16/2020 Taitoluistelu-Kurinpito-Valituksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 16/2020

22.5.2020                   Diaarinro 5/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Taitoluisteluliitto ry:n kurinpitolautakunnan päätös 17.1.2020  


ASIA         

Varoitus


MUUTOKSENHAKIJA

Lilli Helpi


KUULTAVA

Suomen Taitoluisteluliitto ry


KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Taitoluisteluliitto ry:n (jäljempänä Taitoluisteluliitto) kurinpitolautakunta on päätöksellään 17.1.2020 määrännyt Lilli Helpille kurinpitoseuraamuksena varoituksen. Päätös on perustunut siihen, että Helpin on katsottu käyttäytyneen valmentamiaan urheilijoita kohtaan useaan otteeseen epäasiallisesti ja epäurheilijamaisesti sekä jättäneen puuttumatta havaitsemaansa epäasialliseen menettelyyn ja näin toimien menetelleen sovellettavaksi tulevien tekoaikana voimassa olleiden Taitoluisteluliiton toimintasääntöjen 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.             


VALITUS JA VASTAUS

Helpi on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva kurinpitolautakunnan päätös hänen osaltaan kumotaan ja määrätty kurinpitoseuraamus poistetaan. Lisäksi Helpi on vaatinut, että Taitoluisteluliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa.

 

Taitoluisteluliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana. Lisäksi liitto on vaatinut, että Helpi velvoitetaan korvaamaan liiton lautakuntakulut asiassa.


VALITUKSEN PERUUTUS

Helpi on 19.5.2020 ilmoittanut, että asiassa on saavutettu sovinto, minkä vuoksi hän peruuttaa valituksensa.


Asianosaiset ovat 20.5.2020 ilmoittaneet sopineensa, että he vastaavat omista lautakuntakuluistaan asiassa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Haettuaan muutosta Suomen Taitoluisteluliitto ry:n kurinpitolautakunnan päätökseen 17.1.2020 Helpi on peruuttanut valituksensa. Asianosaiset ovat ilmoittaneet, että he eivät vaadi vastapuolensa velvoittamista korvaamaan lautakuntakulujaan asiassa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.

       

Päätöslauselma


Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja asian käsittely jää sillensä.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta, Kristiina Rintala ja Hilkka Salmenkylä.