33/2015 Voimistelu Uudelleen käsittely – Lautakuntamenettely – Hakemuksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS       Nro 33/2015

11.9.2015    Diaarinro 4/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 13.1.2015 nro 2/2015


ASIA            

Uudelleen käsittelyä koskeva pyyntö


MUUTOKSENHAKIJAT

Suomalainen Voimisteluseura ry

Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry

Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry


HAKEMUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Suomalainen Voimisteluseura ry, Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry ja Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry ovat yhteisessä hakemuksessaan vaatineet, että Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 13.1.2015 nro 2/2015 poistetaan lautakunnassa tapahtuneen menettelyvirheen perusteella.


Oikeusturvalautakunta on 5.5.2015 antanut asiassa valitusmaksun maksamista koskevan välipäätöksen. Välipäätöksen antamisen jälkeen hakijat ovat peruuttaneet hakemuksensa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Suomalainen Voimisteluseura ry, Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry ja Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry ovat peruuttaneet uudelleen käsittelyä koskevan pyyntönsä. Näin ollen lausunnon antaminen hakemuksesta raukeaa.


Päätöslauselma

Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja asian käsittely jää sillensä.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                           Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Elias Kajander, Mika Palmgren, Timo Pennanen ja Hannu Rautiainen.