14/2011 Koripallo: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Valitusoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 14/2011

5.5.2011      Diaarinro 9/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Koripalloliitto ry:n C-poikien SM-sarjan lohkojaot 


ASIA  

Lohkojako 


MUUTOKSENHAKIJA 


SELOSTUS ASIASTA 

Asiassa on kysymys Koripalloliiton C-poikien SM-sarjan lohkojaosta tehdystä valituksesta. Oikeusturvalautakunnalle 29.4.2011 toimitetussa valituksessa on katsottu, että lohkojakoa ei ollut toteutettu sarjamääräysten edellyttämällä tavalla. Valituksen on tehnyt A. 


Valittaja on valituksessaan esittänyt seuraavan päävaatimuksen: 

Vaadin nyt koripalloliittoa korjaamaan tekemänsä virheen siten, että läntisen alueen aluesarjan 2010 - 2011 voittanut ja SM-sarjan oman lohkonsa 4. joukkue (C-pojat/Ura Basket, Kaarina) pääsee pelaamaan 6. - 8.5.2011 Vierumäellä pelattavaan C-poikien SM-sarjan ylempään loppusarjaan. 


VÄLITOIMI 

Koska päävaatimus koskee kyseistä Ura Basket ry:n joukkuetta, oikeusturvalautakunta on 29.4.2011 pyytänyt A:ta täydentämään valitustaan ja ilmoittamaan, onko A:lla oikeutta käyttää Ura Basket ry:n puhevaltaa tai millä muulla tavoin C-poikien lohkojako vaikuttaa hänen oikeuteensa tai etuunsa.         


A on toimittanut häneltä pyydetyn täydennyksen ja todennut, että 

·       hän ei edusta Ura Basket ry:tä eikä hänellä ole oikeutta käyttää Ura Basket ry:n puhevaltaa. 

·       hän on ilmoittanut tehneensä valituksen yksityishenkilönä ja edustavansa alaikäistä poikaansa, joka pelaa Ura Basket ry:n C-poikien SM-joukkueessa. A on ilmoittanut, että hänen poikansa on asiasta tietoinen ja asiasta oli keskusteltu myös joukkueen muiden poikien kanssa. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

A on valituksessaan vaatinut, että Ura Basket ry:n C-poikien joukkue päästetään pelaamaan 6. - 8.5.2011 järjestettävään SM-sarjan ylempään loppusarjaan. Ylempää loppusarjaa tulee laajentaa muutenkin siten, että väärän lohkojaon seurauksena loppusarjapaikan menettäneet joukkueet päästetään pelaamaan ylempään loppusarjaan. 


SM-sarjan lohkojako oli toteutettu sarjamääräysten vastaisesti. Ura Basket ry:n C-poikien joukkue oli tämän takia karsiutunut ylemmästä loppusarjasta. Näin ollen Koripalloliiton virheellisen lohkojaon vuoksi Ura Basket ry:n tulee päästä pelaamaan ylempään loppusarjaan. 


PÄÄTÖS 

Perustelut 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. 


Valituksen kohteena oleva Koripalloliiton SM-sarjan lohkojako on kohdistunut Ura Basket ry:n C-poikien joukkueeseen sekä muihin C-poikien SM-sarjassa pelanneisiin joukkueisiin. 


Näin ollen lohkojakoa koskevassa asiassa valitusoikeus on lähtökohtaisesti niillä seuroilla, joiden joukkueita jako koskee. 


Välillisesti lohkojako on kohdistunut myös Ura Basket ry:n C-poikien joukkueessa pelaavaan A:n alaikäiseen poikaan. Kun kyse on kuitenkin välittömästi seuraa ja sen joukkuetta koskevasta asiasta, seuran jäsenellä ja joukkueessa pelaavalla urheilijalla tai hänen laillisella edustajallaan ei ole ilman seuran valtuutusta oikeutta käyttää seuran puhevaltaa. Valitusoikeuden käyttämisen osalta seuran jäsen ja urheilija joutuvat tyytymään seuran ratkaisuun. 


A ei ole esittänyt muutakaan perustetta sille, että asia koskisi hänen tai hänen edustamansa poikansa etua tai oikeutta. 


Näillä perusteilla A:lla ei ole oikeutta valittaa Koripalloliiton C-poikien SM-sarjan lohkojaosta. Edellytyksiä valituksen tutkimiseen ei ole.        


Päätöslauselma 

Valitus jätetään tutkimatta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine ja Jarmo Hirvonen.