28/2019 Jääkiekko – Pelaajan edustuskelpoisuus – Pistemenetys – Kilpailusäännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös               Nro 28/2019

30.12.2019       Diaarinumero 32/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 21.11.2019 nro 11 / 19-20


ASIA

Pelaajan edustuskelpoisuus


MUUTOKSENHAKIJA

Oulun Seudun Salamat ry


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


ASIAN TAUSTA

A (synt. 4.9.2002) on pelannut kaudella 2019-2020 Oulun Seudun Salamat ry:n nuorten jääkiekkojoukkueissa. Hän on ensin pelannut yli-ikäisenä 7. ja 8.9.2019 kaksi B2-nuorten SM- alkusarjan ottelua OS Salamat -joukkueessa ja tämän jälkeen omassa ikäluokassaan 14.9., 15.9., 21.9., 22.9., 28.9., 29.9., 12.10., 13.10. ja 26.10.2019 B-nuorten Mestis-karsinnan lohko 3:ssa yhteensä yhdeksän ottelua OS Salamat -joukkueessa. SM-alkusarjan ottelut ovat päättyneet OS Salamien tappioihin ja Mestis-karsinnan ottelut kaikki voittoihin.


Kurinpitovaliokunnan päätös 8.11.2019

 

Kurinpitovaliokunta on päätöksessään todennut, että kilpailusääntöjen 5.9. kohdan (Ikäluokan vaihtaminen) mukaan yli-ikäiset kenttäpelaajat voivat kauden aikana vaihtaa joukkuetta vain kerran ikäluokkien välillä riippumatta seuranvaihdosta siten, että yli-ikäisestä omaan tai vanhempaan ikäluokkaan voi vaihtaa vain 22.12. – 31.12. Ensimmäinen ottelu 1.1. jälkeen määrittää sen, onko pelaaja siirtynyt omaan tai vanhempaan ikäluokkaan.


Kurinpitovaliokunta on katsonut, että A on ollut edustuskelvoton edustamaan OS Salamien B-nuorten Mestis-karsintaa pelaavaa joukkuetta, koska hän on aloittanut kautensa yli- ikäisenä OS Salamien B2-nuorten SM-alkusarjaa pelaavassa joukkueessa 7.9.2019. A on ollut kelpoinen siirtymään omaan ikäluokkaansa siinä vaiheessa, kun se on kilpailusääntöjen 5.9. kohdan mukaan mahdollista.


Kurinpitovaliokunta on seuraamusta arvioidessaan lausunut, että arvioitaessa rangaistusta tulee ensisijaisesti arvioida rikkeen vakavuutta. Pelaajien peluuttaminen ilman edustusoikeutta on vakavimpia edustusoikeusrikkomuksia ja niihin tulee suhtautua vakavasti. Seurojen toimihenkilöillä tulisi olla riittävä kilpailusääntöjen tietämys, jotta edustusoikeusrikkomuksilta vältytään. Vaikka kyseessä ei sinänsä voida katsoa olleen tahallisesta teosta, OS Salamat ry:n toiminta on kuitenkin siinä määrin ollut huolimatonta, että siitä tulee määrätä vakiintunutta seuraamuskäytäntöä vastaava seuraamus. Yleinen käytäntö tapauksissa, joissa ottelussa on peluutettu edustuskelvotonta pelaajaa, on tuomita joukkue häviämään ottelunsa tai määrätä pistemenetyksiä kilpailusääntöjen 10.5. kohdassa tarkoitetulla tavalla. OS Salamat ry:n käsitys edustuskelvottoman pelaajan edustusoikeudesta on tässä tapauksessa syntynyt ennen ensimmäistä ottelua, jossa edustuskelvoton pelaaja on pelannut. Seura ei ole tehnyt uutta päätöstä enää seuraaviin otteluihin, vaan se on toiminut aiemman oletuksensa perusteella.


Kurinpitovaliokunta on seuraamuksena määrännyt OS Salamat B-nuorten Mestis- karsintasarjan lohkon 3 joukkueelle yhdeksän (9) pisteen pistemenetyksen ottaen huomioon, että edustuskelvottomia otteluja on ollut yhdeksän. Oulun Seudun Salamat ry:lle on määrätty 300 euron sakko edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisesta ja valvonnan puutteesta. A:n edustuskelpoisuuden vahvistaneelle joukkueen toimihenkilölle on myös määrätty kahden (2) ottelun toimintakielto.


Suomen jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös 22.11.2019

 

Oulun Seudun Salamat ry on valittanut kurinpitovaliokunnan päätöksestä. A on pelannut virallisia harjoituspelejä ennen kauden alkua vain ja ainoastaan Oulun Seudun Salamat B- nuorten Mestis-joukkueessa. A on ollut edustuskelpoinen kaikissa pelaamissaan otteluissa.


Valitusvaliokunta on pysyttänyt kurinpitovaliokunnan päätöksen. Valitusvaliokunta on päätöksessään katsonut, ettei harjoitusotteluiden voida tulkita olevan sellaista virallista sarjatoimintaa, jossa syntyisi edustusoikeuksia johonkin seuraan tai joukkueeseen. Näin ollen B2-nuorissa yli-ikäisenä pelaajana kauden aloittanut A on ollut jääkiekkoliiton kilpailusääntökohtien 5.2 ja 5.9. perusteella edustuskelpoinen ainoastaan B2-nuorten SM- alkusarjassa OS Salamoiden joukkueessa. Saman säännön mukaan (yli-ikäisestä omaan tai vanhempaan ikäluokkaan) ikäluokan vaihtaminen on ollut mahdollista 22.12- 31.12.

Ensimmäinen ottelu 1.1. jälkeen määrittää, onko pelaaja siirtynyt omaan tai vanhempaan ikäluokkaan.


OS Salamat B-joukkueen joukkueenjohtaja, jolle on määrätty kahden ottelun toimintakielto, on ollut vastuussa siitä, että virallisten ottelujen pöytäkirjoihin vahvistettavat joukkueen pelaajat ovat edustuskelpoisia kyseisissä otteluissa. OS Salamille määrätty sakko ja pistemenetykset vastaavat samankaltaisista teoista määrättyjä sanktioita.


VALITUS PERUSTEINEEN

Oulun Seudun Salamat ry on vaatinut, että valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja määrätyt rangaistukset poistetaan ja että valitusvaliokunnan ja oikeusturvalautakunnan valitusmaksut palautetaan seuralle.


A on kuulunut OS Salamat B-nuorten Mestis-joukkueeseen kauden 2019-2020 alusta lukien. A on pelannut liiton alaisen harjoitusottelun ko. joukkueessa (17.8.2019 Hermes – OSS B- mestis).


B-nuorten SM-sarjoissa ja Mestiksessä voi samanaikaisesti edustaa seuraansa / seurayhteisöänsä sekä nuorten sarjassa että pelata yli-ikäisenä näissä sarjoissa. Tämän kilpailusääntökohdan mukaan A on voinut pelata sekä seuransa (OSS) B-mestiksessä että B2 SM -sarjassa.


Kilpailusäännöt (5.4) kieltävät tai rajoittavat pelaajan liikkumisen eri joukkueiden välillä nimenomaisesti säännöissä mainituissa tilanteissa. Tässä sääntökohdassa ei ole kieltoa tai rajoitusta koskien kenttäpelaajan liikkumista saman seuran sisällä B-mestis ja B2 SM -tasojen välillä. Näin ollen A on voinut tämän kilpailusäännön perusteella käydä pelaamassa yksittäisiä pelejä OSS B2 SM -sarjassa.


Kilpailusäännöissä (5.9) mainitaan nimenomaisesti, että ensimmäinen ottelu 1.1 jälkeen määrittää, onko pelaaja siirtynyt omaan tai vanhempaan ikäluokkaan. Kilpailusääntöjen 8.1 kohdan mukaan ottelut ovat joko liiton virallisia sarjaotteluita tai harjoitusotteluita. A on pelannut seuran virallisen harjoitusottelun 17.8.2019 Hermes – OSS B-mestis. Näin ollen A on ollut edustuskelpoinen kaikissa pelaamissaan B-nuorten Mestis-sarjan peleissä. A ei ole vaihtanut ikäluokkaa; hän on käynyt sääntöjen sallimalla tavalla pelaamassa kaksi B2 SM - sarjan peliä yli-ikäisenä pelaajana.


Oulun Seudun Salamien B-nuorten mestisjoukkue on tiedustellut jääkiekkoliitolta 5.9.2019, eli ennen kyseisiä A:n pelaamia B2 SM -sarjapelejä (7.9 ja 8.9.2019), tarkennusta kilpailusääntöjen 5.4 kohtaan 2. Tarkennuspyyntö on tehty nimenomaisesti sen vuoksi, että A:n oli ollut tarkoitus hakea peliaikaa B2-joukkueesta. Joukkue on kysynyt liitolta, voiko Oulun Seudun Salamat B -mestisjoukkueessa pelannut (joko -02 tai -03 syntynyt) käydä pelaamassa OSS B2 SM -joukkueessa yksittäisen yhtäjaksoisen käynnin ja palata takaisin B- mestisjoukkueeseen. Joukkue on ymmärtänyt liiton vastauksen olevan myönteinen, so. siirtymisen salliva.


Oulun Seudun Salamat ry ei ole tavoitellut A:n pelaamisella kilpailullista etua.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


A on aloittanut sarjakautensa 7.9.2019 yli-ikäisenä pelaajana OSS:n B2-nuorten SM- joukkueessa. Pelaajan siirtymistä joukkueesta toiseen arvioidaan kaikissa sääntökohdissa ensimmäisestä virallisesta sarjaottelusta alkaen. Pelaaminen harjoitusottelussa ei ole edustuskelpoisuuden kannalta rekisteröitävää toimintaa (kilpailusääntöjen kohta 5.1.2). Näin ollen A ei ole harjoitusottelun pelattuaan rekisteröitynyt edustuskelpoiseksi OSS:n B-nuorten Mestis-joukkueeseen, mutta hän on siirtynyt pelaamaan oman ikäluokkansa kyseiseen joukkueeseen Mestis-sarjan karsintaan jo 14.9.2019, vaikka siirtyminen omaan ikäluokkaan olisi ollut mahdollista vain 22.12. – 31.12.2019. Näin ollen A on ollut edustuskelvoton kaikissa pelaamissaan Mestis-sarjan 9 ottelussa.


Kilpailusääntöjen 5.9. kohta 3 edustusoikeudesta koskee vain vuonna 2001 syntyneitä pelaajia eikä siten vuonna 2002 syntynyttä A:ta.


Seuran tekemä epävirallinen tai mikään muukaan kysely ja siihen saatu mikä tahansa vastaus liiton virkamieheltä ei koskaan poista seuran vastuuta tuntea säännöt eikä toisaalta kumoa säännön noudattamisvelvoitetta. Seura on lisäksi kysynyt muusta kuin A:n edustusoikeuden ratkaisevasta säännöstä 5.9.


VASTASELITYS PERUSTEINEEN

Oulun Seudun Salamat ry on Suomen Jääkiekkoliitto ry:n annettua vastineensa valitukseen vastaselityksessään lausunut, että Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt eivät ole niiltä osin yksiselitteisiä, kun ne koskevat nyt kyseessä olevaa asiaa. Kilpailusääntöjen kohta 5.9 koskee nimenomaisesti ja yksiselitteisesti ottelua eikä sääntökohdassa mainita sarjaottelua lainkaan. Näin ollen kilpailusääntöjen 8.1 kohdan perusteella tulee tulkita, että myös harjoitusottelu voi olla tällainen ottelu, joka määrittää edustusoikeuden.


Oulun Seudun Salamat ry ja sen B-nuorten Mestis-sarjan joukkue ei ole hakenut A:n peluuttamisella kilpailullista etua. Tarkoitus on ollut hakea A:lle peliaikaa. A on huilannut kovimmat B-Mestispelit.


On kohtuutonta edellyttää seuran toimihenkilöiltä kilpailusääntöjen täydellistä hallintaa, mikäli jääkiekkoliiton puolesta ei niitä nimenomaisen tiedustelun johdostakaan osata selventää. Edustusoikeutta koskevat sääntökohdat tulisi muuttaa vastaisuuden varalta selkeämmiksi.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU KÄSITTELYRATKAISU

Suullinen käsittely

 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta. Asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella. Asiaan osalliset eivät ole pyytäneet suullisen käsittelyn toimittamista.


PÄÄASIARATKAISU

 

Kysymyksenasettelu

 

Asiassa on ensinnä kysymys siitä, miltä osin valitusvaliokunnan päätökseen on haettu muutosta. Toiseksi kysymys on siitä, onko Oulun Seudun Salamat ry:n B-nuorten Mestis- sarjan joukkueessa pelannut A ollut edustuskelvoton syksyllä 2019 pelaamissaan otteluissa ja onko näin ollen valitusvaliokunnan määräämille seuraamuksille perusteita.


Muutoksenhaun kohde

 

Kurinpitovaliokunta on seuraan ja joukkueeseen kohdistettujen rangaistusten lisäksi määrännyt Oulun Seudun Salamat B-nuorten Mestis-sarjan joukkueen joukkueenjohtajalle kahden ottelun toimintakiellon. Oulun Seudun Salamat ry on valittanut päätöksestä valitusvaliokuntaan myös joukkueenjohtajan toimintakiellosta. Itse joukkueenjohtaja ei ole omissa nimissään valittanut päätöksestä, mutta valitusvaliokunta on tutkinut valituksen toimintakieltoakin koskevilta osin. Urheilun oikeusturvalautakunnassa muutoksenhakijana on vain Oulun Seudun Salamat ry. Yhdistys on kuitenkin myös vaatinut joukkueenjohtajalle määrätyn toimintakiellon poistamista.


Edellä esitetyt asian käsittelyn aikaisemmat vaiheet huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, että muutoksenhaun kohteena lautakunnassa on myös joukkueenjohtajalle määrätty toimintakielto ja että valitus voidaan myös tältä osin tutkia.


Pelaajan ikäluokan vaihtamista koskevat säännöt

 

Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2019-2020 kohdan 5.1.2. mukaan pelaajan oikeutta osallistua liiton ja liigan järjestämään kilpailutoimintaan jossakin sarjaottelussa kutsutaan edustusoikeudeksi. Kyseinen kohta koskee otsikkonsa perusteella vain sarjaotteluja, erotuksena harjoitusotteluille.


Kilpailusääntöjen kohdan 5.4. toisen virkkeen mukaan kenttäpelaaja voi pelata oman ikäluokan joukkueissa tai ikäistään vanhemmissa koko kauden ajan (myös samana päivänä) huomioiden jäljempänä mainitut rajoitukset. Kohdan neljännen virkkeen mukaan, vaikka pelaaminen eri joukkueissa on pääsääntöisesti sallittu, ei se tarkoita, että pelaajan siirtymisellä seuran sisällä joukkueesta toiseen voi hakea kilpailullista etua. Kohdassa 5.4.2. on mainittuna yksi tällainen rajoitus, joka koskee kuitenkin vain nuorten SM-sarjatasojen välillä siirtymistä 1.8. – 31.12:


-        Kenttäpelaajan siirtyessä näillä SM-tasoilla nuoremman tai saman ikäluokan joukkueeseen on uuden joukkueen pelattava siirtymisen jälkeiset 4 seuraavaa sarjaottelua ennen kuin pelaaja voi palata takaisin vanhemman tai saman ikäluokan joukkueeseen. Pelaajan ei tarvitse pelata kyseisiä otteluita (esim. voi olla loukkaantunut tai sairaana). Sääntö on voimassa, vaikka paluu ajoittuisikin vasta 31.12. jälkeen (siirtymisajankohta ratkaisee).


-        Kenttäpelaaja voi siirtyä näillä SM-tasoilla nuoremman tai saman ikäluokan joukkueeseen, jolla on vähintään viisi (5) ottelua jäljellä pelaamaansa sarjaa missä vaiheessa kautta tahansa. Viimeiseen neljään (4) otteluun voi siirtyä ainoastaan silloin, jos kenttäpelaaja on pelannut kauden omista otteluistaan yli 50 % joukkueessa, johon siirtyy.


Kilpailusääntöjen kohta 5.9. koskee otsikkonsa mukaisesti yli-ikäisiä pelaajia koskevia sääntöjä:


Pelaajien ikäluokat löytyvät säännöistä kohdasta edustusoikeus.


Yli-ikäiseksi pelaajaksi lasketaan kaikki edellisinä vuosina syntyneet kenttäpelaajat ja maalivahdit. Yli-ikäisenä pelaava maalivahti voi edustaa samanaikaisesti myös omaa tai vanhempia ikäluokkia omassa seurassaan/seurayhteisössään sekä pelaajaliikennesopimuksen puitteissa.


Yli-ikäisenä pelaava pelaaja saa samanaikaisesti edustaa seuransa/seurayhteisönsä aikuisten joukkuetta ottaen huomioon muut mahdolliset pelaajan liikkumiseen saman seuran/seurayhteisön sisällä liittyvät säännöt.


Yli-ikäisenä pelaajana pelaava kenttäpelaaja ei saa edustaa samanaikaisesti toista saman seuran/seurayhteisön tai pelaajaliikennesopimusseuran nuorempien tai saman ikäisten juniorijoukkuetta pois lukien alempana mainitut poikkeukset.


Ikäluokan vaihtaminen


Yli-ikäiset kenttäpelaajat voivat kauden aikana vaihtaa joukkuetta vain kerran ikäluokkien välillä seuraavasti riippumatta seuranvaihdosta (ml. pelaajaliikennesopimusseurassa pelaaminen, seurayhteisön eri joukkueet):


1)  Yli-ikäisestä omaan tai vanhempaan ikäluokkaan vain 22.12. –

31.12. Ensimmäinen ottelu 1.1. jälkeen määrittää onko pelaaja siirtynyt omaan tai vanhempaan ikäluokkaan.


2)  Omasta tai vanhemmasta ikäluokasta yli-ikäiseksi pelaajaksi aikavälillä 1.10. – 31.12. Ensimmäinen ottelu nuoremmassa ikäluokassa 1.10. jälkeen määrittää onko pelaaja siirtynyt yli-ikäiseksi.


Oikeusturvalautakunnan arviointi edustuskelpoisuudesta

 

A on kauden aikana pelannut saman seuran kahdessa, eri ikä- ja sarjaluokan joukkueessa. Vuonna 2002 syntynyt A on pelannut yli-ikäisenä vuonna 2003 syntyneiden B-nuorten SM- sarjassa ja omassa ikäluokassaan B-nuorten Mestis-sarjassa edustaen näissä kummassakin sarjassa Oulun Seudun Salamien ko. nuorten joukkueita.


Se, mitä edustuskelpoisuutta ja ikäluokan vaihtamista koskevaa säännöstä A:han on tullut soveltaa, ratkeaa sen arvioinnin perusteella, missä ikäluokassa A:n on katsottava kautensa aloittaneen. Oulun Seudun Salamat ry on tulkinnut A:n edustuskelpoisuuden määrittyneen B- nuorten Mestis-sarjan joukkueeseen seuran virallisen harjoitusottelun 17.8.2019 perusteella. Jääkiekkoliitto on vuorostaan katsonut edustuskelpoisuuden kannalta olevan ratkaisevaa se, että A on pelannut yli-ikäisenä virallisen B2-nuorten SM-sarjaottelun 7.9.2019 Oulun Seudun Salamien joukkueessa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että edustuskelpoisuutta ja ikäluokkasiirtymisiä koskevat säännökset on selvästikin laadittu liiton alaisia virallisia sarjakilpailuja silmällä pitäen. Tämä käy myös ilmi kilpailusääntöjen kohdasta 5.1.2., jonka mukaan pelaajan oikeutta osallistua liiton ja liigan järjestämään kilpailutoimintaan jossakin sarjaottelussa kutsutaan edustusoikeudeksi. Kyseinen kohta koskee otsikkonsakin perusteella vain sarjaotteluja, erotuksena harjoitusotteluista. Näin ollen A:n on katsottava aloittaneen kautensa 7.9.2019 yli-ikäisenä pelaajana B2-nuorten SM-sarjaan osallistuneessa Oulun Seudun Salamien joukkueessa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n edustuskelpoisuutta Oulun Seudun Salamat B- nuorten Mestis-sarjan joukkueessa koskee edellä tarkemmin selostettu Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohta 5.9., jonka mukaan siirtyminen B2-nuorten SM-sarjan joukkueesta yli-ikäisenä pelaajana B-nuorten Mestis-sarjan samanikäisten joukkueeseen on ollut mahdollista vain 22.12. – 31.12. Näin ollen A on pelannut 14.9. – 26.10.2019 yhdeksän ottelua B-nuorten Mestis-sarjan Oulun Seudun Salamien joukkueessa ilman vaadittavaa edustusoikeutta. Edustusoikeuden olemassaoloon ei kilpailusääntöjen perusteella vaikuta se, missä joukkueessa A on pääsääntöisesti harjoitellut tai minkä joukkueen harjoitusmaksuja hän on maksanut. Kilpailusääntöjen kohdassa 5.4.2. on puolestaan säännelty pelaajien siirtymistä pelkästään nuorten SM-sarjatasojen välillä. A:n siirtyminen on tapahtunut SM- sarjatason ja Mestis-sarjan välillä. Lisäksi kohta 5.4.2. koskee siirtymistä ainoastaan oman ikäluokan sisällä tai nuorempaan ikäluokkaan. A on vuorostaan pelannut yli-ikäisenä B2- nuorten SM-sarjassa. Näin ollen kyseinen sääntö ei ole koskenut A:ta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Oulun Seudun Salamat ry on yrittänyt etukäteen selvittää A:ta koskevien edustuskelpoisuussääntöjen oikeaa tulkintaa jääkiekkoliitolta. Seura on kuitenkin esittänyt kysymyksen vain yhtä kilpailusääntöjen kohtaa koskien ja ilmeisesti tehnyt johtopäätöksensä arvioimatta muita asiaan liittyviä edustuskelpoisuutta koskevia säännöksiä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että edustuskelpoisuutta koskevat kilpailusäännöt ovat paikoin sangen monitahoiset. Ne eivät kuitenkaan ole epäselvät sillä tavalla, etteikö niiden noudattaminen olisi mahdollista. Vastuu sääntöjen tulkinnan oikeellisuudesta on seuralla.


Johtopäätöksenä oikeusturvalautakunta toteaa, että Oulun Seudun Salamat ry on rikkonut liiton kilpailusääntöjä, kun se on sallinut A:n pelata 14.9. – 26.10.2019 yhdeksän ottelua B- nuorten Mestis-sarjassa ilman edustusoikeutta. Seuralle ja joukkueenjohtajalle tämän johdosta määrätyille seuraamuksille on siten ollut perusteet. Seuraamuksia ei myöskään voida pitää kohtuuttomina. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että valitusvaliokunnan ratkaisua ei ole aihetta muuttaa.


Päätöslauselma

 

Valitus hylätään. Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätöstä ei muuteta. Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                        Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                         Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Pekka Lindroos, Tapio Rantala, Kristiina Rintala ja Hilkka Salmenkylä.