9/2022 Jääkiekko Yhdistys - Päätöksen sääntöjenvastaisuus - Yhdenvertainen kohtelu - Sarjapaikka

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                  
PÄÄTÖS Nro 9/2022
11.5.2022 Diaarinro 10/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätös 23.3.2022

ASIA
Sarjapaikka

MUUTOKSENHAKIJA
JHT Kalajoki ry

 
KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry

 

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY:N KILPAILUVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

JHT Kalajoki ry (jäljempänä myös JHT) on hakenut viiden seuran yhteisölleen sarjapaikkaa U18 Mestikseen kaudelle 2022–2023. Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä myös Jääkiekkoliitto) kilpailuvaliokunta ei muutoksenhaun kohteena olevassa ratkaisussaan ollut myöntänyt tätä villi kortti -paikkaa valittajalle.

  

VALITUS PERUSTEINEEN

JHT Kalajoki ry on vaatinut, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätös 23.3.2022 kumotaan ja sille myönnetään U18 Mestis sarjapaikka kaudelle 2022–2023.

JHT ei ollut saanut villikorttiarvioinnissa pisteitä alueellisesta kattavuudesta. Lisäksi Jääkiekkoliiton ilmoittamat menestymiseen pohjautuvat pisteet olivat jääneet kokonaan huomioon ottamatta tai ilmoittamatta. JHT:n ja seurayhteisön muiden seurojen pelaajapolku ja seurayhteistyö viiden seuran välillä oli rinnastettavissa kilpakiekko ry:n toimintaan. Siten yhteistyöseurojen lisenssit olisi tullut laskea yksittäisen seuran tavoin pisteytyksessä. Jääkiekkoliiton luoma pistetaulukko ei ollut tasavertainen JHT:n hakemuksen osalta. Pisteytys ei ottanut huomioon JHT:n hakemusta niin sanottuna uutena seurayhteisönä. Seurayhteisön, johon JHT kuului, luoma laadukas pelaajapolku ei saanut ansaitsemiaan pisteitä.

Seurayhteisö oli tehnyt yli 5 vuoden ajan tiiviisti yhteistyötä pelaajapolun kehittämiseksi Jääkiekkoliiton kanssa. Tätä työtä oli tehty nimenomaan Mestispolun aikaan saamiseksi. Pelaajapolku kattoi tällä hetkellä pelaajauran juniorista aikuisten tasolle saakka. Jääkiekkoliitto oli jättänyt virheellisesti pisteyttämättä 10 pistettä aluekattavuuden osalta.

Seurayhteisö pitää tärkeänä, että Jokilaaksojen alueella pelattaisiin U18 Mestistä ja näin pelaajilla olisi mahdollisuus kilpailla ja kehittyä omalla kehitystasollaan koti- ja lähiympäristössään yhdistäen toisen asteen opiskelun. Jokilaaksojen alue kykeni tarjoamaan laadukkaan harjoitteluympäristön yläkouluikäisille sekä toisen asteen opiskelijoille. Pelaajilla oli mahdollisuus kehittyä jääkiekkoilijoina ilman tarvetta muuttaa kotiympäristöstään pois. Tämä vähentäisi huomattavasti drop out -ilmiötä kilpaikäisissä pelaajissa.

JHT ja sen seurayhteisö kärsi Jääkiekkoliiton pisteytyksessä siitä, että Kalajoella ei ollut korkeakoulutason koulutustarjontaa. Siksi oli tärkeää, että nuoret saisivat kuitenkin opiskella kotipaikkakunnallaan ainakin toisen asteen koulutuksensa loppuun ja samalla kehittyä jääkiekkoilijoina.

Jääkiekkoliiton ohjeen mukaan maantiede huomioitiin valtakunnallisen kilpailuvaliokunnan lopullisessa käsittelyssä siten, että se arvioi koko maan kattavuutta. Tavoitteena oli ollut, että samalla sarjatasolla olisi maan eri puolilta joukkueita, jos se suinkin oli mahdollista. Lisäksi nuorten sarjoissa huomioitiin armeija- ja opiskelupaikat. Maantieteellisesti ajateltuna Jokilaaksojen alueen pelaajille lähin vastaavan sarjatason joukkue löytyi kohtuuttoman matkan päästä ajatellen nuorten päivittäistä opiskelua ja harjoittelua. JHT:n toiminnassa täyttyivät aluekattavuuskriteerit U18 ikäluokassa.

Jääkiekkoliitto oli ilmoittanut villi kortti -hakemusten yhteydessä nostavansa menestymisen arvotusta paikkoja myönnettäessä. JHT on pelannut kuluvalla kaudella U17 ylempää sarjaa ja voittanut syksyllä oman lohkonsa ylivoimaisesti. Joukkue voitti keväällä ylemmän jatkosarjan isolla maalierolla edeten U17 ylemmän sarjan finaaliin. Jääkiekkoliitto oli kuitenkin virheellisesti jättänyt kuluneen kauden menestyksen pisteyttämättä. Jääkiekkoliiton Kilpailupäällikkö oli kommentoinut Ylen artikkelissa, että kilpailulliset menestymispisteet otetaan huomioon U18 ikäluokassa. JHT oli kuluneella kaudella valtakunnallisesti toiseksi paras U17 ikäluokan joukkue. Siten menestymisen kriteerit täyttyvät selkeästi ja siirtyminen seuraavalla kaudelle tason mukaiseen U18 Mestikseen oli perusteltua ja yhdenvertaista.

JHT ei ollut saanut yhdenvertaisen sarjapaikkojen jaon osalta tiedotetta U18 Mestiksen osalta Team Eestin kohdalta. Sille oli myönnetty sarjapaikka ensi kaudelle.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

JHT ei ollut oikeutettu maantiedepisteisiin. JHT sijaitsi Kalajoella, joka kuului Jääkiekkoliiton Pohjoiseen alueeseen sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Pohjoisen alueella ja Pohjois-Pohjanmaan alueella pisteytyksessä oli ylimpänä oululainen Kärpät Team. Sen vuoksi Jääkiekkoliiton maantieteelliset pisteet menivät tälle joukkueelle. Maantieteellisiä pisteitä ei todellisuudessa jaettu Kärpät Teamillekaan, koska sen saama pistemäärä riitti sarjapaikkaan ja villin kortin saamiseen ilman maantiedepisteitäkin. Valittajan vetoamilla muilla seikoilla ei ollut merkitystä maantieteellisiä pisteitä jaettaessa.

JHT:lle oli myönnetty täydet 5 pistettä U17 ylemmän sarjapaikasta. Jääkiekkoliitto ei ollut missään vaiheessa ilmoittanut, että sarjan sisällä menestyminen tuottaisi mitään erillisiä lisäpisteitä. Tästä ei ollut mainintaa myöskään pistetyökalussa. JHT:n menestymisen osalta pistelaskussa ei ollut tapahtunut mitään virhettä.

Villi kortti -pisteytys perustui ennalta ilmoitetusti kahteen pääasiaan: 1) seuran toimintaan sekä 2) seurayhteistyöhön. Näille kummallekin oli omat pisteytyksensä sen mukaan, millainen seura tai yhteisö sarjapaikkoja haki. JHT oli saanut kaikki sille kuuluvat pisteet seuraan rekisteröityjen pelaajien mukaan, samoin yhteisö oli saanut kaikki sille kuuluvat pisteet sen mukaan, minkä verran ko. ikäluokissa oli pelaajia. Pisteytyksessä ei ollut tapahtunut tältäkään osin JHT:n väittämää virhettä.

Muilta osin JHT:n valituksessaan esittämät seikat ovat seuratyön kannalta hyviä ja arvostettavia, mutta niillä ei ole merkitystä arvioitaessa pelkästään pisteytykseen perustuvaa sarjapaikkojen jakoa. Jokilaaksojen alueen seurayhteistyö ottaa lisäksi vasta ensiaskeliaan. Tämä seurayhteistyö tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa pisteiden saantiin. Se, että kysymyksessä on uusi yhteistyö, ei kuitenkaan oikeuta kohtelemaan nyt kysymyksessä olevaa seurayhteisöä eri tavalla kuin muita. Signaalina siitä, että seurayhteistyö on alkanut vaikuttaa, voidaan pitää sitä, että seurayhteisö sai ensi kertaa villi kortti -hakumenettelyn aikana U16 Mestikseen sarjapaikan.

Pelaajapolku ei myöskään katkennut valittajan väittämällä tavalla. Valittajan yhteistyöseuroihin myönnettiin paikka U19 Suomi-sarjaan RJK:lle. Tämä paikka myönnettiin juuri seurayhteistyön takia.

Jääkiekkoliitto myöntää, että Team Eestin sarjapaikan julkaiseminen samassa yhteydessä kuin villin kortin saajat, oli harhaanjohtavaa. Team Eesti on Viron Jääkiekkoliiton joukkue. Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt tiivistä yhteistyötä Viron Jääkiekkoliiton kanssa aivan Viron itsenäistymisen alkuajoista lähtien. Aiemmin Jääkiekkoliitto oli ottanut eri ikäisten sarjoihin mukaan edelliskauden Viron mestarin. Jääkiekkoliitto oli kuitenkin jo usean kauden ajan ottanut kilpaikäluokkiin U16 ja U18 Viron parhaimmistosta koostuvan joukkueen tukeakseen Viron maajoukkuetoimintaa. Alun perin tavoite oli myöntää U18 Mestikseen 25 villi kortti -paikkaa. Kun paikkoja myönnettiin lopulta 28, ei Team Eestin mukana olo kansainvälisen yhteistyön puitteissa vienyt yhdeltäkään suomalaiselta joukkueelta tai pelaajalta paikkaa sarjatoiminnassa.


VASTASELITYS

JHT Kalajoki ry on antanut asiassa vastaselityksen ja vedonnut edellä todetun lisäksi seuraavaan.

JHT kyseenalaistaa aluekattavuuspisteiden pisteyttämättä jättämisen Jääkiekkoliiton pistetaulukon kriteerin ”on tärkeä paikkakunta alueen kattavuuden varmistamiseksi” perusteella. Maantieteellinen merkitys oli JHT:n alueelle erittäin tärkeä. JHT koki epäoikeudenmukaiseksi sen, että alueen maantieteelliset pisteet menevät suoraan Kärpät Team -joukkueelle pelkästään sillä perusteella, että joukkue on pisteytyksessä ylimpänä. Tämä oli ristiriidassa Jääkiekkoliiton pisteytyskriteerien kanssa.

JHT kuului Pohjoisen alueen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan lisäksi Jokilaaksojen alueeseen. Se oli täysin irrallinen Oulun alueen pelaajapolusta ja heidän sateenvarjostaan. Kärpillä oli Oulussa oma seurayhteistyönsä, johon kuuluivat kilpaikäisistä lähtien heidän lähialueidensa seurat. Tämän takia Oulun alueen seurat saivat ilman aluekattavuuspisteitä tarvittavat pisteet sarjapaikkoihin. Jokilaaksot toimivat Pohjoisen alueella omana yksikkönään ja ilman minkäänlaista alueellista yhteyttä Kärppiin tai muihin Liiga- tai Mestis-organisaatioihin. Jokilaaksojen alue oli pelaajamäärältään pelipassien perusteella erittäin suuri ja tärkeä alue. Alueen pelaajapolun jatkuvuuden kannalta oli siten erittäin tärkeätä, että alue sai pisteet aluekattavuudesta. Lisäksi alueen toisen asteen koulutus ja akatemiatoiminta tukivat pelaajapolkua hyvin. Jääkiekkoliitto määritteli aluekattavuuspisteitä myönnettäessä juuri opiskelupaikkoja.

Pistetaulukosta oli myönnetty 5 pistettä U17 Ylemmän sarjapaikasta. Tämä pisteytys tuli nimenomaan sarjapaikasta, eikä menestymisestä. Jääkiekkoliitto oli ilmoittanut kuluvan kauden villi kortti -haun yhteydessä merkittävimmän muutokseen olleen se, että kuluneen kauden kilpailullista tasoa on arvotettu hiukan enemmän tietyissä sarjoissa. Jääkiekkoliitto ei ollut kuitenkaan huomioinut JHT:n menestystä.

Vaikka alueen tulevaisuus näyttää hyvältä, oli kuitenkin tämän joukkueen ja ikäryhmän sekä pelaajapolun kohdalla erityisen tärkeää, että JHT saisi ansaitsemansa pisteet. Sarjapaikkaa ei haettu väärin perustein tai pyydetty eriarvoistamista pistelaskussa. JHT koki epäoikeudenmukaiseksi sen, ettei U18-Mestispaikkaa myönnetty, vaikka seurayhteisö oli pystynyt kehittämään yhteistyötään ja osoittamaan ikäryhmän tason.

Pelaajapolku katkesi, vaikka seurayhteisön toinen joukkue oli saanut paikan U19 Suomi-sarjaan. Tällä joukkueella oli yksistään 32 pelaajaa ikäluokista 2003–2005. JHT:lla vastaavista ikäluokista joutuisi siirtymään 22 pelaajaa. Tämä aiheuttaisi voimakasta ylitarjontaa pelaajista U19 Suomi sarjan joukkueeseen.   


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1.       Lautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen edellyttämät muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.

Jääkiekkoliiton kauden 2021–2022 kilpailusääntöjen kohdan 12.1 mukaan asianosaisella seuralla on valitusoikeus kaikkiin Liittohallituksen, eri valiokuntien tai Jääkiekkoliiton Aluehallitusten tai sen alaisten elimien päätöksiin Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnalle tietyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton sääntöjen mukaan JHT:n olisi tullut valittaa kilpailuvaliokunnan villi kortti -päätöksestä ensin liiton valitusvaliokuntaan. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan JHT olikin jo kaudella 2021–2022 riitauttanut villi kortti -pisteytyksen valitusvaliokunnassa samoilla perusteilla kuin nyt käsillä olevassa asiassa. Näin ollen se on ollut tietoinen oikeasta menettelytavasta. Sanotut seikat puhuvat sen puolesta, että JHT:n nyt tekemä valitus tulisi oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin perusteella jättää tutkimatta.

Jääkiekkoliitto on kuitenkin ilmoittanut oikeusturvalautakunnalle, että ratkaisu valitukseen on annettava 15.5.2022 mennessä. Jääkiekkoliitto tekee lohkojaot 16.5.2022 ja aloittaa samana päivänä sarjaohjelmien teon. Oikeusturvalautakunta toteaa, että valitusasian käsittelyllä on siten kiire. Valituksen jättäminen tutkimatta johtaisi pahimmillaan siihen, että JHT ei ehtisi saada asiaa minkään muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi ennen Jääkiekkoliiton esittämää määräaikaa.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta oli lisäksi hylännyt JHT:n kaudella 2021–2022 samoilla perusteilla kuin nyt käsillä olevassa asiassa tekemän valituksen. Näin ollen JHT on voinut lähteä siitä, ettei sen valitus myöskään nyt johtaisi sarjapaikkapäätöksen osalta toisenlaiseen lopputulokseen. Jääkiekkoliitto on ilmoittanut oikeusturvalautakunnalle, ettei se vastusta asian käsittelyä suoraan oikeusturvalautakunnassa juuri edellä mainituista syistä.

Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukainen muutoksenhakumenettely johtaisi tässä asiassa JHT:n oikeusturvan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, koska se tarkoittaisi suurella todennäköisyydellä sitä, että lopullista ratkaisua JHT:n valitukseen ei olisi mahdollista saada ennen kuin seuraavan kauden lohkojaot ja sarjaohjelma tulee päättää. Tämän vuoksi ja jäljempänä ilmenevä asian lopputulos huomioon ottaen oikeusturvalautakunta tutkii JHT Kalajoki ry:n valituksen.


2.       Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Jääkiekkoliitto on helmikuussa 2022 päättänyt, että U18 Mestiksen alkusarjaan myönnetään noin 24 villi kortti -paikkaa. Seurat ovat voineet hakea mainittuja paikkoja toimittamalla perustellun hakemuksen Jääkiekkoliitolle 15.3.2022 mennessä. Määräajan lisäksi seuroille on ennen hakumenettelyä ilmoitettu hakukriteeristö ja pisteytystyökalu. Hakukriteeristön mukaan pisteytyksessä on otettu huomioon joukkue, pelaajapolku ja jatkuvuus, pelaajamäärä, yhteisön joukkueiden menestys sekä maantiede. Jääkiekkoliitto on pisteytystaulukossa ilmoittanut täyttävänsä itse pelaajamääriä koskevan kohdan. Tämän lisäksi pisteytystaulukossa on ilmoitettu maantieteestä saatavien pisteiden yhteydessä, että sen arvioi liiton kilpailuvaliokunta.

Jääkiekkoliiton internetsivuilla julkaistun ilmoituksen mukaan

”hakujärjestelmään ei ole tullut suuria muutoksia. Merkittävin muutos on se, että kuluneen kauden kilpailullista tasoa on arvotettu hiukan enemmän tietyissä sarjoissa. Rakenteellisesti merkittävin täsmennys on se, että yhteistyöseurat hakevat yhdessä sarjapaikkoja kaikille yhteistyöseurojen joukkueille näissä sarjoissa.”

JHT on hakenut viiden seuran yhteisölleen sarjapaikkaa U18 Mestikseen kaudelle 2022–2023. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta ei ole myöntänyt villi kortti -paikkaa JHT:lle. Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan U18 Mestiksen villi kortti -paikkoja koskeva päätös asetettujen kriteerien ja Jääkiekkoliiton sääntöjen vastainen.


3.       Perustelut ja johtopäätökset

Sovellettava säännökset

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen sarjoja koskevien määräysten kohdan 7.1 mukaan Liittohallitus päättää Mestiksen sarjamuodon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n esityksestä.

Suomi-Sarjan, U20 SM-sarjan, U18 SM-sarjan, U16 SM-sarjan sekä Naisten Liigan sarja-

muodon päättää liittohallitus. Muiden sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta.


Asian arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ei ole määräyksiä siitä, millä perusteilla mahdollisia lisäpaikkoja U18 Mestiksen alkusarjaan voidaan myöntää. Karsintaan osallistuvien joukkueiden lukumäärä, mahdolliset lisäpaikat sekä niiden perusteiden vahvistaminen, joilla lisäpaikkoja myönnetään, kuuluvat Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätös tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluvan päätöksen voidaan kuitenkin katsoa olevan liiton sääntöjen vastainen, jos se on asetettujen kriteerien vastainen tai loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnän kieltoa.

Tässä tapauksessa Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varassa on edellä kerrotun mukaisesti ollut päättää sekä lisäpaikkojen määrästä että niiden myöntämisen perusteista. Jääkiekkoliitto on siten voinut päättää, että kysymyksessä olevat lisäpaikat jaetaan hakijoiden kesken ottamalla huomioon joukkue, pelaajapolku ja jatkuvuus, pelaajamäärä, yhteisön joukkueiden menestys sekä maantiede. Jääkiekkoliitto on myös voinut päättää siitä, että se jättää esimerkiksi maantieteen osalta harkintavaltaa itselleen.

Jääkiekkoliiton vastauksesta ja JHT:ta koskevasta edellisen vuoden samaa asiaa käsittelevästä valitusvaliokunnan päätöksestä 12.4.2021 ilmenee, että villi kortti -haun työkalulla jääkiekkoliitto on halunnut selkeyttää sarjapaikkojen määräytymisen kriteerejä sekä tehdä hakuprosessista entistä avoimempaa. Työkalulla ja sen eri pisteytyksien painotuksilla jääkiekkoliitto on halunnut myös selkeästi viestittää seuroille, mihin suuntaan seuran toimintaa tulisi pitkäjänteisesti kehittää, jotta tietyt sarjatasot olisivat nyt ja tulevaisuudessa mahdollisia. Sarjapaikkojen määräytymisessä jääkiekkoliitossa on jo vuosia ollut vaikuttavina tekijöinä seuran omat pelaajamäärät hakuhetkellä, pelaajapolun jatkuvuuden turvaamiseksi edellytys hakevan seuran omista eri ikäisistä joukkueista, maantiede sekä nykyisen ikäluokan ja tulevan ikäluokan menestys.

Viimeksi mainitusta päätöksestä ilmenee lisäksi, että maantiede huomioidaan valtakunnallisen kilpailuvaliokunnan lopullisessa käsittelyssä siten, että kilpailuvaliokunta arvioi koko maan kattavuutta. Tavoitteena on ollut, että samalla sarjatasolla olisi maan eri puolilta joukkueita, jos suinkin mahdollista (pääsääntöisesti jokaiselta Jääkiekkoliiton alueelta, toissijaisesti eri maakunnista). Lisäksi nuorten sarjoissa painotuksessa huomioidaan armeija- ja opiskelupaikat. Lopullisen päätöksen sarjapaikoista tekee valtakunnallinen kilpailuvaliokunta.

Käsillä olevassa asiassa ei ole ilmennyt, että JHT:n villi kortti -pisteytys olisi tehty ilmoitettujen kriteerien vastaisesti. Maantiedepisteiden osalta villi kortti -pisteytys jättää kilpailuvaliokunnalle harkintavaltaa. Tämä ilmenee esimerkiksi villi kortti -haun pisteytystaulukosta. Asiassa ei ole ilmennyt, että tätä harkintavaltaa olisi käytetty väärin tai vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta.

Pelaajapolun osalta pisteytyksessä ei oteta huomioon pisteytystaulukon perusteella JHT:n esiin tuomia opiskelumahdollisuuksia ja muita tähän liittyviä seikkoja. Kysymys on tältäkin osin harkinnanvaraisesta seikasta. Asiassa ei ole siten ilmennyt, että tältäkään osin kilpailuvaliokunta olisi käyttänyt harkintavaltaansa väärin tai toiminut vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta.

Myöskään menestyksestä saatujen pisteiden osalta asiassa ei ole ilmennyt, että JHT:n pisteitä olisi laskettu väärin. Pisteytystaulukon mukaan pisteitä on voinut saada vain siitä, millä sarjatasolla joukkue on pelannut eikä siitä, miten se on tässä sarjassa menestynyt. Tähän arvioon ei vaikuta se, että Jääkiekkoliitto sinällään on eri yhteyksissä ilmoittanut menestyksen vaikuttavan pisteytykseen.

Esitetty selvitys huomioon ottaen asiassa ei ole ilmennyt, että JHT olisi saanut liian vähän pisteitä myöskään pelaajamäärien osalta. Pisteitä on pisteytystaulukon mukaan saanut sekä yksittäisen hakevan seuran ja sen seurayhteisön, johon seura kuuluu, pelaajamäärien mukaan.

Sarjapaikan myöntäminen Team Eestin joukkueelle ei ole Jääkiekkoliiton ilmoituksen perusteella vaikuttanut muiden seurojen mahdollisuuksiin saada sarjapaikkaa U18 Mestiksen alkusarjaan. Tätä ilmoitusta ei ole syytä asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen epäillä.


Johtopäätökset

Asiassa ei ole ilmennyt, että kilpailuvaliokunta olisi tehnyt villi kortti -kriteerien vastaisen päätöksen jättäessään myöntämättä JHT:lle sarjapaikan U18 Mestiksen alkusarjaan. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että kilpailuvaliokunta olisi käyttänyt sille villi kortti -kriteerien jättämää harkintavaltaa väärin tai että sen päätös loukkaisi seurojen yhdenvertaisuutta. Sanotuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että JHT:n valitus on hylättävä.


Päätöslauselma

JHT Kalajoki ry:n valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.


                          Ilkka Lahtinen                                                     Jukka Loiva

                          Puheenjohtaja                                                    Sihteeri

                                                                                                            

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pekka Lindroos, Mikko Kohtala ja Hilkka Salmenkylä