9/2019 Vesipallo Edustuskelpoisuus – Seuraamuksen kohtuullistaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 9/2019

15.3.2019    Diaarinro 6/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Uimaliitto ry:n kilpailutyöryhmän päätös 28.2.2019


ASIA

Edustusoikeudettoman pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Uinti Tampere ry


KUULTAVA

Suomen Uimaliitto ry


KILPAILUTYÖRYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Uimaliitto ry:n (jäljempänä Uimaliitto) vesipallon asiantuntijaryhmä on päätöksessään 15.2.2019 määrännyt Uinti Tampere ry:lle seuraamukseksi pelioikeudettoman pelaajan peluuttamisesta neljässä vesipallon Naisten SM-sarjan ottelussa kahdeksan pisteen pistemenetyksen. Lisäksi ilman pelioikeutta pelanneen pelaajan tilastomerkinnät otteluissa on poistettu. Päätöksen mukaan kysymyksessä olleiden otteluiden lopputulokset ovat jääneet voimaan.


Uimaliiton kilpailutyöryhmä on päätöksessään 28.2.2019 kumonnut vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen ja määrännyt, että ottelutuloksia muutetaan kysymyksessä olevien otteluiden osalta siten, että Uinti Tampere ry menettää otteluissa saavuttamansa pisteet ja maalit ja vastustajana olleet rikkeettömät joukkueet saavat pitää otteluissa tekemänsä maalit, voittavat ottelut ja saavat niistä kaksi sarjapistettä. Päätös on perustunut siihen, että vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen 15.2.2019 on katsottu olevan vesipallon sarjamääräysten vastainen.


VALITUS PERUSTEINEEN

Uinti Tampere ry on valituksessaan vaatinut, että Uimaliiton kilpailutyöryhmän päätös kumotaan ja asia jätetään vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen varaan.  


Perusteinaan Uinti Tampere ry on lausunut, että inhimillisen erehdyksen vuoksi yksi joukkueen pelaajista oli unohtanut hankkia vesipallon pelaajalisenssin ennen sarjakauden alkua. Sarjakauden alkaessa tammikuussa 2019 kyseinen pelaaja oli lisenssin puuttumisesta tietämättä lisätty Uinti Tampere ry:n naisten joukkueen kokoonpanoon Uimaliiton tulospalvelujärjestelmässä.


Pelioikeutta koskevien sääntöjen noudattamista ei valvota Uimaliiton toimesta sarjakauden aikana. Valvonnan puute saa aikaan sen, että inhimillisestä erehdyksestä voi seurata seuralle hyvin ankara seuraamus. Joukkueet voivat nimetä myös vailla lisenssiä olevia pelaajia kokoonpanoihinsa Uimaliiton käyttämässä tulospalvelujärjestelmässä, joten edustuskelvotonta pelaajaa voidaan erehdyksessä peluuttaa koko kauden ajan. Uimaliiton lajit ovat tässä suhteessa eriarvoisessa asemassa keskenään, koska uinnissa kilpailuihin ei voi ilmoittautua ilman lisenssiä. On huomattava, että seuroilla ei ole käytettävissään luotettavaa palvelua, josta ne voisivat itse seurata pelaajiensa lisenssitilannetta. Kaudella 2018-2019 lisenssit ovat tulleet voimaan maksuhetkellä ja pelaajien edustusoikeuksia on selvitetty sarjakauden aikana maksukuittien perusteella. Aikaisemmin joukkueiden oli tullut esittää erotuomareille ennen ottelua kokoonpanossa olevien pelaajien lisenssilistat, joista lisenssien voimassaolo oli tarkastettu.


Ilman pelaajalisenssiä ja siten pelioikeutta kauden ensimmäiset neljä ottelua pelannut pelaaja on edustanut joukkuettaan kuuden edellisen sarjakauden ajan ja kuuluu joukkueensa runkopelaajiin. Uinti Tampere ry ei koe saaneensa epäreilua kilpailuetua kysymyksessä olevan pelaajan peluuttamisesta ilman pelioikeutta. Seura hyväksyy kuitenkin seurauksena huolimattomasta menettelystään asiantuntijaryhmän kohtuullistaman seuraamuksen.


Ottaen huomioon sen, että naisten SM-sarjan runkosarjassa pelataan joukkuetta kohden vain 12 ottelua, sarjamääräysten mukainen seuraamus on Uinti Tampere ry:n kannalta urheilullisesti kohtuuton. Aikaisemmin Uimaliitto on kohtuullistanut vastaavanlaisissa tapauksissa määrättyjä seuraamuksia.

     

VASTAUS PERUSTEINEEN

Uimaliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Uimaliiton kilpailutyöryhmän päätös on vesipallon sarjamääräysten mukainen. Päätöksellään kilpailutyöryhmä on varmistanut joukkueiden yhdenvertaisen ja sarjamääräysten mukaisen kohtelun. Sarjamääräysten mukaan pelaaja on edustuskelvoton, jos hänellä ei ole pelaajalisenssiä. Lisenssiin liittyy pelaajan vakuutusturva sekä pelaajien rekisteröintivelvollisuus, johon Uimaliitto on sitoutunut noudattaessaan kansainvälisen uimaliitto FINA:n sääntöjä.


Sovellettavat säännöt ovat selkeitä ja vakiintuneita ja ne ovat olleet seurojen tiedossa. Valituksessa esitetty väite, jonka mukaan asiassa on poikettu liiton aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä valittajan vahingoksi, on perusteeton. Vesipallon asiantuntijaryhmä on aikaisemminkin kohtuullistanut sarjamääräysten mukaisia seuraamuksia, mutta kilpailutyöryhmä on kumonnut asiantuntijaryhmän päätökset ja ratkaissut asiat sarjamääräysten mukaisesti.


Uinti Tampere ry:n joukkueen pelit jatkuvat edelleen turnausmuotoisessa loppusarjassa, eikä sen kausi siten katkea kilpailutyöryhmän päätöksen vuoksi. Päätös ei ole muutoinkaan seuran kannalta kohtuuton.


VASTASELITYS

Uinti Tampere ry on Uimaliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessaan esittämänsä. Asiassa on sinällään riidatonta, että Uinti Tampere ry:n pelaajalla ei ole ollut neljässä SM-sarjan ottelussa voimassa olevaa pelaajalisenssiä. Tämän on kuitenkin osaltaan mahdollistanut Uimaliiton tulospalvelujärjestelmä sekä puutteellinen valvonta. Koska pelaajien edustusoikeuksia ei valvota ja vesipallon tulospalvelujärjestelmä sallii lisenssittömien pelaajien lisäämisen joukkueen pelaavaan kokoonpanoon, koko joukkue voi kärsiä kohtuuttoman rangaistuksen yhden pelaajan inhimillisestä erehdyksestä.

 

Vesipallon naisten SM-sarjassa pelaa neljä joukkuetta, joista jokainen joukkue pelaa 12 runkosarjaottelua, neljä ottelua kutakin vastustajaa vastaan. Uinti Tampere ry kokee kohtuuttomaksi seuraamukseksi sen, että kolmannes joukkueen voittamista runkosarjapeleistä tuomitaan vastustajan voittamiksi joukkueen yhden pelaajan tahattoman erehdyksen takia.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Uinti Tampere ry:n vesipallon naisten SM-sarjajoukkueen pelaaja on laiminlyönyt hankkia säännöissä edellytetyn pelaajalisenssin ja pelannut sarjakauden 2018-2019 ensimmäiset neljä sarjaottelua Uinti Tampere ry:n joukkueessa ilman pelioikeutta. Uimaliiton kilpailutyöryhmä on päätöksessään 28.2.2019 vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksen kumoten määrännyt, että ottelutuloksia muutetaan kysymyksessä olevien otteluiden osalta siten, että Uinti Tampere ry menettää otteluissa saavuttamansa pisteet ja maalit ja vastustajana olleet rikkeettömät joukkueet saavat pitää otteluissa tekemänsä maalit, voittavat kysymyksessä olevat ottelut ja saavat niistä kaksi sarjapistettä.


Oikeusturvalautakunnassa on Uinti Tampere ry:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko kilpailutyöryhmän päätös Uinti Tampere ry:tä kohtaan syrjivä tai määrätty seuraamus seuran kannalta kohtuuton.


Uimaliiton aikaisempi ratkaisukäytäntö

 

Uinti Tampere ry on valituksessaan lausunut, että aikaisemmin Uimaliitto on kohtuullistanut vastaavanlaisissa tapauksissa määrättyjä seuraamuksia. Uimaliitto on tältä osin lausunut, että liiton kilpailutyöryhmä on aikaisemminkin muuttanut sarjamääräysten mukaisiksi vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksiä, joissa asiantuntijaryhmä on kohtuullistanut seuraamuksia sarjamääräysten vastaisesti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuroja on kohdeltava liiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella eri tavoin eikä toisaalta erilaisessa tilanteessa olevia seuroja samalla tavalla. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että liiton kurinpitovaltaa käyttävän toimielimen vakiintunut ratkaisukäytäntö voi perustaa seuroille perusteltuja odotuksia koskien liiton suhtautumista tietynlaiseen menettelyyn silloinkin, kun kyseinen ratkaisukäytäntö ei saa suoraan tukea sovellettavaksi tulevista säännöistä ja määräyksistä. 


Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Uinti Tampere ry:n menettelyyn rinnastuvia tapauksia olisi aikaisemmin ratkaistu Uimaliiton kilpailutyöryhmässä toisin. Siitä, että väitetty valituksen kohteena olevasta ratkaisusta poikkeava ratkaisukäytäntö olisi vakiintunutta, ei ole ilmennyt mitään viitteitä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että Uinti Tampere ry:tä olisi kohdeltu asiassa syrjivästi.

    

Sovellettavat säännöt ja määrätyn seuraamuksen kohtuullisuus


Uintiurheilun sääntökirjan 2017-2021 yleismääräysten 7 §:n kohdan 9 mukaan Suomen Uimaliitolla on voimassa kilpailulisenssijärjestelmä. Kilpailulisenssiin sisältyy myös kilpailuja ja harjoituksia koskeva tapaturmavakuutus. Tarkemmat määräykset lisenssijärjestelmästä antaa liiton hallitus. Jokaisella kilpailijalla (uimarilla, uimahyppääjällä, vesipalloilijalla ja taitouimarilla), joka Suomen Uimaliiton jäsenseuraa edustaen ottaa osaa viralliseen uintiurheilukilpailuun, on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi ja voimassa oleva vakuutus (paitsi masters yli 70 v). Kilpailulisenssi on voimassa, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu (tili ja viitenumero) ja tieto maksetusta lisenssistä on rekisteröitynyt liiton sähköiseen lisenssi- ja edustusoikeusjärjestelmään.

                     

Vesipallon pelikauden 2018-2019 pelioikeutta ja edustuskelpoisuutta koskevien sarjamääräysten kohdan A.3.3. mukaan virallisten sarjojen otteluihin voi osallistua pelaaja, jolla on Yleis- ja sarjamääräysten mukainen edustusoikeus.


Sarjamääräysten kohdan A.3.4. mukaan seuran tulee ilmoittaa kaikkien joukkueiden pelaajat tulospalvelujärjestelmään (Torneopal) ennen ottelutapahtumaa.


Sarjamääräysten kohdan A.3.8 mukaan, jos havaitaan, että pelaaja on pelannut ilman pelioikeutta, edustuskelpoisuutta, tai siten, että kohdan A.3.3. edellytykset eivät ole täyttyneet, kyseisen pelaajan joukkue menettää ottelussa saavuttamansa pisteet ja maalit. Vastustajana ollut rikkeetön joukkue saa pitää tekemänsä maalit, voittaa ottelun ja saa kaksi sarjapistettä. Kauden aikana toistuvista laiminlyönneistä seuralle tuomitaan 100,- euron sarjamaksun lisämaksu.

  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että sovellettavien sarjamääräysten mukaan vailla pelaajalisenssiä olevan ja siten pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen johtaa lähtökohtaisesti sarjamääräysten kohdan A.3.8. mukaiseen seuraamukseen. Kilpailutyöryhmän päätös ei siten ole sarjamääräysten vastainen. Asiassa on kuitenkin arvioitava, johtaako sarjamääräysten kohdan A.3.8. mukainen seuraamus eli neljän ottelun lopputulosten muuttaminen sääntökohdassa määrätyllä tavalla tässä tapauksessa Uinti Tampere ry:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostetun sisältöinen pelioikeutta koskeva sääntömääräys on joukkuelajien kilpailumääräyksissä tavanomainen, eikä sitä sellaisenaan voida pitää kohtuuttomana. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä kohtuuttomuuden arvioinnissa on annettu merkitystä ennen muuta niille syille, jotka ovat johtaneet pelaajalisenssin puuttumiseen, edustusoikeuden puuttumisen havaitsemisen ajankohtaan, edustuskelpoisuutta vailla olevan pelaajan peluuttamisen tahallisuuteen tai tahattomuuteen sekä siihen, onko toiminnalla tavoiteltu kilpailullista etua muihin verrattuna. Myös sille on annettu merkitystä, miten suurta osaa sarjakauden otteluista erehdyksestä aiheutunut sääntöjen vastainen tila on koskenut. Sen sijaan sellaisella satunnaisella ja arvionvaraisella seikalla, kuten pelioikeudettoman pelaajan pelisuorituksen merkityksellä ottelun lopputuloksen kannalta, ei yleensä ole annettu kohtuuttomuusarvioinnissa merkitystä (ks. UOL 4/2010, 2/2012, 3/2013, 19/2014, 22/2016 ja 16/2018).


Uinti Tampere ry:n pelaaja on pelannut ilman voimassaolevaa pelaajalisenssiä ja siten pelioikeutta neljässä perättäisessä vesipallon naisten SM-sarjan ottelussa. Asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä sitä, että pelaajalisenssin puuttuminen on johtunut ensisijaisesti kysymyksessä olevan pelaajan huolimattomuudesta tai inhimillisestä virheestä. Toisaalta asiassa ei ole ilmennyt syytä sille, miksi Uinti Tampere ry, jonka vastuulla pelaajien edustuskelpoisuus SM-sarjan otteluissa on ollut, ei ole tarkastanut pelaajiensa pelaajalisenssien voimassaoloa ennen sarjakauden alkua pyytämällä pelaajia esittämään selvityksen siitä, että lisenssi on lunastettu. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on kysymys vesipallon naisten SM-sarjassa eli korkeimmalla kansallisella sarjatasolla pelaavan joukkueen pelaajien pelioikeuden järjestämiseen liittyvien asioiden hoitamisesta. Tällä tasolla seuroilta voidaan edellyttää etenkin keskeisten asioiden, kuten pelioikeuksien osalta ammattimaista toimintaa ja asioiden hoitamisen valvontaa. Uinti Tampere ry:n olisi tullut varmistua siitä, että se peluuttaa SM-sarjan otteluissa vain sellaisia pelaajia, joiden pelaajalisenssit ovat voimassa ja joilla siten on pelioikeus. Tämä puoltaa sääntömääräysten yhdenmukaisen soveltamisen ohella sitä, että määrätyn seuraamuksen ei katsota olevan kohtuuton ja että sitä ei kohtuullisteta.


Järjestelmässä, jossa pelaajien edustuskelpoisuutta ei valvota ainakaan systemaattisesti liiton toimesta, on usein sattumanvaraista, missä vaiheessa pelaajan pelioikeuden puuttuminen havaitaan. Edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisesta seuralle määrättävä seuraamus voi muodostua hyvin ankaraksi, mikäli esimerkiksi pelaajalisenssin puuttuminen havaitaan vasta usean sarjakierroksen jälkeen. Tahattomasta yhden pelaajan pelioikeuteen vaikuttavasta erehdyksestä voi tällöin seurata jopa kauden kaikkien otteluiden tuomitseminen hävityiksi. Tästä syystä eräiden joukkuelajien kilpailusäännöissä onkin rajattu se, miten pitkältä ajalta pelaajan puuttuva edustuskelpoisuus voi taannehtivasti vaikuttaa ottelutuloksiin. Esimerkiksi Suomen Palloliitto ry:n kilpailumääräysten mukaan pelaajan edustuskelpoisuutta tietyssä ottelussa koskeva toisen seuran vastalause on tehtävä seitsemän päivän kuluessa kysymyksessä olevasta ottelusta ja asian vireilletulohetkestä riippumatta kilpailun järjestäjän on ratkaistava edustuskelpoisuutta koskeva asia kahden viikon kuluessa kysymyksessä olevasta ottelusta.


Vesipallon naisten SM-sarjan runkosarjassa pelataan 12 ottelukierrosta. Uinti Tampere ry:n pelaajan pelaajalisenssin puuttuminen on havaittu vasta neljän kierroksen jälkeen eli kun kolmannes runkosarjan otteluista oli jo pelattu. Ottaen huomioon sen, että kysymyksessä oleva pelaaja on pelannut Uinti Tampere ry:n joukkueessa jo usean kauden ajan sekä sen, että mikään asiassa ei viittaa tahalliseen menettelyyn eikä vilpillisiin tarkoitusperiin, vaan puhtaasti huolimattomuuteen sekä seuran että pelaajan taholla, oikeusturvalautakunta katsoo, että määrätty seuraamus on seuran menettelyyn nähden liian ankara. Näin ollen seuraamusta kohtuullistetaan.   


Kohtuullistaminen


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuraamuksen kohtuullistamisessa on perusteltua pyrkiä siihen, että määrättävä seuraamus on rikkomuksen tehneen seuran kannalta oikeasuhtainen, mutta myös muiden seurojen kannalta tasapuolinen ja johtaa kilpailullisesti oikeudenmukaiseen lopputulokseen (UOL 2/2012).


Uinti Tampere ry on valituksessaan vaatinut, että sille määrättyä seuraamusta kohtuullistetaan siten, että se määrätään menettämään niissä otteluissa saavuttamansa sarjapisteet, joissa sen joukkueessa oli pelannut edustuskelvoton pelaaja, mutta näiden ottelujen lopputulokset jäävät muutoin voimaan. Näin ollen sarjan muut joukkueet eivät saisi sääntörikkomuksen perusteella kahta sarjapistettä Uinti Tampere ry:n joukkueelle häviämistään otteluista, joissa Uinti Tampere ry oli peluuttanut vailla pelioikeutta ollutta pelaajaa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Uinti Tampere ry:n joukkue on pelannut sarjakauden 2018-2019 neljästä ensimmäisestä ottelusta, jotka kaikki ovat päättyneet sen voittoon, kolme ottelua samaa joukkuetta vastaan. Uinti Tampere ry:n hävityiksi kilpailutyöryhmän päätöksellä tuomituista otteluista muille sarjan seuroille koituva pistehyöty ei siten ole jakaantunut tasaisesti.


Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksessa vaadittu, Uimaliiton vesipallon asiantuntijaryhmän päätökseen perustuva kahdeksan pisteen pistemenetys ei ole ainakaan liian lievä seuraamus Uinti Tampere ry:n syyksi luetusta menettelystä. Tässä tapauksessa pistemenetys on myös urheilullisesti hyväksyttävä ja muiden seurojen kannalta tasapuolinen ja oikeudenmukainen seuraamus. Pistemenetyksen määrääminen tulee toteuttaa siten, että alun perin pelattujen kaikkien ottelujen lopputulokset ja ottelujen lopputulosten mukaiset pisteet tulee palauttaa. Tämän jälkeen edustusoikeudettoman pelaajan peluuttamisesta tulee määrätä Uinti Tampere ry:lle kahdeksan pisteen pistemenetys.


Päätöslauselma

Suomen Uimaliitto ry:n kilpailutyöryhmän päätös 28.2.2019 kumotaan ja Uinti Tampere ry:n pelaamien otteluiden lopputulokset ja niitä vastaavat pisteet palautetaan.


Uinti Tampere ry:lle määrätään kahdeksan (8) pisteen pistemenetys.


Suomen Uimaliitto ry:n asianomaisen toimielimen tulee laatia tämän päätöksen mukainen sarjataulukko.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                         Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Antti Aine, Mikko Kohtala ja Thomas Stenius.