3/ 2015 Lentopallo Pelaajan edustusoikeus - Kilpailusäännöt - Sääntöjen vastaisuus Lautakuntamenettely - Muutoksenhakuohjaus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 3/2015

13.2.2015                   Diaarinro 2/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Lentopalloliitto ry:n sääntöryhmän päätös 10.12.2014 koskien Joen Juju ry:n pelaajan edustusoikeutta


ASIA

Pelaajan edustusoikeus


MUUTOKSENHAKIJA

Joen Juju ry


KUULTAVAT

Suomen Lentopalloliitto ry

Liperi Volley ry (LiVo)

Mikkelin Passarit ry


SÄÄNTÖRYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Lentopalloliitto ry:n sääntöryhmä (Lentopalloliitto) on päätöksessään 10.12.2014 katsonut, että Joen Juju ry oli peluuttanut kahdessa ottelussa eli otteluissa Joen Juju – Liperi Volley ja Joen Juju – Mikkelin Passarit edustuskelvotonta pelaajaa ja määrännyt Joen Juju ry:n kilpailusääntöjen 27 §:n nojalla häviämään mainitut ottelut lukemin 0-3 (0-25, 0-25 ja 0-25).


Joen Juju ry:n naisten 2-sarjan joukkueessa oli pelannut JV. JV pelaa Kuortaneen joukkueessa SM-liigaa. Kuortaneen valmennussopimuksen mukaan Kuortaneen joukkueessa pelaava voi edustaa junioripeleissä lähtöseuraansa, mutta aikuisten sarjoissa Kuortaneen pelaajat ovat sitoutuneet edustamaan ainoastaan Kuortaneen joukkuetta. Lentopallon kilpailusäännöissä oli tiettyjä poikkeuksia, joiden nojalla pelaajalla oli mahdollisuus pelata toisessa joukkueessa esimerkiksi farmisopimuksen tai kaksoisedustussopimuksen perusteella. Tällaisesta menettelystä ei ollut nyt kysymys. Joen Juju ry ei ollut noudattanut pelaajan edustusoikeutta koskevia kilpailusääntöjen 18, 21b tai 21c §:iä ja näin ollen JV:llä ei ollut edustuskelpoisuutta pelata Joen Juju ry:n joukkueessa.


VALITUS PERUSTEINEEN

Joen Juju ry on vaatinut, että Lentopalloliiton päätös kumotaan.


JV:n edustusoikeus kuuluu Joen Juju ry:lle. Kuortaneen valmennuskeskuksen sopimus ei määrittele pelaajan edustusoikeuksia aikuisten tasolla. Joen Juju ry oli kysynyt ohjeita Kuortaneen valmentajalta ja toiminut niiden mukaisesti. Otteluun 30.11.2014 liittyen vastustajajoukkue oli hyväksynyt pöytäkirjan eikä ollut tehnyt protestia. JV ei pelannut päätöksessä todetussa 23.11.2014 pelatussa ottelussa. Kuortaneen joukkue on valmennuskeskuksen joukkue eikä kysymys ole seurasta. Näin ollen sovellettavaksi eivät tule farmisopimusta tai kaksoisedustusta koskevat määräykset.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Lentopalloliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Lentopalloliitto on todennut, että sääntöryhmän päätöksessä oli mainittu virheellinen ottelupäivämäärä. Ottelut oli pelattu 12.10.2014 (Mikkelin Passarit – Joen Juju) ja 30.11.2014 (LiVo – Joen Juju).


Lentopalloliitto oli kilpailusääntöjen 27 §:n perusteella käsitellyt Joen Juju ry:n pelaaja JV:n edustusoikeutta. Edustusoikeuskysely oli mahdollista tehdä sarjan kuluessa tai viimeistään kahden päivän kuluessa sarjan tai sen vaiheen päättymisestä. Saatujen selvitysten perusteella Lentopalloliitto oli katsonut, että JV:llä ei ollut edustusoikeutta pelata Joen Juju ry:n joukkueessa ja Joen Juju ry määrättiin häviämään kaksi ottelua.


Kuortaneen valmennuskeskuksen sopimuksen perusteella pelaajalla oli Kuortaneen joukkueen lisäksi oikeus edustaa lähtöseuraansa nuorten A-/B-junioripeleissä. Muutoin pelaaminen tapahtui ainoastaan Kuortaneen joukkueessa. Kuortaneen joukkueen valmentajilla ei ollut oikeutta antaa ohjeita edustusoikeutta koskevista tulkinnoista eikä näillä ohjeilla ole merkitystä asiassa. Seuralla on vastuu siitä, että sen pelaajat ovat edustuskelpoisia.


Mikkelin Passarit ry on todennut vastauksessaan, että Joen Juju ry oli tiedustellut ennen ottelua Mikkelin Passareilta JV:n pelaamisesta. Mikkelin Passareilla ei ollut pelaamista vastaan, mutta jos tämä on ollut sääntöjen vastaista, Joen Jujulle tulee määrätä sääntöjen mukainen seuraamus.


Liperi Volley ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Lentopalloliiton päätös oli sääntöjen mukainen ja oikea. Lentopalloliitto antaa säännöt ja määräykset ja tekee niiden nojalla päätökset. Tehty päätös oli oikea. Kuortaneen joukkueen valmentajan tehtävänä ei ollut antaa pelioikeutta koskevia ohjeita eikä näillä ohjeilla ollut merkitystä asiassa. Myöskään joukkueiden valmentajien tehtävä ei ole kysellä pelaajan pelioikeuksia eikä sopia niistä.


Asiassa esitetyn Kuortaneen sopimuksen mukaan pelioikeus on ainoastaan Joen Jujun juniorijoukkueessa, ei aikuisjoukkueessa. Selvää myös on, että liigassa pelaava pelaaja ei voi tulla pelaamaan 2-sarjaan runkosarjan ottelua.


VASTASELITYS

Joen Juju ry on vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Kuortaneen valmennussopimusta ei ollut annettu Joen Juju ry:lle eikä valmennuskeskuksesta tai Lentopalloliitosta ollut ollut yhteydessä Joen Juju ry:een. Kuortaneen valmennuskeskuksen joukkue ei ole normaali seurajoukkue ja tämän vuoksi kilpailusääntöjen sääntömääräysten soveltaminen ei ole yksiselitteistä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Valituksen tutkimisen edellytykset


Joen Juju ry on valituksessaan todennut, että Lentopalloliiton päätöksessä ei ollut muutoksenhakuohjeita.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asianosaisen muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kannalta asianmukaisten muutoksenhakuohjeiden antaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuten oikeusturvalautakunnan ratkaisuista UOL 13/2008 ja UOL 10/2012 ilmenee, ilman valitusosoituksen antamista päätöksen valituskelpoisuus ei ole välttämättä selvää ja myös valitusmääräajan alkaminen voi olla riippuvainen valitusosoituksen antamisesta. Nämä ovat päätöksentekijän toiminnasta aiheutuvia epävarmuustekijöitä, jotka ovat helposti poistettavissa ilmoittamalla, onko päätökseen mahdollista hakea muutosta oikeusturvalautakunnalta.


Lajiliiton tulee liittää muutoksenhakuohjeet kaikkiin sellaisiin päätöksiin, joista on mahdollista hakea valittamalla muutosta oikeusturvalautakunnalta. Näin ollen Lentopalloliiton olisi tullut liittää valituksen kohteena olevaan päätökseen muutoksenhakuohjaus oikeusturvalautakuntaan. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Joen Juju ry on kuitenkin valitusosoitusta tiedusteltuaan saanut Lentopalloliitolta muutoksenhakua koskevat ohjeet ja valitus on myös toimitettu määräajassa oikeusturvalautakunnalle. Joen Juju ry:n valitus on siten tutkittavissa eikä Joen Juju ry:n väite tältä osin aiheuta enempiä toimenpiteitä.

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Joen Juju ry:n pelaaja JV on tehnyt Lentopalloliiton kanssa sopimuksen osallistumisesta Kuortaneen valmennuskeskuksen valmennustoimintaan. Sopimuksen nojalla pelaaja on sitoutunut pelaamaan Kuortaneen joukkueessa. Sopimuksen mukaan pelaajalla on oikeus pelata haluamassaan seurassa nuorten, A- /tai B-junioripelejä ja solmia tätä tarkoitusta varten seuran kanssa pelaajasopimus. Sopimuksessa on todettu, että pelaajan seuraedustusoikeudet säilyvät siinä seurassa, missä ne olivat tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä.


JV on pelannut Kuortaneen joukkueessa naisten SM-liigassa. JV:n seuraedustusoikeudet ovat olleet Joen Juju ry:ssä ja JV on pelannut Joen Jujun naisten 2-sarjan joukkueessa 12.10.2014 ottelussa Mikkelin Passarit – Joen Juju ja 30.11.2014 ottelussa Liperi Volley – Joen Juju. Joen Juju voitti molemmat ottelut lukemin 3-1. Lentopalloliitto on valituksen kohteena olevassa päätöksessään katsonut, että JV oli kyseisissä otteluissa edustuskelvoton ja Lentopalloliitto on määrännyt Joen Juju ry:n häviämään molemmat ottelut lukemin 0-3.


Joen Juju ry:n valituksen johdosta kysymys on siitä, onko JV ollut edustuskelvoton Joen Juju ry:n joukkueessa ja onko Lentopalloliiton päätös kilpailusääntöjen vastainen.


Pelaajan edustusoikeutta koskevat sääntömääräykset

 

Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 18 §:n mukaan pelaajalla on oikeus edustaa vain yhtä seuraa. Tästä ovat kilpailusääntöjen mukaan poikkeuksena kaksoisedustustapaukset ja farmijoukkuesopimuksen piiriin kuuluvat pelaajat. Joen Juju ry on todennut, että farmi- tai kaksoisedustussopimusta Kuortaneen joukkueen kanssa ei ole tehty, koska Kuortaneen joukkue ei ole seura.


Kaksoisedustusta koskevan kilpailusääntöjen 21 c §:n mukaan sarjamääräyksissä määriteltynä vuonna (v. 1994 kaudella 2014–2015) tai sen jälkeen syntyneellä pelaajalla, joka ei ole aikaisempina kausina kuulunut emojoukkueen tai samalla tai ylemmällä sarjatasolla pelanneen eri joukkueen vakiokokoonpanoon ja pelaajan kehityksen kannalta olisi tärkeää saada kokemusta mestaruusliiga-, 1- tai 2-sarjatasolta (jäljempänä ”kehityspelaaja”), on oikeus sopia mestaruusliigassa, 1- tai 2-sarjassa pelaavan seuran kanssa kaksoisedustuksesta. Kaksoisedustussopimuksen tehneellä kehityspelaajalla on oikeus siirtyä kilpailuun osallistuvien seniorijoukkueiden välillä ilman karensseja tai määräaikoja. Kehityspelaajan pelaamiseen liittyvissä etuoikeuskysymyksissä noudatetaan kilpailusääntöjen 25 §:n määräyksiä. Kehityspelaajan kanssa solmittava kaksoisedustussopimus on tehtävissä kilpailusääntöjen 23 §:n mukaisesti. Sääntökohdan mukaan, jos pelaajan siirtyminen kaksoisedustussopimuksen tehneen kehityspelaajan osalta ei ole tapahtunut näiden määräysten mukaan, on pelaaja edustuskelvoton, ja asiassa noudatetaan kilpailusääntöjen 27 §:n määräyksiä.


Kilpailusääntöjen 25 §:n mukaan nuorten kaksoisedustushakemukset käsitellään kilpailusääntöjen 23 §:n määräysten mukaisesti. Edellytyksenä nuoren pelaajan siirtymiselle kaksoisedustuksella on, että nuoren pelaajan lähtöseuralla ei ole asettaa nuoren pelaajan kehityksen kannalta sopivaa, aikuisten sarjatason tai nuoren oman ikäluokan, joukkuetta sarjoihin. Nuoren pelaajan kaksoisedustuksesta seurojen tulee sopia keskenään. Sopimuksesta tulee käydä ilmi miten seurojen välinen etuoikeus pelaajaan nähden on ratkaistu. Jos seurat eivät pääse sopimukseen, noudatetaan sen seuran kantaa, jota pelaaja pysyvän edustusoikeuden nojalla edustaa. Jos kaksoisedustusoikeutta on haettu ja se on myönnetty edellä kerrottujen edellytysten ja periaatteiden vastaisesti seuran tai pelaajan antamien virheellisten tietojen perusteella, pelaaja on edustuskelvoton kaksoisedustusseurassaan.


Johtopäätökset


Kuortaneen valmennuskeskuksen valmennustoimintaa koskevan sopimuksen perusteella pelaaja sitoutuu sopimuksessa tarkemmin määriteltyyn valmennus-, maajoukkue- ja pelitoimintaan. Pelaajan edustusoikeus Lentopalloliiton sarjoissa määrittyy kuitenkin kilpailusääntöjen eikä valmennussopimuksen perusteella.


Lentopallon kilpailusäännöissä ei ole erikseen säännelty Kuortaneen valmennustoimintaan osallistumista ja sen merkitystä pelaajan edustuskelpoisuuteen. Pelaaja säilyy edelleen oman kotiseuransa pelaajana, mutta edellä todetun sopimuksen mukaan Kuortaneen joukkueessa pelaaminen on pelaajan ensisijainen velvollisuus. Valmennussopimus laaditaan kuitenkin ainoastaan Lentopalloliiton ja pelaajan välillä, joten pelaajan kotiseura ei ole sopimassa pelaajan pelaamisesta ja valmentautumisesta tässä yhteistyössä.


Pelaajan siirtyminen Kuortaneen valmennustoimintaan ja pelaaminen Kuortaneen joukkueessa rinnastuu tosiasiallisesti lähinnä kaksoisedustusoikeutta koskevaan tilanteeseen. Tällaisessa tilanteessa pelaaja voi pelata kahdessa seurassa eri sarjatasoilla. Lentopallon kilpailusäännöissä ei ole säännelty pelaajan edustusoikeutta nyt kysymyksessä olevan kaltaisia tilanteita varten. Kilpailusääntöjen selkeys ja johdonmukaisuus ovat kilpailusäännöt määräävän Lentopalloliiton vastuulla. Lentopalloliiton ja pelaajan valmentautumista koskevalla sopimuksella ei voida pelaajan edustusoikeudesta sopia toisin kuin mitä kilpailusäännöissä määrätään erityisesti ottaen huomioon myös se, että tässä tapauksessa pelaajan siirtymisestä tai pelaamisesta ei ole edes väitetty sovitun Joen Juju ry:n kanssa. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Joen Juju ry:n pelaajaa JV:tä ei voida pitää kilpailusääntöjen perusteella edustuskelvottomana Joen Juju ry:n pelaamissa otteluissa 12.10.2014 ja 30.11.2014. Lentopalloliiton sääntöryhmän päätös 10.12.2014 on näin ollen kumottava.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Lentopalloliitto ry:n sääntöryhmän päätös 10.12.2014 kumotaan. Otteluiden 12.10.2014 ja 30.11.2014 alkuperäiset lopputulokset jäävät voimaan.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                                  Timo Ojala

puheenjohtaja                                      sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Elias Kajander, Johanna Lahti.