3/1993 Painonnosto: Lautakuntamenettely – Uudelleen käsittely