13/2011 Jääkiekko: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 13/2011

28.4.2011    Diaarinro 6/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n vastalausevaliokunnan päätös 2.2.2011 


ASIA

Sarjatauon aikainen pelaajavaihto 


MUUTOKSENHAKIJA 

Salo Hockey Team ry 


KUULTAVAT 

Suomen Jääkiekkoliitto ry

Lohjan Kisa-Veikot Jääkiekko ry 


VASTALAUSEVALIOKUNNAN PÄÄTÖS 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n vastalausevaliokunta on päätöksellään 2.2.2011 kumonnut kilpailuvaliokunnan päätöksen ja määrännyt kilpailusääntöjen 7.2 §:n nojalla 15.1.2011 pelatun ottelun Lohjan Kisa-Veikot Jääkiekko ry - Salo Hockey Team ry voittajaksi Lohjan Kisa-Veikot Jääkiekko ry:n lukemin 5-0. 


Lohjan Kisa-Veikot Jääkiekko ry (LoKV) ja Salo Hockey Team ry (Salo HT) olivat pelanneet 15.1.2011 naisten SM-karsintasarjan ottelun, jonka Salo HT oli voittanut 4-0. Salo HT:n joukkueessa oli pelannut viisi HPK:n pelaajaa. HPK pelasi naisten SM-sarjaa. Salo HT:llä ja HPK:lla on yhteistyöseurasopimus. 


Ajalla 15. - 22.1.2011 on ollut naisten SM-sarjassa maajoukkuetauko. Kilpailusääntöjen kohdat 4.7.5.5. ja 5.3.4. kieltävät pelaajan siirtämisen ylemmästä sarjatasosta alempaan sarjataukojen aikana. 


Salo HT:n joukkueenjohtaja oli tiedustellut Jääkiekkoliiton kilpailupäälliköltä yhteistyöseurasopimukseen perustuvaa pelaajien liikkumista sekä toisessa viestissä myös ylemmässä sarjassa pelaavan pelaajan siirtymistä alempaan sarjaan. Vastuu kilpailusääntöjen noudattamisesta kuuluu joukkueille. Jääkiekkoliiton toimiston henkilökunnan antamat neuvot eivät sido kilpailuvaliokuntaa eivätkä vastalausevaliokuntaa. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Salo Hockey Team ry (Salo HT) on valituksessaan vaatinut, että vastalausevaliokunnan päätös kumotaan. 


Kysymys on SM-karsintasarjan ottelusta LoKV ja Salo HT. Salo HT:n ja HPK:n välillä on yhteistyösopimus. 


Jääkiekkoliiton kilpailupäälliköltä oli kahdella eri sähköpostilla varmistettu lupaa pelaajien peluuttamiseen. Pelaajien peluuttaminen oli haluttu erikseen varmistaa, koska Jääkiekkoliiton säännöt ovat monimutkaiset ja seurojen yhteistyösopimus antaa tähän vielä oman lisämerkityksensä. 


Jääkiekkoliiton kilpailupäällikön ohjeistus, joka oli sallinut HPK:n pelaajien käytön, oli väärää, mutta Salo HT on saanut siihen luottaa. On epäiltävää, onko kilpailusääntöjen tulkintavastuu tällaisissakin tilanteissa seuralla.


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 


Salo HT:n valituksessa ei ole edes väitetty, että Jääkiekkoliiton vastalausevaliokunnan päätös olisi kilpailusääntöjen vastainen. Sen sijaan valituksessa on katsottu, että asiassa olisi otettava huomioon Salo HT:n ja Jääkiekkoliiton välinen kirjeenvaihto marras- joulukuulta 2010 ja tällä perusteella katsottava Salo HT:n toiminnan sääntöjen vastaisuuden poistuvan. Vaatimus on perusteeton. 


Jääkiekkoliiton toimihenkilön antamat vastaukset sääntöjä koskeviin tiedusteluihin eivät ole virallisia lupia, joihin voisi jälkikäteen vedota. 


Tällaiset liiton toimihenkilön antamat vastaukset eivät myöskään sido kilpailuvaliokuntaa tai vastalausevaliokuntaa. Tämä johtuu jo yksin siitä, että vastausta annettaessa ei voida varmistua siitä, onko kysyjä antanut kaiken oleellisen tiedon vai ei. Jälkikäteen ei ole myöskään aina mahdollista varmistua vastauksen sisällöstä. Asia tulee tämän johdosta ratkaista kilpailusääntöjen määräysten perusteella. Kilpailusääntöjen määräykset pelaajien siirroista sarjataukojen aikana ovat yksiselitteiset. 


Salo HT:n ja Jääkiekkoliiton välinen kirjeenvaihto marras-joulukuussa 2010 ei myöskään koskenut nyt kysymyksessä olevaa 15.1.2011 pelattua ottelua. 


Lohjan Kisa-Veikot Jääkiekko ry ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta vastauksen antamiseen. 


VASTASELITYS 

Oikeusturvalautakunta on varannut Salo HT:lle tilaisuuden vastaselityksen antamiseen. Salo HT ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen. 


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisut 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

Salo Hockey Team ry on pelannut kaudella 2010 - 2011 SM-karsintasarjaa. Sillä on ollut yhteistyöseurasopimus Hämeenlinnan Pallokerhon kanssa. Yhteistyöseurasopimuksen tarkemmasta sisällöstä ei ole esitetty selvitystä. Hämeenlinnan Pallokerho on pelannut SM-sarjassa eli ylemmässä sarjassa. 


SM-sarja on ollut ottelutauolla 15. - 22.1.2011. Hämeenlinnan Pallokerho on lainannut kaikkiaan viisi pelaajaa Salo Hockey Team ry:lle 15.1.2011 pelattuun otteluun LoKV - Salo HT, jonka Salo HT voitti lukemin 4-0. 


Jääkiekkoliiton vastalausevaliokunta on katsonut pelaajalainan olleen kilpailusääntöjen vastainen ja määrännyt Salo HT:n häviämään ottelun lukemin0-5. 

Kysymys on oikeusturvalautakunnassa ensinnäkin siitä, 

1.    onko Jääkiekkoliiton vastalausevaliokunnan päätös määrätä Salo HT hävinneeksi mainittu ottelu Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen; Jos pelaajalainan voidaan katsoa olevan kilpailusääntöjen vastainen, kysymys on siitä, 

2.    mikä merkitys asiassa on Salo HT:n Jääkiekkoliiton toimihenkilöltä saamilla ohjeilla kilpailusääntöjen tulkinnasta. 


Sääntömääräykset 

Salo HT:n ja HPK:n välillä on ollut yhteistyöseurasopimus eli farmisopimus. Näin ollen asiassa on tarkasteltava erityisesti niitä Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen sääntömääräyksiä, joissa käsitellään pelaajien siirtymistä yhteistyöseurasopimuksen tehneiden seurojen välillä. 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohta 5.9. koskee yhteistyöseurasopimusta eli niin sanottua farmisopimusta. Sääntöjen kohdassa 5.9.1. ovat määräykset pelaamisesta yhteistyöseurasopimuksen puitteissa eri joukkueissa. Tämän sääntömääräyksen sisältö on seuraava: 

”Pelaajien siirtymisessä yhteistyöseurasopimuksen sisällä seurasta toiseen noudatetaan säännön 5.3.4. määräämiä aikoja sillä poikkeuksella, että C2 ja nuorempien juniorien sekä kaikenikäisten naispuolisten pelaajien osalta siirtyminen on vapaata seurojen välillä kuitenkin niin, ettei pelaaja pelaa samana päivänä kahdessa eri joukkueessa. Yhteistyöseurasopimuksen piiriin kuuluva pelaaja voi 31.1. (B1-nuoret ja nuoremmat sekä naispuoliset pelaajat 28.2. mennessä) jälkeen edustaa vain sitä seuraa, jonka joukkueessa hän ko. päivän jälkeen ensimmäiseksi pelaa.” 


Kilpailusääntöjen kohdassa 5.9.1. viitattu kohta 5.3.4. kuuluu tämän asian kannalta merkityksellisiltä osin seuraavasti: 

”1.1.1996 ja myöhemmin syntyneet sekä kaikenikäiset naiset ja tytöt saavat siirtyä siirtoaikojen puitteissa siten, että voivat edustaa uutta seuraansa välittömästi. Pelaajan joukkueen sarjatauon aikana ovat pelaajasiirrot sallittuja tauolla olevasta joukkueesta ainoastaan ylemmän sarjan joukkueeseen. Sarjatauko alkaa joukkueen sarjaohjelmaan merkityn viimeisen ottelun jälkeen ja päättyy joukkueen ensimmäiseen sarjatauon jälkeiseen otteluun. Sarjatauko määritellään erikseen sarjaohjelmassa tai sarjan järjestäjän taholta. Pelaaja voi edustaa uutta seuraansa ristiinkarsinnoissa / karsintaotteluissa ainoastaan, jos hän on edustanut uutta seuraansa vähintään kahdessa ottelussa alku- / karsinta- tai runkosarjan aikana.”  


Kysymyksessä olevan pelaajalainan kilpailusääntöjen mukaisuuden arviointi 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että HPK on pelannut SM-sarjaa ja Salo HT on puolestaan pelannut alemmalla sarjatasolla. HPK:n joukkueesta on sarjatauon aikana mennyt kaikkiaan viisi pelaajaa pelaamaan Salo HT:n joukkueeseen. Pelaajasiirto ei ole kilpailusääntöjen kohdassa 5.3.4. ilmaistun pääsäännön mukaan normaalisti mahdollista ylemmällä sarjatasolla pelaavasta joukkueesta alemmalla sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen sarjatauon aikana. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusääntöjen kohdassa 5.9.1. on kuitenkin määrätty poikkeus edellä kerrotusta pääsäännöstä silloin, kun joukkueiden välillä on yhteistyöseurasopimus. Naispuolisten pelaajien osalta siirtyminen on tällöin vapaata seurojen välillä. Ainoa naispelaajien siirrolle tässä tilanteessa asetettu rajoitus on se, että pelaaja ei saa pelata eri joukkueessa saman päivän aikana. 


Salo HT:n ja HPK:n välillä on ollut yhteistyöseurasopimus. Naisten kohdalla yhteistyöseurasopimus mahdollistaa yhteistyöseurasopimuksen tehneiden seurojen välillä pelaajien pelaamisen alemmalla sarjatasolla pelaavassa farmijoukkueessa. Tällaisessa tilanteessa naispuolisten pelaajien siirtyminen on farmisopimuksen tehneiden seurojen välillä vapaata 28.2. saakka. HPK:n pelaajien pelaamiselle Salo HT:n joukkueessa SM-karsintasarjan ottelussa 15.1.2011 ei siten ole ollut estettä.   


Näin ollen vastalausevaliokunnan päätös on kilpailusääntöjen vastainen. 


Vastalausevaliokunta on perustanut ratkaisunsa kilpailusääntöjen kohtiin 4.7.5.5. ja 5.3.4. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei näillä sääntökohdilla ole asiassa ratkaisevaa merkitystä, koska sääntöjen kohdassa 5.9.1. on nimenomaisesti säädetty poikkeuksesta silloin, kun seurojen välillä on yhteistyöseurasopimus. 


Koska Jääkiekkoliiton vastalausevaliokunnan päätös on kilpailusääntöjen vastainen, asiassa ei ole tarvetta tarkemmin arvioida Jääkiekkoliiton toimihenkilön antaman ohjeen merkitystä. 


Päätöslauselma 

Valitus hyväksytään.  Suomen Jääkiekkoliitto ry:n vastalausevaliokunnan päätös 2.2.2011 ja kilpailuvaliokunnan päätös 20.1.2011 kumotaan ja 15.1.2011 pelatun ottelun LoKV - Salo HT lopputulos palautetaan ottelun alkuperäisen lopputuloksen mukaiseksi. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Äänestys.    


Pertti Välimäki                              Timo Ojala puheenjohtaja                               sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (eri mieltä), Matti Hiltunen, Mika Palmgren, Olli Rauste ja Kristiina Rintala. 


Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa UOL 6/2011 

Puheenjohtaja Pertti Välimäki: Totean, että Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt ovat ulkopuolisen lukijan ja tulkitsijan näkökulmasta vaikeasti ymmärrettävissä, tulkinnanvaraiset ja osittain myös sekavat. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että sääntöjen systematiikka eli eri sääntökohtien suhde toisiin sääntökohtiin jää epäselväksi ja useimmiten arvailujen varaan. Niinpä sääntöjen eri luvuista ei aina selviä, mitä tilanteita ne koskevat ja mitä eivät. Tällaisessa tulkintatilanteessa merkitystä pitää antaa muun muassa reaalisille argumenteille eli asiasyille, joilla tarkoitetaan huomion kiinnittämistä siihen, mihin seurauksiin eri tulkinnat voivat johtaa. 


Tässä tapauksessa katson sääntöjen kohdan 5.9.1. tarkoittavan farmisopimustapauksia koskevaa poikkeusta ainoastaan kohdassa 5.3.4. mainituista aikarajoista. Sen sijaan kohta 5.9.1. ei koske poikkeusta kohdassa 5.3.4. olevasta sarjataukoa koskevasta määräyksestä, jonka mukaan siirto on sallittu tauolla olevasta joukkueesta ainoastaan ylemmän sarjan joukkueeseen. Muunlainen tulkinta johtaisi siihen, että tauolla oleva farmisopimusjoukkue voisi kokonaisuudessaan tai suureksi siirtyä tauon ajaksi pelaamaan toisen farmisopimusjoukkueen sarjaan. 


Tällä perusteella katson, että vastalausevaliokunnan päätös ei ole Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


Yleinen periaate on, ettei liiton toimihenkilö voi antaa liittoa sitovia tulkintoja liiton säännöistä ellei tällaista ratkaisuvaltaa ole hänelle säännöissä annettu. Lähtökohtana on siis, että seura vastaa sääntöjen noudattamisesta, vaikka se olisi menetellyt liiton toimihenkilön antaman sittemmin vääräksi ilmenneen tulkinnan mukaisesti. Joissakin tilanteissa väärälle ohjeelle voidaan kohtuusperustein antaa merkitystä esimerkiksi seuraamusharkinnassa. 


Totean, että Jääkiekkoliiton kilpailupäällikön sähköpostitse marras-joulukuussa 2010 antamat ohjeet eivät ole koskeneet nyt kysymyksessä olevaa 15.1.2011 pelattua ottelua. Näistä syistä kilpailupäällikön antamilla ohjeilla ei ole asiassa merkitystä. 


Näillä perusteilla hylkään valituksen.    


Vakuudeksi                                Timo Ojala