4/2007 Pesäpallo: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Pelaajasopimus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                   

PÄÄTÖS                                Nro 4/2007

8.6.2007                               Dnro 9/2006


RATKAISU, JOKA ON VALITUKSEN KOHTEENA

Alajärven Ankkurit ry:n päätös olla hyväksymättä pelaajasopimuksen sisältyvä optiovuoden irtisanomista tai purkua


ASIA 

Pelaajasopimus 


MUUTOKSENHAKIJA

Teemu Auronen 


KUULTAVA

Alajärven Ankkurit ry 


VALITUS

Auronen on valituksessaan vaatinut, että hänen pelaajasopimuksensa Alajärven Ankkurit ry:n kanssa todetaan päättyneeksi 30.9.2006. Edelleen Auronen on vaatinut todettavaksi, että seuran vaatimalle pelaajapalkkion alentamiselle ei ole perustetta. 


RATKAISU

Perustelut

Aurosen valituksessa on kysymys hänen ja Alajärven Ankkurit ry:n välille syntyneestä pelaajasopimuksen irtisanomista koskevan ehdon tulkinnasta ja soveltamisesta.

Auronen on valituksen mukaan suorittanut sopimuksen mukaisen irtisanomisen ja sopimus on päättynyt 30.9.2006. Alajärven Ankkurit ry on puolestaan katsonut, että sopimusta ei ole irtisanottu ja se on sen vuoksi jatkunut vielä vuoden, eli 30.9.2007 asti.

Pelaajasopimuksen 14. kohdan mukaan tällainen osapuolten välille syntynyt riita ratkaistaan välimiesoikeudessa. Välimiesmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaan yleisessä tuomioistuimessa ei saa ottaa tutkittavaksi kannetta kysymyksestä, joka on välimiesten ratkaistava, jos vastapuoli tekee siitä väitteen ennen kuin hän vastaa pääasiaan. Säännöksestä ilmenee yleisempi periaate, joka edellyttää välityssopimukseen vedottavan, jotta se estäisi asian käsittelyn sellaisessa ratkaisuelimessä, jonka toimivaltaan kysymys muutoin kuuluisi. Alajärven Ankkurit ry ei ole vedonnut asiassa pelaajasopimukseen sisältyvään välityslausekkeeseen, eikä se siten estä asian tutkimista Urheilun oikeusturvalautakunnassa.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Aurosen valituksen kohteena ei ole sellaista yhdistyksen päätöstä, jota koskevan valituksen tutkiminen mainitun sääntökohdan perusteella kuuluisi Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 


Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksu palautetaan.   


Pertti Välimäki                              Pasi Kumpula 

puheenjohtaja                              sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Helena Jaatinen, Urpo Kangas, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala-Jaalivaara