5/1999 Koripallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Edustuskelpoisuus

       
URHEILUN   OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 15.9.1999


 

PÄÄTÖS          Nro 5/99        Dnro 3/99


                         URHEILUN   OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN  KOKOONPANO

Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Kurt-Erik Forsstedt, Heikki Halila, Mika Palmgren, Kari-Pekka Tiitinen ja Risto Jalanko, sihteeri

 

MUUTOKSENHAKIJA

Kauhajoen Karhu ry

 

KUULTAVAT

Suomen Koripalloliitto ry

     Karhu Basket  ry, ent. Karhulan Peli-Karhut ry

ASIA

Pelaajien edustusoikeus

 

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

Suomen Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön päätös 12.5.1999 ja liittohallituksen päätös 22.5.1999 (päätökset liitteinä)

 

VAATIMUKSET

Kauhajoen Karhu on 23.6.1999 saapuneessa valituksessaan lausunut, että Karhulan Peli-Karhut oli Kauhajoella 24. - 25.4.1999 pelatussa koripallon I divisioonan nousukarsintatumauksessa käyttänyt kahta edustuskelvotonta pelaajaa. Koripalloliiton kilpailusääntöjen mukaan I divisioonan nousukarsin­ tatumaus oli kilpa- eikä harrastekoripalloa. Suomen Koripalloliitto ei ollut selvittänyt Karhulan Peli­ Karhuissa pelanneiden Eric Carrin ja Tommy Feaginin edustuskelpoisuutta. Kauhajoen Karhu on vaatinut oikaisua Suomen Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön sekä liittohallituksen päätöksiin

ja nousukarsintatumauksen tuloksiin sekä liiton velvoittamista suorittamaan sille myöhemmin yksilöi­

    tävää taloudellista hyvitystä  (valitus liitteenä).

VASTAUS

Suomen Koripalloliitto on 9.8.1999 saapuneessa vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä. I divisioonan nousukarsinta oli harraste- eikä kilpakoripalloa (vastaus liitteenä).

 

SELITYKSET

Kauhajoen Karhu on 21.8.1999 saapuneessa selityksessään toistanut vaatimuksensa (selitys liitteenä).

 

Karhu Basket on 1.9.1999 saapuneessa selityksessään vaatinut valituksen hylkäämistä ja korvausta oikeudenkäyntikuluistaan. Karhu Basket on katsonut toimineensa asiassa liiton ohjeiden mukaisesti (selitys liitteenä).

 

SUULLINEN  KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta on 2.9.1999 järjestänyt asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapuvilla Kauhajoen Karhu Mika Perälän ja Veli Vallin edustamana, Suomen Koripalloliitto Mikko Koirasen edustamana ja Karhu Basket Seppo Kurjen, Seppo Raannin ja Juha Savosen edustamana.


Suullisessa käsittelyssä asianosaiset ovat toistaneet aikaisemmin lausumansa. Kauhajoen Karhu on luopunut taloudellista hyvitystä koskevasta vaatimuksestaan.

 

Kauhajoen Karhu on vaatinut Suomen Koripalloliiton ja Karhu Basketin velvoittamista yhteisvastuul­ lisesti korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut asiassa 6.400 markalla.

 

Kauhajoen Karhu on antanut selvityksen erään oman pelaajansa edustuskelpoisuudesta. Karhu Basket on antanut selvityksen Carria ja Feaginia koskevan kirjaamismaksun maksamisesta.

 

 

URHEILUN  OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN  PÄÄTÖS

 

Perustelut

 

Karhulan Peli-Karhut on pelikaudella 1998 - 1999 pelannut koripallon II divisioonassa. Seura on marraskuussa 1998 tehnyt pelaajasopimukset Carrin ja Feaginin kanssa. Carr ja Feagin ovat helmi­ maaliskuussa 1999 siirtyneet pelaamaan Karhulan Peli-Karhuissaja pelanneet kuusi ottelua.

 

Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjen 1998 - 99 IV luvun 5 §:n mukaan seurasiirron vahvistamista koskevan hakemuksen on tullut olla liitossa viimeistään 31. l. Määräaika ei kuitenkaan ole koskenut sellaista FIBA:n Euroopan alueen ulkopuolelta siirtyvää pelaajaa, joka ei kilpailuvuonna vielä ole edustanut mitään suomalaista seuraa. Esitetyn selvityksen mukaan Carr ja Feagin ovat olleet tällaisia pelaajia.

 

Kilpailusääntöjen IV luvun 6 §:ssä ovat olleet määräykset ulkomailta siirtyvän pelaajan esitettävästä edustusvapaustodistuksesta sekä kirjaamismaksun ja joukkuekohtaisen rekisteröintimaksun suorittami­ sesta. II divisioonassa nämä määräykset eivät ole tulleet noudatettaviksi.

 

Pelaajakohtaisen kirjaamismaksun suuruus II divisioonassa on ollut 200 markkaa. Esitetyn selvityksen mukaan Karhulan Peli-Karhut on 23.2.1999 suorittanut Carriaja Feaginia koskevat 200 markan kirjaa­ mismaksut.

 

Kilpailusääntöjen II luvun 4 §:n mukaan I divisioona on kuulunut kilpakoripallosarjoihinja II divisi­

oona harrastekoripallosarjoihin. Kilpakoripalloilun sarjamääräysten 1998 - 99 2 §:n mukaan miesten I divisioona/sarja  on muodostunut I divisioonan runkosarjasta, SM-karsintasarjastaja I divisioonan

       nousukarsintatumauksista.

Oikeusturvalautakunta tulkitsee Suomen Koripalloliiton sääntömääräyksiä siten, että Kauhajoella 24.- 25.4.1999 pelattu I divisioonan nousukarsintaturnaus on valituksessa esitetyin tavoin ollut kilpa- eikä harrastekoripalloa. Valituksen kohteena olevat liiton sääntö- ja kurinpitoyksikön sekä liittohallituksen päätökset ovat siten tältä osin virheellisiä. Toisaalta oikeusturvalautakunta katsoo, että liiton sääntöjen mukaisesti Karhulan Peli-Karhuihin pelaamaan siirtyneet ja kauden aikana II divisioonassa pelanneet

·carr ja Feagin eivät ole voineet menettää jo saavuttamaansa edustuskelpoisuuttaan siten, että he kauden päätteeksi pelatussa I divisioonan nousukarsintatumauksessa eivät enää olisikaan olleet edustuskelpoisia. Suomen Koripalloliiton tekemien selvitysten tai asiassa muutoinkaan saadun selvi­ tyksen mukaan Carr ja Feagin eivät muillakaan perusteilla ole olleet edustuskelvottomia.

 

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

 

 

Päätöslauselma

 

Kauhajoen Karhun valitus hylätään.


Asian näin päättyessä Kauhajoen Karhulle palautetaan puolet sen suorittamasta valitusmaksusta eli

1.500 markkaa.

 

Asian laatuun nähden Karhu Basket saa pitää asiassa olleet oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. URHEILUN   OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

 

 


c   L _,   . ,

Erkki-J          Taipale puheenjohtaja


 

 

Risto Jalanko sihteeri


 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0