37/2023 Pyöräily - Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 37/2023
18.9.2023                                 
Diaarinro 31/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pyöräily ry:n Huippupyöräily-yksikön 10.7.2023 tekemä esitys urheilijavalinnoiksi maantiepyöräilyn U23 EM-kilpailuihin 20.–24.9.2023

 

ASIA                
Arvokilpailuvalinta

 

MUUTOKSENHAKIJA
 A

 

KUULTAVA
Suomen Pyöräily ry

  

SUOMEN PYÖRÄILY RY:N HUIPPUPYÖRÄILY-YKSIKÖN PÄÄTÖS 10.7.2023

Suomen Pyöräily ry:n Huippupyöräily-yksikkö on 10.7.2023 päättänyt, että maantiepyöräilyn U23 EM-kilpailuihin 20.–24.9.2023 Suomea edustamaan valitaan B ja C. 

 

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

A on valituksessaan 6.8.2023 vaatinut, että jo valittujen urheilijoiden ohella myös hänet valitaan Suomen joukkueeseen maantiepyöräilyn U23 EM-kilpailuihin 20.–24.9.2023.

Oikeusturvalautakunta on pyytänyt Suomen Pyöräily ry:ltä valituksen johdosta vastauksen.

Vastauksessaan Suomen Pyöräily ry on todennut, että valintaprosessi on vielä kesken ja aikaa täydentää jo tehtyjä valintoja on 11.9.2023 asti.

A on antanut vastauksen johdosta vastaselityksen.

Suomen Pyöräily ry on 16.8.2023 ilmoittanut, että yhdistyksen hallitus on 15.8.2023 hyväksynyt Huippupyöräily-yksikön esityksen A:n valinnasta U23 ikäluokan maantiepyöräilyn EM-kilpailuihin. 

Saatuaan tiedon valintapäätöksestä 15.8.2023 A on peruuttanut valituksensa.

 

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Haettuaan muutosta Suomen Pyöräily ry:n Huippupyöräily-yksikön valintapäätökseen 10.7.2023 A on peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.

 

Päätöslauselma

Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja asia jää sillensä.  

Valitusmaksua ei palauteta.

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                               

Samuli Sillanpää
Sihteeri

                        

Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala