7/2021 Jääkiekko – Kurinpitosakko – Valituksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös              Nro 7/2021

20.4.2021          Diaarinumero 5/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Jääkiekon SM-liiga Oy:n liigahallituksen päätös 18.2.2021 seuraa koskevassa kurinpitoasiassa


ASIA                 

Kurinpitosakko


MUUTOKSENHAKIJA

HC Ässät Pori Oy


KUULTAVA

Jääkiekon SM-liiga Oy


VALITUS JA VASTAUS

HC Ässät Pori Oy on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen päätös 18.2.2021 kumotaan, seuran toimihenkilön 22.1.2021 julkisuudessa SM-liigaseuroille koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista johtuvista taloudellisista olosuhteista antamien lausuntojen vuoksi seuralle kurinpitoseuraamuksena määrätty 10 000 euron sakko poistetaan ja Jääkiekon SM-liiga Oy velvoitetaan korvaamaan HC Ässät Oy:n oikeudenkäyntikulut oikeusturvalautakunnassa.


Jääkiekon SM-liiga Oy on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta tai joka tapauksessa hylätään.


VALITUKSEN PERUUTTAMINEN

HC Ässät Pori Oy on 15.4.2021 ilmoittanut, että asiassa on saavutettu sovinto, minkä vuoksi se peruuttaa valituksensa. 


Jääkiekon SM-liiga Oy on edellä mainittuna päivänä ilmoittanut, ettei sillä ole vaatimuksia asiassa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

HC Ässät Pori Oy on muutosta Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen päätökseen haettuaan peruuttanut valituksensa. Asianosaisilla ei valituksen peruutuksen jälkeen ole ollut vaatimuksia toisiaan kohtaan, joten lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.


Päätöslauselma

Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja asian käsittely jää sillensä.


Valitusmaksua ei palauteta.


Timo Ojala                               Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                         Sihteeri


Ratkaisuun osallistunut jäsen: Timo Ojala