37/2015 Ratsastus Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 37/2015

27.10.2015 Diaarinro 33/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n kurinpitolautakunnan ratkaisu 11.9.2015 (7/2015)


ASIA

Kurinpito


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Ratsastajainliitto ry


KURINPITOLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta on 11.9.2015 antanut A:n valituksen johdosta ratkaisunsa 3.4.2011 pidetyn kouluratsastuskilpailun tapahtumiin liittyen. Kurinpitolautakunta on katsonut X:n syyllistyneen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen poistaessaan A:n kilpailusta ja määrännyt X:lle huomautuksen. Y:n ja Z:n osalta kurinpitolautakunta on katsonut, etteivät he olleet rikkoneet kilpailusääntöjä.

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

A on 7.9.2015 ja 20.9.2015 toimittanut oikeusturvalautakunnalle valituksen ja sen täydennyksen.


Oikeusturvalautakunta on 8.10.2015 pyytänyt A:lta lausumaa siitä, onko hän käyttänyt hyväkseen kaikki Ratsastajainliiton sisäiset muutoksenhakukeinot ja millä perusteella lautakunta voisi lautakunnan sääntöjen 14 § huomioon ottaen ottaa valituksen tutkittavakseen.


A on 9.10.2015 ilmoittanut aikovansa valittaa ensin Ratsastajainliiton sisäisiä muutoksenhakukeinoja käyttäen ja pyytänyt oikeusturvalautakuntaa siirtämään valitusaineiston Ratsastajainliitolle. Samalla A on peruuttanut valituksensa oikeusturvalautakunnassa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

A on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa.


Päätöslauselma


Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                     Timo Ojala

puheenjohtaja                                 sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Johanna Lahti, Tuomas Ojanen ja Hilkka Salmenkylä.