2/2018 Autourheilu Lautakuntamenettely – Valituksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 2/2018

14.2.2018    Diaarinro 21/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 24.11.2017


ASIA           

Toimitsijalisenssin peruuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

H


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


AKK-MOTORSPORT RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n hallitus on päätöksellään 24.11.2017 evännyt H:lta toimitsijalisenssin 12 kuukauden ajaksi.  


VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

H on valituksessaan vaatinut, että AKK-Motorsport ry:n valituksen kohteena oleva päätös 24.11.2017 kumotaan. Perusteinaan H on esittänyt, että asiassa ei ollut menetelty yhdistyksen sääntöjen mukaisesti eikä häntä ollut kuultu ennen kurinpitoseuraamuksen määräämistä.


Oikeusturvalautakunta on pyytänyt AKK-Motorsport ry:ltä H:n valituksen johdosta vastauksen.


Vastauksessaan AKK-Motorsport ry on ilmoittanut, että yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 10.1.2018 poistanut H:lle 24.11.2017 määrätyn kurinpitoseuraamuksen, koska H:n kuulemisessa asiaa käsiteltäessä oli ilmennyt puutteita.


Saatuaan tiedon kurinpitoseuraamuksen poistamisesta H on peruuttanut  valituksensa.

  

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Haettuaan muutosta AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätökseen 24.11.2017 H on peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.


Päätöslauselma


Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.


Valitusmaksu palautetaan.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala