4/2016 Jääpallo Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 4/2016

29.1.2016    Diaarinro 48/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääpalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 8.12.2015


ASIA            

Edustusoikeudettoman pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Borgå Akilles - Porvoon Akilles rf


KUULTAVAT

Suomen Jääpalloliitto ry

Botnia-69 ry


BORGÅ AKILLES - PORVOON AKILLES RF:N VASTALAUSE JA SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO RY:N LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Borgå Akilles - Porvoon Akilles rf (jäljempänä Akilles) on vastalauseessaan Suomen Jääpalloliitto ry:n (jäljempänä Jääpalloliitto) liittohallitukselle katsonut, että Botnia P21 tulisi tuomita häviämään Akilleksen ja Botnian P21 joukkueiden välillä käyty ottelu nro 102 lukemin 0-5, koska Botnia P21 oli peluuttanut ottelussa edustusoikeudetonta pelaajaa.


Jääpalloliiton liittohallitus on päätöksellään 8.12.2015 hyväksynyt Akilleksen vastalauseen ja määrännyt Botnialle 200 euron sakon sekä määrännyt maksetun vastalausemaksun palautettavaksi Akillekselle. Liittohallitus ei kuitenkaan muuttanut kysymyksessä olevan ottelun lopputulosta, koska se katsoi, että edustusoikeudettoman pelaajan peluuttamisella ei ollut ollut ratkaisevaa vaikutusta ottelun kulkuun.


VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Akilles on valituksessaan vaatinut, että Jääpalloliiton liittohallituksen päätös 8.12.2015, jolla liittohallitus oli päättänyt jättää Akilleksen P21 joukkueen ja Botnia P21 joukkueen välisen ottelun nro 102 lopputuloksen voimaan, kumotaan, ja että oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Botnia P21 on hävinnyt sanotun ottelun lukemin 0-5.


Oikeusturvalautakunta on pyytänyt Jääpalloliitolta ja Botnia-69 ry:ltä vastaukset valituksen johdosta. Botnia-69 ry on toimittanut pyydetyn vastauksen.


Jääpalloliitto on ilmoittanut, että Jääpalloliiton liittohallitus on kokouksessaan 12.1.2016 muuttanut 8.12.2015 antamaansa päätöstä ja tuominnut Botnia P21 joukkueen hävinneeksi ottelun nro 102 lukemin 0-5.


Jääpalloliiton ilmoituksen jälkeen Akilles on peruuttanut valituksensa.

  

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Akilles on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.

 

Päätöslauselma


Lausunnon antaminen raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä.