Tiedote 31.5.2011

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             TIEDOTE                                                                                   31.5.2011    


TAMPERE UNITEDIN KILPAILUTOIMINNASTA SULKEMISTA KOSKENUT PÄÄTÖS EI MUUTTUNUT  

Urheilun oikeusturvalautakunta ei päätöksellään 31.5.2011 muuttanut Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan päätöstä, jolla TamU oli suljettu kaikista Palloliiton virallisista kilpailuista kaudelle 2011. Oikeusturvalautakunta totesi asiassa esitetyn todistelun perusteella, että ryhtyessään neuvottelemaan sopimusta singaporelaisen yhtiön kanssa TamU ei ollut selvillä yhtiön taustoista eikä yhtiön taustalla toimivien henkilöiden toiminnasta. Tästä huolimatta TamU oli neuvottelut yhtiön kanssa muun muassa sellaisista ehdoista, jotka antoivat yhtiölle mahdollisuuden määrätä TamU:n pelaajien peluuttamisesta. TamU oli myös vastaanottanut yhtiöltä 300 000 euroa ja yhtiö oli puolestaan toimittanut pelaajia TamU:lle. Osapuolet olivat siis toimineet vastavuoroisesti kuten sopijapuolet sopimussuhteessa menettelevät. Pitkälle edenneet sopimusneuvottelut sekä sopimuksen toteuttamiseen ryhtyminen rahojen vastaanottamisella ja yhtiön toimittamien pelaajien peluuttamisella osoitti, että TamU oli ollut valmis taloudellista hyötyä saadakseen ryhtymään sellaiseen yhteistyöhön, joka oli yhtäältä ollut johtamassa FIFA:n sääntöjen artiklan 18 bis 1 kappaleen vastaiseen kolmannen tahon vaikutusmahdollisuuteen seuran päätöksenteossa ja toisaalta oli vahingoittanut Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n g-kohdassa tarkoitettua järjestöjen etua. Jalkapallojärjestöjen tärkein etu on, että otteluissa noudatetaan reilun pelin periaatetta: ottelujen lopputuloksen pitää olla ennalta arvaamaton eikä koskaan manipuloitu. Perusteet kurinpitoseuraamuksen määräämiselle olivat siten olemassa. Määrättävän kurinpitoseuraamuksen osalta oikeusturvalautakunta totesi, että TamU:n sääntöjen vastaisessa menettelyssä oli ollut kyse urheilun keskeisimmän periaatteen eli reilun pelin periaatteen rikkomisesta. TamU:n menettely oli siten jalkapallojärjestöjen harjoittaman toiminnan kannalta hyvin vahingollista ja moitittavaa. Kysymys ei ollut yksittäisten pelaajien vaan seuran johdon toimintatavoista, jotka ovat olleet omiaan vakavasti vaarantamaan luottamusta koko toiminnan eettisiin pääperiaatteisiin. Oikeusturvalautakunta totesi, että ryhtymällä yhteistyöhön tuntemattoman tahon kanssa ilmeisistä vahingollisista seurauksista välittämättä TamU oli osoittanut ajatelleensa vain omaa välitöntä taloudellista etuaan jalkapalloilun edusta piittaamatta. Oikeusturvalautakunta katsoi, että TamU:lle rangaistuksena määrätty kauden 2011 kattava kilpailutoiminnasta sulkeminen olin oikeudenmukainen seuraamus eikä kurinpitorangaistusta lievennetty. Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Pertti Välimäki (pj.), Antti Aine, Jarmo Hirvonen, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Sippo. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala. 

Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334