Tiedote 13.2.2020

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              TIEDOTE 13.2.2020

VALITUKSET KOSKIEN SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO RY:N KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 17.1.2020

Urheilun oikeusturvalautakunnassa on 13.2.2020 tullut vireille kaksi valitusasiaa. Valituksen kohteena kummassakin asiassa on Suomen Taitoluisteluliitto ry:n kurinpitolautakunnan päätös 17.1.2020 nro 1/2020. Valittajina asioissa ovat Mirjami Penttinen ja Lilli Helpi.

Valituksissa vaaditaan kurinpitolautakunnan päätöksen 17.1.2020 kumoamista ja määrättyjen kurinpitoseuraamusten poistamista.

Edellä mainittujen valitusasioiden valmistelu Urheilun oikeusturvalautakunnassa alkaa viipymättä vastausten pyytämisellä valituksiin Suomen Taitoluisteluliitto ry:ltä.

Oikeusturvalautakunta pyrkii ratkaisemaan asiat kevään 2020 kuluessa. Käsittelyaikataulu tarkentuu valmistelun aikana.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan lautakunnalle toimitetut valitus- ja vastausasiakirjat eivät lähtökohtaisesti ole julkisia. Lautakunnan antamat päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Päätöksistä voidaan salata esimerkiksi arkaluonteisia tietoja.


Lisätietoja asioista antavat oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja Timo Ojala, p. 050 3311334 sekä lautakunnan sihteeri Samuli Sillanpää, p. 040 753 6855.