Urheilun oikeusturvalautakunta

Urheilun oikeusturvalautakunta perustettiin v. 1991 urheilujärjestöistä riippumattomaksi muutoksenhakuelimeksi. Perustajina olivat silloiset urheilun keskusjärjestöt SVUL, TUL, SPL, CIF ja OK.

Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

Valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

  • erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
  • jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;
  • päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Lautakunta voi käsitellä kilpailutoimintaa järjestävän liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut.

Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen.

Lautakunta toimii toimivaltansa piirissä välimiesoikeutena, jos valittaja ja järjestö, jonka tekemää päätöstä valitus koskee, niin sopivat tai valittajana oleva urheilija sitä vaatii.

Lautakunta voi sääntöjen 31 §:stä ilmenevällä tavalla toimia eräissä tilanteissa välimiesoikeutena. Sääntöjen mukaan, jos asianosaiset niin sopivat tai jos asianosaisia sitovissa yhdistyksen säännöissä niin määrätään, lautakunta voi toimia välimiesoikeutena toimivaltaansa kuuluvissa asioissa sekä urheilun sopimusasioissa ja urheilujärjestötoimintaan liittyvissä taloudellisissa asioissa. Lisätietoja lautakunnan toimimisesta välimiesoikeutena löytyy täältä.

Lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.

Valituksen lähettäminen

  
Valitukset ja niihin liittyvät asiakirjat voi lähettää ainoastaan sähköisenä versiona osoitteeseen: 
oikeusturvalautakunta@olympiakomitea.fi

Suuret tiedostot yli 25 Mb pyydetään lähettämään useampana lähetyksenä.

Kiireelliset valitukset
Ota yhteys puhelimitse lautakunnan sihteeriin ennen kuin lähetät kiireellisen valituksen. (KS yhteystiedot)
                                                                   
Valitusmaksu: 
yhteisöt 800 €  
yksityiset 300 €       
Maksetaan tilille: FI48 5541 2820 0204 86
viite: Urheilun oikeusturvalautakunta       
Kuitti maksusta liitettävä valitukseen