Tiedote 6.10.2017


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              TIEDOTE

                                                                                                         6.10.2017


ÄSSIEN PELAAJAN MATTI LAMBERGIN 13 OTTELUN PELIKIELTOA EI LYHENNETTY

Urheilun oikeusturvalautakunta on 6.10.2017 antamallaan päätöksellä pysyttänyt Jääkiekon SM-liiga Oy:n kurinpitodelegaation päätöksen 15.9.2017 Ässien pelaajalle Matti Lambergille määrätystä 13 ottelun pelikiellosta.

Kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtaneet tapahtumat sattuivat Ässien ja Jukurien välisessä ottelussa 13.9.2017. Lamberg suoritti jääkiekon sääntöjen vastaisen päähän kohdistuneen taklauksen Jukurien pelaajaan. Lambergin taklaus saatettiin Liigan kurinpitodelegaation arvioitavaksi ja kurinpitodelegaatio katsoi taklauksesta sinällään oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi 10 ottelun pelikiellon. Ilmoitettujen linjausten mukaan kurinpitoseuraamusta tuli lisäksi ankaroittaa kolmella ottelulla Lambergin edellisen kauden kurinpitoseuraamuksen perusteella. Näin ollen kurinpitodelegaatio määräsi Lambergille 13 ottelun pelikiellon.

Ässät ja Lamberg valittivat oikeusturvalautakuntaan ja vaativat pelikiellon alentamista seitsemäksi otteluksi. Valituksessa seuraamuksen lieventämistä perusteltiin erityisesti sillä, että Lambergille määrätty seuraamus oli ankarampi kuin aikaisemmin tällä kaudella määrätyt kaksi seuraamusta päähän kohdistuneista taklauksista ja ankarampi kuin vastaavissa tilanteissa muutoinkin aikaisemmin määrätyt seuraamukset. Liiga katsoi, ettei pelikiellon alentamiselle ollut perusteita.

Lautakunta totesi, että Jääkiekon liigassa omaksuttu kurinpitokäytännön kehittyminen ja ankaroituminen on hyväksyttävää. Kurinpitolinjan ankaroitumisesta on myös ennen kauden alkua tiedotettu, joten seurojen ja pelaajien on ollut mahdollista tähän varautua. Lambergin taklaus on moitittavuudeltaan verrattavissa edellisellä kaudella tapahtuneeseen erään toisen pelaajan taklaukseen, josta oli arvioitu ilman koventamisperusteen soveltamista seitsemän ottelun pelikielto. Ottaen kuitenkin huomioon, että päähän kohdistuneiden taklausten rangaistustasoa on nimenomaisesti haluttu liigan toimesta kuluvalla kaudella edelleen ankaroittaa ja että tästä linjauksesta on niin seuroja kuin pelaajiakin ennen kauden alkua informoitu, on liigan kurinpitodelegaatio voinut arvioida Lambergin taklauksen tekemällään tavalla 10 ottelun pelikiellon arvoiseksi ja koventaa rangaistusta edellisen kauden kurinpitoseuraamuksen johdosta lisäksi kolmen ottelun pelikiellolla. Aikaisemmin tällä kaudella kahdelle muulle pelaajalle määrätyt lievemmät seuraamukset eivät olleet merkinneet sitä, että muille pelaajille olisi syntynyt perusteltu aihe olettaa kurinpitolinjan olevan kaikissa mahdollisesti toisistaan poikkeavissakin taklaustilanteissa sama. Lautakunta hylkäsi valituksen ja pysytti Lambergille määrätyn 13 ottelun pelikiellon.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Timo Ojala (pj.), Pia Ek, Mikko Kohtala, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä. Lautakunnan sihteerinä toimi Ilkka Lahtinen.


Lisätietoja antavat Timo Ojala p. 050 3311334 tai Ilkka Lahtinen p. 040 637 2359.