6/2022 Jääkiekko – Yhdistyksen sääntöjen mukaisuus – Kurinpito – Sarjasta luopuminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                 
PÄÄTÖS  Nro 6/2021
4.3.2022        Diaarinro 2/2022


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan 21.12.2021 antama päätös

valitukseen Nro 10/2021–2022


ASIA

                          Luopumissakko

MUUTOKSENHAKIJA

 

                          JYP Juniorit ry

KUULTAVA

 

                          Suomen Jääkiekkoliitto rySUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY:N VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

JYP Juniorit ry (JYP Juniorit) oli ilmoittanut, ettei sen joukkue JYP Punainen U14 osallistu Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (Jääkiekkoliitto) kevään sarjatoimintaan. JYP Junioreille oli 3.12.2021 määrätty sarjasta luopumisen takia 1.500 euron luopumissakko. Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta oli 21.12.2021 tekemällään päätöksellä Nro 10/2021–2022 hylännyt JYP Juniorien valituksen ja pitänyt luopumissakon voimassa.


VALITUS PERUSTEINEEN

JYP Juniorit ry on vaatinut, että Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös 21.12.2021 kumotaan, 1.500 euron luopumissakko poistetaan ja JYP Juniorit ry vapautetaan velvollisuudesta suorittaa Jääkiekkoliitolle 500 euron valitusmaksu.

Jääkiekkoliiton sopimussakkopäätös oli sen omien sääntöjen vastainen. JYP Juniorit oli myös kysynyt toimintaohjeita Jääkiekkoliitosta alueen jatkosarjasta luopumiseksi ja toiminut saadun ohjeistuksen mukaisesti. Luopumissakko oli joka tapauksessa kohtuuton.


Sääntöjen vastaisuus

Luopumissakon voi Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 7.4 kohdan mukaan määrätä vain valtakunnallisista sarjoista luopumisesta. JYP U14 Punainen -joukkueen ilmoittautuminen koski U14 AAA Keskimaan alueen sarjaa. Koska kysymyksessä ei ollut valtakunnallinen sarja eikä karsintojen jälkeinen valtakunnallinen jatkosarja, ei edellä todettua kilpailusääntöjen kohtaa voitu soveltaa käsillä olevassa asiassa.

U14-jatkosarjojen tai muiden vastaavien sarjojen osalta ei ollut ilmoitettu ilmoittautumispäivämäärästä tai sarjoihin ilmoittautumisen perumisen aikatauluista jatkosarjoihin. Ilmoittautumisaikataulua tai siihen liittyvää perumista ei löytynyt

Jääkiekkoliiton nettisivuilta tai muista materiaaleista. Ilmoittautuminen sarjoihin oli tapahtunut alueiden kilpailuvaliokunnille. Niissä oli tasontarkistuksessa ollut mahdollisuus joko vaihtaa sarjatasoa, lisätä joukkueita tai vähentää niitä. Sarjoissa oli normaalina käytäntönä alueilla pelattavissa sarjoissa ollut se, että joukkueet olivat voineet pelata eri

joukkuemäärillä syksyllä ja keväällä. Esimerkiksi kaudella 2021–2022 U14-sarjassa kevään ja

syksyn osalta ei ollut pelattu samoilla joukkuemäärillä. Osa seuroista oli lisännyt joukkuemääräänsä syksystä kevääseen ja osa vähentänyt. JYP Junioreilla olisi ollut oikeus Jääkiekkoliiton tasontarkistuksessa lisätä tai vähentää joukkuemäärää Keskimaan aluesarjaan. Aikamääre 30.11. koski U22-, U19- ja U17-sarjoja, ei U15- ja sitä nuorempien sarjoja.


Jääkiekkoliiton antamien ohjeiden mukaan toimiminen

JYP Juniorit oli hakenut Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnalta lupaa yhden joukkueen siirtämisestä Hämeen alueelle. Asiasta oli keskusteltu liiton edustajien kanssa ensimmäisen kerran Keskimaan alueen kilpailuvaliokunnan kokouksessa 24.11.2021. Paikalla olivat olleet Jääkiekkoliitosta kilpailutoimen koordinaattori (sarjasta vastaava henkilö), kilpailupäällikkö, Keskimaan aluepäällikkö ja Keskimaan alueen kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja. JYP Junioreiden urheilujohtaja oli kokouksessa kertonut liiton edustajille, että kilpailuvaliokunnan päätös hakemukseen pelata Hämeen aluesarjassa yhdellä JYP Junioreiden joukkueella, vaikutti merkittävästi siihen, kuinka monella joukkueella JYP osallistuu Keskimaan sarjoihin. Kokouksessa todettiin, että JYP Juniorit ilmoittaa kilpailuvaliokunnan päätöksen jälkeen, kuinka monella joukkueella JYP osallistuu Keskimaan aluesarjaan.

JYP Juniorit tiedusteli vielä 28.11.2021 sähköpostitse Jääkiekkoliiton Keskimaan alueen kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalta ja Jääkiekkoliiton aluepäälliköltä U11- ja U12-sarjojen kevään sarjatoiminnasta ja niistä pois jäämisestä ilman sanktioita. Vastauksena tiedusteluun JYP Juniorit sai tiedon, että kevään sarjoista (U11, U12 ja vanhemmat ikäluokat) voi jäädä pois vielä joulun jälkeenkin ilman luopumissakkoa. Siten 24.11.2021 ja 28.11.2021 käytyjen keskustelujen perusteella oli selvää, että aluesarjojen JYP Junioreilla oli mahdollista perua ilmoittautuminen toisen joukkueen osalta kevään U14-aluesarjaan, koska kyseessä ei ollut valtakunnallinen sarja. Tämä menettely olisi ollut yhdenvertaista muiden seurojen kanssa. 

Kilpailupäällikkö lähetti 2.12.2021 klo 19.36 sähköpostilla tiedoksi päätöksen, jonka mukaan JYP U14 -joukkue ei saanut paikkaa Hämeen aluesarjaan. Seuraavana aamuna 3.12.2021 klo 7.55 sarjasta vastaava kilpailutoimen koordinaattori ilmoitti jatkosarjojen lohkot. Tämän viestin saatuaan JYP Juniorit ilmoitti aiemmin sovitun mukaisesti 3.12.2021 klo 9.22, että toinen JYP U14-joukkueista ei osallistu Keskimaan U14-aluesarjaan.

Tämän jälkeen kilpailupäällikkö ilmoitti JYP Junioreiden saavan luopumisen takia 1.500 euron sakon. Samana päivänä kilpailupäällikkö ilmoitti, että ilmoittautumisen peruminen olisi tullut tehdä 30.11.2021 mennessä. Missään vaiheessa ennen tätä ei JYP Junioreille ollut ilmoitettu, että ilmoittautumisen perumisen U14-sarjassa tulisi tapahtua ennen 30.11.2021, vaikka sarjasta luopumisesta oli keskusteltu useaan otteeseen.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Jääkiekkoliiton tekemä päätös oli kilpailusääntöjen mukainen. Se oli myös tarkoituksenmukainen eikä loukannut valittajan yhdenvertaisuutta.

Jääkiekkoliiton sääntöjen mukaan sarjoista päätti U14 junioreiden sarjatoiminnan osalta liiton kilpailuvaliokunta. Kaudesta 2017–2018 lähtien Jääkiekkoliiton kaikki sarjatoiminta oli valtakunnallista pois lukien aikuisten harrastesarjat ja Leijonaliigat.

Valtakunnallisissa sarjoissa ikäluokissa U13–U15 sarjatason vaihto kesken kauden eli niin sanottu tasontarkistus suoritettiin siten, että alueelliset kilpailuvaliokunnat tekivät esitykset 30.11. mennessä ja sen jälkeen liiton kilpailuvaliokunta teki päätökset 2.12. Säännön 7.4. mukaisesti osassa vanhempien ikäluokkien sarjoja voi pudottautua alemmalle tasolle 30.11. mennessä ilmoittamalla siitä. Säännöissä ei ollut kuitenkaan missään kohtaa sellaista määräystä, jonka mukaan joukkue missään ikäluokassa voisi luopua sarjasta kesken sarjakautta ilman sanktiota.

Korona-aikana Jääkiekkoliitto oli antanut mahdollisuuden seuralle myös jäädä pois sarjatoiminnasta tasontarkistuksen yhteydessä ilmoittamalla siitä 30.11. mennessä. JYP Juniorit ilmoitti toisen ikäluokan joukkueen poisjäämisestä 3.12. eli liiton antaman määräajan jälkeen. Siten kysymys oli ollut normaalista sarjasta luopumisesta, josta seurasi luopumissakko. Sarjatoimintaan ilmoittaudutaan koko kaudeksi ja vain kerran. Ilmoittautuminen tapahtui U14 AAA osalta 15.5 mennessä, eikä jatkosarjoihin ilmoittauduttu erikseen. Ilmoittautumalla sarjatoimintaan joukkue sitoutui siihen koko kaudeksi.

Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja, joka toimi luottamustehtävässä eikä siten ollut voinut tulkita liiton sääntöjä, oli kertonut JYP Junioreiden edustajille virheellistä tietoa sarjasta luopumisesta. JYP Juniorit olisi saanut oikeat tiedot sarjasta luopumisen osalta, jos se olisi kysynyt asiasta liiton vastaavilta virkamiehiltä. Virkamiesten tai muiden tahojen väärät tulkinnat eivät poistaneet koskaan sitä, että kaikessa oli toimittava sääntöjen mukaisesti. Siten Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan antamat väärät ohjeet ei vapauttanut JYP Junioreita luopumissakosta.   


VASTASELITYS

JYP Juniorit ry on antanut asiassa vastaselityksen ja vedonnut edellä todetun lisäksi seuraavaan.

Jääkiekkoliitto käytti omassa viestinnässään ristiriitaisesti termejä valtakunnalliset sarjat ja alueella pelattavat sarjat. Kilpailuvaliokunnan päätöksessä 2.12.2022, joka käsitteli JYP Junioreiden siirtymistä pelaamaan Hämeen U14 AAA-jatkosarjaan, perusteluna käytettiin nimenomaisesti sitä, ettei tämän ikäisissä junioreissa ollut perusteita siirtyä pelaamaan toisella alueella pelattavaan sarjaan.

Useiden vuosien ajan U15 ja nuoremmissa sarjoissa oli voinut vähentää tai lisätä joukkuemääriä tasontarkistusvaiheessa, joka oli eri vuosina tapahtunut eri aikoihin. Nämä luopumiset eivät olleet johtaneet sakkoihin. Esimerkiksi tällä kaudella ja esimerkiksi

tässä U14-sarjassa oli JYP Punaisen lisäksi luopunut sarjasta seitsemän muuta joukkuetta. Mikään näistä joukkueista ei ollut saanut Jääkiekkoliitolta luopumissakkoa. Myös muissa

nuoremmissa ikäluokissa luopumisia oli vuosittain tapahtunut niin ikään useita eikä JYP Junioreiden tiedossa ollut, että lasten vaiheen sarjoista olisi sakkoja annettu.

Missään liiton antamissa tai jakamissa materiaaleissa ei ollut ilmoitettu, että seuran olisi pitänyt ilmoittaa 30.11.2021 mennessä luopumisesta. Se, että Jääkiekkoliitto vetoaa siihen, että alueelliset kilpailuvaliokunnat ilmoittavat tasontarkastuksen 30.11.2021 mennessä, oli liiton sisäinen prosessi eikä JYP Junioreilla ollut sen asian kanssa tekemistä. Myöskään Jääkiekkoliiton vastauksessa ei ollut osoitettu, että kyseinen aikamääre olisi tosiasiallisesti kilpailusäännöissä tai muissa materiaaleissa olemassa tai että siitä olisi tiedotettu koskien U15 ja nuorempien sarjoja.

Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja oli Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan jäsenyyden ja alueen kilpailuvaliokunnan puheenjohtajuuden lisäksi aluehallituksen jäsen ja joukkueenjohtaja- ja tulospalvelukouluttaja. Hän muun muassa piti vuosittain seuroille koulutuksen kilpailusääntöjen muutoksista Jääkiekkoliiton nimissä.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1.       Asian tausta ja kysymyksenasettelu

JYP Juniorit on hakenut Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnalta lupaa yhden joukkueen siirtämisestä Hämeen alueelle. Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö on lähettänyt 2.12.2021 sähköpostilla tiedoksi päätöksen, jonka mukaan JYP U14 -joukkue ei saanut paikkaa Hämeen aluesarjaan. Jääkiekkoliiton kilpailutoimen koordinaattori on ilmoittanut 3.12.2021 jatkosarjojen lohkot. JYP Juniorit on tämän jälkeen 3.12.2021 ilmoittanut, että toinen JYP U14-joukkueista ei osallistu Keskimaan U14-aluesarjaan. JYP Junioreiden ilmoituksen jälkeen Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö on ilmoittanut JYP Junioreiden saavan sarjasta luopumisen takia 1.500 euron sakon. Jääkiekkoliitto on ilmoittanut JYP Junioreille lisäksi, että ilmoittautumisen peruminen olisi tullut tehdä 30.11.2021 mennessä.

JYP Junioreiden edustajat ovat käyneet ennen sarjasta luopumista keskusteluita Jääkiekkoliiton eri henkilöiden kanssa yhden joukkueen siirtämisestä Hämeen alueelle ja tähän hakemukseen annettavan vastauksen merkityksestä JYP Junioreiden kevätkauden joukkueisiin. Lisäksi JYP Junioreiden edustajat ovat saaneet Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalta tiedon, että kevään sarjoista (U11, U12 ja vanhemmat ikäluokat) voi jäädä pois vielä joulutauon jälkeenkin ilman luopumissakkoa.

JYP Juniorit on valittanut luopumissakosta Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnalle. Se on katsonut päätöksessään 21.12.2021 valitukseen Nro 10/2021–2022, ettei sarjapaikan luopumisesta JYP Junioreille määrättyä sakkoa ole tarvetta perua. Valitusvaliokunnan päätöksen perusteluiden mukaan käsillä olevassa tapauksessa kilpailusäännön mukaan sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta. Tämä tarkoittaa sitä, että vain kilpailuvaliokunnalla on oikeus antaa sarjatoimintaan liittyviä sitovia ohjeita ja tehdä sarjatoimintaan liittyviä päätöksiä. Valitusvaliokunta totesi, että liiton nimissä annettavat väärät ohjeet ja suositukset olivat valitettavia, mutta seuroja ja kilpailutoimintaan liittyviä tahoja on epäselvissä tapauksissa ohjeistettu lukuisia kertoja kääntymään oikeiden tahojen (sarjan järjestäjän) puoleen saadakseen oikeita ohjeita. Päätöksen mukaan seuroilla on aina vastuu omista päätöksistään. JYP Juniorit olivat omalla päätöksellään luopuneet U14 sarjapaikasta. Sarjapaikan luopumisesta seuraa kilpailusäännön taulukon mukaan 1.500 euron sakko.

Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko määrätty luopumissakko Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukainen. Jos näin on, kysymys on vielä siitä, mikä merkitys asiassa on annettava Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan vastaukselle JYP Junioreiden kysymykseen. Mikäli luopumissakko katsotaan sääntöjenmukaiseksi eikä saadulla ohjeistuksella katsota olevan merkitystä asiassa, on asiassa vielä arvioitavana se, onko luopumissakko olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen.   


2.       Perustelut ja johtopäätökset


(a)    Päätöksen sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi


Sovellettavat säännöt ja määräykset

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2021–2022 kohdan 2.1 mukaan Jääkiekkoliiton jäseniin ja heidän jäseniinsä sekä kaikkiin pelipassin tai rekisteröinnin omaaviin harrastajiin sovelletaan IIHF:n ja Jääkiekkoliiton säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja sääntöjä sekä IIHF:n ja Jääkiekkoliiton sekä niiden elinten päätöksiä ja ohjeita, joiden ehtoja ja määräyksiä jäsenten on noudatettava tarkasti. Näitä menettelysääntöjä rikkoviin Jääkiekkoliiton jäseniin ja heidän jäseniinsä voidaan kohdistaa Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunnan määräämiä kurinpidollisia seuraamuksia. Tietämättömyyttä näistä menettelysäännöistä tai muista Jääkiekkoliiton hyväksymistä määräyksistä ei voi käyttää verukkeena.

Kilpailusääntöjen 7.2 kohdan mukaan liittohallitus päättää Mestiksen sarjamuodon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n esityksestä. Suomi-Sarjan, U20 SM-sarjan, U18 SM-sarjan, U16 SM-sarjan sekä Naisten Liigan sarjamuodon päättää liittohallitus. Muiden sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta.

Kilpailusääntöjen 7.3 kohdassa todetaan, että valtakunnallisia sarjoja ovat kaikki

liiton järjestämät sarjat aikuisten sarjoista U9 juniorien sarjoihin (ei harrastesarjat, joilla

omat säännöt). Viimeksi mainittu kilpailusääntöjen kohta on erikseen julkaistu Jääkiekkoliiton internetsivuilla.

Kilpailusääntöjen kohdan 7.4 alakohdan 1. mukaan ilmoittautumisaika valtakunnallisiin sarjoihin on määritelty valtakunnallisten sarjojen taulukossa. Mainitun kohdan alakohdassa 3. on todettu, että luopumissakko on määritelty valtakunnallisten sarjojen taulukossa. Luopumissakko määrätään riippumatta siitä, onko seura maksanut osanottomaksun tai ei, liiton ohjeiden mukaan tehty ilmoittautuminen ratkaisee. Sarjan järjestäjä pidättää kyseisen sarjan osanottomaksun. Seuran ilmoitettua luopumisesta on sarjan järjestäjällä oikeus antaa sarjapaikka toiselle seuralle. Mikäli sarjasta luopuminen tapahtuu 15.8. jälkeen, on luovuttanut seura velvollinen korvaamaan vastustajalle mahdollisesti aiheuttamansa taloudelliset menetykset.

Kilpailusääntöjen kohdan 7.4 alakohdan 4. mukaan valtakunnallisissa sarjoissa ei joukkue saa luovuttaa yhtään ottelua. Luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta ja velvoitetaan korvaamaan vastustajalle mahdollisesti aiheuttamansa taloudelliset menetykset. Mikäli seura valtakunnallisen karsintasarjan jälkeen luopuu sarjasta tai ei vastaanota karsinnoissa saavutettua sarjapaikkaa määrätyssä lohkossa, käsitellään sitä myös luovuttamisena.

Mainitun kohdan alakohdassa 5. on säädetty sarjapaikan vaihtamisesta. Kohdan mukaan alkusarjan tai karsintasarjan päättyessä syyskauden osalta voi seura anoa sarjapaikan vaihtoa alempaan sarjaan tai eri ikäluokkaan U22-, U19- ja U17-sarjoissa. Anomus vaihdosta pitää tehdä 30.11. mennessä. U15- ja nuorempien sarjapaikkojen osalta alueiden kilpailuvaliokunnat tai liiton sarjavastaavat esittävät ns. tasontarkistuksen. Sarjapaikan vaihtaminen ei aiheuta seuralle luopumissakkoa. Uuteen sarjaan on ilmoittauduttava liiton määrittelemällä tavalla.

Jääkiekkoliiton julkaiseman sarjat taulukon kaudelle 2021–2022 mukaan U14-sarjassa AAA ilmoittautumisaika on 15.5.2021. Taulukosta ilmenee lisäksi, että luopumissakko sarjakauden alettua on 1.500 euroa.


Johtopäätökset

JYP Juniorit on ensinnäkin katsonut, ettei sille olisi voitu määrätä sakkoa sarjasta luopumisesta, koska U14-sarja ei ole valtakunnallinen vaan alueellinen sarja.

Edellä todetuin tavoin sarjasta luopumista koskevat kilpailusäännön kohdat koskevat vain valtakunnallisia sarjoja. Sekä Jääkiekkoliiton nettisivuilla että kilpailusääntöjen kohdassa 7.3 on selvästi todettu, että U14-sarja kuuluu valtakunnallisiin sarjoihin. Siten JYP Junioreihin on voitu soveltaa käsillä olevassa asiassa kilpailusäännön sarjasta luopumista koskevia säännöksiä.

JYP Juniorit ovat toiseksi katsoneet, että U14-jatkosarjan tai muiden vastaavien sarjojen osalta ei ole ilmoitettu ilmoittautumispäivämäärästä tai sarjoihin ilmoittautumisen perumisen aikatauluista jatkosarjoihin. Ilmoittautumisaikataulua tai siihen liittyvää perumista ei valittajan ilmoituksen mukaan löydy Jääkiekkoliiton internetsivuilta tai muista materiaaleista. JYP juniorit on kolmanneksi vedonnut tältä osin myös tasontarkistukseen.

Edellä todetuin tavoin muun muassa U14-sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta (kohta 7.2). Ilmoittautumisaika valtakunnallisiin sarjoihin on määritelty valtakunnallisten sarjojen taulukossa (kohta 7.4 alakohta 1.).  U14-sarjassa AAA ilmoittautumisaika on 15.5.2021 (sarjat taulukko kaudelle 2021–2022). Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä, valtakunnallisten sarjojen taulukossa tai liiton internetsivuilla ole määräyksiä siitä, että jatkosarjaan tulisi ilmoittautua erikseen. Siten 15.5.2021 ilmoittautumisajan on katsottava koskeneen sekä alku- että jatkosarjaa kaudella 2021–2022. Sanottua johtopäätöstä tukee se, että mikäli seura valtakunnallisen karsintasarjan jälkeen luopuu sarjasta tai ei vastaanota karsinnoissa saavutettua sarjapaikkaa määrätyssä lohkossa, käsitellään sitä myös kilpailusääntöjen mukaan luovuttamisena (kohta 7.4 alakohta 4.).

Edellä todetuin perustein mitään ilmoittautumista jatkosarjoihin ei ole ollut. Luopuminen on kilpailusääntöjen perusteella erotettava tasontarkistuksesta. Valtakunnallisissa sarjoissa ikäluokissa U15 ja sitä nuoremmat sarjatason vaihto kesken kauden eli niin sanottu tasontarkistus suoritetaan siten, että alueelliset kilpailuvaliokunnat tekevät esitykset 30.11. mennessä ja sen jälkeen liiton kilpailuvaliokunta tekee päätökset tasontarkistuksista. Jääkiekkoliiton ilmoituksen mukaan kilpailuvaliokunnan päätökset on tehty vuonna 2021 2.12. Jos lupa sarjatason vaihtoon on myönnetty, uuteen sarjaan on sen jälkeen ilmoittauduttava erillisen kilpailuvaliokunnan antaman ohjeen mukaisesti eikä sakkoseuraamuksia tule.

JYP Juniorit on tehnyt käsillä olevassa asiassa hakemuksen sarjatason tarkistamisesta, mutta esitetyn selvityksen mukaan kysymys ei ole tosiasiallisesti ollut sääntöjen tarkoittamasta tasontarkistuksesta. JYP Juniorit on pyytänyt, että yksi sen joukkueista voisi pelata eri alueella kuin muut. Sille ei kuitenkaan ole myönnetty lupaa siirtyä pelaamaan yhdellä U14-joukkueella Hämeen alueelle. Siten JYP Juniorit on kilpailusääntöjen perusteella ollut velvollinen pelaamaan kauden loppuun siinä sarjassa, johon se oli ilmoittautunut 15.5.2021 mennessä. Kun se on ilmoittanut, että se luopuu sarjasta, on sille voitu kilpailusääntöjen mukaan määrätä luopumissakko. Määrätty sakko on sarjat taulukon mukainen.

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan ilmoittanut, että korona-aikana se on tulkinnut kilpailusääntöjä ja ohjeita väljemmin. Siten seuroille on korona-aikana annettu mahdollisuus myös jäädä pois sarjatoiminnasta tasontarkistuksen yhteydessä ilmoittamalla siitä 30.11. mennessä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymys on käytännöstä, josta ei ole erikseen mainittu kilpailusäännöissä tai muissa ohjeissa. Tällaiset kirjaamattomat poikkeukset kilpailusääntöihin ovat omiaan aiheuttamaan sekaannusta liiton ja sen jäsenten välillä, vaikka pidempiaikaiset käytännöt onkin tulkittu sääntöjen tasoisiksi määräyksiksi. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Jääkiekkoliiton ilmoitusta ole syytä luopumiselle asetetun määräajan osalta epäillä eikä asiassa ole esitetty kilpailusääntöjen tai muiden määräysten osalta mitään sellaista, jonka perusteella JYP Juniorit olisivat voineet perustellusti ilmoittaa luopumisesta vasta tasontarkistushakemukselle varatun määräajan jälkeen.

Edellä todetuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että määrätty luopumissakko on Jääkiekkoliiton sääntöjen mukainen.

(b)    Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan antaman ohjeistuksen merkitys

JYP Junioreiden valituksesta ilmenee, että sen edustajat olivat käyneet keskustelua Jääkiekkoliiton edustajien kanssa nyt kysymyksessä olevan joukkueen siirtymisestä pelaamaan Hämeen alueelle. JYP Junioreiden mukaan he olivat näissä ennen 30.11.2021 käydyissä keskusteluissa tuoneet esille toiselle alueelle pelaamaan siirtymistä koskevan ratkaisun merkityksen nykyisessä sarjassa jatkamiselle. JYP Juniorit oli vielä vähän ennen tasontarkistusta koskevaa määräaikaa tiedustellut asiaa Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalta.

Esitetyn kirjallisen selvityksen perusteella JYP Junioreiden edustaja oli sähköpostitse 28.10.2021 tiedustellut muun muassa Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalta, ”saako joukku[e] ilman sanktiota jättäytyä pois U11 tai U12 kevään sarjatoiminnasta”. Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja oli vastannut samana päivänä, että

”Antti vastannee virallisesti tähän. Vaikka meillä on U11 ja U12 otteluohjelmat tehty koko kaudeksi, niin tulkitsen sen siten, että joulutauon jälkeen saa jättäytyä pois kuten vanhemmissakin ikäluokissa. Esim. U13 ja U14 ikäluokissa on esimerkkejä, että syksy on pelattu kolmella peliryhmällä ja kevääksi on tiivistetty kahteen.”


Oikeusturvalautakunnalle ei ole toimitettu viestissä mainitun henkilön virallista vastausta.

Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella JYP Junioreiden ilmoitusta liiton edustajien kanssa käytyjen keskustelujen sisällöstä olisi syytä epäillä. Jääkiekkoliitto on myös myöntänyt vastauksessaan tapahtumien kulun menneen siten kuin JYP Juniorit ovat sen valituksessaan esittäneet. Valitusvaliokunta on kuitenkin katsonut, ettei Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan sähköposti muuta tulkintaa kilpailusäännöistä eikä vapauta JYP Junioreita luopumissakosta. Valitusvaliokunta ja vastauksessaan Jääkiekkoliitto ovat katsoneet, että JYP Junioreiden olisi tullut kysyä asiaa liiton toimistosta.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan vastauksessa on heti aluksi todettu, että virallisen vastauksen antaa joku muu taho. Vastauksen sanamuodon mukaan kysymys on viestin kirjoittajan omasta tulkinnasta. Oikeusturvalautakunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että JYP Junioreiden edustaja on varsinaisesti tiedustellut menettelyjä nuorempien ikäluokkien osalta kuin mistä tässä asiassa on kysymys. JYP Junioreiden saamassa vastauksessa ei ole myöskään otettu kantaa siihen, mihin mennessä luopuminen tulisi tapahtua, jolloin lähtökohtaisesti on noudatettava voimassa olevia sääntöjä ja vakiintuneita käytänteitä.

Kaikki edellä todettu puhuu vahvasti sen puolesta, ettei JYP Juniorit ole voineet perustaa ratkaisuaan yksin Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan sähköpostiin. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että Jääkiekkoliiton internetsivuilla on selvästi kerrottu, kuka liiton toimihenkilö vastaa mistäkin sarjasta. Mikäli JYP Juniorit olisivat halunneet varmistaa saamansa epävarman vastauksen sisällön, olisi heidän tullut olla yhteydessä kysymyksessä olevan sarjan vastuuhenkilöön.

Edellä todetuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan sähköpostiviestillä ole merkitystä asiaa arvioitaessa. 


(c)     Päätöksen kohtuuttomuus

Oikeustoimilain 36 §:n mukaan, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yleiset tuomioistuimet voivat oikeustoimilain 36 §:n nojalla sovitella tai kohtuullistaa kauppaoikeudellisten yhteisöjen kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja näihin määräyksiin perustuvia päätöksiä. Saman on katsottu soveltuvan myös yhdistysoikeuteen niin, että tuomioistuimet voivat sovitella tai kohtuullistaa yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen päättämiä muita sääntöjä kuten kilpailumääräyksiä sekä niiden perusteella tehtyjä päätöksiä. Tässä yhteydessä oikeusturvalautakunta voi arvioida myös sitä, onko yhdistyksen sinänsä sääntöjen mukainen päätös kohtuuton tai johtaako sen soveltaminen kohtuuttomuuteen (ks. esim. UOL 4/2010).

Edellä todetuin perustein valitusvaliokunnan ratkaisu on ollut Jääkiekkoliiton sääntöjen mukainen. Luopumissakko on määrällisesti ollut sarjataulukon mukainen. Asiassa ei ole ilmennyt, että JYP Junioreita olisi kohdeltu sarjasta luopumisen osalta eri tavalla kuin muita joukkueita. Epäselväksi on jäänyt, ovatko Keskimaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan viestissään esiin nostamat muiden joukkueiden sakottamattomat luopumiset tapahtuneet ennen 30.11. vai sen jälkeen. Tämä ei ilmene myöskään vastaselityksestä.

Se, että JYP Juniorit on saanut liiton toiminnassa mukana olevalta henkilöltä epävirallisen tulkintakannanoton kysymykseensä, ei tee sääntöjen mukaan määrätystä ja sääntöjen määräisestä sakosta vielä lähtökohtaisesti kohtuutonta. Lautakunta on ottanut arvioinnissaan huomioon sen, että kysymys on juniorijoukkueesta. JYP on kuitenkin varsin suuri seura, jolla tulisi olla tiedossa liiton säännöt ja käytänteet. Kuten edellä on todettu, ilmoittautumisajat, luopumismahdollisuudet ja seuraamukset sekä sarjasta vastaava henkilö on selkeästi ilmoitettu liiton sivuilla. Siitä huolimatta, että liiton korona-aikaa koskevassa tiedottamisessa on ollut puutteita, ei päätös kuitenkaan ole kohtuuton. Näin ollen perustetta luopumissakon kohtuullistamiseen ei ole.  


3.       Johtopäätökset

Edellä todetuin perustein Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös ei ole liiton sääntöjen vastainen tai kohtuuton. Valitus on siten hylättävä.

Päätöslauselma

JYP Juniorit ry:n valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.


                          Kristiina Rintala                                                  Jukka Loiva

                          Puheenjohtaja                                                    Sihteeri

                                                                                                           


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Pekka Lindroos, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen