23/2012 Kaukalopallo: lautakunnan toimivalta, edustusoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS       Nro 23/2012

28.09.2012   Diaarinro 16/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Kaukalopalloliitto SKPL ry:n hallituksen päätös 15.5.2012 koskien Toppila United ry:n tekemää vastalausepäätöstä kaukalopallon 1. divisioonan lopputurnausottelusta 22.4.2012 numero 32664 Team No Control – Toppila United. 


ASIA  

Edustusoikeus (lisenssi) 


MUUTOKSENHAKIJA 

Team No Control 


KUULTAVAT 

Suomen Kaukalopalloliitto SKPL ry

Toppila United 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Kaukalopalloliitto SKPL ry:n hallitus on päätöksellään 15.5.2012 hyväksynyt Toppila United ry:n kaukalopallon 1. divisioonan lopputurnauksesta ja ottelusta 32664 Team No Control – Toppila United tekemän vastalauseen. Hallitus on päätöksessään todennut, ettei eräällä Team No Control ry:n pelaajalla ollut kyseisessä ottelussa kaukalopallon kilpailusääntöjen 25 §:n määräämää peli- ja edustusoikeutta, sillä hänen lisenssinsä oli lunastettu mainitun kilpailusääntökohdan määräämän määräajan jälkeen. Lisäksi hallituksen päätöksessä Team No Control oli tuomittu häviämään ottelu 32664 10-0 ja näin ollen kaukalopallon 1. divisioonan lopputurnauksen voittajaksi oli määrätty Toppila United.


VALITUS PERUSTEINEEN 

Team No Control ry (jäljempänä TNC) on vaatinut, että ottelun numero 32664 TNC – Toppila United lopputulos 14-11 palautetaan ennalleen. 


TNC oli pelannut kaudella 2011-2012 kaukalopallon turnausmuotoista harrastesarjaa (Savo-Karjalan GP-sarja), joka ei ollut Suomen Kaukalopalloliiton virallinen sarjataso. Sarjan kahdelle parhaalle joukkueelle 2011-2012 oli tarjottu mahdollisuutta osallistua Suomen Kaukalopalloliiton 1. divisioonan lopputurnaukseen, johon TNC oli GP-sarjan voittajana osallistunut. 


Yksi TNC:n pelaajista oli ostanut lopputurnauksen pelioikeuteen vaadittavan C-lisenssin 15.4.2012. Tämä oli GP-sarjan sääntöjen mukaan hyväksyttävää, sillä sarjassa ei ollut joukkueille eikä joukkueiden pelaajille viimeistä rekisteröintipäivää. 


TNC ei ollut pelannut kaudella 2011-2012 kaukalopallon 1. divisioonaa, joten oli kohtuutonta vaatia seuraa noudattamaan 1. divisioonaa koskevia sääntöjä. Mikäli seuran edellytettiin noudattavan 1. divisioonan sääntöjä, tästä olisi tullut informoida jo ennen pelikauden alkua eikä vasta kauden jälkeen ja samoin asiasta olisi pitänyt olla maininta myös Savo-Karjalan GP-sarjan säännöissä. TNC oli lisäksi toiminut GP-sarjan sääntöjen ja sarjavastaavalta pelaajien rekisteröintipäivämäärää koskevaan kysymykseen saamiensa ohjeiden mukaisesti. 


TNC oli saanut ennen 1. divisioonan lopputurnausta turnauksen järjestäjiltä tiedon, jonka mukaan kaikkien pelaajien pelioikeudet oli tarkistettu ennen lopputurnausta ja pöytäkirjaan merkityillä pelaajilla oli pelioikeudet kunnossa ja oikeus pelata turnauksessa. 15.4.2012 lisenssin ostanut TNC:n pelaaja oli ollut ottelupöytäkirjaan merkittyjen pelaajien joukossa. 


Vielä TNC on todennut, että Suomen Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen 39 §:n mukaan vastalausepäätöksistä vastasi kurinpidosta vastaava elin, joka oli kaukalopalloliiton kurinpitäjä Juha-Mikko Hämäläinen. Tässä asiassa päätöksen Toppila United ry:n tekemästä vastalauseesta oli kuitenkin tehnyt Suomen Kaukalopalloliitto ry:n hallitus. Mainitun kilpailusääntöjen kohdan mukaan vastalausepäätöksistä saattoi valittaa kurinpitovaliokunnalle. Suomen Kaukalopalloliitto ry:n hallitus ei kuitenkaan omien kilpailusääntöjensä vastaisesti ollut antanut TNC:lle valitusoikeutta kurinpitovaliokunnalle.     


VASTAUKSET PERUSTEINEEN 

Suomen Kaukalopalloliitto SKPL ry (jäljempänä SKPL) on vaatinut, että valitus hylätään. 


21.4.-22.4.2012 järjestetty turnaus oli pelattu kaukalopallon 1. divisioonan lopputurnauksena, jota oli koskenut kaukalopalloliiton internet-sivuilta turnausta koskevan tiedotteen alta löytyvät kilpailumääräykset ja niiden kohta 2. Valituksen kohteena olevan 1. divisioonan lopputurnauksen osalta ei ollut annettu erillismääräyksiä pelaajien peli- ja edustusoikeuksista. 


Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen 25 §:n mukaan vastuu pelaajan edustus- ja pelioikeudesta oli seuralla. SKPL oli ostanut lopputurnausta koskevat järjestelyt turnausjärjestäjänä toimineelta Helsingin Kaukalopallo ry:ltä, jonka edustajalla ei ollut toimivaltaa tehdä peli- ja edustusoikeudellisia päätöksiä. Kyseisen henkilön antamaa suullista vastausta peli- ja edustusoikeutta koskeneeseen kysymykseen ei voitu pitää asiaan liittyvänä päätöksenä ja hänen antamansa vastaus oli lisäksi perustunut vajavaisiin tietoihin. 


SKPL:n liittohallituksella oli liiton sääntöjen 11 §:n mukaan toimenpidevalta kurinpidollisiin asioihin. 


Toppila United ry (jäljempänä Toppila) on vaatinut, että valitus hylätään. 


Tppilan saamien 1. divisioonan lopputurnauksen sääntöjen mukaan uusia pelaajia ei saanut rekisteröidä kaudella 2011-2012 31.1.2012 jälkeen. Paikallisalueiden säännöissä saattoi olla poikkeuksia sääntöihin, mutta 1. divisioonan lopputurnauksessa ei voitu käyttää paikallissääntöjä, vaan siellä noudatettiin Suomen Kaukalopalloliitto ry:n laatimia sääntöjä. Joukkueiden vastuuhenkilöillä oli lisäksi vastuu ottaa selvää turnausten säännöistä joukkueen osallistuessa turnaukseen. 


Kaukalopallon 1. divisioona oli SM-liigaan valmistava sarja, jossa säännöt olivat kaikille yhteiset ja ne koskivat nimenomaan lopputurnausta. Pelaajilla täytyi olla kauden aikana takaraja 31.1.2012 siirtyä joukkueesta toiseen tai joukkueilla takaraja rekisteröidä uusia pelaajia. 


TNC oli pelannut edellisellä kaudella 1. divisioonan itälohkossa, joten joukkueella oli myös aikaisempaa tietoa 1. divisioonan säännöistä. Lisäksi TNC:n yhteyshenkilö oli Itäisen alueen kaukalopalloliiton puheenjohtaja, joten tietoa ja taitoa oli tämänkin vuoksi.   


VASTASELITYS 

TNC on vastaselityksessään vedonnut valitukseensa ja lisäksi todennut, että se oli noudattanut pelaamassaan Savo-Karjalan GP-sarjassa SKPL Itäinen alue ry:n sarjavastaavan vahvistamia sarjan sääntöjä. GP-sarjassa ei noudatettu Suomen Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjä, koska sarjassa oli omat kilpailutoimintaan liittyvät säännöt. SKPL ei ollut missään vaiheessa ennen 1. divisioonan lopputurnausta ilmoittanut TNC:lle sitä seikkaa, että turnausjärjestelyt olisi myyty ulkopuoliselle taholle. TNC:llä tai muillakaan joukkueilla ei ollut syytä pitää turnauksen toimitsijoiden toimintaa epäluotettavana. 


Kaikkien 1. divisioonan lopputurnauksen joukkueiden oli pitänyt lähettää pelaajaluettelonsa viimeistään neljä vuorokautta ennen turnauksen alkua ja ennen turnauksen alkua TNC:lle oli kerrottu, että kaikkien pelaajien pelioikeudet olivat kunnossa. 


Nyt ratkaistavana olevassa asiassa SKPL:n hallitus oli ylittänyt toimivaltansa ja tehnyt päätöksen vastalauseasiassa. Mahdollinen edustusoikeuden puuttuminen ja siitä tehty vastalause ei ollut kurinpitotoimenpide eikä siihen liittyvä asia. Tämän vuoksi SKPL:n omien sääntöjen mukaan vastalauseasiassa tehty päätös ei ollut pätevä. 


SKPL:n virallisissa sarjoissa 1.– 3. divisioonissa tammikuun viimeinen päivä oli pelaajasiirtojen takaraja SKPL:n kilpailusääntöjen mukaan. Savo-Karjalan GP-sarja ei ollut SKPL:n virallinen sarjataso ja sarjan sääntöjen mukaan pelaajasiirtojen takarajaa ei ollut olemassa. TNC oli osallistunut kaukalopallon 1. divisioonan itälohkoon vain kaudella 2010-2011. 


TNC oli ottanut 1. divisioonan lopputurnaukseen joukkueessa jo aikaisemmin pelanneen pelaajan paikkaamaan loukkaantuneita pelaajia. Kyseinen pelaaja oli otettu turnaukseen mukaan ainoastaan sen vuoksi, että GP-sarjan säännöt olivat mahdollistaneet tämän asian. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely  

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.  


Pääasiaratkaisu


Hallituksen toimivalta 

Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjen 11 §:n mukaan liiton hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa päättää pelaajiin ja seuroihin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä. Suomen Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen 37 §:n mukaan kilpailu- ja pelisääntöjen soveltamisesta, rikkomuksista tai muista otteluun liittyvistä erimielisyyksistä voidaan tehdä vastalause. Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla ja vastalause osoitetaan asianomaiselle kurinpitoelimelle (kurinpitovastaava tai kurinpitolautakunta). Mainittujen kilpailusääntöjen 39 §:n mukaan kurinpitovastaavan ratkaisusta voi valittaa kurinpitovaliokunnalle. Kurinpitovaliokunnan ratkaisusta voi valittaa SLU:n oikeusturvalautakuntaan, jonka päätös on lopullinen. 


Oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevassa asiassa valituksen liitteenä oleva TNC:n 3.5.2012 päivätty vastine vastalauseasiassa on osoitettu Suomen Kaukalopalloliiton kurinpitovastaava Juha-Mikko Hämäläiselle. Liiton hallitus on kokouksessaan 15.5.2012 käsitellyt vastalauseasian ja ratkaissut sen. Päätöksestä on annettu muutoksenhakuohjaus Urheilun oikeusturvalautakuntaan. 


SKPL:n kilpailusääntöjen 39 §:n mukaisesti vastalauseasioiden ratkaisu on mainittujen sääntöjen mukaan säädetty kurinpitovastaavan tai kurinpitovaliokunnan tehtäväksi. Kilpailusäännöissä on näin ollen selkeästi määritelty, mikä taho vastaa vastalauseasioiden ratkaisemisesta ja näille toimielimille on nimenomaisesti säännöissä määritelty toimivalta käsitellä vastalauseasiat. Nyt oikeusturvalautakunnan ratkaistavana oleva asia on tulkittava kilpailusääntöjen 39 §:ssä tarkoitetuksi vastalauseasiaksi eikä esimerkiksi SKPL:n vastineessaan väittämäksi SKPL:n sääntöjen 11 §:n mukaiseksi kurinpitoasiaksi, jossa hallituksella voisi olla toimivalta. 


Tämän vuoksi SKPL:n (kilpailu)säännöistä ei voida tehdä sellaista tulkintaa, jonka mukaan hallituksella olisi ollut toimivalta ratkaista vastalauseasia tai ottaa tällainen asia käsiteltäväkseen. Yllä oleva huomioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että vastalauseasian ratkaisu olisi sinänsä kuulunut SKPL:n kilpailusääntöjen mukaan kurinpitovastaavalle tai kurinpitovaliokunnalle. 


SKPL:n kilpailusääntöjen 39 §:n mukaan kurinpitovaliokunnan ratkaisusta on muutoksenhakumahdollisuus Urheilun oikeusturvalautakuntaan, jonka päätös on lopullinen. Hallituksen päätöksessä 15.5.2012 on annettu muutoksenhakuohjaus. Näin ollen mahdollinen virheellinen päätöksentekomenettely ei ole johtanut valittajan kannalta tässä asiassa oikeudenmenetyksiin. Edelleen muutoksenhakuohjaus on annettu SKPL:n kilpailusääntöjen mukaan lopullisesti asian ratkaisevaan toimielimeen eli Urheilun oikeusturvalautakuntaan. TNC on myös tätä muutoksenhakumahdollisuutta käyttänyt ja valittanut oikeusturvalautakuntaan. 


Tässä asiassa muun muassa kaikkien asianosaisten oikeusturvan toteuttaminen, asian käsittelyn ripeys sekä enempien viivästysten välttäminen puoltavat sitä, että asiaa ei palauteta käsiteltäväksi SKPL:n toimielimiin. SKPL:n kilpailusääntöjen 39 §:n mukaan viimekätinen toimivalta nyt kyseessä olevan valitusasian käsittelyssä on asetettu nimenomaan oikeusturvalautakunnalle. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen kokonaisuudessaan. 


Turnauksessa sovellettavat säännöt 

Suomen Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen 2 §:n mukaan virallisia kilpailuja järjestää liitto tai sen jäsen (alueet ja liiga, jäljempänä alue), jotka myös vahvistavat kilpailutavan ja muut kilpailumääräykset. 


Suomen Kaukalopalloliiton vastineessa on todettu, että 21.4.-22.4.2012 järjestetty turnaus pelattiin 1. divisioonan lopputurnauksena eikä kyseisen turnauksen osalta oltu annettu erillismääräyksiä koskien pelaajien peli- ja edustusoikeuksia. TNC ei ole vastaselityksessään näitä seikkoja kiistänyt. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että mikäli joukkue päättää osallistua 1. divisioonan lopputurnaukseen, sen on lähtökohtaisesti varauduttava siihen, että turnauksessa noudatetaan 1. divisioonaa koskevia SKPL:n sääntöjä eikä mahdollisia muuta sarjaa koskevia sääntöjä. Mikäli turnauksessa ei olisi noudatettu esimerkiksi 1. divisioonaa koskevia sääntöjä, tästä olisi tullut etukäteen huomauttaa turnaukseen osallistuville joukkueille. Edelleen TNC on omassa vastalauseasiaan antamassaan vastineessa 3.5.2012 todennut, että he ovat kyllä tietoisia siitä, että 1. divisioonassa pelaajien lisenssit pitää ostaa ja joukkueen kokoonpano ilmoittaa kaukalopalloliiton toimistoon 31.1. mennessä. Pelatessaan kaudella 2010-2011 1. divisioonan itälohkossa he olivat myös toimineet tuon ohjeen mukaisesti. TNC:n on täten katsottava olleen myös tietoinen 1. divisioonaa koskevista säännöistä. 


Näin ollen asiassa ei ole merkitystä sillä seikalla, että TNC on ennen 1. divisioonan lopputurnausta pelannut jotakin toista sarjaa, joka ei ole ollut SKPL:n virallinen sarjataso ja jossa on noudatettu eri sääntöjä. Vaikka valituksen mukaan TNC:n pelaamassa Savo-Karjalan GP-sarjassa ei ole ollut sarjavastaavan mukaan pelaajien viimeistä rekisteröintipäivää, tällainen viimeinen rekisteröintipäivä on voinut olla 1. divisioonassa. Lähtökohtaisesti seuran tai joukkueen on selvitettävä ja varmistauduttava etukäteen siitä, että se toimii sarjan sääntöjen mukaisesti. Mikäli näin ei toimita, seura tai joukkue joutuu kantamaan vastuun esimerkiksi edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisesta. 


Pelaajan edustusoikeus ja siitä saatu tieto 

SKPL:n kilpailusääntöjen 25 §:n mukaan edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä joukkuetta virallisessa ottelussa. Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on edustusoikeus. 


Samojen sääntöjen mukaan pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana otteluun. Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on otteluissa pelioikeus. 


Toimihenkilön antaman mahdollisen virheellisen ohjeen tai neuvon merkityksestä on lausuttu oikeusturvalautakunnan ratkaisussa 12/2012. Ottaen huomioon myös aikaisemmin mainitut SKPL:n kilpailusääntöjen 25 §:n säännökset kyseisessä oikeusturvalautakunnan ratkaisussa sanottu on otettava lähtökohdaksi myös nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että yksittäinen toimihenkilö tai edustaja ei voi antaa liittoa sitovia tulkintoja liiton säännöistä, mikäli hänelle ei ole säännöissä annettu tällaista ratkaisuvaltaa. Lähtökohtana on pidettävä sitä, että vaikka seura olisi toiminut toimihenkilön tai edustajan myöhemmin vääräksi osoittautuneen ohjeen tai tulkinnan mukaisesti, seura kuitenkin vastaa sääntöjen noudattamisesta. 


Edellä kerrotun perusteella asiassa ei voida antaa keskeistä ja pääasiaratkaisuun vaikuttavaa merkitystä Helsingin Kaukalopallo ry:n edustajan TNC:lle antamalle vastaukselle TNC:n pelaajien pelioikeuksista ja oikeudesta pelata turnauksessa. Edustajan tulkinta ei myöskään poista TNC:n vastuuta tässä tapauksessa kilpailusääntöjen noudattamisesta. Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, ettei valittajalle ole voinut syntyä asiassa luottamuksensuojaa lajiliittoa sitovalla tavalla esimerkiksi samalla tavoin kun tällainen suoja saattaa syntyä viranomaisen julkista valtaa käyttämällä antamasta tulkintaohjeesta tai neuvosta lain sisällöstä. 


TNC:n pelaajan edustusoikeus 1. divisioonan lopputurnauksessa 

TNC on valituksessaan todennut, että eräälle sen pelaajalle on ostettu 1. divisioonan lopputurnauksen pelioikeuteen vaadittava C-lisenssi 15.4.2012. Asiassa kuultavana olleen Toppila United ry:n vastineen mukaan sen saamien 1. divisioonan lopputurnauksen sääntöjen mukaan uusia pelaajia ei saanut rekisteröidä 31.1.2012 jälkeen kaudella 2011-2012. TNC on vastaselityksessään myöntänyt, että SKPL:n virallisissa sarjoissa 1.-3. divisioonissa pelaajasiirtojen takaraja on SKPL:n sääntöjen mukaan tammikuun viimeinen päivä. 


Eurooppaoikeudellisissa urheilua koskeneissa oikeustapauksissa sekä urheiluoikeudellisessa oikeuskirjallisuudessa kesken kauden tapahtuvien pelaajasiirtojen rajoittamiselle ja esimerkiksi eri joukkueurheilulajien virallisissa sarjoissa käytettävälle niin sanotulle siirtoikkunalle on katsottu olevan hyväksyttävä urheilullinen peruste. Pelaajasiirtojen rajoittamisella voidaan varmistaa se, ettei seura voi tietyn aikarajan jälkeen esimerkiksi ennen tärkeää ottelua tai turnausta muuttaa ja vahvistaa kokoonpanoaan. Tämä periaate on tuotu esille myös asiassa kuultavan asemassa olleen Toppila United ry:n vastineessa. 


Kuten aikaisemmin on jo todettu, 1. divisioonan lopputurnauksessa noudatetaan SKPL:n sääntöjä ja siis myös mahdollisesti säännöissä mainittuja aikarajoja pelaajasiirtojen tekemiselle. Kun nyt ratkaistavana olevassa asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että TNC on ottanut joukkueeseensa pelaajan pelaamaan 1. divisioonan lopputurnauksessa pelaajasiirtojen tekemiselle asetetun takarajan jälkeen, TNC:n on katsottava menetelleen sääntöjen vastaisesti. Edelleen, koska TNC on peluuttanut 1. divisioonan lopputurnauksessa edustuskelvotonta pelaajaa, asiassa ei ole syytä muuttaa Suomen Kaukalopalloliiton hallituksen 15.5.2012 tekemää päätöstä. Näin ollen TNC:n valitus on hylättävä. 


Päätöslauselma 

Team No Control ry:n valitus hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                              Sami Korhonen puheenjohtaja                            sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Hilkka Salmenkylä, Tuomas Ojanen, Jukka Virtanen