Tiedote 23.2.2015

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                          TIEDOTE

 

                                                                                                  23.2.2015

 MYPA EI SAANUT LIIGALISENSSIÄ

Urheilun oikeusturvalautakunta on 23.2.2015 antamallaan päätöksellä pysyttänyt Suomen Palloliitto ry:n lisenssikomitean 9.1.2015 antaman päätöksen, jolla Myllykosken Pallo-47 ry:n (MYPA) liigalisenssihakemus hylättiin. MYPA ei siten saanut liigalisenssiä kaudelle 2015.

MYPA:n välitilinpäätöksestä annetussa tilintarkastajan lausunnossa oli esitetty huomautus MYPA:n negatiivisesta omasta pääomasta ja MYPA:n heikkoon kassatilanteeseen liittyneestä maksuvalmiudesta. Palloliiton liigalisenssimääräysten mukaan lisenssi on evättävä, mikäli tilinpäätösasiakirjojen ja tulevaa kautta koskevien talousasiakirjojen perusteella lisenssin myöntäjä arvioi, ettei lisenssin hakija todennäköisesti pysty jatkamaan toimintaansa jatkuvuuden periaatetta noudattaen vähintään lisenssikauden loppuun. Palloliiton lisenssikomitea oli katsonut, että MYPA ei todennäköisesti pystyisi jatkamaan kautta 2015 loppuun ja hylkäsi MYPA:n liigalisenssihakemuksen.

MYPA:n valituksen johdosta asia oli käsiteltävänä Urheilun oikeusturvalautakunnassa, joka järjesti asiassa suullisen käsittelyn. Ratkaisussaan oikeusturvalautakunta katsoi ensinnäkin, ettei asiassa ollut tapahtunut sellaisia MYPA:n väittämiä menettelyvirheitä, joilla olisi ollut merkitystä liigalisenssikomitean päätöksen oikeellisuutta arvioitaessa.

MYPA:n taloudellista tilannetta koskevan selvityksen osalta oikeusturvalautakunta katsoi, että tilintarkastajan huomautuksen jälkeen lisenssikomitea oli voinut edellyttää, että MYPA kykenee esittämään realistisen budjetin kauden läpiviennistä. Esitetyn selvityksen perusteella lisenssikomitean arvion oikeellisuutta MYPA:n kulujen suuruudesta suhteessa tuloihin sekä tuloja koskevasta lisärahoitustarpeesta ei ollut perusteltua aihetta epäillä. Lisenssikomitea oli asianmukaisesti ottanut huomioon myös MYPA:n mahdollisuudet saada kauden aikana lisärahoitusta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella MYPA:aa ei myöskään ollut kohdeltu eri tavalla tai erilaisin perustein kuin muita vastaavassa tilanteessa olleita seuroja. 

Oikeusturvalautakunta katsoi, että lisenssikomitean todennäköisyysarvio oli perustunut riittävään MYPA:n taloudellisen tilanteen selvittelyyn, eikä arvion asiallista oikeellisuutta ollut näytetty olevan aihetta epäillä. Lisenssikomitea ei siten ollut ylittänyt sille lisenssimääräysten tulkinnassa kuuluvaa harkintavaltaansa. Lisenssikomitean päätöstä ei sen vuoksi voitu pitää lisenssimääräysten vastaisena. MYPA:n valitus hylättiin.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Jukka Sippo (pj.), Antti Aine, Pia Ek, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala.


Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334