11/2017 Pöytätennis Yhdistys – Kilpailusäännöt – Päätöksen sääntöjenvastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 11/2017

28.4.2017    Diaarinro 5/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pöytätennisliitto ry:n liittohallituksen päätös 21.4.2017


ASIA           

Kilpailusääntöjen vastainen menettely


MUUTOKSENHAKIJA

Mejlans Bollförening ry


KUULTAVAT

Suomen Pöytätennisliitto ry

OPT-86

TIP-70


ASIAN TAUSTA JA LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

TIP-70 2 oli voittanut OPT-86 2:n pöytätenniksen miesten 1 divisioonan runkosarjan ottelussa 1.4.2017 lukemin 4 – 3. Ottelun jälkeen Mejlans Bollförening ry, jonka kaksi joukkuetta pelasivat kaudella 2016 – 2017 myös miesten 1 divisioonassa, teki ottelusta vastalauseen Suomen Pöytätennisliitto ry:n (jäljempänä Pöytätennisliitto) sarjajaostolle.


Pöytätennisliiton sarjajaosto on päätöksellään 6.4.2017 määrännyt OPT-86 2:lle ja TIP-70 2:lle kummallekin 100 euron sakkomaksun. Päätös on perustunut siihen, että joukkueet olivat 1.4.2017 pelanneet sarjaotteluun kuuluvia pelejä suoritettuun arvontaan ja ottelupöytäkirjaan nähden virheellisesti ja antaneet toisilleen luovutusvoittoja sen sijaan, että ottelut olisi pelattu ottelupöytäkirjan mukaisesti. Lieventävänä asianhaarana sarjajaosto on pitänyt sitä, että otteluja ei ollut sovittu etukäteen, vaan kysymys oli ollut inhimillisestä virheestä ja joukkueiden menettelyyn oli vaikuttanut myös niiden saama virheellinen ohjeistus. Näiden seikkojen vuoksi ottelun lopputulos päätettiin jättää voimaan.


Mejlans Bollförening ry:n haettua sarjajaoston päätökseen muutosta Pöytätennisliiton liittohallitus on päätöksellään 21.4.2017 pitänyt sarjajaoston päätöksen voimassa siltä osin kuin sarjajaosto oli katsonut, että ottelutulosta ei ollut syytä muuttaa. Päätös on perustunut siihen, että liittohallituksen arvion mukaan OPT-86 2 ja TIP-70 2 eivät olleet rikkoneet liiton sääntöjä, vaikka niiden menettelyä olikin pidettävä moitittavana. Näin ollen myös joukkueille määrätyt sakkomaksut olivat perusteettomia.


VALITUS PERUSTEINEEN     

Mejlans Bollförening ry (jäljempänä MBF) on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös 21.4.2017 kumotaan ja OPT-86 2 ja TIP-70 2 määrätään menettämään keskinäisessä ottelussaan 1.4.2017 saamansa pisteet tai että molemmat joukkueet ainakin tuomitaan hävinneeksi ne pelit, jotka oli ratkaistu luovutusvoitoilla. Lisäksi MBF on vaatinut, että OPT-86 2:lle ja TIP-70 2:lle määrätään menettelystään 375 euron sakkomaksut, joista kertyneillä varoilla Pöytätennisliitto korvaa MBF:lle asian käsittelystä aiheutuneet kulut.   


Perusteinaan MBF on lausunut, että OPT-86 2 ja TIP-70 2 olivat sopineet kahden yksittäisen pelin luovuttamisesta keskinäisen ottelunsa aikana 1.4.2017 ja näin toimien rikkoneet Pöytätennisliiton kilpailusääntöjä. Kilpailusääntöjen mukaan lähtökohtana on, että joukkueet ja pelaajat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Näin ei ollut tässä tapauksessa menetelty. Aikaisempien tulosten ja pelaajarankingin perusteella OPT-86 2:n pelaajat olisivat olleet selviä suosikkeja luovutusvoitoilla ratkaistuissa peleissä. TIP-70 2 oli siten hyötynyt järjestelystä. Sovitusta ottelusta saamansa yhden lisäpisteen turvin TIP-70 2 oli noussut sarjataulukossa MBF 2 -joukkueen edellä ja välttänyt suoran sarjasta putoamisen.      

           

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Pöytätennisliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Pöytätennisliitto on lausunut, että seuroilta saadun selvityksen perusteella OPT-86 2:n ja TIP-70 2:n tarkoituksena ei ollut ollut pisteiden suunniteltu jakaminen tai ottelutuloksesta kysymyksessä olevassa ottelussa päättäminen. Joukkueet olivat pyrkineet urheilullisesti mahdollisimman oikeaan lopputulokseen tilanteessa, jossa ottelu oli jo pelattu lukemiin 3 – 3, mutta yksi kummankin joukkueen voittamista peleistä oli pelattu ottelupöytäkirjan mukaan väärin, jolloin tilanne ottelussa oli sääntöjen mukaan vasta 2 - 2. Tässä tilanteessa kumpikin joukkueista oli luovuttanut yhden pelin, jolloin tilanne oli myös sääntöjen mukaan ennen ratkaisevaa peliä ollut 3 – 3. Oleellista asiaa arvioitaessa oli se, että seurat eivät olleet sopineet ottelun lopputulosta etukäteen ennen kilpailutapahtumaa, mikä oli sääntöjen mukaan kiellettyä.


Pöytätennisliitto on korostanut vastauksessaan sitä, että liiton kilpailusäännöissä ei ole kielletty seuroja luovuttamasta yksittäisiä pelejä. Miesten 1 divisioonan ottelussa joukkue voi tarvittaessa pelata vain kahdella pelaajalla, jolloin luovutusvoittoja tulee automaattisesti. Vaikka luovutusvoittojen antamista ei voidakaan pitää suositeltavana, ei sitä siten sellaisenaan voida pitää sääntörikkomuksena. Koska sääntöjä ei ollut rikottu, valitus on aiheeton. 


TIP-70 on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan TIP-70 on esittänyt, että joukkueiden tarkoituksena ei ollut ollut sopia sarjapisteistä, vaan ratkaista ottelu pelaamalla. Merkityillä luovutusvoitoilla oli ainoastaan pyritty korjaamaan inhimillinen virhe, jonka seurauksena ottelun ensimmäiset pelit oli pelattu ottelupöytäkirjaan nähden virheellisesti. Virhe ei ollut ollut seurausta TIP-70 menettelystä eikä sen vastuupiiriin kuuluvasta asiasta. Lisäksi TIP-70 on todennut, että oikeusturvalautakuntaan pelien luovuttamisen perusteella valittanut MBF on itse luovuttanut pelikauden aikana useita pelejä, joista osan perusteetta.     


OPT-86 on ilmoittanut, että se on antanut selvityksen tapahtumista Pöytätennisliitolle eikä sillä ole enää lausuttavaa asiassa.


VASTASELITYS

MBF on antanut vastausten johdosta vastaselityksen.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Pöytätenniksen miesten 1 divisioonan ottelussa OPT-86 2:n ja TIP-70 2:n välillä 1.4.2017 oli pelattu kuusi kaksinpeliä, joiden jälkeen tilanne ottelussa oli ollut 3 – 3. Siihen mennessä kuitenkin kaksi pelatuista peleistä oli pelattu suoritettuun arvontaan ja ottelupöytäkirjaan nähden väärien pelaajien välillä. Näistä pöytäkirjan ulkopuolisista peleistä kummankin joukkueen pelaaja oli voittanut yhden. Osapuolet olivat todenneet, että sääntöjen mukaan ottelupöytäkirjaa ei voinut näiden pelien osalta muuttaa suoritettuun arvontaan nähden eikä pelejä voitu huomioida sarjaottelun tuloksessa. Tässä tilanteessa joukkueet olivat sopineet, että sen sijaan, että ottelut olisi pelattu arvonnan mukaisten peliparien välillä, kumpikin joukkue vastavuoroisesti luovutti toisilleen yhden pöytäkirjaan merkityistä peleistä. Luovutusten jälkeen tilanne ottelussa oli ennen ratkaisevaa nelinpeliä 3 – 3.     


Pöytätennisliiton liittohallitus on päätöksessään katsonut, että edellä kuvatulla tavalla menettelemällä OPT-86 2 ja TIP-70 2 eivät olleet syyllistyneet sääntörikkomukseen. Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko liittohallituksen päätös liiton sääntöjen vastainen.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Sovellettavaksi tulevien Pöytätennisliiton sääntöjen 2016 - 2017 kohdan 6.8.1 mukaan mestaruussarjan runkosarjassa, mestaruussarjan karsintasarjassa ja I divisioonan runkosarjassa voittajajoukkue saa kolme sarjapistettä, jos ottelu päättyy 5 - 0, 5 - 1 tai 5 - 2 ja kaksi sarjapistettä, jos ottelu päättyy 4 - 3. Hävinnyt joukkue saa yhden sarjapisteen, mikäli ottelu päättyy tilanteeseen 4 - 3, muuten hävinnyt joukkue ei saa pisteitä.


Yksittäisen pelin luovuttamista koskevan sääntöjen kohdan 6.7.5.2 mukaan, mikäli pelaaja ilmoittaa luovuttavansa pelin jo ennen sen alkamista, kyseinen peli merkitään toisen joukkueen voittamaksi luovutuksella (merkintä "wo"). Sarjataulukkoon peli merkitään päättyneeksi erin 0 – 3 ja eräpistein 0 – 33. Samoin merkitään vajaalla pelaajamäärällä pelaavan joukkueen luovuttamat pelit.  Sen sijaan joukkue, joka luovuttaa sarjaottelun tai keskeyttää sarjan, putoaa seuraavaksi alempaan divisioonaan; mestaruussarjan karsintasarjassa luovuttanut tai keskeyttänyt I divisioonan joukkue säilyttää paikkansa I divisioonassa (kohta 6.11.1).


Rangaistuksia koskevan sääntöjen kohdan 6.12.5 mukaan eettinen lähtökohta on, että seurat, joukkueet ja pelaajat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Jos seura on sopinut kilpailutapahtuman tuloksesta etukäteen, liittohallitus määrää sille rangaistuksen soveltaen kohdan 6.12 määräyksiä ja liiton sääntöjen 7 §. Urheilijaan ja toimitsijaan, joka on osallistunut tuloksen sopimiseen, sovelletaan samaa normistoa.


Päätöksen sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että esillä olevassa asiassa on kysymys siitä, ovatko joukkueet sopineet kilpailutapahtuman lopputuloksesta etukäteen Pöytätennisliiton sääntöjen kohdan 6.12.5 vastaisesti.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Pöytätennisliiton sääntöjen kohdassa 6.12.5 mainittu kilpailutapahtuma kattaa myös sarjaottelun sisällä pelattavat yksittäiset pelit.


Kuten Pöytätennisliitto on vastauksessaan todennut, että pelin luovuttaminen ei sinällään Pöytätennisliiton sääntöjen mukaan ole kiellettyä, eikä pelin luovuttamisesta seuraa muuta kuin se, että vastustajajoukkue merkitään voittaneeksi pelin eräluvuin 0 – 3 ja eräpistein 0 – 33. MBF:n valituksen johdosta asiassa on kuitenkin arvioitava, ovatko OPT-86 2 ja TIP-70 2 sopimalla etukäteen vastavuoroisista pelien luovuttamisista toimineet sääntöjen 6.12.5 vastaisesti ja tuleeko tästä menettelystä liittohallituksen määrätä rangaistus.


OPT-86 2:n ja TIP-70 2:n pelaajat olivat pelanneet keskenään 1.4.2017 kuusi kaksinpeliä ja yhden nelinpelin. Näistä peleistä TIP-70 2 oli voittanut neljä ja OPT-86 2 kolme. Asiassa on riidatonta, että sanotuista seitsemästä pelistä kaksi oli pelattu suoritetun arvonnan ja ottelupöytäkirjaan merkityn järjestyksen vastaisesti, minkä vuoksi näiden pelien tuloksia ei voida ottaa huomioon virallisissa tuloksissa. Tästä syystä oli sovittu jäljellä olevien kaksinpelien vastavuoroisesta luovuttamisesta ja tilanteen 3 – 3 saattamisesta myös pöytäkirjaan merkittyjen ottelujen tulokseksi ennen viimeistä nelinpeliä. Mikäli kyseessä olevat kaksi peliä olisi ratkaistu pelaamalla, lopputulos olisi voinut olla erilainen, kuin mihin sopimalla vastavuoroisista luovuttamisista päädyttiin.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että käsillä olevassa asiassa ei ole ollut kysymys yksipuolisesta tahdonilmaisusta, vaan joukkueet ovat nimenomaisesti sopineet, että kumpikin joukkue luovuttaa toisilleen yhden pelin. Tällöin kahden pelin, joiden katsotaan olevan Pöytätennisliiton säännöissä tarkoitettuja kilpailutapahtumia, lopputuloksista on sovittu sääntöjen kohdassa 6.12.5. tarkoitetulla tavalla etukäteen. Oikeusturvalautakunta katsoo asiassa olevan riidatonta, että OPT-86 2 ja TIP-70 2 ovat etukäteen sopineet kilpailutapahtuman lopputuloksesta sääntöjen kohdan 6.12.5 vastaisesti, siitäkin huolimatta, että seurat ilmeisesti olivat pyrkineet korjaamaan huolimattomuudesta tapahtuneen virheen ottelujärjestyksen noudattamisessa tai, että pöytätenniksessä yksittäisten pelien luovuttaminen on sinänsä sääntöjen puitteissa sallittua. 


Koska Pöytätennisliiton sääntöjen kohdan 6.12.5 mukaan kilpailutapahtuman lopputuloksesta sopiminen etukäteen on kiellettyä, lautakunnan mielestä merkitystä ei ole sillä onko sovittuun lopputulokseen päästy sinänsä sallituin keinoin. Tästä johtuen oikeusturvalautakunta katsoo, että liittohallituksen olisi Pöytätennisliiton sääntöjen kohdan 6.12.5 mukaan tullut määrätä seuroille menettelystä rangaistus.


Rangaistus tulee kyseisen sääntökohdan mukaan määrätä ”soveltaen kohdan 6.12 määräyksiä ja liiton sääntöjen 7 §”. Kohdan 6.12.4 mukaan ”Sarjajaosto voi määrätä liiton vahvistaman sakkomaksun seuralle, jonka joukkue on rikkonut sarjasääntöjä muissa kuin kohtien 6.12.1-3 tapauksissa.” Oikeusturvalautakunta katsoo, että käsillä olevassa asiassa on kysymys muusta kuin kohtien 6.12.1-3 mukaisesta sääntörikkomuksesta. Tällöin sovellettava sääntökohta on 6.12.4 ja soveltuva rangaistus sakkomaksu. Sen sijaan MBF:n vaatima seuraamus, eli että OPT-86 2 ja TIP-70 2 määrättäisiin menettämään keskinäisessä ottelussaan 1.4.2017 saamansa pisteet, tai tuomittaisiin hävinneeksi ne pelit, jotka oli ratkaistu ratkaistuluovutusvoitoilla, ei Pöytätennisliiton sääntöjen perusteella ole mahdollista määrätä.


MBF on vaatinut, että sekä OPT-86 2:lle että TIP-70 2:lle määrätään 375 euron suuruinen sakkomaksu, joista kertyvillä varoilla Pöytätennisliiton on korvattava MBF:lle asian käsittelystä kertyneet kulut.


Pöytätennisliiton sarjajaosto oli liittohallituksen kumoamalla päätöksellään määrännyt sakkomaksun määräksi 100 euroa. Sarjajaoston määräämän sakon suuruus on Pöytätennisliiton sääntöjen mukaan mahdollinen, eikä asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että rangaistus olisi mitattu virheellisesti. Tältä osin oikeusturvalautakunta katsoo, että liittohallituksen olisi tullut pitää sarjajaoston tekemä päätös voimassa myös sakkomaksujen osalta. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Pöytätennisliiton liittohallituksen päätös on ollut liiton sääntöjen vastainen. Näin ollen valitus hyväksytään sakkorangaistusta koskevalta osin, mutta ei siltä osin, kuin MBF on vaatinut sakon määrään korotusta.  


Päätöslauselma


Suomen Pöytätennisliitto ry:n liittohallituksen päätös 21.4.2017 kumotaan ja asia jätetään yhdistyksen sarjajaoston päätöksen 6.4.2017 varaan. Muilta osin valitus hylätään.  


Valitusmaksu palautetaan.


Äänestys.


Pia Ek                                         Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Tom Hedkrok, Pekka Lindroos (eri mieltä), Tapio Rantala ja Hannu Rautiainen (eri mieltä).


Sihteerin mietintö ja eri mieltä olevien jäsenten lausunnot


Sihteeri Samuli Sillanpää: Ratkaisuehdotus on oikeusturvalautakunnan ratkaisun mukainen perustelujen kohtien ”Tapahtumat ja kysymyksenasettelu” sekä ”Sovellettavat sääntömääräykset ” osalta kohdan ”Tapahtumat ja kysymyksenasettelu” ensimmäisen kappaleen toiseksi viimeistä virkettä lukuun ottamatta. Sen asemesta oikeusturvalautakunta lausunee, että ”Tässä tilanteessa kummankin joukkueen pelaajista yksi oli luovuttanut yhden ottelupöytäkirjaan merkityistä peleistä.”  


Tämän jälkeen oikeusturvalautakunta todennee ratkaisunaan seuraavan.


Päätöksen sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi


Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että se, minkälaista menettelyä yksittäinen lajiliitto pitää toiminnassaan kiellettynä ja rangaistavana, on lajiliiton harkintavaltaan kuuluva asia. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, onko lajiliiton säännöissä tehty rajaus kielletyn ja sallitun menettelyn välillä perusteltu ja tarkoituksenmukainen. Tämän lisäksi se, miten lajiliitto omia sääntöjään tulkitsee, on lähtökohtaisesti liiton harkintavaltaan kuuluva asia. Sääntöjen tulkintaa koskeva päätös voidaan kuitenkin katsoa sääntöjenvastaiseksi, mikäli asiassa esimerkiksi ilmenee, että päätös on vakiintuneen tulkintakäytännön vastainen tai jos päätös muutoin loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa.


Esillä olevassa asiassa on kysymys yksittäisten pelien luovuttamisesta ottelun sisällä. Kuten Pöytätennisliitto on vastauksessaan todennut, pelin luovuttamisesta ei sinällään Pöytätennisliiton sääntöjen mukaan seuraa muuta kuin se, että vastustajajoukkue merkitään voittaneeksi pelin eräluvuin 0 – 3 ja eräpistein 0 – 33. MBF:n valituksen johdosta asiassa on kuitenkin arvioitava, onko kahden pelin luovuttamista tässä tapauksessa pidettävä sääntöjen 6.12.5 kohdassa tarkoitettuna epäeettisenä menettelynä, josta liittohallituksen on määrättävä seuroille sääntöjen mukaiset rangaistukset.


Sanamuotonsa perusteella sovellettava sääntökohta 6.12.5 mahdollistaa paitsi liittohallituksen niin myös MBF:n asiassa esittämän tulkinnan, jonka mukaan rangaistavaa on sopia vastustajajoukkueen kanssa siitä, että joukkueen pelaaja luovuttaa tietyn pelin. Pelin luovuttava pelaaja ei tällöin pyri kysymyksessä olevassa pelissä parhaaseen mahdolliseen kilpailusuoritukseen. Yksittäistä sääntökohtaa on kuitenkin tulkittava sääntömääräyksen tarkoituksesta lähtien ja osana sääntöjen muodostamaa kokonaisuutta.


OPT-86 2:n ja TIP-70 2:n pelaajat olivat pelanneet keskenään 1.4.2017 kuusi kaksinpeliä ja yhden nelinpelin. Näistä peleistä TIP-70 2 on voittanut neljä ja OPT-86 2 kolme. Asiassa on riidatonta, että sanotuista seitsemästä pelistä kaksi oli pelattu suoritetun arvonnan ja ottelupöytäkirjaan merkityn järjestyksen vastaisesti, minkä vuoksi näiden pelien tuloksia ei voida ottaa huomioon virallisissa tuloksissa. Asiassa ei sinällään ole edes väitetty, että näiden pelien lopputuloksista olisi sovittu, vaan kysymys on siitä, että pelit oli pelattu ottelupöytäkirjasta poiketen.


Esitetyn selvityksen perusteella sääntöjen kohdan 6.12.5 sääntömääräyksellä on pyritty torjumaan vilpillistä ja moitittavaa ottelujen lopputuloksiin vaikuttamista ja ottelujen lopputuloksista sopimista. Esillä olevassa asiassa sanotussa sääntökohdassa kielletystä menettelystä olisi selvästi ollut kysymys esimerkiksi silloin, jos seurat olisivat sopineet pelien luovuttamisesta saavuttaakseen ottelulle tietyn lopputuloksen. Asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt, että tällaisesta, moitittavaksi ottelumanipulaatioksi katsottavasta menettelystä olisi tässä tapauksessa ollut kysymys. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että seurojen pelaajat olivat kaksi peliä luovuttamalla pyrkineet korjaamaan huolimattomuudesta tapahtuneen virheen ottelujärjestyksen noudattamisessa, saatuaan tähän ulkopuolista ohjeistusta ja jotta ottelupöytäkirjaan nähden väärin pelattujen pelien uusiminen ei kohtuuttomasti viivästyttäisi otteluohjelman läpivientiä. Samalla oli esitetyn näytön perusteella pyritty siihen, että ottelussa jaettavat sarjapisteet tulevat jaetuiksi pelattujen pelien tulosten eli urheilullisen menestyksen perusteella. Näin oli virheestä huolimatta myös tapahtunut.


Ottaen edellä lausutun ohella huomioon sen, että asiassa ei ole edes väitetty, että liittohallituksen päätös olisi liiton aikaisemman tulkintakäytännön vastainen, oikeusturvalautakunta katsonee jääneen näyttämättä, että liittohallitus oli ylittänyt harkintavaltansa katsoessaan, että kysymys ei ollut ollut sellaisesta moitittavaksi katsottavasta menettelystä, josta menettelyn epäeettisen luonteen vuoksi olisi liiton sääntöjen perusteella tullut määrätä seuroille rangaistukset.


MBF on valituksessaan myös muun ohella todennut, että TIP-70 2 oli hyötynyt vastavuoroisesti annetuista luovutusvoitoista sen myötä, että näissä peleissä runkosarjan voittaneen OPT-86 2:n pelaajien rankingsijoitukset olivat olleet TIP-70 2:n pelaajia paremmat. Tältä osin oikeusturvalautakunta todennee, että tilanteessa, jossa ottelun lopputuloksella on sarjasijoituksen kannalta merkitystä vain toiselle joukkueelle, pelaajien rankingsijoitusten perusteella tehtävät etukäteisarviot pelaamatta jääneiden pelien lopputuloksista ovat tavanomaistakin epävarmempia. Asiassa ei siten voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että OPT-86 2:n paremmin sijoitetut pelaajat olisivat voittaneet pelaamatta jääneet pelit. 


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsonee, että asiassa ei ole ilmennyt, että Pöytätennisliiton liittohallituksen päätös olisi liiton sääntöjen vastainen, ja hylännee sen vuoksi valituksen. Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palautettane.   

 

Jäsen Lindroos: Hyväksyn sihteerin mietinnön.


Jäsen Rautiainen: Olen samaa mieltä kuin jäsen Lindroos.


Vakuudeksi                      Samuli Sillanpää