Tiedote 21.6.2012

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                     TIEDOTE

 

                                                                                                      21.6.2012

 

HELSINGIN EM-KISOJEN MIESTEN 800 METRIN JUOKSUN VALINTAPÄÄTÖS OLI VALINTAKRITEEREIDEN VASTAINEN

Urheilun oikeusturvalautakunta on päätöksellään 21.6.2012 todennut, että Suomen Urheiluliitto ry (Urheiluliitto) ei ole voinut ilmoittamillaan valintakriteereillä jättää valitsematta Tommy Granlundia Suomen edustajaksi miesten 800 metrin juoksuun. Oikeusturvalautakunta kumosi Urheiluliiton valintapäätöksen tältä osin ja totesi, että Granlund tulee valita EM-kilpailuihin.

Oikeusturvalautakunta totesi, että valintakriteereiden mukaan miesten 800 metrin juoksussa Urheiluliiton raja oli 1.48,50 ja Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) tulosraja 1.47,80. Tulosraja tuli saavuttaa 1.1.2011 - 17.6.2012 välisenä aikana. Granlund oli 24.7.2011 Lapinlahden eliittikisoissa juossut ajan 1.47,68. Kaudella 2012 Granlund oli 14.6.2012 juossut ajan 1.49,51. Urheiluliiton ilmoittamien valintakriteereiden perusteella Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) tulosrajan saavuttaneet urheilijat valitaan joukkueeseen. Tämän tulosrajan saavuttaneet urheilijat voitiin jättää valitsematta vain, jos tulosrajan saavuttaneita urheilijoita oli yhtä lajia kohden enemmän kuin kolme taikka urheilijan terveydentila tai kilpailukunto ei ollut moitteeton 18.6.2012 suoritettavan tarkastelun perusteella.

Oikeusturvalautakunta totesi, että Granlund oli valintakriteereissä ilmoitettuna aikana saavuttanut EA:n asettaman tulosrajan. Näin ollen Granlund olisi tullut valita edustajaksi miesten 800 metrille, jolleivät Granlundin terveydentila tai kilpailukuntoisuus antaneet aihetta toisenlaiseen johtopäätökseen. Oikeusturvalautakunta totesi, että kilpailukuntoisuuden arviointia koskeva valintakriteeri jätti Urheiluliitolle harkintavaltaa, mutta kilpailukuntoisuutta koskevaa kriteeriä tuli soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin tulosrajan saavuttaneisiin urheilijoihin nähden. Kilpailukuntoisuuden arvioinnin osalta oikeusturvalautakunta totesi johtopäätöksenä, että Granlund oli 14.6.2012 juossut 800 metriä aikaan 1.49,51. Granlundin kauden paras tulos 800 metrillä oli saavutettu 14.6.2012 eli lähellä valintapäätöksen tekemistä. Saadun selvityksen mukaan edustajiksi oli muihin lajeihin valittu urheilijoita, jotka olivat valintakriteerien mukaisena aikana saavuttaneet tulosrajan, mutta eivät olleet tällä kaudella saavuttaneet valintaan oikeuttavia rajoja. Asiassa ei ollut esitetty hyväksyttävää arviota siitä, miksi näissä muissa valinnoissa noudatettuun tulkintaan nähden Granlundin kilpailukuntoisuutta ei ollut pidetty riittävänä.

Oikeusturvalautakunta katsoi, että Urheiluliitto oli soveltanut ilmoittamiaan valintakriteereitä Granlundin osalta syrjivästi eikä asiassa ollut esitetty hyväksyttäviä perusteita sille, miksi Granlund oli jätetty valitsematta edustajaksi miesten 800 metrin juoksuun.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Risto Jalanko (pj.), Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala.

Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334