40/2023 Autourheilu -Lautakuntamenettely – Valituksen peruuttaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 40/2023
4.10.2023                                 
Diaarinro 34/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n rata-ajon lajiryhmän päätökset 13.7.2023 ja 2.8.2023

 

ASIA                 
Kurinpito

 

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

KUULTAVA
AKK-Motorsport ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

AKK-Motorsport ry:n rata-ajon lajiryhmä on 13.7.2023 määrännyt A:lle ja B:lle varoitukset, jotka on määrätty olemaan voimassa 18 kuukautta.

AKK-Motorsport ry:n rata-ajon lajiryhmä on päätöksellään 2.8.2023 lieventänyt A:lle määrätyn seuraamuksen huomautukseksi.

A:lle ja B:lle määrätyt kurinpitoseuraamukset ovat perustuneet 17.6.2023 pidetyn ratakilpailun lähdön jälkeisiin tapahtumiin.

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

A on vaatinut, että hänelle määrätty huomautus poistetaan ja B:lle määrätty seuraamus muutetaan kilpailukielloksi. A on lisäksi vaatinut valitusmaksun korvaamista.

Oikeusturvalautakunta on pyytänyt AKK-Motorsport ry:ltä A:n valituksen johdosta vastauksen.

AKK-Motorsport ry on vastauksessaan ilmoittanut, että yhdistyksen hallitus on käsitellyt tapauksen uudelleen ja päätöksellään 19.9.2023 kumonnut A:lle määrätyn huomautuksen sekä muuttanut B:lle määrätyn seuraamuksen 12 kuukauden kilpailukielloksi.

Saatuaan tiedon AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätöksestä A on peruuttanut valituksensa.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

Haettuaan muutosta AKK-Motorsport ry:n päätöksiin A on peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.

 

Päätöslauselma

Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.

 

Valitusmaksu palautetaan.

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                     

Sanna Holkeri
Sihteeri
                                                                                                      

 Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala