16/2018 Jalkapallo Pelaajan pelioikeus – Säännöt – Kilpailumääräykset – Hävinneeksi tuomitseminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 16/2018

7.9.2018      Diaarinro 13/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n vastalausevaliokunnan päätös 5.6.2018


ASIA           

Pelaajaluetteloon merkitsemättömän pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

IF Gnistan ry


KUULTAVAT

Suomen Palloliitto ry

Mikkelin Kissat ry


ASIAN TAUSTA

Helsingissä pelattiin 5.5.2018 jalkapallon Miesten Kakkosen ottelu Gnistan – MiPK. Ottelu päättyi Gnistanin voittoon 3-1. Gnistan käytti ottelussa vaihtopelaajaa, jota ei ollut merkitty ottelun pelaajaluetteloon eikä nimetty vaihtopelaajaksi ennen ottelun alkua. Pelaajaluetteloon merkitsemätön pelaaja teki ottelussa maalin. Mikkelin Kissat ry teki 7.5.2018 tapahtuneen johdosta vastalauseen, jonka johdosta Palloliiton kilpailutoimisto muutti ottelun lopputuloksen MiPK:n voitoksi 0-3.


Gnistan valitti kilpailutoimiston päätöksestä Palloliiton vastalausevaliokunnalle, joka 5.6.2018 tekemällään päätöksellä hylkäsi Gnistanin valituksen.


VALITUS PERUSTEINEEN

IF Gnistan ry on vaatinut, että vastalausevaliokunnan päätös kumotaan tai ainakin, että sääntörikkomuksesta määrätään lievempi seuraamus.


Gnistan oli tehnyt virheen, kun se ei ollut merkinnyt ottelussa kentälle vaihdettua pelaajaa kokoonpanoluetteloon. Pelaajalla oli sinällään ollut edustusoikeus Gnistanissa, mutta edellä kerrotusta syystä hänen ei olisi pitänyt pelata ottelussa. Kysymys oli ollut vahingosta.


Vastalausevaliokunta ei ollut ottanut päätöksessään huomioon sitä, että ottelun erotuomariston ei olisi ylipäätään tullut päästää pelaajaluetteloon merkitsemätöntä pelaajaa kentälle ja varsinkin, kun ottelun avustava erotuomari oli asian jo vaihtoa tehtäessä huomannut. Erotuomareiden tehtävä oli valvoa sääntöjen noudattamista ja pelaajavaihtoja sekä merkitä vaihdot omiin muistiinpanoihinsa. Vaikka vastuu pelaajaluettelon sisällöstä oli joukkueilla, oli ottelun erotuomareilla vastuu siitä, että kentällä olevat pelaajat vastasivat kokoonpanoluetteloa. Ottelun erotuomarit olivat tehneet virheen päästäessään pelaajaluetteloon merkitsemättömän pelaajan kentälle.

      

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Vastalausevaliokunnan päätös oli oikea ja perusteltu. Pelaajaluetteloon merkitseminen oli jalkapallon sääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan välttämätön edellytys vaihtopelaajan pelioikeudelle. Jalkapallosääntöjen säännön 3 kohta 3 kielsi nimeämättömän vaihtopelaajan osallistumisen otteluun. Koska pelaajaluetteloon merkitsemättömällä pelaajalla ei ollut kilpailumääräysten 3 §:ssä tarkoitettua oikeutta osallistua viralliseen otteluun, hän oli pelioikeudeton ja sovellettavaksi tuli kilpailumääräysten 24 §.


Vastuu pelaajaluetteloon merkitsemisestä oli joukkueella eikä vastuuta pelaajan pelioikeuden tarkistamisesta ollut säännöissä tai kilpailumääräyksissä asetettu erotuomareille.


Mikkelin Kissat ry on tekemäänsä vastalauseeseen viitaten ilmoittanut, ettei se anna vastinetta asiassa.


VASTASELITYS JA LISÄLAUSUMAT

Vastaselitys

 

IF Gnistan ry on antanut Palloliiton vastauksen johdosta vastaselityksen ja siinä vielä vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan Gnistanin lautakuntakulut 1.500 eurolla.


Kokoonpanoon nimeämätön pelaaja oli jalkapallosääntöjen säännön 3 kohdassa 7 tarkoitettu ulkopuolinen henkilö, jonka pelikentälle tulemisen seuraamuksista samoin kuin siitä, miten erotuomarin tuli tilanteessa toimia, määrättiin sanotussa sääntökohdassa. Jalkapallosäännöissä ei ollut määrätty seuralle aiheutuvista seuraamuksista tilanteessa, jossa kokoonpanoon nimeämätön pelaaja osallistui otteluun.


Jalkapallosääntöjen säännön 3 mukaan kokoonpanoon nimeämätön pelaaja ei saanut osallistua yksittäiseen otteluun. Pelioikeudettomuudesta ja siitä aiheutuvista seuraamuksista säädettiin kuitenkin kilpailumääräysten 24 §:ssä. Sanottu pykälä oli sisällöltään tyhjentävä, eikä siinä ollut määrätty, että kokoonpanoon nimeämätön vaihtopelaaja olisi pykälässä tarkoitelulla tavalla pelioikeudeton.


Kokoonpanoa koskevat määräykset olivat jalkapallon kilpailutoimintaa koskevissa määräyksissä ja järjestämisohjeissa 2018. Näiden määräysten ja ohjeiden rikkomukset käsiteltiin kurinpitomenettelyssä Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti. Gnistanille tuomittu seuraamus oli kuitenkin määrätty kilpailumääräysten perusteella.


Edellä kerrotun lisäksi asiassa tuli joka tapauksessa arvioida myös määrätyn seuraamuksen kohtuullisuutta, kuten oikeusturvalautakunnan aiemmassa ratkaisukäytännössä oli tehty. Tältä osin asiassa tuli siten ottaa huomioon, että Gnistan ei ollut toiminut tahallisesti vaan että kysymys oli ollut inhimillisestä erehdyksestä. Gnistan pelasi lisäksi jalkapallon Kakkosessa, eikä siltä siten voinut edellyttää vastaavaa toimintaa kuin esimerkiksi Veikkausliigajoukkueilta. Huomioon tuli ottaa myös se, että ottelun erotuomari oli sallinut vaihdon ja nimeämättömän vaihtopelaajan pysymisen kentällä, vaikka hän oli havainnut, ettei pelaajaa ollut merkitty pelaajaluetteloon. Ottelun lopputuloksen muuttaminen ei ollut myöskään jalkapallon sääntöjen mukainen seuraamus nimeämättömän pelaajan pelikentälle tulemisesta. Ja vielä tuli huomioon ottaa se, että Palloliiton kilpailumääräykset olivat sovellettavilta osin vähintäänkin epäselvät ja että MiPK-ottelussa kentälle vaihdettu pelaaja oli sinällään ollut edustuskelpoinen Gnistanissa.


Palloliiton lausuma


Palloliitto on Gnistanin vastaselityksen johdosta antamassaan lausumassa todennut muun ohella sen, että ottelun erotuomarit eivät olleet tiedostaneet ottelussa tapahtunutta riittävän selvästi, eivätkä he siten olleet voineet menetellä kuten jalkapallosääntöjen säännön 3 kohdassa 7 oli määrätty.


Asian arvioiminen pelioikeuden näkökulmasta oli lisäksi perusteltua, koska pelaajaluetteloon merkitsemätön pelaaja oli osallistunut peliin ja tehnyt siinä maalin. Pelaajalla ei ollut ollut kilpailumääräysten 3 §:n mukaista oikeutta osallistua peliin eikä siten myöskään kilpailumääräysten 24 §:ssä tarkoitettua pelioikeutta seuran joukkueessa. Palloliitto oli sidottu kilpailumääräyksiin ja niiden mukaiseen pelioikeudettoman pelaajan käyttämisestä aiheutuvaan seuraamukseen.


IF Gnistan ry:n toimittama lisäselvitys ja Suomen Palloliitto ry:n lausuma


Gnistan on toimittanut oikeusturvalautakunnalle lisäselvityksenä Palloliiton vastalausevaliokunnan 15.6.2005 tekemän päätöksen Naisten SM-sarjan ottelun FC United – FC Honka tapahtumista. Sanotussa ottelussa FC Honka oli vaihtanut kentälle vaihtopelaajan, jota ei ollut merkitty ottelun pöytäkirjaan. Kurinpitovaliokunta oli 10.6.2005 antanut FC Hongalle tästä varoituksen todeten, että koska vaihtopelaajan edustusoikeus oli kuitenkin ollut Hongassa, hän ei ollut ollut ottelussa pelioikeudeton. Myös Vastalausevaliokunta totesi, että kentälle vaihdettu pelaaja oli ollut pelikelpoinen ja ettei se, ettei vaihtopelaajan nimeä ollut kirjoitettu pöytäkirjaan, tehnyt häntä pelioikeudettomaksi. Vastalausevaliokunta hylkäsi FC Unitedin kurinpitovaliokunnan ratkaisusta tekemän valituksen.


Palloliitto on lisäselvityksen johdosta antamassaan lausumassa todennut, että vuonna 2005 tehty ratkaisu oli tehty tuolloin voimassa olleiden kilpailumääräysten mukaisesti. Nyttemmin kilpailumääräyksiin oli tehty lisäys pelioikeudesta seuran joukkueessa, jolla viitataan tilanteeseen, jossa pelaajalla on edustusoikeus, mutta häneltä puuttuu joukkueen pelaamassa ottelussa tarvittava pelioikeus.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU    

Ratkaisun perustelut

 

Kysymyksenasettelu


Asiassa on riidatonta, että Gnistan on vaihtanut MiPK:ta vastaan pelatussa ottelussa kentälle vaihtopelaajan, jota ei ollut ilmeisestä erehdyksestä johtuen merkitty ottelun pelaajaluetteloon eikä nimetty erotuomarille ennen ottelun alkamista. Sanotun johdosta ottelun lopputulos on muutettu Gnistanin tappioksi 0-3.


Gnistan on perustanut valituksensa ensinnäkin erotuomarivirheeseen ja siihen, ettei ottelun erotuomariston olisi tullut vaihtoa sallia, varsinkin kun ottelun avustava erotuomari oli asian jo vaihtoa tehtäessä huomannut. Joka tapauksessa erotuomarin olisi Gnistanin mukaan pitänyt vaihdon yhteydessä toimia, kuten jalkapallosäännöissä oli määrätty. Toisaalta Gnistan on vedonnut myös siihen, ettei pelaajaluetteloon merkitsemätöntä mutta sinällään edustusoikeuden seurassa omaavaa pelaajaa voinut edes pitää Palloliiton kilpailumääräyksissä tarkoitetulla tavalla pelioikeudettomana pelaajana ja ettei kilpailumääräysten mukainen seuralle määrätty seuraamus tuomita se ottelussa hävinneeksi sen vuoksi ollut sääntöjen mukainen ja oikea.


Palloliitto on kiistäessään Gnistanin vaatimuksen vedonnut siihen, että vastuu pelaajaluettelon oikeellisuudesta samoin kuin kentällä pelaavien ja kentälle vaihdettavien pelaajien pelioikeudesta on jalkapallon sääntöjen ja kilpailumääräysten mukaan joukkueella eikä erotuomareilla. Palloliitto on myös pitänyt määrättyä seuraamusta sääntöjen mukaisena.


Gnistanin valituksen johdosta asiassa on kysymys ensinnäkin jalkapallosääntöjen ja Palloliiton kilpailumääräysten soveltamisesta eli siitä, onko ottelussa kentälle vaihdettu pelaajaluetteloon merkitsemätön ja ennen ottelun alkua nimeämätön pelaaja ollut kilpailumääräyksissä tarkoitetulla tavalla pelioikeudeton ja onko päätös tuomita Gnistan ottelu hävinneeksi ollut jalkapallosääntöjen ja kilpailumääräysten mukainen. Jos päätös on ollut näiden sääntöjen ja määräysten mukainen, on asiassa lisäksi kysymys määrätyn seuraamuksen suhteellisuudesta ja kohtuullisuudesta.


Sovellettavat säännöt ja määräykset


Jalkapallosääntöjen säännön 3 kohdan 3 mukaan vaihtopelaajien nimet on annettava erotuomarille ennen ottelun alkua. Siihen mennessä nimeämättömät vaihtopelaajat eivät saa osallistua otteluun.


Jalkapallosääntöjen säännön 3 kohdan 7 mukaan valmentaja ja muut joukkueeseen nimetyt henkilöt, pelaajia ja vaihtopelaajia lukuun ottamatta, ovat taustahenkilöitä. Kuka tahansa, jota ei ole nimetty kokoonpanoon pelaajaksi, vaihtopelaajaksi tai taustahenkilöksi, on ulkopuolinen henkilö. Jos taustahenkilö, vaihtopelaaja, kentältä poistettu tai pois vaihdettu pelaaja tai ulkopuolinen henkilö tulee pelikentälle, erotuomarin tulee katkaista peli vain, jos tämä vaikuttaa peliin, poistattaa tämä henkilö pelikatkolla ja antaa asiaankuuluva henkilökohtainen rangaistus. Säännön 3 kohdan 9 mukaan jos maalin tekemisen jälkeen ja ennen alkupotkun suorittamista erotuomari havahtuu ylimääräisen henkilön olleen kentällä maalin tekohetkellä, erotuomarin tulee hylätä maali, jos ylimääräinen henkilö oli muun ohella maalin tehneen joukkueen taustahenkilö. Jos erotuomari huomaa ylimääräisen henkilön olleen pelikentällä maalintekohetkellä ja peli on käynnistetty uudelleen, maalia ei voida hylätä. Erotuomarin tulee raportoida tapahtumasta kilpailun järjestäjälle.


Jalkapallon kilpailumääräysten 3 §:n o) kohdan mukaan pelioikeus tarkoittaa pelaajan oikeutta osallistua viralliseen otteluun tietyn seuran tietyssä joukkueessa. Jos pelaajalla ei ole pelioikeutta, hän on pelioikeudeton.


Pelaaja on kilpailumääräysten 24 §:n 1 kohdan mukaan pelioikeudeton muun ohella silloin, jos häneltä puuttuu edustusoikeus seurassa tai pelioikeus seuran joukkueessa. Jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, on joukkue kilpailumääräysten 24 §:n 2 kohdan mukaan kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomittava hävinneeksi. Jos rikkomukseen syyllistynyt joukkue on hävinnyt ottelun vähintään kolmella maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi häviö 3-0.


Jalkapallosääntöjen säännön 5 kohdan 1 mukaan jokaista ottelua johtaa erotuomari, jolla on täysi toimivalta jalkapallosääntöjen täytäntöönpanoon otteluun liittyen. Saman säännön kohdan 3 mukaan erotuomari toteuttaa jalkapallosääntöjä, johtaa ottelua yhteistyössä muun erotuomariston kanssa ja muun ohella pitää kirjaa ottelun tapahtumista sekä raportoi niistä kilpailun järjestäjälle. Sääntöjen säännön 6 kohdan 1 mukaan avustavan erotuomarin ja kohdan 4 mukaan neljännen erotuomarin avustamiseen kuuluu myös pelaajavaihdon valvonta.


Asian arviointi


Asiassa on selvää, ettei otteluun nimeämätön vaihtopelaaja saa jalkapallosääntöjen perusteella osallistua otteluun. Yhtä selvää on, että erotuomari johtaa ottelua ja toteuttaa jalkapallosääntöjä, ja että hänen on sääntöjen mukaan poistettava niin sanottuna ulkopuolisena henkilönä pidettävä nimeämätön vaihtopelaaja kentältä seuraavalla pelikatkolla ja annettava tapahtuneen johdosta asiaankuuluva henkilökohtainen rangaistus. Jos ulkopuolisen henkilön ollessa pelikentällä tehdään maali, erotuomarin tulee lisäksi raportoida tapahtumasta kilpailun järjestäjälle.


Esillä olevaa asiaa koskien on selvitetty, että Gnistanin ja MiPK:n välisen ottelun erotuomarit ovat havainneet, että Gnistan on vaihtanut pelikentälle pelaajan, jota ei ole ollut vaihtopelaajaksi erotuomarille nimetty ja joka on myös tehnyt ottelussa maalin. Ottelun erotuomari ei ole kuitenkaan menetellyt siten kuin jalkapallosääntöjen säännön 3 kohdissa 7 ja 9 on määrätty. Erotuomari ei ole ilmeisesti myöskään raportoinut tapahtumista kilpailun järjestäjälle eli Palloliitolle.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä kerrotulta osin kysymys on jalkapallon lajisääntöjen tulkinnasta. Kun lautakunnalla ei sen sääntöjen 2 §:n 1 d kohdan ja 3 §:n 1 momentin mukaan ole toimivaltaa käsitellä valituksia, joissa on kysymys siitä, onko jokin päätös urheilun lajisääntöjen vastainen, ei lautakunta anna lausuntoa siitä, onko ottelun erotuomarin ratkaisu tältä osin ollut jalkapallon lajisääntöjen mukainen.


MiPK:n tekemän vastalauseen johdosta Palloliitto on kuitenkin joutunut ratkaisemaan sen, mikä merkitys nimeämättömän pelaajan kentälle tulosta on seurojen, eli tässä tapauksessa Gnistanin ja MiPK:n kannalta. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Jalkapallosäännöissä on määrätty peliin osallistuvien pelaajien ja vaihtopelaajien määrästä sekä muun ohella siitä, ketkä saavat otteluun osallistua. Sen sijaan pelioikeudesta tai pelioikeudettoman pelaajan otteluun osallistumisen vaikutuksesta ottelun lopputulokseen ei ole jalkapallosäännöissä määrätty. Tältä osin sovellettavat säännöt ja määräykset ovat Palloliiton kilpailumääräyksissä. Pelioikeuden määritelmä on kilpailumääräysten 3 §:n o) kohdassa. Pelioikeudettomuudesta ja sen seurauksista määrätään kilpailumääräysten 24 §:ssä.


Kysymystä siitä, onko ennen ottelun alkua vaihtopelaajaksi nimeämätön pelaaja jalkapallon kilpailumääräyksissä tarkoitetulla tavalla pelioikeudeton vai ei, ei ole lautakunnan aikaisemmassa ratkaisukäytännössä käsitelty. Lautakunnan tiedossa ei myöskään ole Palloliiton muutoksenhakuelimien aiempia, voimassa olevia kilpailumääräyksiä koskevia ratkaisuja. Ottaen kuitenkin huomioon se, ettei nimeämätön vaihtopelaaja saa otteluun jalkapallosääntöjen säännön 3 kohdan 3 mukaan osallistua ja että pelaaja on kilpailumääräysten 24 §:n 1 kohdan mukaan pelioikeudeton muun ohella silloin, jos häneltä puuttuu pelioikeus seuran joukkueessa, ei Palloliiton vastalausevaliokunnan edellä kerrottujen sääntöjen tulkintaa ja nimeämättömän vaihtopelaajan pelioikeudettomuutta koskevaa ratkaisua voi tältä osin pitää jalkapallosääntöjen ja kilpailumääräysten vastaisena.


Gnistan on toimittanut lautakunnalle tiedon Palloliiton vastalausevaliokunnan 15.6.2005 tekemästä päätöksestä, jossa vastalausevaliokunta ei ollut pitänyt pöytäkirjaan merkitsemätöntä kentälle vaihdettua vaihtopelaajaa pelioikeudettomana. Lautakunta kuitenkin toteaa, ettei sanotulla ratkaisulla ole Gnistanin ennakkotapauksena vetomaa merkitystä, sillä Palloliiton kilpailumääräykset ovat sittemmin muuttuneet. Vuonna 2005 voimassa olleiden kilpailumääräysten 23 §:n mukaan pelaaja oli pelioikeudeton muun ohella silloin, jos häneltä puuttui edustusoikeus seurassa. Sen sijaan voimassa olevien kilpailumääräysten mukaan pelaaja on pelioikeudeton edustusoikeuden puuttumisen ohella myös silloin, jos häneltä puuttuu pelioikeus seuran joukkueessa.


Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoo, että vastalausevaliokunnan päätös on  jalkapallosääntöjen ja Palloliiton kilpailumääräysten sanamuodon mukainen eikä päätöstä siten voida pitää sääntöjen vastaisena (vrt. UOL 24/2013). Edellä lausutuilla perusteilla valituksen kohteena olevaa päätöstä ei voida pitää myöskään ristiriitaisena Palloliiton aikaisempaan vuonna 2005 tehtyyn ratkaisuun nähden.


Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, johtaako kilpailumääräysten 24 §:n mukainen seuraamus eli ottelun lopputuloksen muuttaminen tässä tapauksessa kohtuuttoman lopputulokseen (vrt. UOL 22/2016). Tältä osin lautakunta toteaa vielä seuraavan.


Oikeusturvalautakunta toteaa ensinnäkin, ettei kilpailumääräysten 24 §:n 2 momentin sanamuoto anna kilpailun järjestäjälle harkintavaltaa sen määrätessä seuraamusta pelioikeudettoman pelaajan peluuttamisesta. Kilpailun järjestäjän on tuomittava pelioikeudetonta pelaajaa peluuttanut seura hävinneeksi.


Toisaalta lautakunta toteaa, että edellä selostetun sisältöinen pelioikeutta koskeva sääntömääräys on joukkuelajien kilpailumääräyksissä tavanomainen, eikä sitä sellaisenaan voida myöskään pitää kohtuuttomana. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä kohtuuttomuuden arvioinnissa on kuitenkin annettu merkitystä ennen muuta niille syille, jotka ovat tapahtuneeseen johtaneet, missä vaiheessa edustusoikeuden eli tässä tapauksessa pelioikeuden puuttuminen on havaittu, onko menettely ollut tahallista ja onko toiminnalla tavoiteltu kilpailullista etua muihin verrattuna (ks. UOL 4/2010, 2/2012, 3/2013 ja 19/2014).


Kuten edellä viitatussa ratkaisussa UOL 22/2016, on myös tässä tapauksessa ilmeistä, että syynä pelaajaluetteloon merkitsemättömän pelaajan kentälle vaihtoon on ollut Gnistanin puolelta pelaajaluettelon sisällöstä tai pelaajavaihdoista vastanneen henkilön inhimillinen virhe. Toisaalta myös ottelun erotuomaristo vaikuttaa tehneen niin ikään inhimillisen virheen, kun se ei ole menetellyt tapahtuneen jälkeen siten kuin jalkapallosäännöissä on määrätty.


Urheilussa ja etenkin joukkueurheilussa noudatetaan kuitenkin vakiintuneesti sitä lähtökohtaa, että vastuu pelaajaluettelon tai muiden vastaavien pöytäkirjojen oikeellisuudesta on lähtökohtaisesti otteluun tai kilpailuun osallistuvalla joukkueella. Jalkapallossa otteluun osallistuvan joukkueen vastuulla siten muun ohella on, että vaihtopelaajat on ilmoitettu erotuomarille ennen ottelun alkamista. Vaikka jalkapallosääntöjen mukaan erotuomari vastaa sääntöjen täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta sekä muun ohella kirjaa pelaajavaihdot, ovat vaihtotapahtumat ottelussa nopeita, eikä vaihtopelaajan pelioikeuden tarkistamista ole jalkapallon säännöissä tai kilpailumääräyksissä toisaalta myöskään asetettu erotuomarin velvollisuudeksi. Kun kilpailumääräysten 24 §:n 2 momentti ei anna kilpailun järjestäjälle seuraamuksen määräämisen osalta harkintavaltaa, ja kun myös vastustajajoukkueella on aina oikeus odottaa, että sääntöjä kaikilta osin eli pelaajien pelioikeudenkin osalta noudatetaan, oikeusturvalautakunta katsoo, ettei kilpailumääräysten mukainen seuraamus eli ottelun lopputuloksen muuttaminen tässä tapauksessa johda Gnistanin kannalta kohtuuttoman lopputulokseen.


Yhteenveto ja johtopäätös


Gnistan on peluuttanut MiPK:ta vastaan pelatussa ottelussa vaihtopelaajaa, jota ei ole vaihtopelaajaksi ennen ottelua nimetty ja joka on myös tehnyt ottelussa maalin. Nimeämätön vaihtopelaaja on ollut ottelussa Palloliiton kilpailumääräyksissä määrätyllä tavalla pelioikeudeton. Jalkapallon kilpailumääräysten mukaan jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, on joukkue kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomittava hävinneeksi. Vaikka kysymys on ollut inhimillisestä virheestä, ei Palloliiton vastalausevaliokunnan päätöksen lopputulosta voi pitää sääntöjen noudattamisen tärkeys sekä vastustajajoukkueen oikeudetkaan huomioon ottaen kohtuuttomana. Tämän vuoksi Gnistanin valitus ja sen esittämät muut vaatimukset on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä.