Tiedote 5.12.2013

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                           TIEDOTE

 

                                                                                                           5.12.2013

LALLUKAN EI KATSOTTU SYYLLISTYNEEN DOPINGRIKKOMUKSEEN

Urheilun oikeusturvalautakunta on tänään antamassaan ratkaisussa katsonut, ettei maastohiihtäjä Juha Lallukan ollut näytetty käyttäneen kehon ulkopuolista kasvuhormonia eikä hän ollut syyllistynyt dopingrikkomukseen. Oikeusturvalautakunta pysytti ratkaisullaan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Valvontalautakunnan samansisältöisen päätöksen.

Lallukalle oli tehty 7.9.2011 dopingtesti ja dopingtestin analysoinut laboratorio oli ilmoittanut näytteen tuloksen olleen positiivinen. Laboratorion ilmoituksen mukaan näyte oli sisältänyt rekombinantti kasvuhormonia (rhGH). Antidopingtoimikunnan Valvontalautakunta jätti asian lepäämään siihen saakka, kunnes urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin (CAS) antoi ratkaisunsa virolaisen maastohiihtäjän epäiltyä kasvuhormonin käyttöä koskeneessa asiassa. CAS katsoi maaliskuussa 2013 antamassaan ratkaisussa, että kasvuhormonille vahvistetut raja-arvot eivät olleet luotettavia. CAS:n ratkaisuun perustuen Valvontalautakunta katsoi 19.6.2013 antamassaan päätöksessä, että epäluotettavia raja-arvoja ei ollut mahdollista käyttää kasvuhormonitestin analysointiin eikä asiassa ollut siten esitetty riittävää näyttöä Lallukan syyllistymisestä dopingrikkomukseen. Valvontalautakunta vapautti Lallukan ADT:n määräämästä väliaikaisesta urheilijan toimintakiellosta.

ADT vaati oikeusturvalautakunnalle tekemässään valituksessa, että Lallukan katsotaan syyllistyneen dopingrikkomukseen ja hänet määrätään kahden vuoden toimintakieltoon. ADT toimitti oikeusturvalautakunnan käsittelyn aikana uutta selvitystä kasvuhormonin raja-arvojen määrittelystä.

Oikeusturvalautakunta totesi, että kehon ulkopuolisen kasvuhormonin käytön osoittaminen perustuu kasvuhormonien eri suhteiden osalta vahvistettuihin niin sanottuihin raja-arvoihin. Raja-arvojen määrittämisen perustana oli oltava riittävä tieteellinen näyttö. Uuden selvityksen lopputulos viittasi siihen, että asetetut raja-arvot olivat oikean suuntaiset. Selvitys oli kuitenkin vasta ensimmäinen CAS:n ratkaisun jälkeinen tieteellinen kannanotto kasvuhormonin raja-arvoihin. Selvitys ei ollut ainakaan toistaiseksi johtanut uusien tai aiempien raja-arvojen vahvistamiseen. Oikeusturvalautakunta katsoi, että urheilijan oikeusturva huomioon ottaen ADT:n oikeusturvalautakunnalle toimittamaa selvitystä ei voitu pitää riittävänä osoituksena CAS:n epäluotettaviksi toteamien aiempien raja-arvojen asianmukaisuudesta. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoi Valvontalautakunnan tavoin asiassa jääneen näyttämättä, että Lallukka olisi syyllistynyt väitettyyn dopingrikkomukseen. ADT:n valitus hylättiin.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisu syntyi äänestyksen (3-2) jälkeen. Vähemmistö katsoi ADT:n osoittaneen, että Lallukka oli käyttänyt urheilussa kiellettyä kehon ulkopuolista kasvuhormonia ja syyllistynyt dopingrikkomukseen.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Jukka Sippo (pj., eri mieltä), Antti Aine, Pia Ek, Pekka Lindroos (eri mieltä) ja Kristiina Rintala. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala.


Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334