26/2012 Jääkiekko: Kurinpitoseuraamus-Lautakunnan toimivalta-Tutkimatta jättäminen-Kurinpitoseuraamuksen kohtuullisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 26/2012

14.12.2012 Diaarinro 23/2012


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Reko Kokkomäelle 7.8.2012 määrätty harjoitus- ja pelikielto sekä 4.10.2012 määrätty pelikielto.


ASIA  

Harjoitus- ja pelikielto / Kurinpitoseuraamus 


MUUTOKSENHAKIJA 

Reko Kokkomäki / alaikäisen huoltajana Pia Kokkomäki 


KUULTAVA 

Titaani-Juniorit ry 


REKO KOKKOMÄKEÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Reko Kokkomäki oli 7.8.2012 saanut Titaani-Juniorit ry:n valmennuspäällikkö Mika Iltolalta kuukauden peli- ja harjoituskiellon. Titaani-Juniorit ry:n ongelmanratkaisuelin oli käsitellyt asian ja yksimielisesti 27.8.2012 päättänyt rangaistuksen olleen aiheellinen. Peli- ja harjoituskiellon syynä oli ollut Kokkomäen häiriköinti harjoituksissa sekä joukkuetoverin kiusaaminen. 


Kokkomäki oli lisäksi 4.10.2012 saanut joukkueensa valmentajalta pelikiellon. Valmentajan ilmoituksen mukaan pelikielto oli voimassa niin kauan kuin hän valmentaa C-98 joukkuetta, jossa Kokkomäki pelasi. Pelikiellon syynä oli ollut 2.10.2012 harjoituksissa tapahtunut niskurointi. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Reko Kokkomäki on vaatinut, että hänelle 7.8.2012 määrätyn kuukauden peli- ja harjoituskiellon oikeellisuus tutkitaan ja hänelle 4.10.2012 langetettu pelikielto kumotaan. 


Pelikielto 4.10.2012 oli kestoltaan vähintään koko kauden mittainen. Rangaistus oli sen pituuden vuoksi kohtuuton. Kokkomäki oli joukkueensa kesäharjoituksissa saanut valmentajaltaan ohjeen pudottaa painoaan. Hän oli tämän jälkeen tehnyt harjoitteet huonolla motivaatiolla ja häirinnyt omalla tekemisellään myös joukkuetovereidensa harjoittelua. Kesäharjoitukset ohjannut valmentaja oli tehnyt tästä Kokkomäen huonosta käytöksestä ja harjoitusten häiritsemisestä ilmoituksen seuran valmennuspäällikölle. Kokkomäen menettely oli valmennuspäällikön mukaan ollut yksi peruste 7.8.2012 Kokkomäelle määrättyyn kuukauden peli- ja harjoituskieltoon. Toinen peruste oli ollut joukkuetoverin kiusaaminen. Kokkomäki ei ollut kuitenkaan ainoa, joka oli osallistunut kiusaamiseen. 


Kokkomäki oli 2.10.2012 provosoitunut harjoitukset poikkeuksellisesti ohjanneen valmentajan kommenteista hänen harjoittelumotivaatiotaan kohtaan. Hän oli tehnyt määrätyt harjoitteet mahdollisimman laiskasti. Harjoituksissa 3.10.2012 Kokkomäen joukkueen varsinainen valmentaja oli ilmoittanut, että niin kauan kuin hän valmentaa kyseistä joukkuetta, Kokkomäki ei tule mahtumaan pelaavaan kokoonpanoon. Reko Kokkomäen äiti Pia Kokkomäki oli ottanut valmentajaan yhteyttä 4.10.2012, jolloin valmentaja oli ilmoittanut, että 2.10.2012 harjoituksissa tapahtuneen käytöksen vuoksi Reko Kokkomäki ei pääse pelaavaan kokoonpanoon. Valmentaja oli lisäksi ilmoittanut, että hänellä on valta päättää asiasta. 


Pia Kokkomäki oli ottanut yhteyttä myös Titaani-Juniorit ry:n hallituksen jäseneen, joka oli todennut, että valmentaja yksin päättää kuka peleissä pelaa, mutta juniorivalmentaja ei voi erottaa yksittäistä pelaajaa ja tässä tapauksessa Reko Kokkomäkeä seurasta. Pia Kokkomäki oli 9.10.2012 ottanut yhteyttä Titaani-Juniorit ry:n valmennuspäällikköön, joka oli vastannut, että valmentajalla on valta päättää siitä, kuka pelaa. Reko Kokkomäen tekemät teot ja niistä langetetut rangaistukset eivät olleet tasapainossa keskenään.  


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Titaani-Juniorit ry (jäljempänä Titaanit) on vaatinut, että Kokkomäen valitus hylätään. 


Elokuun alussa 2012 eräs Titaani-Junioreiden C-98 joukkueessa pelanneen pelaajan isä oli ilmoittanut poikansa lopettavan pelaamisen joukkueessa. Syyksi pelaajan isä oli ilmoittanut poikansa pitkään jatkuneen kiusaamisen. Reko Kokkomäki oli nimetty päätekijäksi. Asiaa oli 2.8.2012 tiedusteltu myös Kokkomäeltä, joka oli myöntänyt muun muassa nälvineensä kyseistä joukkuetoveriaan. Samassa yhteydessä Kokkomäen kanssa oli keskusteltu myös kesäharjoittelusta, jossa Kokkomäki oli käytöksellään häirinnyt harjoitustapahtumia. Kokkomäen kanssa oli lisäksi keskusteltu edellisen kauden tapahtumista, joista hänet oli jo kertaalleen siirretty sivuun kahden viikon ajaksi joukkueen sisäisten pelisääntöjen toistuvan rikkomisen ja valmentajan harjoituksissa antamien ohjeiden vastustamisen vuoksi. Edelleen Kokkomäkeä oli kehotettu parantamaan harjoitusmoraaliaan ja käyttäytymistään valmentajia kohtaan. Kokkomäki oli itsekin myöntänyt olleensa valmentajien kanssa ongelmissa joka vuosi valmentajasta riippumatta. Kokkomäelle oli samassa yhteydessä vielä ilmoitettu, että mikäli käytöshäiriöt jatkuivat, seura oli pakotettu käyttämään kurinpitotoimenpiteitä. 


Kokkomäki oli 6.8.2012 vastustanut valmentaja Vesa Kolsin ohjeistusta harjoituksissa. Tapahtuman jälkeen myös joukkueen pelaajilta oli tiedusteltu harjoitusten tapahtumista. Jokainen haastatelluista pelaajista oli ilmoittanut, että Kokkomäki oli häiriöksi harjoituksissa siinä määrin, että harjoittelu kärsi suuresti. Kokkomäki oli 7.8.2012 kutsuttu yhdessä äitinsä Pia Kokkomäen kanssa valmennuspäällikön toimistoon. Pia Kokkomäelle oli ilmoitettu sanktioista ja niihin johtaneista syistä. Asiaa oli käsitelty lisäksi 7.8.2012 pidetyssä C-98 joukkueen vanhempainillassa, jossa oli myös selvitetty sanktioon johtaneet syyt. Tapaus oli edelleen ollut esillä seuran hallituksen kokouksessa 13.8.2012. Hallitus oli jäävännyt seuran ongelmanratkaisuelimestä C-98 joukkueen apuvalmentajan ja Nuori Suomi-vastaavan ja hänen tilalleen oli nimetty toinen hallituksen jäsen. 


Pia Kokkomäki oli valittanut rangaistuksesta Titaani-Juniorit ry:n kurinpitoelimelle, joka oli käsitellyt asian asianomaisen pyynnöstä uudelleen. Ongelmanratkaisuelin oli pitänyt annetun kurinpitotoimen ennallaan, sillä uutta tietoa väitetyistä muista kiusaajista ei ollut löytynyt. Päätös oli 27.8.2012 annettu tiedoksi Pia Kokkomäelle. 


Reko Kokkomäen saama rangaistus oli pääosin perustunut siihen, että hän oli varoituksista huolimatta jatkanut harjoitusten häirintää ja epäsopivaa käyttäytymistä harjoituksissa. Valmentaja Kolsi oli määrittänyt Kokkomäelle kriteerejä siitä, mitä tämän pitäisi parantaa tullakseen hyväksi pelaajaksi ja yksi näistä kriteereistä oli ollut pyyntö saada painoa pudotettua. Kolsi oli myös puhunut valmennuspäällikön kanssa harjoitusten kunnioittamisesta Kokkomäen kohdalla kesän aikana. Kokkomäki oli pidetty mukana joukkueessa, mikäli hän vielä muuttaisi tapojaan. 


Kaksi harjoituksiin kutsuttua pelaajaa ei ollut 2.10.2012 tullut jäälle, koska Kokkomäki oli uhkaillut heitä. Kokkomäki oli lisäksi harjoituksissa jatkanut ilkivaltaista harjoittelun pilaamista. Valmennuspäällikkö oli 3.10.2012 saanut palautteen harjoitusta seuraamassa olleilta vanhemmilta. Vanhemmat olivat esittäneet huolensa poikiensa harjoittelurauhasta sekä valmentajan ja joukkueen kunnioittamisesta, jota viestin mukaan oli rikottu. Lisäksi valmennuspäällikkö oli saanut raportin joukkueen erotuomarikurssin vetäjältä sekä joukkueenjohtajalta. Raportissa oli kerrottu kurssilla tapahtuneista häiriköinneistä. 


Samat viestit oli saanut myös C-98 joukkueen vastuuvalmentaja Ari Kotro, joka oli käynyt 28.9.2012 kehityskeskustelun Kokkomäen kanssa. Kotro oli kehottanut Kokkomäkeä olemaan kunnolla kaikissa harjoitus- ja pelitapahtumissa. Valmennuspäällikkö oli keskustellut Kotron kanssa tapahtumista ja kuullut myös kehityskeskusteluista ja heti sen jälkeen tulleista käytöshäiriöistä. Valmennuspäällikkö ja Kotro olivat olleet samaa mieltä jatkotoimista. Kokkomäki voisi edelleen harjoitella joukkueen mukana, mutta ei saisi peliaikaa C-98 joukkueessa kaudella 2012-2013. 


Reko Kokkomäkeä ei ollut ehdotettu Huippupohjola-leirille sen vuoksi, etteivät hänen fysiikkatestituloksensa olleet sitä edellyttäneet. Pia Kokkomäki oli 15.10.2012 todistajien läsnäollessa ilmoittanut haluavansa tehdä poikaansa koskevan pelaajasiirron Pokli ry:een. Titaani-Juniorit ry oli tehnyt pelaajasiirron 16.10.2012. 


VASTASELITYS 

Reko Kokkomäki on vastaselityksessään todennut, että Timo Kallioisen mainitsema tilanne harjoitustapahtumassa oli mennyt hieman toisin kuin Kallioinen oli kertonut eli siten, että Kallioisen oma poika oli jo aikaisemmin kokeillut Kokkomäen kykeneväisyyttä nahistelemiseen. Kokkomäki oli lopulta lähtenyt mukaan nahisteluun. Valmentajan olisi heti tullut puuttua asiaan. Molempien nahistelijoiden käytöksessä oli parantamisen varaa. Kallioisen raportissa oli myös outo kommentti koskien Kokkomäen pärjäämistä, sillä Kokkomäki oli syksyllä 2011 valittu Koulutus Pohjola 1-leirille ja 2-leirille varalle. 


Vastuuvalmentaja Kotron mainitsemat päivät eivät täsmänneet tapahtumiin. Lisäksi Kari Pussisen selvityksessä valmennuspäällikkö Iltolalle mainittu lause koskien paikkaa pukukopissa ei ollut kuulunut Kokkomäelle vaan hänen joukkuetoverilleen. 


Kokkomäki ei ollut yksin syyllinen kaikkiin väitettyihin asioihin. Hänestä oli tehty varoittava esimerkki muille. Koko tapahtumasarja oli saanut alkunsa kesän harjoituksissa valmentaja Kolsin kommentoitua Kokkomäen painoa muun joukkueen kuullen.     


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Perustelut Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely  

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

Asiassa on ratkaistava esikysymyksenä se, onko Urheilun oikeusturvalautakunnalla toimivalta tutkia Reko Kokkomäen valitus. Valituksen tutkimista tulee tarkastella oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n ja siinä mainitun valituksen vireillepanoa koskevan määräajan kannalta. Lisäksi on selvitettävä, onko Kokkomäelle 4.10.2012 määrätty pelikielto ollut sellainen päätös, että siitä voi oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n nojalla valittaa lautakuntaan. 


Valituksen vireillepanoa koskeva määräaika ja 7.8.2012 määrätty rangaistus 

Valituksen vireillepanoa koskevan Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta. 


Nyt oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevassa asiassa valitus on tullut vireille 10.10.2012. Valituksessa on ollut kysymys kahdesta erillisestä päätöksestä, peli- ja harjoituskiellosta 7.8.2012 sekä pelikiellosta 4.10.2012. Titaani-Juniorit ry:n ongelmanratkaisuelin on käsitellyt Pia Kokkomäen tekemän valituksen 7.8.2012 Reko Kokkomäelle määrätystä kuukauden peli- ja harjoituskiellosta. Ongelmanratkaisuelin on antanut ratkaisunsa asiasta 27.8.2012 ja päätös on toimitettu Pia Kokkomäelle sähköpostitse samana päivänä. Lisäksi Titaani-Juniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuomas Tiainen on 28.8.2012 lähettänyt Pia Kokkomäelle sähköpostiviestin, jossa on selvennetty ongelmanratkaisuelimen päätöstä ja samalla annettu muutoksenhakuohjaus Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Näin ollen kyseinen päätös on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n tarkoittamalla tavalla saatettu Pia Kokkomäen tietoon 28.8.2012. 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että 30 päivän valitusaika päätöksen tiedoksisaannista huomioon ottaen valitus Reko Kokkomäen 7.8.2012 saamasta kuukauden peli- ja harjoituskiellosta on tehty valitusmääräajan umpeenkuluttua ja liian myöhään. Asiassa ei ole väitetty eikä esitetty selvitystä siitä, että Kokkomäellä olisi valituksen tekemisessä ollut este noudattaa mainittua valitusaikaa. Näin ollen Reko Kokkomäen valitus on jätettävä tutkimatta siltä osin, kuin siinä on kysymys hänelle 7.8.2012 määrätystä kuukauden peli- ja harjoituskiellosta. 


Lautakunnan sääntöjen 3 § ja 4.10.2012 määrätyn seuraamuksen kohtuullisuus 

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluu ensinnäkin vain niiden asioiden käsittely, jotka oikeusturvalautakunnan tehtäväksi on määrätty lautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Kokkomäelle loppukaudeksi määrättyä pelikieltoa voidaan sinänsä ankaruudeltaan pitää varsin kovana rangaistuksena. Näin pitkän pelikiellon määräämistä voidaan pitää seuraamuksiltaan kohtuuttomana. Toisaalta seuran kannalta on ongelmallista, jos yksittäinen pelaaja omalla toiminnallaan jatkuvasti häiritsee muiden ja erityisesti maksavien pelaajien harrastamista. Seuralla on oltava käytettävissään keinot tällaisen toiminnan kitkemiseksi. Pelaajan kannalta vaihtoehdoksi jää joko oman käytöksen parantaminen tai uuden seuran etsiminen. Pelaajan on sitouduttava joukkueen yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Mikäli pelaaja ei tätä tee, hän joutuu alistumaan mahdollisten kurinpitoseuraamusten kohteeksi. 


Edellä sanottua kokonaisuutena harkitessaan oikeusturvalautakunta katsoo, että Kokkomäelle 4.10.2012 määrättyä pelikieltoa voidaan ankaruutensa vuoksi pitää sen kaltaisena seuraamuksena, että se käytänössä rinnastuu jopa yhdistyksen päätökseen yhdistyksen jäsenyydestä erottamisesta taikka jäsenoikeuksien rajoittamiseen tai kurinpitotoimiin. Tällainen päätös olisi tullut tehdä seuran ongelmanratkaisuelimessä eikä valmentajan toimesta. Ongelmanratkaisuelin oli käsitellyt myös aikaisemman Kokkomäkeä koskevan peli- ja harjoituskieltoasian. 


Edellä olevan perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että 4.10.2012 määrättyä pelikieltoa voidaan pitää sellaisena päätöksenä, jonka oikeellisuuden arvioimiseen oikeusturvalautakunnalla on toimivalta sääntöjensä 3 §:n perusteella. 


Reko Kokkomäelle 4.10.2012 määrätty pelikielto kaudelle 2012-2013 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueurheilussa selvänä lähtökohtana on pidettävä sitä, että joukkueen valmentaja määrää ja päättää kulloinkin pelaavan kokoonpanon. Lisäksi on lähtökohtaisesti selvää, että joukkueurheiluseurassa pelaavan pelaajan on sitouduttava joukkueen yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Mikäli pelaaja esimerkiksi rikkoo yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, harjoittelee huonosti tai jää pois yhteisestä tapahtumasta, hän joutuu kantamaan vastuun toiminnastaan siitä mahdollisesti seuraavan sanktion muodossa. 


Asiassa esitetyn selvityksen perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että Reko Kokkomäki ei ole toiminut Titaani-Juniorit ry C-98 joukkueen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Kokkomäki on toiminnallaan häirinnyt joukkueen harjoituksia siinä määrin, että jopa harjoituksia seuraamassa olleet vanhemmat ovat raportoineet asiasta joukkueen valmentajalle ja valmennuspäällikölle. Kokkomäki on käytöksellään häirinnyt C-98 joukkueen erotuomarikoulutustapahtumaa sekä syyllistynyt joukkuetoverinsa kiusaamiseen. 


Edellä kerrotut perusteet huomioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että Kokkomäen käytöksen perusteella hänelle on voitu määrätä kurinpidollisia seuraamuksia. Kokkomäelle määrätyt seuraamukset ovat myös asteittain voimistuneet siten, että hänelle on ensin määrätty lievempiä seuraamuksia. Kun hän ei ole ottanut ojentuakseen aikaisemmista sanktioista, seuraamusten ankaruuden taso on kohonnut johtaen lopulta koko loppukauden kestävään pelikieltoon kaudelle 2012-2013. 


Titaani-Juniorit ry:n vastauksen mukaan Kokkomäki on 15.10.2012 ilmoittanut siirtyvänsä toiseen seuraan. Siirto on tehty 16.10.2012. Asiassa on näin ollen lopputulosta harkittaessa annettava merkitystä myös sille, että Kokkomäki on vaihtanut seuraa 16.10.2012 eikä loppukaudeksi 2012-2013 määrätty pelikielto sinänsä estä Kokkomäen jääkiekon pelaamista. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset 

Väitettyä seuraamuksen kohtuuttomuutta on arvioitava sitä taustaa vasten, että seuralla on tarvittaessa oltava toimivalta ja keinot puuttua yksittäisen pelaajan toimintaan vastoin seuran omia ja yhdessä sovittuja sääntöjä. Viime kädessä ankarin mahdollinen seuraamus on erottaminen seuran jäsenyydestä. Tässä tapauksessa määrätty seuraamus eli yksittäisen pelaajan sulkeminen pois joukkueen pelaavasta kokoonpanosta on ollut ankara. Seuraamusharkinnassa on kuitenkin annettava painoa sille, että Kokkomäen toiminta on ollut pitkäkestoista ja jatkunut edellisellä kaudella saadun kurinpitorangaistuksen jälkeenkin. Kokkomäki ei ole muuttanut käytöstään saamiensa kurinpitorangaistusten jälkeen, vaan toiminta on jatkunut pitkälti samankaltaisena. Seuraltakaan ei voida odottaa loputonta kärsivällisyyttä yksittäisen pelaajan suhteen, vaan seuran on saatava käyttää omaa kurinpitovaltaansa sen yhteisiä normeja vastaan rikkonutta pelaajaa kohtaan. Lisäksi Kokkomäki on lopulta itse vaihtanut pelaamaan jääkiekkoa toiseen joukkueeseen. Näin ollen hänelle loppukaudeksi 2012-2013 määrätyllä pelikiellolla ei ole asian pääasiaratkaisussa enää lopullista merkitystä. 


Kaiken edellä olevan perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Reko Kokkomäelle 4.10.2012 määrätty seuraamus ole ollut kohtuuton. Sen vuoksi hänen tekemänsä valitus 4.10.2012 määrätyn pelikiellon osalta on hylättävä. 


Päätöslauselma 

Valitus jätetään tutkimatta siltä osin, kuin asiassa on valitettu Reko Kokkomäen 7.8.2012 saamasta kuukauden peli- ja harjoituskiellosta. Muilta osin Reko Kokkomäen valitus hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                              Sami Korhonen puheenjohtaja                             sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Hilkka Salmenkylä, Marja Ramm-Schmidt, Kristiina Rintala ja Thomas Stenius