettavasti ja että menettely on johdonmukainen ja hakijoiden kannalta tasapuolinen. Oikeusturvalautakunnan ratkaisu syntyi äänestyksen (4-1) jälkeen. Oikeusturvalautakunnan kokoonpanon puheenjohtaja katsoi eriävässä lausunnossaan, että asiassa olisi ollut edellytykset uuden selvityksen huomioon ottamiseen ja olisi palauttanut asian lisenssikomiteaan.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Risto Jalanko (pj.), Erkki Aurejärvi, Hilkka Salmenkylä, Jukka Sippo ja Pekka Timonen. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala.

Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334